hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP all-in-one faxproducten - Kan geen faxberichten versturen of ontvangen: Faxproblemen oplossen

Stap 1: Eerdere stappen
Zorg ervoor dat u over de volgende items beschikt om de stappen voor probleemoplossing in dit document te kunnen voltooien:
 • Een andere faxtoestel voor het uitvoeren van tests: Het telefoonnummer van een ander faxtoestel dat kan worden gebruikt om te controleren of het HP faxtoestel correct verstuurt en ontvangt. Deze fax kan zich in hetzelfde gebouw bevinden (op een andere telefoonlijn) of op een andere locatie met iemand die u kan helpen.
 • Een enkelvoudige telefoonlijn: Deze telefoon zal worden gebruikt voor het testen van de telefoonlijn.
 • Het oorspronkelijke HP faxsnoer dat bij uw toestel werd geleverd.
Stap 2: De telefoonlijn en -kabel testen
Met deze stap wordt de telefoonlijn alsmede de telefoonkabel getest. Volg hiervoor de volgende instructies:
 1. Ontkoppel de telefoonkabel van de achterkant van de HP fax.
 2. Sluit de telefoonkabel aan op een enkelvoudige telefoonlijn.
 3. Neem de hoorn van de haak en luister of u een kiestoon hoort.
  • Als er geen kiestoon aanwezig is, vervang de telefoonkabel dan door een andere en luister opnieuw of er een kiestoon is.
   • Als er nu wel een kiestoon aanwezig is, ontkoppel de telefoonlijn dan van de testtelefoon en sluit deze aan op de faxlijnpoort aan de achterkant van de HP fax (zie onderstaande afbeelding).
    Test hierna de verzend- en ontvangfuncties van het HP faxtoestel.
   • Als u nog steeds geen kiestoon hoort, stop dan hier en neem contact op met telefoonbedrijf voor hulp met uw telefoonlijn.
  • Als er een kiestoon aanwezig is, volg dan de onderstaande stappen:
   1. Bel een lokaal telefoonnummer en controleer of het nummer wordt gebeld.
    • Als de uitgaande oproep niet kan worden voltooid, stop dan hier en neem contact op met uw telefoonbedrijf voor hulp.
    • Als de uitgaande oproep goed wordt voltooid, ga dan door met de probleemoplossing (Stap 2).
   2. Vraag of iemand u opbelt vanaf een andere telefoonlijn om te controleren of de telefoon rinkelt en de binnenkomende oproep kan worden beantwoord (laat drie keer rinkelen alvorens te antwoorden).
    • Als de telefoon even rinkelt en vervolgens stopt, wordt de oproep mogelijk beantwoord door een ander toestel. Dit toestel kan een creditcardmachine of een computermodem zijn die is aangesloten op een telefoonlijn en ingesteld om binnenkomende oproepen te beantwoorden. Controleer welk toestel de oproep beantwoordt, koppel het los van de lijn en voer vervolgens nog een test uit.
    • Als de inkomende oproep niet kan worden ontvangen, stop dan hier en neem contact op met uw telefoonbedrijf voor hulp.
    • Als de inkomende oproep goed wordt voltooid, ga dan verder met het volgende gedeelte: De configuratie en instellingen van de fax controleren.
Stap 3: De configuratie en instellingen van de fax controleren
Volg de onderstaande stappen om de fax te installeren met een basisconfiguratie om de functies van de HP fax te kunnen testen:
 1. Verwijder alle overige apparaten die de telefoonlijn delen. Deze apparaten kunnen rechtstreeks op de achterzijde van het HP faxapparaat worden aangesloten of op een ander wandstopcontact voor dezelfde lijn (waaronder antwoordapparaten in een andere kamer op dezelfde telefoonlijn en alle lijnverdelers en verlengsnoeren).
 2. Sluit het faxtoestel op een gewone analoge telefoonlijn aan. Zie Aansluiten van uw HP fax op een analoge lijn voor uitleg over hoe u dit moet doen en keer terug naar dit document zodra het apparaat is aangesloten.
 3. Schakel de optie Automatisch beantwoorden in door op de knop Automatisch beantwoorden op het voorpaneel van de HP fax te drukken.
    opmerking:
  Het groene ledlampje voor Automatisch beantwoorden moet gaan branden wanneer de optie Automatisch beantwoorden is ingeschakeld.
    opmerking:
  Als er geen knop met de naam Automatisch beantwoorden op het voorpaneel van uw toestel aanwezig is, raadpleeg dan uw Gebruikershandleiding voor informatie over hoe u deze optie inschakelt.
    opmerking:
  Als het groene lampje voor Automatisch beantwoorden uit blijft wanneer u de knop Automatisch beantwoorden indrukt, zorg er dan voor dat het HP faxapparaat rechtstreeks op een stopcontact is aangesloten, zonder piekbeveiliging, of probeer een ander stopcontact. Zorg er ook voor dat het bedieningspaneel correct geïnstalleerd is (zie onderstaande afbeelding).
 4. Configureer de faxinstellingen zoals hieronder aangegeven:
  Faxmenuoptie
  Instelling
  Antwoordbelpatroon (of Antwoordpatroon)
  Alle beltonen
  Instellingen voor automatische rapporten
  Elke fout
 5. Verzend een fax om het faxtoestel te testen en zorg dat iemand anders een fax naar uw HP faxtoestel verstuurd.
  Als u nog steeds geen faxen kunt verzenden of ontvangen, bekijk dan de volgende gedeeltes en bepaal welk gedeelte uw probleem het beste beschrijft, en volg de gegeven stappen voor probleemoplossing.
Er kunnen wel faxen worden verzonden maar niet worden ontvangen
Bekijk de onderstaande informatie om vast te stellen waarom u geen faxen kunt ontvangen:
 1. Diensten van het telefoonbedrijf: Controleer of de volgende telefoonlijndiensten zijn ingeschakeld:
  • Voice Mail
  • Oproepaankondiging
  • Publiciteitstoon
  • Privacystop
  • Beveiligingsscherm
  • Weigering van anonieme oproep
  • Privacybeheer
  Deze telefoondiensten zijn ervoor bedoeld om ongewenste oproepen te voorkomen, en kunnen dus ook inkomende faxen tegenhouden. Neem contact op met uw telefoonbedrijf om deze functies uit te schakelen aangezien deze de faxcommunicatie kunnen onderbreken.
 2. Als u automatisch faxen wilt ontvangen, verifieer dan dat de functie Automatisch beantwoorden is ingeschakeld door te controleren of het groene ledlampje voor Automatisch beantwoorden brandt of via het hoofdmenu van het toestel (als er geen knop Automatisch beantwoorden op het bedieningspaneel van het toestel aanwezig is).
  Zorg er daarnaast voor dat de waarde voor Aantal keren rinkelen is ingesteld op een of meer.
    opmerking:
  Als uw HP faxmodel is voorzien van een knop Modus voor beantwoorden, moet deze worden ingesteld op een van de volgende waarden:
  • Faxen
  • FaxTel
  • Antwoordapparaat
 3. Als uw HP faxmodel van de HP PSC 2200 serie of de HP Officejet 6100 serie is en als de fax telefoonoproepen onderbreekt of u geen faxen kunt ontvangen, download en installeer dan de HP Firmware upgrade die voor deze producten beschikbaar is.
  Volg de onderstaande stappen om de firmware-upgrade te downloaden en installeren die van toepassing is op uw model:
  1. Klik op de koppeling Software & Drivers Downloads.
  2. Voer uw modelnummer in het tekstvak in (bijvoorbeeld HP PSC 2210xi).
  3. Klik op de zoekpijl rechts van het tekstvak.
     opmerking:
   U moet het product mogelijk uit een lijst van modellen kiezen.
  4. Selecteer op de pagina Software Download de versie van uw besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows XP).
  5. Zoek en klik op de koppeling Firmware Upgrade.
  6. Kies de directory waarin de bestanden worden opgeslagen en wacht tot het downloaden van het bestand is voltooid.
  7. Installeer de update door dubbel te klikken op het gedownloade bestand en volg daarna de instructies.
 4. Wanneer op dezelfde lijn een antwoordapparaat is aangesloten, kunnen er problemen met het ontvangen van faxen optreden. Deze problemen kunt u corrigeren door de faxinstellingen of telefoonlijnverbindingen te veranderen.
  Ga voor meer informatie over het gebruik van een antwoordapparaat of een specifiek belsignaal naar Uw HP faxapparaat gebruiken met een antwoordapparaat (in het Engels).
 5. Als uw lijn niet analoog is, raadpleeg dan Aansluiten van uw HP fax op een ISDN-, ADSL- en PBX-lijn voor informatie over het oplossen van het probleem wanneer de fax op een dergelijke lijn is aangesloten.
 6. Als u nog steeds geen faxen kunt ontvangen, ga dan naar het gedeelte Faxen kunnen niet worden verzonden of ontvangen of het probleem kan niet worden vastgesteld.
Er kunnen wel faxen worden ontvangen maar niet worden verzonden
Volg de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen:
 1. Controleer dat het juiste nummer is ingetoetst. Alle cijfers die zijn vereist voor het doen van een oproep vanaf dezelfde lijn moeten worden ingetoetst. Dit omvat de nummers die u moet intoetsen om een buitenlijn op te roepen of om internationale gesprekken te voeren.
 2. Als u de Snelkeuzetoets hebt gebruikt voor het bellen of als de fax vanaf uw computer is verstuurd, druk de pagina die gefaxt moet worden dan af en toets het nummer handmatig in op het bedieningspaneel van de HP fax.
 3. Zorg dat u uw HP faxtoestel instelt op druktoets kiezen of pulskiezen, afhankelijk van uw telefoonbedrijf of PBX.
    opmerking:
  Raadpleeg de HP Gebruikershandleiding voor het instellen van deze optie.
 4. Als faxen correct vanaf het bedieningspaneel van de HP fax worden verstuurd, maar niet vanaf de computer (met een model dat faxen vanaf de computer ondersteunt), test dan de communicatie tussen het HP all-in-one-product en uw computer door te klikken op de knop Status in de HP Director, of door te proberen een document af te drukken.
  • Wanneer de status wordt gerapporteerd als zijnde verbinding verbroken of afdrukken mislukt, controleer dan of de communicatiekabel van de computer naar de HP All-in-One correct is aangesloten en start de computer opnieuw op.
  • Als de communicatie nog steeds niet lukt, voert u probleemoplossing voor de communicatie uit.
 5. Als u nog steeds geen faxen kunt verzenden, ga dan naar het gedeelte Faxen kunnen niet worden verzonden of ontvangen of het probleem kan niet worden vastgesteld.
Het faxen lukt af en toe niet of alleen met één faxnummer
Controleer het volgende om de oorzaak van de fout te achterhalen:
 • Indien er een statische lading op de telefoonlijn zit, is de faxcommunicatie misschien niet mogelijk. Laat de telefoonlijn controleren en onderhouden door uw telefoonbedrijf (of vraag de andere partij om hun lijn te controleren).
    opmerking:
  De kwaliteit van de telefoonlijn is de voornaamste reden voor het mislukken van faxen. Daarnaast is in sommige oudere gebouwen de bedrading van het telefoonsysteem niet toereikend.
 • Als u geen kleurenfax kunt verzenden, probeer dan een zwart-wit fax naar hetzelfde toestel te verzenden.
    opmerking:
  Wanneer u een kleurenfax naar een fax verzendt die niet kleuren-compatibel is, geeft uw fax vaak een bericht weer met de optie om de fax in zwart-wit te verzenden, maar dit is mogelijk niet altijd het geval.
  Verstuur geen kleurenfaxen tenzij u weet dat het andere faxtoestel kleurenfaxen kan ontvangen.
 • Controleer de telefoonkabel van het wandstopcontact naar de HP fax. Dit snoer mag niet gekruld zijn en niet langer zijn dan nodig is.
    opmerking:
  Gekrulde snoeren kunnen echo's op de lijn veroorzaken of er de oorzaak van zijn dat u andere telefoongesprekken kunt horen. Te lange snoeren kunnen afbreuk doen aan de signaalsterkte en -kwaliteit.
  Zorg ervoor dat de originele faxkabel (die met uw HP fax werd meegeleverd) wordt gebruikt. Anders kan het zijn dat de HP fax niet goed functioneert.
 • Zorg dat telefoonsnoeren (en andere snoeren die weliswaar op een ander contact zijn aangesloten maar die wel gebruik maken van dezelfde lijn) niet worden omgeleid langs elektrische apparaten (elektrische motoren, ventilatoren, keukenapparatuur, of televisies) en/of in de buurt van coax-kabels.
    opmerking:
  Veel van deze apparaten zijn niet voorzien van adequate elektronische bescherming en kunnen elektromagnetische krachten op de telefoonlijn opwekken.
 • Sommige HP faxmodellen kunnen faxen van bepaalde telefoonnummers blokkeren. Controleer of het telefoonnummer van het verzendend faxapparaat niet is geblokkeerd in de faxsoftware. Normaal gesproken kunt u deze optie vinden in het veld Faxgeschiedenis in HP Director.
 • Schakel de Foutcorrectiemodus (ECM) uit of in, afhankelijk van de huidige status. Volg de aanwijzingen in het document De instelling van de Foutcorrectiemodus (ECM) wijzigen voor informatie over het wijzigen van de ECM-configuratie.
 • Als u nog steeds geen faxen kunt verzenden of ontvangen, ga dan naar het volgende gedeelte Faxen kunnen niet worden verzonden of ontvangen of het probleem kan niet worden vastgesteld.
Faxen kunnen niet worden verzonden of ontvangen of het probleem kan niet worden vastgesteld
Volg deze stappen als u het probleem met de vorige gedeelten niet hebt kunnen oplossen:
Stap 1: Initialiseer het faxapparaat opnieuw en controleer het
 1. Schakel het HP faxtoestel in (als het niet al is ingeschakeld).
 2. Haal het netsnoer uit de achterzijde van het HP faxtoestel.
    let op:
  Schakel het toestel niet uit voordat u de kabel ontkoppelt.
 3. Controleer of het netsnoer volledig in het faxapparaat is gestoken. Wanneer uw model een verwijderbare lijninterface-eenheid (LIU) heeft waarop het telefoonsnoer wordt aangesloten, controleert u of deze op de plaats is vastgeklikt.
  Als het HP faxmodel bij de HP Officejet R80 serie hoort, controleer dan of de kabel die van de Automatische documentinvoer naar de achterkant van de HP all-in-one loopt, is aangesloten.
 4. Sluit het netsnoer weer aan. Nadat het faxtoestel opnieuw initialiseert en gereed is, probeert u opnieuw faxen te versturen en ontvangen. Als u nog steeds geen faxen kunt verzenden of ontvangen, ga dan verder met de volgende stap.
Stap 2: Controleer de verbindingen
Controleer de kabelaansluitingen volgens de onderstaande aanwijzingen:
 1. Raadpleeg het volgende document voor informatie over hoe u de HP fax op een analoge lijn kunt aansluiten: Hoe verbindt u uw HP Fax met een analoge lijn met andere analoge toestellen.
  Als uw HP fax is aangesloten op een ISDN-, PBX- of ADSL-lijn, raadpleeg dan het document Aansluiten van uw HP Fax op een ISDN, ADSL en PBX-lijn.
 2. Wanneer er andere apparaten (scherm voor identificatie van de oproeper, antwoordapparaat, enz.) op dezelfde telefoonlijn zijn aangesloten, koppelt u al deze apparaten los, zelfs wanneer deze niet op dezelfde telefoonstekker zijn aangesloten of in een andere kamer staan en probeer dan een faxbericht te verzenden en ontvangen.
  • Als u na het ontkoppelen van de andere apparaten wel faxen kunt verzenden en ontvangen, sluit deze apparaten dan een voor een opnieuw aan om erachter te komen welk apparaat het probleem veroorzaakte.
  • Als de fax nog steeds niet werkt, ga dan naar Stap drie: De telefoonlijn controleren.
     opmerking:
   Laat de andere apparaten voorlopig nog ontkoppeld.
Stap 3: De telefoonlijn controleren
U hebt het volgende nodig om de telefoonlijn te controleren:
 • Een andere faxtoestel voor het uitvoeren van tests. Het telefoonnummer van een ander faxtoestel dat kan worden gebruikt om te controleren of het HP faxtoestel correct verstuurt en ontvangt. Deze fax kan zich in hetzelfde gebouw bevinden (op een andere telefoonlijn) of op een andere locatie met iemand die u kan helpen.
 • Een enkelvoudige telefoonlijn. Deze telefoon wordt gebruikt voor het testen van de telefoonlijn en verschillende faxopties.
Controleer de status van de telefoonlijn aan de hand van deze stappen:
 1. Koppel het telefoonsnoer los van het HP faxapparaat en steek het snoer in een standaard enkelvoudige telefoonlijn.
 2. Neem de hoorn van de haak en luister of u een kiestoon hoort.
  Als u geen kiestoon hoort, vervangt u het telefoonsnoer tussen het wandstopcontact en de telefoon door een ander snoer. Wanneer u nog geen kiestoon hoort, neemt u contact op met uw telefoonbedrijf voor hulp.
 3. Toets het nummer van een bekend faxtoestel in:
  • Wanneer het bestemmingsfaxtoestel de lijn beantwoordt, gaat u verder naar stap 4.
  • Als de oproep niet doorgaat, probeert u een ander nummer. Vervang de telefoonkabel als deze tweede oproep ook mislukt en probeer het opnieuw. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor hulp als het probleem zich na het vervangen van de kabel nog steeds voordoet.
 4. Hang de telefoon op bel het nummer van uw telefoonlijn vanaf een telefoon op een andere lijn (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) of laat iemand anders uw nummer opbellen. Als de telefoon overgaat en het gesprek normaal kan worden gevoerd, ga dan door naar stap 5. Als de telefoon niet overgaat wanneer er wordt gebeld, vervang dan de telefoonkabel en probeer het nogmaals. Wanneer deze nog steeds niet rinkelt na het vervangen van het snoer, neemt u dan contact op met uw telefoonbedrijf voor hulp.
 5. Koppel het telefoonsnoer los van de telefoon en sluit deze opnieuw op het faxapparaat aan. Voordat u een oproep doet, verandert u de faxinstellingen in de instellingen in de onderstaande tabel door herhaaldelijk te drukken op de knop Setup, Menu, of Faxmenu (afhankelijk van het model) om het menu Basis faxinstelling of het menu Geavanceerde faxinstelling te openen.
  Faxmenuoptie
  Instelling
  Antwoordbelpatroon (of Antwoordpatroon)
  Alle beltonen
  Instellingen voor automatische rapporten
  Elke fout
  Als alternatief is het mogelijk om het HP faxtoestel opnieuw op de fabrieksinstellingen in te stellen, door die optie te kiezen in het menu Onderhoud, Status en onderhoud of Extra.
    opmerking:
  Voor enkele HP all-in-one modellen kunt u de faxinstellingen vanuit de software wijzigen. Raadpleeg uw Gebruikershandleiding voor details.
 6. De volgende zaken doen zich voor wanneer het faxapparaat correct functioneert:
  Wanneer u een faxbericht verstuurt
  1. Wanneer het faxapparaat begint te kiezen, hoort u een kiestoon die kort gevolgd wordt door het geluid van het faxapparaat dat het nummer kiest. De display op het bedieningspaneel geeft het bericht aan het bellen weer.
  2. Wanneer de fax die de oproep ontvangt, antwoordt, wisselen de beide faxtoestellen tonen uit en geeft uw HP faxtoestel het bericht Bezig met verbinden weer op de display van het bedieningspaneel.
   Tijdens deze fase vergelijken de twee faxtoestellen de capaciteiten, ze wisselen informatie uit over de manier waarop het faxbericht verstuurd moet worden en ze proberen een betrouwbare overdrachtssnelheid te realiseren.
  3. De faxpagina's worden ontvangen nadat de verbinding met succes tot stand is gebracht. Bezig met ontvangen van pagina 1 of een gelijkaardig bericht verschijnt op de display van het bedieningspaneel.
  4. Na het verzenden van de faxpagina('s) moet de display het bericht Fax met succes verzonden of een gelijkaardig bericht weergeven.
  Een fax ontvangen
  1. Wanneer uw HP fax de lijn beantwoordt, wijzigt het bericht op de display van het bedieningspaneel van Bezig met antwoorden of Gaat over in Bezig met verbinden. Tijdens de verbindingsfase vergelijken de twee faxtoestellen de capaciteiten, ze wisselen informatie uit over de manier waarop het faxbericht verstuurd moet worden en ze proberen een betrouwbare overdrachtssnelheid te realiseren.
  2. De pagina's worden verzonden nadat de verbinding tot stand is gebracht. Bezig met ontvangen van pagina 1 of een gelijkaardig bericht verschijnt op de display van het bedieningspaneel.
  3. Na het ontvangen van de faxpagina('s) moet de display het bericht Fax met succes ontvangen of een gelijkaardig bericht weergeven.
    opmerking:
  Wanneer enkele van de bovenstaande stappen zich niet voordoen, functioneert het HP faxproduct niet correct. Ga verder naar Stap 4: Laatste stappen voordat u contact opneemt met HP.
  Toets hetzelfde faxnummer in als het nummer dat u hebt gebeld in stap 3 met gebruik van het bedieningspaneel. Bekijk de bedieningspaneeldisplay en luister naar het faxapparaat.
  • Als het faxbericht met succes werd verstuurd, gaat u verder met stap 7.
  • Wanneer u geen kiestoon hoort en/of het andere faxapparaat beantwoordt de lijn niet, probeert u een ander faxtoestel op te roepen (het eerste is mogelijk bezet) om te controleren of het resultaat hetzelfde is. Wanneer de tweede poging ook mislukt, gaat u verder naar Stap vier: Laatste stappen voordat u contact opneemt met HP.
  • Als u kunt horen dat het andere faxtoestel de lijn beantwoordt en als u het hoort piepen, maar de display van uw fax schakelt niet over van aan het bellen naar Bezig met verbinden, detecteert uw HP faxtoestel de tonen van het andere faxtoestel niet. Ga verder naar Stap 4: Laatste stappen voordat u contact opneemt met HP.
 7. Vraag aan de eigenaar van het andere faxtoestel om u een HP faxbericht te sturen. Bekijk de bedieningspaneeldisplay en luister naar het faxapparaat dat een verbinding probeert maken.
  • Als u het faxbericht ontvangt is het probleem gecorrigeerd en is het faxapparaat volledig functioneel.
  • Wanneer uw HP faxtoestel niet overgaat en/of de lijn niet wordt beantwoord wanneer met het andere faxtoestel een fax wordt gestuurd, vraagt u ze om het nogmaals te proberen om te controleren of er een probleem is. Wanneer de tweede poging ook mislukt, gaat u verder naar Stap vier: Laatste stappen voordat u contact opneemt met HP.
  • Wanneer uw HP faxtoestel kort rinkelt en daarna stopt, beantwoordt een ander toestel de lijn (een ander faxtoestel, creditcardmachine, computerfax of communicatiesoftware of voice-mail).
  • Wanneer uw faxtoestel de lijn beantwoordt, verandert het bericht op de bedieningsdisplay van bezig met antwoorden in bezig met verbinden. Als dit niet gebeurt, detecteert uw HP fax de tonen van het andere faxtoestel niet. Ga verder naar Stap 4: Laatste stappen voordat u contact opneemt met HP.
Stap 4: Laatste te proberen stappen voordat u contact opneemt met HP
 1. De HP fax resetten. Het gedeeltelijk opnieuw instellen zet alle faxinstellingen terug naar de standaardwaarden. De instellingen voor Land/Taal moeten mogelijk opnieuw worden geconfigureerd.
 2. Raadpleeg uw HP Gebruikershandleiding als u niet goed weet hoe u uw HP fax moet installeren of welke functies moeten worden ingeschakeld.
 3. Ga naar de onderstaande sectie Probleemoplossing en Hulp om contact op te nemen met HP voor enige andere problemen of twijfels.
Overige faxproblemen
De faxen zijn blanco of hebben verticale strepen
Als alle faxen die u verstuurt wit zijn of als er verticale lijnen op staan, maak dan een kopie van het HP faxproduct (het HP faxproduct gebruikt hetzelfde mechanisme voor zowel kopiëren als faxen).
 • Indien de kopie correct wordt afgedrukt, ligt het probleem mogelijk bij het ontvangende faxtoestel.
 • Indien de kopie blanco is, werkt de scanner niet goed en heeft deze onderhoud nodig.
 • Indien de kopie donkere verticale strepen heeft, moet het scannerglas en de witte referentiestrook worden gereinigd. Ga voor meer informatie naar Algemene reiniging van een HP All-in-One of faxproduct.
Als de ontvangen faxen blanco zijn of verticale strepen bevatten, druk dan een zelftestrapport af. (Raadpleeg uw Gebruikershandleiding voor meer informatie over hoe u dat moet doen.)
 • Indien het rapport niet correct wordt afgedrukt, vervangt u de zwarte inktcartridge.
 • Als het rapport correct wordt afgedrukt, ligt het probleem bij het verzendende faxapparaat. Probeer een fax vanaf een ander faxapparaat te ontvangen.
Het faxen mislukt wanneer de aangesloten computer op stand-by- of slaapmodus overschakelt
  let op:
Gebruik geen stand-by- of slaapmodus op de computer wanneer deze op een HP all-in-one-product is aangesloten. Het HP All-in-One apparaat staat nog steeds in contact met de computer. Als de computer overschakelt op stand-by- of slaapmodus, kunnen de processen die met zowel het apparaat als de computer communiceren niet functioneren. Dit zorgt ervoor dat de communicatie wordt verbroken.
Volg de onderstaande stappen om de stand-by-modus op uw computer uit te schakelen:
 1. Klik op Start, selecteer Instellingen en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Energiebeheer.
 3. Stel de instelling Vaste schijven uitschakelen in op Nooit en klik op OK.
Op sommige computers is er een automatische stand-by-modus die in het BIOS moet worden uitgeschakeld. Afhankelijk van het merk van uw computer zijn er verschillende manieren om toegang te krijgen tot het BIOS en de BIOS-opties (Neem contact op met de fabrikant van de pc voor hulp).
Probleemoplossing en hulp
Als u twijfels hebt over het installeren en configureren van uw HP faxtoestel, raadpleeg dan uw HP gebruikershandleiding.
Klik indien nodig op de koppeling Neem contact op met HP bovenaan de pagina.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...