hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Officejet G All-in-One product - Overzicht frontpaneel en uitleg over menu

Probleem:
Waarvoor dienen de knoppen op het frontpaneel? Welke functies bevat het menu?
Oplossing
Een aantal functies kan worden uitgevoerd met behulp van het frontpaneel of de software van het HP Officejet G All-in-One product. Welke methode u kiest, kan afhankelijk zijn van de betreffende functie of van wat het handigst is.
Zelfs als het HP Officejet G All-in-One product niet is aangesloten op een computer (ook wel zelfstandig gebruik genoemd), kunt u vanaf het frontpaneel fax- en kopieertaken verwerken. U kunt diverse instellingen wijzigen met behulp van de knoppen op het bedieningspaneel en met menusysteem. Afhankelijk van het model is het mogelijk dat het frontpaneel er iets anders uitziet dan in het voorbeeld hieronder. Deze informatie is ook beschikbaar in de Gebruikershandleiding op het scherm.
Basisfuncties van het frontpaneel van de HP Officejet G All-in-One
De volgende tabel geeft een overzicht van de basisfuncties op het frontpaneel van de HP Officejet G All-in-One.
Nummer
Naam
Beschrijving
1
Aan/uit
Zet het toestel aan en uit.
2
Start scannen
Hiermee start u een scantaak.
3
Scannen naar
Als u de scan naar een specifiek programma wilt verzenden, drukt u herhaaldelijk op Scannen naar tot het gewenste programma wordt weergegeven op de display van het frontpaneel. Druk vervolgens op Start scannen. De lijst met 'Scannen naar'-programma's kunt u aanpassen via het menu Instellingen van de Director-software. De knop Scannen naar toont verbonden computers op eenheden die zijn verbonden met een HP Jetdirect afdrukserver.
4
Verkleinen/Vergroten
Als u Aangepast, Volledige pagina of Legal naar Letter wilt gebruiken, drukt u op Verkleinen/vergroten totdat de gewenste instelling verschijnt. Druk op Enter om de optie te selecteren. Door in een aangepaste modus op het plus- of minteken (+/-) te drukken, kunt u een aangepaste zoominstelling opgeven.
5
Speciale functies
Selecteer uit de volgende kopieeropties: Normaal, Aan pagina aanpassen, 2 op 1, Klonen, Poster, Margeverschuiving en Spiegelen. Druk op Enter om de optie in te stellen. Deze speciale functies worden gedetailleerd besproken in de sectie over kopieeropties van de Gebruikershandleiding op het scherm. U kunt ook hieronder klikken om naar Speciale kopieerfuncties te gaan.
6
Kleur
Hiermee maakt u een kleurenkopie.
7
Aantal kopieën
Hiermee verhoogt u het aantal kopieën met één kopie per druk op de toets. U kunt ook op de plus- of mintoets (+/-) drukken om het aantal kopieën te verhogen of te verlagen. Gebruik deze knop met het numerieke toetsenblok om getallen tussen 1 en 99 voor meerdere exemplaren in te voeren.
8
Papiersoort
Hiermee navigeert u door de papiertype-instellingen: Gewoon papier, Transparanten, Fotopapier, Premium Inkjet, Iron-On, Brochure glanzend en Brochure mat.
9
Zwart-wit
Hiermee start u een kopieertaak in zwart-wit.
10
Kwaliteit
Hiermee wijzigt u de kopieerkwaliteit via de drie beschikbare kwaliteitsinstellingen. De huidige selectie wordt aangegeven met een brandend lampje.
11
Annuleren
Hiermee annuleert u een bewerking die wordt uitgevoerd op de HP Officejet G All-in-One en verlaat u een menu.
12
Lichter/donkerder
Hiermee maakt u een kopie lichter of donkerder. Het waardenbereik wordt op de display weergegeven als een cirkel op een schaal. Druk op de min- of plusknoppen (-/+) om de kopie lichter of donkerder te maken. De cirkel verplaatst zich naar links of rechts, afhankelijk van de ingedrukte knop. Druk op Enter om de geselecteerde instelling te gebruiken.
13
Pijltoetsen
min (-)/plus (+)
Hiermee bladert u tussen selecties of verhoogt/verlaagt u het aantal kopieën.
14
Menu
Hiermee bladert u door de menuopties. Deze opties worden verder in dit document besproken, maar het betreft onder andere: Kopiëren instellen, Faxfuncties (alleen faxmodellen), Rapport afdrukken, Snelkiesnummers instellen (alleen voor faxmodellen), Basisfaxinstellingen (alleen voor faxmodellen), Geavanceerde faxinstellingen (alleen voor faxmodellen) en Onderhoud.
15
Enter
Hiermee selecteert of bewaart u de weergegeven invoer.
Numerieke toetsenblok en faxfuncties (alleen HP Officejet G85, G85xi en G95 All-in-One producten)
De volgende tabel bevat een overzicht van de functies van het numerieke toetsenblok en faxfuncties van alleen de HP Officejet G85, G85xi en G95 All-in-One.
  opmerking:
De knoppen 1 tot en met 7 in de tabel vindt u alleen op de faxmodellen (HP Officejet G85, G85xi en G95 All-in-One). De HP Officejet G55 en G55xi All-in-One-modellen hebben alleen het numerieke toetsenblok.
Nummer
Naam
Beschrijving
1
Snelkiestoets
Hiermee krijgt u toegang tot de snelkeuzeknoppen. Dit kunnen individuele of groepssnelkeuzetoetsen zijn. U stelt ze in via de software of met de menu-opties op het frontpaneel.
2
Automatisch antwoorden
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt een oproep automatisch beantwoord. Als deze functie actief is, brandt het groene lampje.
3
Resolutie
Hiermee doorloopt u de beschikbare faxresoluties. Druk op Enter om de resolutie in te stellen. De beschikbare instellingen zijn: Standaard, 300 dpi, Foto en Fijn.
4
Zwart-wit
Hiermee start u een (normale) faxtaak in zwart-wit.
5
Kleur
Hiermee start u een kleurenfax. Faxen in kleur is alleen mogelijk als het ontvangende apparaat geschikt is voor faxen in kleur. Faxen in kleur duurt ook langer.
6
Opnieuw kiezen/Pauze
Hiermee kiest u het laatste nummer opnieuw of voegt u een pauze van 3 seconden in bij het kiezen van een nummer. Dit kan nuttig zijn bij het kiezen van de toegangscode voor een internationaal gesprek.
7
Snelkiezen
Druk op Snelkiezen en kies de code als u een individuele of groepssnelkiescode wilt gebruiken. Als het een van de eerste 10 snelkeuzenummers is, drukt u op de overeenkomstige knop op het toetsenblok, links op het frontpaneel. De snelkeuzeknop geeft toegang tot snelkiesnummers die niet zijn ingesteld op de 10 One-touch snelkiesknoppen. Op de HP Officejet G All-in-One kunt u maximaal 125 snelkiesnummers opslaan. Snelkiesnummers kunnen individuele of groepssnelkiesnummers zijn. U stelt ze in via de software of met de menu-opties op het frontpaneel.
8
Toetsenbord
Hiermee kunt u een nummer kiezen waarnaar u wilt faxen, het gewenste aantal kopieën invoeren of tekst typen vanaf het frontpaneel. U kunt diverse functies instellen, zoals informatie over de faxkoptekst, datum en tijd of snelkiesnummers.
Hieronder vindt u een overzicht van de functies die beschikbaar zijn door op de knop Menu te drukken op het frontpaneel van de HP Officejet G All-in-One.
Kopiëren instellen
 • Fotomodus: met deze functie schakelt u Tekstverbeteringen tijdelijk uit en Lichte kleuren verbeteren in voor het maken van optimale kopieën van een foto. Deze modus kan worden in- en uitgeschakeld.
 • Papierformaat: met deze optie wordt het papierformaat van het geplaatste papier voor kopiëren ingesteld. Beschikbare formaten zijn Letter, A4 en Legal.
 • Tekstverbetering: deze functie verscherpt de randen van zwarte tekst. Deze is standaard ingeschakeld. Deze modus kan worden in- en uitgeschakeld.
 • Lichte kleuren verbeteren: met deze functie worden lichtgekleurde achtergronden verbeterd. Deze is standaard is uitgeschakeld en moet uitgeschakeld blijven. Schakel deze in als lichtere kleuren als wit worden gekopieerd.
 • Kleurintensiteit: met deze functie worden kleuren op de kopie aangepast om ze levendiger of juist subtieler te maken. Er zijn zeven intensiteitsniveaus beschikbaar; de middelste instelling is standaard.
 • Standaardwaarden voor kopiëren instellen: u kunt de meestgebruikte kopieerinstellingen opslaan als standaardinstellingen.
 • Fabrieksinstellingen herstellen: met deze functie herstelt u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen voor kopiëren.
Faxfuncties (alleen faxmodellen)
 • Scannen en faxen (zwart-wit): deze functie werkt alleen met faxen in zwart-wit. Hiermee wordt het origineel in het geheugen gescand voordat de fax wordt verzonden; zo kan worden gecontroleerd of elke pagina correct wordt ingevoerd voordat de telefoonverbinding tot stand wordt gebracht.
 • Fax later verzenden: gebruik deze functie als u een zwart-wit fax op een later tijdstip wilt verzenden (bijvoorbeeld wanneer een lager telefoontarief van toepassing is). Op het frontpaneel kunt u één ontvanger of een groep selecteren. De fax wordt naar het geheugen gescand en blijft daar staan tot aan het geplande tijdstip.
 • Fax doorsturen: gebruik deze functie om een ontvangen fax door te sturen naar ander faxnummer.
 • Polling voor ontvangst: hiermee kunt u de HP Officejet G All-in-One een andere faxtoestel naar de fax laten vragen. Op de andere eenheid moet polling zijn ingesteld en moet er een fax klaar staan voor verzending.
Rapport afdrukken
 • Laatste transactie: met deze functie wordt informatie afgedrukt over de laatste fax.
 • Faxlogboek: met deze functie wordt een logbestand afgedrukt met vermelding van circa de laatste 40 faxen die zijn verzonden en ontvangen.
 • Lijst met snelkiesnummers: met deze functie drukt u een volledige lijst af van alle gekozen snelkiesnummers. Dit is handig om te onthouden welk nummer aan een snelkiesnummer is toegewezen.
 • Menu-instellingen: Met deze functie drukt u een lijst af van alle beschikbare menu-instellingen plus de huidige instelling ervan.
 • Zelftestrapport: met deze functie drukt u een zelftestrapport af. Dit is handig bij het oplossen van afdrukproblemen en voor meer informatie over de HP Officejet G All-in-One.
 • Automatische rapporten instellen: deze functie wordt gebruikt om in te stellen wanneer faxfoutrapporten moeten worden afgedrukt.
Snelkiesnummers instellen (alleen faxmodellen)
 • Afzonderlijk snelkiesnummer: deze functie start een proces waarmee een snelkiesnummer wordt toegewezen aan één persoon of bedrijf.
 • Groepssnelkiesnummer: met deze functie maakt u een verzendlijst met maximaal 25 individuele snelkiescodes zodat faxen naar iedereen tegelijkertijd kunnen worden verzonden. U kunt maximaal 125 codes maken (individuele en groep). Als u een nummer in een groepscode wilt gebruiken, moet hieraan al een individuele code zijn toegewezen. Alleen individuele codes kunnen worden gebruikt; een groep kan niet aan een groep worden toegekend. De fax moet in het geheugen van de eenheid passen en kan alleen zwart-wit zijn.
 • Snelkiesnummer verwijderen: met deze functie verwijdert u een snelkiesnummer.
 • Lijst met snelkiesnummers afdrukken: deze functie biedt een andere manier om de lijst met snelkiesnummers af te drukken.
Basisfaxinstellingen (alleen faxmodellen)
 • Datum en tijd: met deze functie kunnen de datum en tijd worden toegevoegd in het geheugen. Deze informatie gaat naar rapporten en wordt geplaatst in de kopregel van ontvangen faxen.
 • Faxkopregel: gebruik deze functie om een naam en faxnummer toe te voegen aan de informatie voor de faxkoptekst. De FCC vereist dat alle faxcommunicatie deze informatie moet hebben.
 • Aantal keren overgaan: met deze functie stelt u het aantal belsignalen in dat is vereist voordat het apparaat een oproep beantwoordt. Dit kan een waarde zijn tussen 1 en zes keer rinkelen.
 • Papierformaat: met deze functie stelt u het geladen papierformaat in voor het ontvangen van faxen. De beschikbare keuzen zijn Letter, A4 en Legal.
 • Toon- of pulskeuze: hiermee schakelt u tussen toonkeuze en pulskiezen. De standaardinstelling is toon.
 • Bel- en piepvolume: met deze functie stelt u het volume in van het belsignaal en van de pieptoon wanneer toetsen worden ingedrukt. De beschikbare keuzes zijn zacht, hard en uit.
Geavanceerde faxinstellingen (alleen faxmodellen)
 • Automatische rapporten instellen: dit is een andere manier om te wijzigen wanneer faxrapporten worden afgedrukt. De opties zijn onder meer: Elke fout, verzendfout, ontvangstfout, elke fax, alleen verzenden en uit.
 • Belsignaal fax: met deze functie stelt u het beltoonpatroon in voor het beantwoorden van lijnen met een service voor verschillende beltonen. De beschikbare opties zijn Alle belsignalen, Enkele belsignalen, Dubbele belsignalen, Driedubbele belsignalen en Dubbele en driedubbele belsignalen.
 • Opnieuw kiezen indien bezet: met deze functie regelt u of een faxnummer opnieuw moet worden gekozen als het nummer bezet is.
 • Opnieuw kiezen bij geen antwoord: met deze functie bepaalt u of een faxnummer opnieuw moet worden gekozen wanneer het niet wordt beantwoord.
 • Automatische verkleining: met deze functie bepaalt u wat de HP Officejet G All-in-One moet doen als een fax wordt ontvangen die te groot is voor het standaardpapierformaat. Als deze instelling is ingeschakeld (standaard), wordt het beeld verkleind zodat het op één pagina past. Als deze functie is uitgeschakeld, wordt de informatie die niet op de eerste pagina past, afgedrukt op een tweede pagina.
 • Back-up faxontvangst: deze functie is standaard ingeschakeld. Wanneer back-faxontvangst actief is, worden faxen in het geheugen ontvangen als ze niet kunnen worden afgedrukt. Wanneer de fout waardoor de fax niet kon worden afgedrukt, is verholpen, worden de faxen afgedrukt vanuit het geheugen. Afhankelijk van het betreffende model kunnen er 100 tot 125 standaardfaxpagina's in het geheugen van de HP Officejet G All-in-One worden opgeslagen.
 • Foutcorrectiemodus: deze functie beperkt gegevensverlies als gevolg van telefoonlijnen van slechte kwaliteit, door fouten die optreden tijdens de transmissie te detecteren en het deel met fouten automatisch opnieuw te verzenden. Bij telefoonlijnen van goede kwaliteit worden de telefoonkosten worden niet beïnvloed of zelfs verlaagd. Bij telefoonlijnen van slechte kwaliteit verhoogt de foutcorrectiemodus (ECM) de verzendtijd en de telefoonkosten, maar worden de gegevens veel betrouwbaarder verzonden. Schakel ECM alleen uit vanaf het frontpaneel (de standaardinstelling is ingeschakeld), als de telefoonkosten oplopen en een slechtere kwaliteit de voorkeur heeft boven hogere telefoonkosten.
 • Detectie geen signaal: gebruik deze functie zodat de HP Officejet G All-in-One faxen kan ontvangen van oudere faxapparaten die geen faxsignaal uitzenden. Deze stille modellen vertegenwoordigen minder dan vijf procent van de gebruikte faxtoestellen. Dit wordt gewoonlijk gebruikt op speciale faxlijnen die een fax van ouder toestellen kunnen ontvangen.
Onderhoud
 • Printcartridges reinigen: gebruik deze functie wanneer het zelftestrapport strepen of witte lijnen door de gekleurde vlakken bevatten. Reinig de cartridges niet onnodig. Hiermee verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de printcartridges.
 • Printcartridges uitlijnen: deze functie start de automatische cartridge-uitlijningsprocedure. Tijdens het uitlijnen van printcartridges, kunt u de posities ten opzichte van elkaar aanpassen.
 • Fabrieksinstellingen herstellen: met deze functie zet u alle menu-opties terug op de originele fabrieksinstellingen.
 • Faxen in geheugen opnieuw afdrukken: er kan een beperkt aantal faxpagina's in het geheugen van de HP Officejet G All-in-One worden opgeslagen. Het aantal pagina's is afhankelijk van het betreffende model. Wanneer het apparaat opslaggeheugen tekort komt, worden er geen faxen meer ontvangen tot de opgeslagen faxen zijn afgedrukt. Door de functie Faxen in geheugen opnieuw afdrukken kan een fax in het geheugen opnieuw worden afgedrukt als bijvoorbeeld de printcartridge leeg is tijdens het afdrukken van een fax. Met deze optie worden alle faxen in het geheugen afgedrukt. Druk op Annuleren als u het afdrukken van onnodige faxen wilt stoppen.
 • Tijd stand-bytijd instellen: met deze functie stelt u de duur in van de tijd waarna de energiebesparingsmodus op de HP Officejet G All-in-One wordt geactiveerd. De beschikbare opties zijn 1, 4, 8 en 12 uur. De standaardinstelling is 12 uur.
Speciale kopieerfuncties
Hierna worden de speciale kopieerfuncties besproken die beschikbaar zijn via de knop Speciale functies op het frontpaneel. Deze informatie is ook beschikbaar in de sectie Kopieerfuncties van de Gebruikershandleiding op het scherm.
 • Normaal: met deze functie maakt u een normale kopie van het origineel.
 • Aanpassen aan pagina: met deze functie vergroot of verkleint u het origineel zodat het één volledige pagina vult (tot aan de kopieermarges).
 • 2 op 1: met deze functie kunt u twee originelen op één pagina kopiëren. Met deze functie kan maar één kopie tegelijk worden gemaakt.
 • Klonen: met deze functie maakt u meerdere kopieën van het origineel op hetzelfde vel. Gebruik Klonen bijvoorbeeld voor het maken van kopieën in pasfotoformaat van een foto. U regelt het aantal oorspronkelijke afbeeldingen op elke pagina door het percentage van de grootte te wijzigen.
 • Poster: deze functie verdeelt het origineel in verschillende delen en vergroot deze zo dat ze kunnen worden geassembleerd om een poster te maken. De grootste poster die u vanaf het frontpaneel kunt maken, is 400 procent van de grootte van het origineel.
 • Margeverschuiving: met deze functie verplaatst u de informatie op de kopie naar links of rechts, om het inbinden te vereenvoudigen of om ruimte te maken voor drie perforaties.
 • Spiegelen: met deze functie keert u tekst en afbeeldingen om zodat ze achterstevoren op de afdruk worden weergegeven. Wanneer de overdracht op een t-shirt is gestreken, wordt de afbeelding correct op het t-shirt weergegeven.
De taal voor het frontpaneel wijzigen
Met de volgende stappen verandert u de taal (alle modellen) en het land/de regio (alleen de modellen G95, G85 en G85xi) op het voorpaneel:
 1. Druk op MENU.
 2. Ga als volgt te werk: Bij de HP OfficeJet G55 of G55xi All-in-One producten (alle landen) drukt u op 3 en dan op 5. Bij de HP Officejet G95, G85 of G85xi All-in-One producten (alleen niet-V.S.) drukt u op 7 en dan op 6.
 3. Volg de instructies op het scherm op het voorpaneel.
    opmerking:
  De taal op het voorpaneel van faxmodellen wordt bepaald door de geïnstalleerde lijninterface-eenheid (LIU). Alleen de talen die worden ondersteund in het gebied waarin de LIU wordt gebruikt, worden weergegeven. Als het apparaat naar een regio wordt vervoerd waar een andere LIU wordt gebruikt dan die waar het apparaat is aangeschaft, is de lokale taal geen optie. Neem contact op met HP Klantenondersteuning om de LIU voor die regio te verkrijgen. Dit is eveneens vereist om te zorgen dat het faxen functioneert in deze regio.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...