hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP All-in-One of faxapparaat - Problemen met faxverzending en -ontvangst verhelpen

Inleiding
Bekijk de onderstaande informatie om vast te stellen waarom u geen faxberichten kunt versturen of ontvangen.
Bekijk aandachtig de onderstaande symptomen en selecteer dan het symptoom dat het best bij uw probleem aansluit. Als de oplossing een koppeling voorziet naar een ander document waarmee het probleem niet wordt opgelost, keert u terug naar dit document en gaat u verder met de probleemoplossing.
Er kunnen geen faxen worden ontvangen maar ze kunnen wel worden verstuurd
Bekijk de onderstaande informatie om vast te stellen waarom u geen faxen kunt ontvangen.
 • Diensten van het telefoonbedrijf: Hebt u één van de volgende telefoonlijndiensten van uw telefoonbedrijf: voice-mail, privacyblokkering, beveiligingsscherm, weigering van anonieme oproepen of privacybeheer?
  Deze diensten zijn over het algemeen bedoeld voor ongewenste telefoonoproepen, maar blokkeren ook faxen. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor hun aanbevolen oplossing voor het ontvangen van faxen op dezelfde lijn met deze diensten.
 • Als u automatisch faxen wilt ontvangen, controleer dan of automatisch beantwoorden is ingeschakeld op modellen met een knop voor Automatisch beantwoorden of dat de instelling Aantal keer rinkelen voor beantwoorden is ingesteld op een aantal dat gelijk is of groter dan op modellen zonder knop voor Automatisch beantwoorden. Op modellen met een instelling Automatisch beantwoorden, moet dit ingesteld zijn op Fax, FaxTel of Antwoordapparaat afhankelijk van uw installatie.
 • Als u een HP PSC 2200 of een Officejet 6100 hebt die oproepen onderbreekt of geen faxen ontvangt, downloadt en installeert u de HP Firmware-update voor deze producten.
  1. Sla deze instructies op uw computer op en ga vervolgens naar de pagina HP klantenondersteuning.
  2. Typ uw modelnummer in (HP PSC 2210xi bijvoorbeeld).
  3. Klik op de zoekpijl rechts van het tekstvak. Mogelijk wordt u gevraagd uw product te selecteren uit een lijst met modellen.
  4. Selecteer de versie van uw besturingssysteem op de softwaredownloadpagina.
  5. Zoek en selecteer de firmware-update.
  6. Volg de instructies voor het downloaden en installeren van de update
 • Als op dezelfde lijn een antwoordapparaat is aangesloten, kunnen zich problemen met het ontvangen van faxen voordoen. Deze problemen kunt u corrigeren door de instellingen of telefoonlijnverbindingen te veranderen. Ga voor meer informatie over het gebruik van een telefoonantwoordapparaat of specifiek rinkelsignaal naar Het product HP All-in-One en Fax Products gebruiken met een telefoonantwoordapparaat (c00019959) (Engelstalig).
 • Als u over een PBX-telefoonsysteem beschikt, of als er een ISDN- of DSL-modem aangesloten is op de lijn, zijn er mogelijk configuratieproblemen met de telefoonlijn. Faxapparaten zijn analoge toestellen en kunnen niet worden gebruikt op een digitale telefoondienst zoals die in veel bedrijven worden gebruikt (PBX-systemen). Installeer een analoge telefoonlijn voor een faxapparaat. Ga naar Een HP All-in-One of Faxproduct gebruiken op een PBX, ISDN of DSL telefoonsysteem (bdu50333) voor meer informatie over het corrigeren van deze problemen.
 • Als het probleem blijft bestaan, gaat u door met de probleemoplossing in het gedeelte Faxen kunnen niet worden verstuurd of ontvangen of het probleem kan niet worden vastgesteld van dit document.
Er kunnen geen faxen worden verstuurd maar ze kunnen wel worden ontvangen
Voer de onderstaande stappen uit om het probleem te verhelpen.
 1. Controleer of u het nummer correct draait. U moet alle vereiste nummers draaien om een telefoonoproep te maken van dezelfde lijn. Dit omvat de nummers die u moet kiezen om een naar buitenlijn te bellen of om internationale nummers te bellen.
 2. Als u een snelkiesfunctie gebruikte of faxt vanaf de computer, drukt u de te faxen pagina af en kies het nummer handmatig vanaf het bedieningspaneel van de fax. Als u de fax kunt versturen wanneer het nummer vanaf het bedieningspaneel wordt gekozen, dient u de instelling voor snelkiezen opnieuw te creëren en enkele pauzes in te lassen.
 3. Als u een fax probeert te versturen vanaf de computer met een model dat faxen vanaf de computer ondersteunt en het faxapparaat probeert niet te kiezen wanneer u een faxopdracht verstuurt, test u de communicaties naar de All-in-One door te klikken op Status in de Director, of door te proberen af te drukken naar de All-in-One.
  • Als dit wordt gerapporteerd als zijnde verbinding verbroken of afdrukken mislukt, controleert u of de communicatiekabel van de computer naar de All-in-One correct is aangesloten en start de computer opnieuw op.
  • Als de communicatie nog steeds niet lukt, voert u probleemoplossing voor de communicatie uit.
 4. Als het probleem blijft bestaan, gaat u door met de probleemoplossing in het gedeelte Faxen kunnen niet worden verstuurd of ontvangen of het probleem kan niet worden vastgesteld van dit document.
Het faxen lukt af en toe niet of alleen met één faxnummer
 • Indien er een statische lading op de telefoonlijn zit, is de faxcommunicatie misschien niet mogelijk. Laat de telefoonlijn controleren en onderhouden door uw telefoonbedrijf (of vraag de andere partij om hun lijn te controleren). De kwaliteit van de telefoonlijn is de voornaamste reden voor het mislukken van faxen. In sommige oudere gebouwen is de bedrading van het telefoonsysteem niet toereikend.
 • Als u een kleurenfax probeert te versturen en dit mislukt, probeert u vanaf hetzelfde toestel een zwart-wit fax te versturen. Normaal gesproken detecteert het faxapparaat dat het andere faxapparaat geen kleuren kan verwerken en het biedt u de optie om de fax in zwart-wit te versturen, maar dit is niet altijd het geval. Verstuur geen kleurenfaxen tenzij u weet dat het andere faxapparaat kleurenfaxen kan ontvangen.
 • Controleer de telefoonkabel van het wandstopcontact naar de fax. Dit snoer mag niet gekruld zijn en niet langer zijn dan nodig is. Gekrulde snoeren kunnen echo's op de lijn veroorzaken of er de oorzaak van zijn dat u andere telefoongesprekken kunt horen. Te lange snoeren kunnen afbreuk doen aan de signaalsterkte en -kwaliteit.
 • Zorg dat telefoonsnoeren (en eventuele snoeren die weliswaar op een ander contact zijn aangesloten maar die wel gebruik maken van dezelfde lijn) niet worden omgeleid langs elektrische apparaten (elektrische motoren, ventilatoren, keukenapparatuur, of televisies). Veel van deze apparaten zijn niet voorzien van adequate elektronische bescherming en kunnen elektromagnetische krachten (EMF) op de telefoonlijn opwekken. Computers zijn gewoonlijk voldoende beschermd en zijn niet de oorzaak van dit probleem.
 • Gebruik geen wisselgesprekdienst op dezelfde lijn waarop het faxapparaat is aangesloten. Het klikgeluid dat door een inkomende oproep wordt veroorzaakt, kan ervoor zorgen dat het faxen mislukt.
 • Op sommige modellen kunt u bepaalde faxberichten blokkeren. Controleer of het telefoonnummer van het verzendend faxapparaat niet is geblokkeerd in de faxsoftware. Dit bevindt zich gewoonlijk in de Faxgeschiedenis.
 • Pas het lokale faxapparaat aan zodat verschillende configuratie-instellingen worden gebruikt, schakel de ECM-instelling in of uit.
Faxen kunnen niet worden verstuurd of ontvangen of het probleem kan niet worden vastgesteld
Voer de onderstaande stappen uit om dit probleem te verhelpen:
Stap één: Initialiseer het faxapparaat opnieuw en controleer het
 1. Haal het netsnoer uit de achterkant van het faxapparaat en uit het stopcontact. Het faxapparaat wordt opnieuw geïnitialiseerd wanneer het wordt aangesloten. U moet het netsnoer loskoppelen, wanneer u het faxapparaat uitschakelt met de aan/uit-knop wordt de fax niet opnieuw geïnitialiseerd. Sluit het netsnoer nog niet aan.
 2. Controleer of het netsnoer volledig in het faxapparaat is gestoken. Als uw model een verwijderbare lijninterface-eenheid (LIU) heeft waarop het netsnoer wordt aangesloten, controleert u of deze goed is vastgeklikt.
  Als het faxapparaat een model uit de HP Officejet R80 serie is, controleert u ook of het snoer dat loopt van de automatische documentinvoer naar de achterzijde van het onderstel van de All-in-One, aangesloten is.
 3. Sluit het netsnoer opnieuw op het apparaat aan en steek het in het wandstopcontact. Nadat het faxapparaat opnieuw geïnitialiseerd en gereed is, probeert u opnieuw faxen te versturen en ontvangen. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar stap twee: Controleer de verbindingen.
Stap twee: Controleer de verbindingen
Controleer de kabelverbindingen naar het faxapparaat aan de hand van de onderstaande aanwijzingen.
  opmerking:
De HP Fax 1050 beschikt niet over een 2-ext of hulppoort voor gebruik met andere telefoontoestellen.
 1. Onderzoek hoe de telefoonkabel is aangesloten op het faxapparaat. Het faxapparaat moet rechtstreeks aangesloten zijn op het wandstopcontact en de kabel moet zijn aangelsoten op een aansluiting op het faxapparaat met de aanduiding 'Lijn, 1 - Lijn', 'Naar wandstopcontact' of met een afbeelding van een wandstopcontact.
  Alle andere apparaten die op dezelfde telefoonaansluiting moeten worden aangesloten, kunnen worden aangesloten op de aux-poorten op het faxapparaat, zoals hieronder wordt afgebeeld.
  Als u de kabelaansluitingen gewijzigd hebt, moet u faxen proberen te versturen en ontvangen, om te controleren of u nog steeds een probleem hebt.
  Afbeelding : Meerdere apparaten op een product met drie poorten aansluiten
  Afbeelding : Meerdere apparaten op een product met twee poorten aansluiten
 2. Onderzoek de kabel van het wandstopcontact naar de fax. U moet een kabel gebruiken met slechts twee koperen draden, zoals wordt afgebeeld in bijschrift 1 hieronder (zoals werd meegeleverd bij het faxapparaat). Vervang vieraderige kabels door twee-aderige kabels. Als u de kabel die bij de fax is meegeleverd hebt en de kabel lang genoeg is, gebruikt u deze kabel. U kunt ook proberen of het helpt wanneer u de kabel vervangt.
   Afbeelding : Twee- en vieraderige telefoonkabels
  1. Twee-aderige telefoonkabel
  2. Vieraderige telefoonkabel
 3. Als er andere apparaten (scherm voor identificatie van de oproeper, antwoordapparaat, enz.) op de telefoonlijn zijn aangesloten, koppelt u al deze apparaten los, zelfs wanneer deze niet op dezelfde telefoonstekker zijn aangesloten of in een andere kamer staan en probeer dan een faxbericht te verzenden en ontvangen.
  • Als u nog steeds geen faxberichten kunt versturen en ontvangen nadat u de andere apparaten hebt losgekoppeld, voegt u de apparaten opnieuw een voor een toe totdat u het toestel vindt dat het probleem veroorzaakte.
  • Als het faxen nog steeds niet werkt, voert u verder probleemoplossing uit met Stap drie: De telefoonlijn controleren. Laat de andere telefoonlijnapparaten nu nog even losgekoppeld.
Stap drie: De telefoonlijn controleren
U hebt het volgende nodig om de telefoonlijn te controleren:
 • Het telefoonnummer van een ander faxapparaat dat kan worden gebruikt om te controleren of het HP Faxapparaat correct verstuurt en ontvangt. Deze fax kan in hetzelfde gebouw, op een andere telefoonlijn of op een andere plaats staan met iemand in de buurt die hem kan bedienen.
    opmerking:
  Het is ook nuttig om de persoon of het bedrijf waarvan u het nummer kiest, op te bellen en met hen te overleggen. Ze kunnen u vertellen hoe hun faxapparaat reageert als het door uw faxapparaat wordt gebeld. Dit kan waardevolle informatie zijn om het probleem vast te stellen.
 • Een gewone enkele telefoonlijn: deze telefoon wordt gebruikt voor het testen van de telefoonlijn en voor het testen van verschillende faxmogelijkheden.
Start de probleemoplossing van de telefoonlijn aan de hand van deze stappen:
 1. Koppel het telefoonsnoer los van het faxapparaat en steek het snoer in een standaard enkelvoudige telefoonlijn.
 2. Neem de hoorn van de haak en luister of u een kiestoon hoort. Als u geen kiestoon hoort, vervangt u het telefoonsnoer tussen het wandstopcontact en de telefoon door een ander twee-aderig snoer. Als u geen kiestoon hoort na het vervangen van het snoer, neemt u contact op met uw telefoonbedrijf voor hulp.
 3. Draai het nummer van een faxapparaat waarnaar u een faxbericht hebt proberen te sturen:
  • Als het bestemmingsfaxapparaat de lijn beantwoordt, gaat u verder naar de volgende stap.
  • Als de oproep niet doorgaat, probeert u een ander nummer. Als de tweede oproep ook niet wordt beantwoord, vervangt u het telefoonsnoer en probeert u het opnieuw. Als het faxapparaat nog steeds niet overgaat na het vervangen van het snoer, neemt u contact op met uw telefoonbedrijf voor hulp.
 4. Leg de telefoon terug op de haak van het apparaat en bel ofwel het nummer van uw telefoonlijn vanaf een telefoon op een andere lijn (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) of laat iemand anders uw nummer opbellen. Als de telefoon overgaat en u kunt deze beantwoorden, gaat u verder naar de volgende stap. Als de telefoon niet rinkelt wanneer deze wordt opgebeld, vervangt u het telefoonsnoer en probeert u het opnieuw. Als deze nog steeds niet rinkelt na het vervangen van het snoer, neemt u contact op met uw telefoonbedrijf voor hulp.
 5. Koppel het telefoonsnoer los van de telefoon en sluit deze opnieuw op het faxapparaat aan. Voordat u een oproep maakt, verandert u de faxinstellingen in de instellingen in de onderstaande tabel door herhaaldelijk te drukken op de knop Setup, Menu, of Faxmenu (afhankelijk van het model) om het menu Basis faxinstelling of het menu Geavanceerde faxinstelling te openen.
  Anderzijds kunt u ook het faxapparaat opnieuw instellen in de standaard fabrieksinstellingen door deze optie te selecteren in het menu Onderhoud, Status en Onderhoud of Werkset of op sommige All-in-One modellen kunt u de software gebruiken om de faxinstellingen te veranderen.
  Faxmenu
  Faxmenuoptie
  Instelling
  Basisfaxinstellingen
  Hoe vaak overgaan
  1 (of 2)
  Basisfaxinstellingen
  Belvolume
  Matig of luid
  Geavanceerde faxinstellingen
  Antwoorden op rinkelsignaal
  Alle beltonen
  Geavanceerde faxinstellingen
  Instellingen voor automatische rapporten
  Elke fout
 6. De volgende zaken doen zich voor wanneer het faxapparaat correct functioneert:
  1. Wanneer het faxapparaat begint te kiezen, hoort u een kiestoon die kort gevolgd wordt door het geluid van het faxapparaat dat het nummer kiest. 'Bezig met kiezen' moet nu op het bedieningspaneel verschijnen
  2. Wanneer het faxapparaat dat u opbelt de lijn beantwoordt, wisselen de faxapparaten tonen uit en 'Bezig met verbinden' verschijnt op de display. Tijdens de verbindingsfase vergelijken de twee faxapparaten de capaciteiten, ze wisselen informatie uit over de manier waarop het faxbericht verstuurd moet worden en ze proberen een betrouwbare overdrachtssnelheid te realiseren.
  3. Nadat een verbinding werd gerealiseerd, worden de pagina's verstuurd. 'Bezig met versturen van pagina 1' of een gelijkaardig bericht verschijnt op de display.
  Toets op het bedieningspaneel hetzelfde faxnummer in dat u in stap 3 hebt geprobeerd. Bekijk de bedieningspaneeldisplay en luister naar het faxapparaat.
  • Als het faxbericht met succes werd verstuurd, gaat u verder met de volgende stap.
  • Als u geen kiestoon hoort en/of het andere faxapparaat beantwoordt de lijn niet, probeert u een ander faxapparaat op te roepen (het eerste is mogelijk bezet) om te controleren of het resultaat hetzelfde is. Als de tweede poging ook mislukt, gaat u naar Stap vier: Laatste stappen voor de laatste stappen die u moet uitvoeren voordat u het apparaat laat nakijken.
  • Als u hoort dat het andere faxapparaat de lijn beantwoordt en het begint te 'piepen', maar de display op uw faxapparaat niet overschakelt van 'Bezig met kiezen' naar 'Verbinding maken', detecteert het faxapparaat de tonen van het andere faxapparaat niet. Zie Stap vier: Laatste stappen voor de laatste stappen die u moet uitvoeren voordat u het apparaat laat nakijken.
 7. Vraag aan de eigenaar van het andere faxapparaat om u een faxbericht te sturen. Bekijk de bedieningspaneeldisplay en luister naar het faxapparaat dat een verbinding probeert maken.
  • Als u het faxbericht ontvangt is het probleem gecorrigeerd en is het faxapparaat volledig functioneel.
  • Als uw faxapparaat niet overgaat en/of de lijn niet beantwoordt wordt wanneer het andere faxbericht wordt verstuurd, vraagt u ze om het nogmaals te proberen om te controleren of er een probleem is. Als de tweede poging ook mislukt, gaat u naar Stap vier: Laatste stappen voor de laatste stappen die u moet uitvoeren voordat u het apparaat laat nakijken.
  • Als het faxapparaat kort rinkelt en daarna stopt, beantwoordt een ander toestel (een ander faxapparaat, creditcardmachine, computerfax of communicatiesoftware of voice-mail) de lijn. U moet vaststellen welk toestel de lijn beantwoordt.
  • Als uw faxapparaat de lijn beantwoordt, verandert het bericht op de bedieningsdisplay van 'bezig met antwoorden' in 'bezig met verbinden'. Als dit niet zo is, detecteert het faxapparaat het andere faxapparaat niet. Zie Stap vier: Laatste stappen voor de laatste stappen die u moet uitvoeren voordat u het apparaat laat nakijken.
Stap vier: Laatste stappen die u kunt proberen voordat u uw apparaat laat nakijken
 1. Voer een gedeeltelijke reset van het apparaat uit. Het gedeeltelijk opnieuw instellen zet alle faxinstellingen terug naar de standaardwaarden. Op sommige toestellen is het soms noodzakelijk de taal- en land/regio-instelling opnieuw op te geven.
    let op:
  Nadat u een apparaat uit de HP Officejet 500 of 600 serie gedeeltelijk opnieuw hebt ingesteld, sluit u het weer aan op een computer - waarop de All-in-One software is geïnstalleerd - om de instellingen opnieuw te configureren. Stel het apparaat niet gedeeltelijk opnieuw in, als het niet kan worden aangesloten op een computer en geconfigureerd met de software.
 2. Als het probleem blijft bestaan na een gedeeltelijke reset is er een probleem met het faxapparaat. Laat het product nakijken.
Overige faxproblemen
De faxen zijn blanco of hebben verticale strepen
 • Voor verzonden faxen: Maak een kopie. Het toestel gebruikt hetzelfde scanmechanisme voor het kopiëren en faxen.
  • Indien de kopie correct wordt afgedrukt, ligt het probleem mogelijk bij het ontvangende faxapparaat.
  • Indien de kopie blanco is, werkt de scanner niet goed en heeft deze onderhoud nodig.
  • Indien de kopie donkere verticale strepen heeft, moet het scannerglas en de witte referentiestrook worden gereinigd.
 • Voor ontvangen faxen: Druk een zelftestrapport af.
  • Indien het rapport niet correct afdrukt, vervangt u de zwarte cartridge.
  • Als het rapport correct afdrukt, ligt het probleem bij het verzendende faxapparaat. Probeer een fax vanaf een ander faxapparaat te ontvangen.
Het faxen mislukt wanneer de aangesloten computer op stand-by- of slaapmodus overschakelt
Gebruik geen standby- of slaapmodus op de computer wanneer deze op een HP All-in-One toestel is aangesloten. Het HP All-in-One apparaat staat nog steeds in contact met de computer. Als de computer overschakelt op standby- of slaapmodus, is de taak die met het apparaat communiceert, nog wel aanwezig, maar niet functioneel. Dit zorgt voor communicatieproblemen.
Standby-modus uitschakelen via de instellingen voor energiebeheer
 1. Klik op Start, klik op Instellingen en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Energiebeheer.
 3. Stel de instelling Vaste schijven uitschakelen in op Nooit en klik op OK.
Standby-modus uitschakelen in het Basic Input/Output System (BIOS)
Op sommige computers is er een automatische standby-modus die in het BIOS moet worden uitgeschakeld. De methode voor het openen van het BIOS en de BIOS-opties kan verschillen op de computer (raadpleeg de computerfabrikant voor hulp), maar de volgende stappen gelden als algemene richtlijn:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Tijdens het opnieuw opstarten kan er een venster verschijnen met de opdracht: 'Press (key) to Enter Setup'. Druk op de aangegeven knop. Hierdoor gaat u naar het BIOS Setup-programma. Op Hewlett-Packard-computers kunt u F1 of F2 gebruiken om toegang te krijgen tot het BIOS. Raadpleeg de fabrikant van uw computer voor hulp bij het gebruiken van het BIOS op computers van andere fabrikanten.
 3. Ga naar het menu Energie.
 4. Druk in de categorie voor Energiebesparing op Enter.
 5. Selecteer Uitschakelen en druk vervolgens op Enter.
 6. Sla de instellingen op en sluit het BIOS af.
Antwoorden op veelvoorkomende vragen
 • Voeding op het faxapparaat - het faxapparaat moet ingeschakeld zijn om een fax te versturen of ontvangen.
 • Inbelmodems: indien een inbelmodem dezelfde telefoonlijn deelt als het faxapparaat, is het niet mogelijk een fax te versturen of ontvangen terwijl u op het internet bent. Dit is een beperking van het telefoonsysteem, niet van de HP All-in-One. Slechts één toestel per keer heeft toegang tot dezelfde telefoonlijn.
 • Het specifieke rinkelsignaal is een facultatieve dienst die verkrijgbaar is bij een groot aantal telefoonbedrijven. Dankzij de dienst specifiek rinkelsignaal kan meer dan één telefoonnummer worden toegekend aan dezelfde telefoonlijn. Elk telefoonnummer heeft een specifiek belsignaal, zoals een enkele rinkel, dubbele rinkel of drievoudige rinkel. Wanneer bijvoorbeeld een HP faxapparaat en een telefoon beide aangesloten zijn op een enkele telefoonlijn met een service voor specifiek rinkelsignaal, kan één telefoonnummer exclusief worden toegekend voor faxoproepen en een ander telefoonnummer exclusief voor gesprekken worden toegekend. Aan de hand van de onderstaande instructies, kunt u uw HP faxapparaat configureren zodat een specifiek rinkelpatroon wordt beantwoord en kunt u andere rinkelpatronen negeren. Met het Specifieke rinkelsignaal kunt u een enkele telefoonlijn gebruiken voor zowel gesprek- als faxoproepen, aangezien het een uniek telefoonnummer en rinkelsignaal voor faxoproepen biedt. Dankzij deze functie kan het HP faxapparaat op dezelfde manier op een toegekende faxlijn werken.
    opmerking:
  Een fax kan niet worden ontvangen als de telefoonlijn in gebruik is. Zelfs als het HP faxproduct een ander telefoonnummer heeft, deelt het nog altijd dezelfde telefoonlijn.
    opmerking:
  De dienst Specifiek rinkelsignaal is de naam die HP en anderen gebruiken om deze functie te beschrijven. Specifiek rinkelsignaal wordt ook wel genoemd:
  • Oproepsignaal
  • Aangepast signaal
  • Oproep herkennen
  • Herkenningssignaal
  • Multirinkelsignaal
  • Gepersonaliseerd rinkelen
  • RingMaster
  • Ringmate
  • Smart Ring
 • Als het faxapparaat een specifieke beltoon gebruikt om een telefoonlijn te delen, is het niet mogelijk om een fax te versturen of ontvangen terwijl de lijn bezet is. Dit is een beperking van het telefoonsysteem, niet van de HP All-in-One. Slechts één toestel per keer heeft toegang tot dezelfde telefoonlijn. Ga naar De functie Specifiek belsignaal gebruiken op een HP fax (c00008391) voor meer informatie over het gebruik van een specifiek belsignaal.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...