hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

De foutmelding 'Wagen met cartridges is vastgelopen' wordt weergegeven voor de HP Deskjet 5100, 5650 en 5850 printerserie

Probleem
De foutmelding 'Wagen met cartridges zit vast' verschijnt mogelijk op het computerscherm. Het apparaat kan ook een van volgende problemen hebben:
 • Een papierstoring
 • Het product drukt niet af
 • Het afdrukken stopt onverwacht
 • De cartridgehouder (de wagen) is vastgelopen aan een zijde of in het midden van de printer
De oplossingen in dit document gebruiken
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor het vastlopen van de wagen met cartridges, zoals obstructies in de baan van de wagen, een papierstoring en zelfs een probleem met de software van het product.
Probeer elke oplossing in dit document uit om het probleem op te lossen en gebruik vervolgens de stappen in deze sectie om een zelftestrapport af te drukken om te bepalen of de hardware van het product goed functioneert. Als u het probleem heeft verholpen en het product met succes een zelftestrapport heeft afgedrukt, hoeft u niet meer verder te gaan met de probleemoplossing.
Een zelftestrapport afdrukken
Volg deze stappen om een zelftestrapport af te drukken.
 1. Plaats gewoon papier in de papierlade.
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 3. Houd de aan/uit-knop () ingedrukt.
 4. Druk vier keer op de knop Hervatten (). De zelftestpagina wordt afgedrukt.
BELANGRIJK: Probeer na elke oplossing een zelftestrapport af te drukken, ook als de oplossing het probleem al lijkt te hebben opgelost.
Oplossing één: De printer uit- en weer inschakelen
Doe het volgende om het product aan en vervolgens opnieuw uit te zetten, om de wagen met printcartridges te resetten.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
 2. Wacht 15 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 4. Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen bovenaan dit document over hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
 • Als deze stappen het probleem hebben opgelost en het zelftestrapport wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem niet is opgelost, ga dan naar de volgende oplossing.
 • Als het zelftestrapport niet wordt afgedrukt, ga dan verder met de volgende stap.
Oplossing twee: Verwijder eventueel vastgelopen papier
De wagen met cartridges kan worden geblokkeerd door vastgelopen papier. Volg deze stappen om vastgelopen papier te verwijderen.
Stap één: Alle losse vellen papier uit de lade verwijderen
Verwijder alle losse vellen papier uit de papierlade.
  let op:
Verwijder op dit moment nog geen vastgelopen papier.
Stap twee: Verwijder het vastgelopen papier via de achterkant van de printer
Volg deze stappen om vastgelopen papier via de achterkant van het product te verwijderen. Indien er geen duplexmodule is geïnstalleerd aan de achterzijde van het apparaat, gaat u verder met de volgende sectie om vastgelopen papier via de achterklep te verwijderen.
  let op:
Probeer nooit om vastgelopen papier uit de voorkant of binnenkant van het HP product te trekken als u het via de achterzijde van het HP product kunt verwijderen. Als u papier vanuit de voorklep trekt, kunt u het HP apparaat beschadigen.
De papierstoring in de module voor dubbelzijdig afdrukken (duplexmodule) verhelpen
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
 2. Koppel de USB-kabel los van de achterzijde van het product.
 3. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het apparaat los.
 4. Druk achterop het HP product op de knoppen aan de zijkanten van de duplexmodule en houd deze ingedrukt. Trek vervolgens aan de module om deze te verwijderen.
  Afbeelding : De duplexmodule verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de duplexmodule
 5. Trek het vastgelopen papier voorzichtig tussen de rollen in het product vandaan.
    let op:
  Als het papier scheurt wanneer u het van de rollen verwijdert, controleert u de rollen op gescheurde stukjes papier die in het product kunnen zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven in het apparaat, dan kan het papier later weer vastlopen.
 6. Druk op de knop bovenop de duplexmodule en laat de toegangsklep vervolgens zakken.
  Afbeelding : Sluit de toegangsklep van de duplexmodule
  Afbeelding van het laten zakken van de toegangsklep op de duplexmodule
 7. Verwijder vastgelopen papier uit de duplexmodule.
 8. Sluit de toegangsklep van de duplexmodule.
 9. Bevestig de duplexmodule weer aan de achterzijde van het product en zorg ervoor dat de module aan beide zijden goed op zijn plaats vastklikt.
  Afbeelding : De duplexmodule opnieuw bevestigen
  Afbeelding van het bevestigen van de duplexmodule
Verhelp de papierstoring via het achterpaneel
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
 2. Koppel de USB-kabel los van de achterzijde van het product.
 3. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het apparaat los.
 4. Duw de twee drukhendels aan de achterkant van het HP product naar elkaar toe en trek vervolgens de klep naar u toe om deze te verwijderen.
  Afbeelding : De achterklep verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de toegangsklep aan de achterzijde
 5. Trek het vastgelopen papier voorzichtig tussen de rollen achterin het product vandaan.
    let op:
  Als het papier scheurt wanneer u het van de rollen verwijdert, controleert u de rollen op gescheurde stukjes papier die in het product kunnen zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven in het product, kan het papier later weer vastlopen.
 6. Plaats de achterklep terug. Zorg dat hij op zijn plaats vastklikt.
  Afbeelding : Plaats de achterklep weer terug
  Afbeelding van het terugplaatsen van de achterklep
Stap drie: De papierstoring verhelpen vanuit de voorkant van de printer
Als u het vastgelopen papier niet via de achterkant van het product kunt verwijderen, volgt u deze stappen om het via de voorkant te verwijderen.
BELANGRIJK: Wees bijzonder voorzichtig bij het verwijderen van het papier. Als het papier scheurt, kan een gedeelte in de papierbaan blijven steken en het product beschadigen. Verwijder voorzichtig alle stukjes papier die u kunt vinden.
 1. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 3. Open de bovenklep van het HP product. Mogelijk probeert de wagen met cartridges zich naar het toegangsgebied te verplaatsen. Indien dit het geval is, laat u de wagen met cartridges zich naar die positie verplaatsen.
 4. Koppel het netsnoer zonder het apparaat uit te schakelen los van de achterkant van het apparaat.
    let op:
  U moet het netsnoer loskoppelen om onderdelen met de hand te kunnen bewegen zonder risico te lopen op een elektrische schok.
 5. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 6. Kijk binnenin het product en controleer of er zich papier of objecten in bevinden die de beweging van de wagen met cartridges zouden kunnen belemmeren.
 7. Steek uw hand door de papieruitvoerlade in het apparaat en verplaats de wagen met cartridges handmatig.
  • Als de wagen met cartridges aan de rechterkant van het product vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant van het product.
  • Als de wagen met cartridges aan de linkerkant van het product vastzit, verplaatst u de wagen naar de rechterkant van het product.
  • Als de wagen met cartridges in het midden van het product vastzit, verplaatst u de wagen naar de rechterkant van het product.
 8. Verwijder stukjes papier of eventuele andere obstakels.
 9. Controleer of de wagen met cartridges vrij kan bewegen over de gehele breedte van het apparaat door de wagen voorzichtig naar links en vervolgens naar rechts te duwen.
 10. Sluit de bovenklep.
 11. Sluit het netsnoer weer op de achterkant van het apparaat en op een wandstopcontact aan.
 12. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
Stap vier: Een zelftestrapport afdrukken
Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen bovenaan dit document over hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing drie: Controleren of de cartridges juist zijn geplaatst
Als de printcartridges niet goed zijn geplaatst of geïnstalleerd, kan de wagen met cartridges vastlopen. Gebruik deze stappen om de cartridges te verwijderen en vervolgens weer terug te plaatsen.
Stap één: De cartridges verwijderen
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 2. Open de bovenklep. Mogelijk probeert de wagen met cartridges zich naar het toegangsgebied te verplaatsen. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
 3. Haal de vergrendelingen van de cartridges omhoog.
  Afbeelding : De vergrendelingen van de cartridges omhooghalen
  Afbeelding van het omhoogtrekken van de cartridgegrendel
 4. Schuif de cartridge uit zijn houder en trek hem naar u toe om hem te verwijderen.
  Afbeelding : De cartridge verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de cartridge
    let op:
  Raak de koperkleurige contactpunten en de spuitmondjes niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kan dit leiden tot verstoppingen, inktfouten en slechte elektrische verbindingen.
  Afbeelding : Raak de contactpunten of spuitmondjes niet aan
  Raak de contactpunten of spuitmondjes niet aan
 5. Herhaal de voorgaande stap om de andere cartridge te verwijderen.
 6. Controleer op belemmeringen onder en rondom de wagen met cartridges. Verwijder eventueel aanwezige belemmeringen.
Stap twee: De cartridges opnieuw installeren
 1. Houd de cartridge zo vast dat de spuitmondjes omlaag wijzen en de contactpunten naar de wagen met cartridges gericht zijn.
 2. Schuif de cartridge in de houder totdat de cartridge goed op zijn plaats vastklikt.
  Afbeelding : Installeer de cartridge opnieuw
  Afbeelding van het opnieuw installeren van de cartridge
 3. Sluit de vergrendeling van de cartridge. Duw op de vergrendeling van de cartridge totdat deze stevig vastklikt.
 4. Herhaal de stappen voor de andere cartridge.
 5. Sluit de bovenklep.
Stap drie: Een zelftestrapport afdrukken
Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen bovenaan dit document over hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vier: Het netsnoer van het apparaat rechtstreeks aansluiten op een stopcontact
Sluit het netsnoer van het apparaat rechtstreeks aan op een wandstopcontact om zeker te stellen dat de stroombron correct functioneert.
 1. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het apparaat los.
 2. Verwijder het netsnoer uit stekkerblokken of piekbeveiligers en sluit het rechtstreeks op een wandstopcontact aan.
 3. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 4. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 5. Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen bovenaan dit document over hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
    opmerking:
  Als het product afdrukt als het rechtstreeks op het wandstopcontact is aangesloten, is het mogelijk dat het stekkerblok of de piekbeveiliger voorkomt dat voldoende stroom het product bereikt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vijf: Een stroomreset uitvoeren
Volg deze stappen om het apparaat te resetten.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 2. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het apparaat los.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht 15 seconden.
 5. Steek het netsnoer opnieuw in het stopcontact.
 6. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 7. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 8. Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen bovenaan dit document over hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als de testpagina wordt afgedrukt, maar u een ander probleem met de printer ervaart, gaat u naar HP introductiepagina voor productondersteuning en zoekt u naar een ander document dat betrekking heeft op de problemen die u ervaart.
    opmerking:
  Als de pagina voor de verkeerde regio of in de verkeerde taal wordt weergegeven, klikt u op de koppeling Regio - Taal rechtsboven in uw browser. U kunt vervolgens de juiste regio en taal selecteren.
 • Als het apparaat geen testpagina afdrukt, is er mogelijk een hardwareprobleem met het product. Ga verder met de volgende oplossing.
Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...