hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Notebook pc's - Bluetooth-apparaten gebruiken (Windows XP)

Dit document is van toepassing op HP notebook-pc's met Windows XP.
Sommige HP notebooks worden verkocht met ingebouwde functionaliteit voor draadloze Bluetooth-verbindingen. De Bluetooth notebookadapter maakt radioverbindingen over korte afstand met een draadloos Personal Area Network (PAN) en heeft toegang tot andere Bluetooth-compatibele apparaten, zoals computers, mobiele telefoons, headsets, een muis en printers.
Aangezien de Bluetooth-functie de computer verbindt via radio in de plaats van met kabels, kunnen de apparaten verplaatst worden en toch verbonden blijven met de computer. Bluetooth-apparaten kunnen automatisch een verbinding maken met de computer wanneer ze in het servicegebied van de computer komen. Het standaard servicegebied voor computers of mobiele telefoons is ongeveer 9 meter; voor een headset of toetsenbord is dit echter slechts ongeveer 1 meter.
Sommige veelvoorkomende Bluetooth-problemen geven een foutbericht weer. Op de websites van Microsoft en HP kunt u het exacte bericht opzoeken voor meer informatie over de oorzaken en oplossingen.
U dient het volgende te doen om een verbinding tot stand te brengen en een bestand over te brengen tussen twee Bluetooth-compatibele computers of tussen een mobiel apparaat, zoals een mobiele telefoon, een MP3-speler of PDA, en een computer:
Controleer of de computer over een Bluetooth-apparaat beschikt
Het Bluetooth-pictogram verschijnt mogelijk in het systeemvak, zelfs als de computer geen Bluetooth-apparaat heeft. De documenten met productspecificaties die met de computer werden meegeleverd, geven aan of uw computer al dan niet over een Bluetooth-apparaat beschikt.
Dit document is alleen van toepassing op HP computers waarop de volgende items zijn geïnstalleerd:
 • Windows XP Service Pack 2 of hoger.
 • HP Bluetooth-drivers.
Dit document biedt geen ondersteuning voor Windows Bluetooth zonder deze XP updates.
Als uw computer niet over een Bluetooth-apparaat beschikt kunt u het Bluetooth-pictogram verbergen.
U kunt de HP Wireless Assistant ook gebruiken om te Controleren of het apparaat geïnstalleerd is en actief is. De HP Wireless Assistant geeft alleen draadloze apparaten weer die op de computer geïnstalleerd zijn.
Doe het volgende om het Bluetooth-pictogram te verbergen of weer te geven:
 1. Klik op Start, Configuratiescherm en klik vervolgens met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram en selecteer Openen in het venster Bluetooth-apparaten.
 2. Deselecteer de optie Het Bluetooth-pictogram weergeven in het systeemvak in het tabblad Opties, klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.
Het Bluetooth-pictogram wordt niet meer weergegeven in het systeemvak.
Controleer of het apparaat aan staat
Op de behuizing van de meeste notebooks staat een schakelaar of knop om de Bluetooth en draadloze netwerkapparaten van stroom te voorzien. Een indicatorlampje is blauw verlicht wanneer de Bluetooth- of Wi-Fi-communicatieapparaten zijn ingeschakeld. Het lampje brandt oranje wanneer de stroom naar het apparaat is uitgeschakeld. Het indicatorlampje brandt helemaal niet wanneer alle stroom naar het apparaat is uitgeschakeld. U moet de HP Wireless Assistant software gebruiken om de individuele draadloze functies te activeren of uit te schakelen.
 • Door de Bluetooth-schakelaar of -knop uit te schakelen, wordt elke apparaatverbinding die geopend werd beëindigd.
 • Door de computer in de slaapstand te zetten wordt de Bluetooth-functie eveneens uitgeschakeld.
Controleer of het apparaat geïnstalleerd is en of de HP Network Assistant actief is
Met de HP Wireless Assistant kunt u controleren of een Bluetooth-apparaat geïnstalleerd is en kunt u ook de status van de draadloze apparaten op de computer nagaan. U schakelt het Bluetooth-apparaat als volgt in:
 1. Klik op Start, Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op HP Wireless Assistant.
  Afbeelding : HP Wireless Assistant
  Afbeelding van het scherm HP Wireless Assistant
 2. De kolom Status geeft standaard aan dat beide draadloze apparaten ofwel aan (ingeschakeld) ofwel uit (uitgeschakeld) zijn. Daarnaast wordt de kolom Actie standaard niet weergegeven.
  Als u een van de draadloze apparaten afzonderlijk wilt bedienen, zonder dat de andere apparaten worden beïnvloed, klikt u op Eigenschappen en selecteert u de optie Onafhankelijke instellingen voor geïnstalleerde draadloze apparaten.
  Afbeelding : HP Wireless Assistant - Instellingen
  Afbeelding van venster Instellingen voor HP Wireless Assistant.
Als u de HP Wireless Assistant hebt verwijderd, kunt u deze opnieuw installeren met behulp van de service Recovery Manager.
 1. Klik op Start en vervolgens op HP Backup and Recovery Manager.
 2. Selecteer Geavanceerde opties.
 3. Selecteer Softwareprogramma opnieuw installeren en klik vervolgens op Volgende.
 4. Klik desgevraagd op Volgende.
 5. Selecteer HP Wireless Assistant en klik vervolgens op Volgende.
Volg de instructies op het scherm op om de installatie van de HP Wireless Assistant te voltooien.
Configureer de computer als een host
Als u de computer wilt configureren als host, moet u het instellen voor het uitzenden van het signaal van de computer, zodat andere Bluetooth-apparaten het kunnen vinden en eraan kunnen worden gekoppeld. Nadat de hostcomputer goed is gekoppeld aan het gewenste Bluetooth-apparaat, moet u teruggaan naar het scherm Bluetooth-configuratie en het uitzenden uitschakelen om uw computer veilig te houden.
Alvorens de computer te gebruiken om toegang te krijgen tot andere Bluetooth-apparaten, moeten enkele basisinstellingen worden geconfigureerd. Dankzij de configuratie kan de computer als een host fungeren en een verbinding maken met andere apparaten. Doe het volgende nadat u gecontroleerd hebt of de Bluetooth-schakelaar is ingeschakeld en het apparaat geactiveerd is:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram in de taakbalk en selecteer Geavanceerde configuratie.
 2. Controleer de volgende instellingen op het tabblad Algemeen:
  • Geef de computer een unieke naam die hem herkenbaar maakt voor andere Bluetooth-gebruikers.
  • Stel het computertype in op Laptop.
  Afbeelding : Bluetooth-configuratie - tabblad Algemeen
  Afbeelding van het venster Bluetooth-configuratie.
 3. Selecteer de optie Laat andere Bluetooth-apparaten deze computer opsporen op het tabblad Toegankelijkheid.
    opmerking:
  U moet de selectie van deze optie ongedaan maken nadat u de computer aan het gewenste Bluetooth-apparaat gekoppeld hebt, zodat andere gebruikers deze optie niet kunnen zien om de beveiliging van uw computer te kunnen garanderen.
 4. Selecteer de optie Alleen de onderstaande apparaten toestaan en klik vervolgens op Apparaat toevoegen om uw Bluetooth-apparaten weer te geven en te selecteren.
  Afbeelding : Bluetooth-configuratie - tabblad Toegankelijkheid
  Afbeelding van het tabblad HP Wireless Aspirant Accessability.
 5. Klik op OK om de instellingen te accepteren en het venster te sluiten.
Protocollen begrijpen voor het verzenden of ontvangen van bestanden
De meeste computers met Bluetooth draadloze functies ondersteunen de volgende veelvoorkomende protocollen voor het overbrengen van gegevens. Om een protocol te gebruiken, moeten beide apparaten hetzelfde protocol ondersteunen (controleer de Bluetooth-documentatie van het andere apparaat). Om veiligheidsredenen zullen de Bluetooth-apparaten u tijdens de overdracht van bestanden vragen om een pascode of 'pairing code' in te voeren zodat de apparaten elkaar kunnen herkennen.
 • File Transfer Protocol (FTP): Beide computers kunnen bestanden in en uit gedeelde directories (mappen) kopiëren. Deze dienst is gelijkwaardig aan het delen van een gemeenschappelijk netwerkbestand. Voer de volgende acties uit om de FTP te configureren voor het delen van bestanden:
  1. Dubbelklik op het pictogram Bluetooth in de taakbalk.
  2. In My Bluetooth-locaties selecteert en opent u Overig apparaat om bestanden in de gedeelde directory te bekijken.
  3. Gebruik Windows Explorer of andere software om bestanden te kopiëren of verplaatsen tussen de computer en een ander apparaat.
 • Object Push Profile (OPP): Beide computers kunnen bepaalde types Microsoft Outlook-gegevens naar de Bluetooth-inbox van de andere computer sturen, maar kunnen geen bestanden van de andere computer ophalen. Voer de volgende acties uit om de OPP te configureren voor het delen van Outlook-gegevens:
  1. Dubbelklik op het pictogram Bluetooth in de taakbalk.
  2. In My Bluetooth-locaties selecteert en opent u Ander apparaat.
  3. Om een kalenderitem, notitie of bericht te versturen, klikt u met de rechtermuisknop op de Inbox van het apparaat en selecteert u de gewenste optie, daarna selecteert u het te versturen bestand. Het bestand komt terecht in de inboxdirectory van het apparaat. Om een visitekaartje te versturen, klikt u met de rechtermuisknop op de Inbox van het apparaat en selecteert u de optie voor het verzenden van het visitekaartje.
Breng een bestand over van de hostcomputer naar een ander apparaat
Nadat de computer geconfigureerd is als een host en is ingesteld om opgespoord te worden door een ander apparaat, kunt u een bestand overbrengen met gebruik van Windows Verkenner. Op beide apparaten, de hostcomputer en het mobiele apparaat, moet Bluetooth zijn ingeschakeld. Denk eraan dat u tijdens de overdracht gevraagd zal worden om een pascode of 'pairing code' in te voeren zodat de apparaten elkaar kunnen herkennen. Binnen de 10 tot 15 seconden moet u dezelfde 'pairing code' invoeren op beide apparaten.
Terwijl beide Bluetooth-apparaten zich dicht bij elkaar bevinden, zodat u informatie kunt invoeren, doet u het volgende:
 1. Doe het volgende op de aanvragende computer: klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt overbrengen, selecteer Verzenden naar, Bluetooth en selecteer vervolgens het gewenste Bluetooth-apparaat.
 2. Doe het volgende op de ontvangende computer: wanneer gemeld wordt Een Bluetooth-apparaat vraagt een verbinding met uw computer aan, klikt u op het bericht en volgt u de instructies om de apparaten een 'pairing code' te laten generen of kunt u zelf een unieke code creëren.
 3. Voer de 'pairing code' in op de ontvangende computer en klik op Enter of Volgende (afhankelijk van de Bluetooth-versie die wordt gebruikt.)
 4. Voer dezelfde 'pairing code' in wanneer een bericht wordt weergegeven op het aanvragende apparaat en klik op Enter of Volgende.
De bestandsoverdracht begint zodra de apparaten elkaar herkennen.
Nu de apparaten elkaar herkennen is het eenvoudiger om een bestand over te brengen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram , selecteer Quick Connect, selecteer Bestandsoverdracht en selecteer vervolgens het gewenste Bluetooth-apparaat.
 2. Wanneer het ontvangende apparaat u om een 'pairing code' vraagt, selecteert u één van de opties om:
  • Telkens om een 'pairing code' te vragen.
  • De bestaande 'pairing code' automatisch te accepteren.
Maak een verbinding met een Bluetooth-printer of serieel apparaat
 1. Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram in het systeemvak geheel rechts op de taakbalk.
 2. Selecteer Mijn Bluetooth-locaties verkennen in het menu.
  Afbeelding : Mijn Bluetooth-locaties
  Afbeelding van scherm Mijn Bluetooth-locaties
 3. Selecteer Apparaten binnen bereik weergeven.
 4. Selecteer Zoeken naar apparaten binnen het bereik.
 5. Selecteer de printer.
 6. Selecteer OK bij de prompt om de printer te installeren. De notebook zoekt nu naar de printerdriver. De wizard Printer toevoegen verschijnt.
  • Als de printer wordt vermeld in de modellijst, selecteert u het modelnummer van de printer. Klik vervolgens op OK.
  • Als de printer niet wordt vermeld, klikt u op Diskette. Plaats de software-cd van de printer, ga naar het stuurprogramma van de gewenste taal, selecteer Openen en klik op OK. Klik vervolgens nogmaals op OK. De printerdriver wordt nu geïnstalleerd en het dialoogvenster met de eigenschappen van de printer verschijnt.
 7. Selecteer OK.
Configureer de Bluetooth-audio
Als u de Bluetooth-audio wilt configureren, moet u het instellen voor het uitzenden van het signaal, zodat andere Bluetooth-apparaten het kunnen vinden en eraan kunnen worden gekoppeld. Nadat de hostcomputer goed is gekoppeld aan het gewenste Bluetooth-apparaat, moet u teruggaan en het uitzenden uitschakelen, om uw computer veilig te houden.
 1. Schakel de Bluetooth-headset in.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram in de taakbalk en selecteer de optie Bluetooth-instellingen openen.
 3. Selecteer het gewenste Bluetooth-apparaat op het tabblad Audio en klik op Verbinden.
  Afbeelding : Bluetooth-instellingen - tabblad Audio
  Afbeelding van tabblad Bluetooth-instellingen Audio
 4. Start de gewenste toepassing voor het afspelen van audio.
  Het geluid moet nu hoorbaar zijn via de Bluetooth-headset.
  Afhankelijk van het model headset kan er een 'Eigenschappen'-venster beschikbaar zijn voor het inschakelen van geavanceerde functies.
  Afbeelding : Voorbeeld venster Eigenschappen
  Afbeelding van voorbeeld venster Eigenschappen
  Zie de instructies van de fabrikant voor meer informatie.
Los problemen met Bluetooth-audio op
Als de audiotoepassing kon afspelen voordat u de headset aansloot, werkt de headset mogelijk niet. Probeer de toepassing te stoppen en opnieuw te starten. U zou geluid moeten horen via de headset nadat de toepassing opnieuw is gestart.
Als u buiten het ontvangstbereik voor de headset komt of als u de headset uitschakelt, kan er een foutmelding worden weergegeven.
Afbeelding : Voorbeeld foutmelding
Afbeelding van voorbeeld foutmelding
Als een dergelijke foutmelding verschijnt, doorloopt u de stappen voor het opstarten en verbinden opnieuw.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...