hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP All-in-One productfamilie - Problemen oplossen bij het installeren van de drivers die zijn ingebouwd in Microsoft Windows XP.

Doel

Microsoft Windows XP heeft voor vele HP All-in-One producten ingebouwde print- en scandrivers. Windows Plug-en-Play detecteert automatisch een HP All-in-One en installeert de ingebouwde driver, als er een voor de All-in-One beschikbaar is. Het komt voor dat de Plug-en-Play geen All-in-One detecteert en de driver niet installeert. In dit document vindt u oplossingen voor problemen die kunnen voorkomen wanneer u de ingebouwde drivers in Windows XP probeert te installeren of te gebruiken. Voor informatie over deze drivers, raadpleegt u de volgende links:
Het meest voorkomende probleem is dat de HP All-in-One en de computer niet kunnen communiceren. Dit kan voorkomen wanneer Plug-en-Play het installatieproces niet voltooit. Dit document helpt HP klanten bij het oplossen van de volgende problemen:
 • Bericht Nieuwe hardware gevonden
 • Communicatieproblemen tussen de HP All-in-One en de computer
 • Windows was niet in staat het printerbericht toe te voegen
 • Windows XP kan de drivers niet vinden
 • Er verschijnt geen printerdriverpictogram in het venster Printers
 • De All-in-One heeft nooit gescand of afgedrukt in Windows XP
 • Er worden geen DOT4-ingangen vermeld in Apparaatbeheer

Oplossing

Met de volgende instructies kunt u een onvolledige installatie oplossen die was begonnen door Plug-en-Play. Deze instructies zijn vrij technisch en vereisen een goede kennis van Windows XP. Raadpleeg het gedeelte Andere bekende Windows XP problemen die de functionaliteit kunnen beïnvloeden voor bekende problemen in Windows XP.
  waarschuwing:
Deze stappen zijn vrij technisch. Als u de verkeerde bestanden verwijdert, kan het zijn dat de computer niet correct functioneert.

Wat doen als u de driver van de originele cd-rom hebt geïnstalleerd

Probeer de software op de originele de cd-rom die bij het HP All-in-One-product werd geleverd niet te installeren. Deze drivers werken niet in Windows XP. Als u geprobeerd hebt de software te installeren die bij de All-in-One werd geleverd, verwijder dan de HP software met behulp van het onderdeel Software in het Configuratiescherm van Windows. Raadpleeg het onderstaande gedeelte De verkeerde drivers werden geladen om de software handmatig te verwijderen als u de software niet met succes kunt verwijderen.

Een systeemherstelpunt in Windows XP instellen

Voordat u nieuwe software of hardware in Windows XP installeert, maakt u een Systeemherstelpunt. Met een systeemherstelpunt worden alle gegevens opgeslagen die nodig zijn voor het herstellen van de computerinstellingen zoals die waren voordat het systeemherstelpunt werd gemaakt. Het voordeel van een Systeemherstelpunt is dat u de computer terug kunt zetten naar eerdere instellingen als er iets verkeerd gaat tijdens het installeren van hardware of software. Als u deze functie niet uitschakelt, creëert Windows XP automatisch een nieuw herstelpunt wanneer u de computer opnieuw opstart. Voor u wijzigingen aanbrengt die u later mogelijk opnieuw wilt aanpassen is het belangrijk dat u weet hoe u manueel een systeemherstelpunt kunt instellen.
 1. Klik op Start, op Configuratiescherm, op Prestaties en onderhoud en selecteer vervolgens Systeemherstel in het venster Zie ook aan de rechterkant.
 2. Gebruik de wizard om een nieuw herstelpunt te creëren.

Oplossing 1: Het probleem waardoor de Plug-en-Play mislukte oplossen

Controleren op ontbrekende driverbestanden

Als de in Windows XP ingebouwde drivers zijn verplaatst, verwijderd of zelfs nooit zijn geïnstalleerd, ziet u een foutbericht over ontbrekende driverbestanden. Windows XP laadt de driver-cab-bestanden standaard op de vaste schijf in de computer. Een CAB-bestand (ook wel een cabinet-bestand) is een enkel bestand dat gecomprimeerde bestanden opslaat. Wanneer u een programma installeert, worden de bestanden door Windows gedecomprimeerd in een cabinet en naar de juiste directory gekopieerd. De fabrikant van het systeem of het installatieprogramma kan dit proces opheffen wanneer u een driver in Windows XP installeert. De CAB-bestanden voor de ingebouwde All-in-One drivers kunt u vinden in de map C:\Windows\Driver Cache\i386\driver.cab. Als de map Windows de mappen Driver Cache en i386 niet bevat, zult u de drivers niet kunnen installeren. De driverbestanden zijn mogelijk per ongeluk verwijderd. Als Plug en Play niet werkte, moet u mogelijk de stappen in het gedeelte "Stap drie: Windows Plug en Play opnieuw instellen" uitvoeren om Windows Plug en Play zodanig opnieuw in te stellen dat het de drivers kan vinden die het nodig heeft om een installatie uit te voeren. Voer de volgende stappen uit om de wizard Nieuwe hardware toevoegen en de Windows XP-cd-rom te gebruiken om de driver te installeren:
Als de in Windows XP ingebouwde drivers zijn verplaatst, verwijderd of zelfs nooit zijn geïnstalleerd, ziet u een foutbericht over ontbrekende driverbestanden. Windows XP laadt de driver-cab-bestanden standaard op de vaste schijf in de computer. Een cab-bestand (ook wel een cabinet-bestand) is een enkel bestand dat gecomprimeerde bestanden opslaat. Wanneer u een programma installeert, worden de bestanden door Windows gedecomprimeerd in een cabinet en naar de juiste directory gekopieerd. De fabrikant van het systeem of het installatieprogramma kan dit proces opheffen wanneer u een driver in Windows XP installeert. De cab-bestanden voor de ingebouwde All-in-One drivers kunt u vinden in de map C:\Windows\Driver Cache\i386\driver.cab. Als de map Windows de mappen Driver Cache en i386 niet bevat, zult u de drivers niet kunnen installeren. De driverbestanden zijn mogelijk per ongeluk verwijderd. Als Plug-en-Play mislukt is, moet u mogelijk hier klikken en de stappen uitvoeren om Windows Plug-en-Play opnieuw in te stellen. Voer de volgende stappen uit om de wizard Nieuwe hardware toevoegen en de Windows XP-cd-rom te gebruiken om de driver te installeren:
 1. Wanneer de wizard Nieuwe hardware toevoegen u om de driver vraagt, plaats dan de Windows XP-cd-rom in de computer. Als u geen Windows XP-cd-rom hebt, vindt u mogelijk software op een verborgen partitie van de vaste schijf. Voor hulp neemt u contact op met fabrikant of de verkoper van de computer.
 2. Annuleer of sluit het installatiescherm voor Windows XP als dit verschijnt.
 3. Laat de wizard Nieuwe hardware toevoegen zoeken naar de driver in de map i386 op de cd-rom.
Als Windows de bestanden van de cd-rom niet kan laden, moet u de Windows XP-installatie mogelijk opnieuw uitvoeren om die te herstellen.

Controleren op beheerdersrechten

De persoon die bovenstaande stappen uitvoert moet beheerdersrechten op de computer hebben. Om na te gaan of u beheerdersrechten hebt, klikt u op Start, Configuratiescherm en vervolgens op Gebruikersaccounts. Onder de gebruikersnaam wordt aangegeven of deze account voor de beheerder van de computer is, of een beperkte account is. Alleen beheerders kunnen het toegangsniveau voor een account veranderen.

Controleer de parallelle-poortmodus als u een parallelle kabel gebruikt

Plug-en-Play werkt niet correct als er een probleem is dat de communicatie tussen All-in-One en computer verhindert. Dit is het meest voorkomende probleem bij het installeren van de in Windows XP ingebouwde drivers. Controleer dat de poortmodus in het BIOS van de computer is ingesteld op ECP. De parallelle-poortvermeldingen in Apparaatbeheer kunnen soms verkeerd zijn in Windows 2000. Klik hier voor instructies om de parallelle poort in te stellen op ECP (bdu08011).

De eigenschappen van de parallelle poort instellen

Plug-en-Play detecteert de All-in-One mogelijk niet indien u de volgende stap niet uitvoert:
 1. Klik op Starten klik met de rechtermuisknop op Deze computer. Klik op Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Hardware.
 3. Klik op de knop Apparaatbeheer in het midden van het tabblad Hardware.
 4. Dubbelklik op Poorten in de lijst en dubbelklik op de parallelle-poortverwijzing om het scherm Poorteigenschappen te openen.
 5. Klik op het tabblad Poortinstellingen.
 6. Selecteer de sectie Gebruik onderbreking die aan de poort is toegewezen en plaats een vinkje bij Zoeken naar oude Plug en Play-apparaten. Zie afbeelding 1.
  Afbeelding : Het tabblad Poortinstellingen
 7. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten.

De instellingen voor de energiebesparende modus voor de USB-hoofdhub instellen

Windows XP probeert standaard energie te besparen door de energie naar de USB-hoofdhub uit te schakelen wanneer die niet wordt gebruikt. Een ander probleem in Windows XP is dat de computer niet correct afsluit nadat u het USB-apparaat op de computer hebt aangesloten. Dit probleem wordt veroorzaakt door een instelling voor energiebeheer bij de eigenschappen van de USB-hoofdhub. Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:
 1. Klik op Start en klik met de rechtermuisknop op Deze computer.
 2. Klik op Eigenschappen en vervolgens op het tabblad Hardware.
 3. Klik op de knop Apparaatbeheer.
 4. Dubbelklik op de vertakking USB-controllers om deze uit te vouwen.
 5. Klik met de rechtermuisknop op USB-hoofdhub en klik vervolgens op Eigenschappen.
 6. Klik op de tab Energiebeheer.
 7. Schakel het selectievakje De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen uit.
 8. Klik op OK en sluit Apparaatbeheer af.

Als Plug-en-Play de software voor een All-in-One product met een USB-poort niet installeert

Als Windows Plug en Play de driver niet correct heeft geïnstalleerd voor een HP All-in-One met een USB-poort, dan zijn de All-in-One en de computer mogelijk niet in staat om te communiceren. Klik hier voor stappen om installatieproblemen op te lossen met All-in-Ones die via USB zijn aangesloten in Microsoft Windows (bdu01858).

Oplossing 2: Controleer of Plug-en-Play is mislukt

 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Hardware en klik vervolgens op Apparaatbeheer. Als u geen twee IEEE 1284.4-ingangen en geen ingang voor een Beeldbewerkingsapparaat ziet, is de Plug-en-Play mislukt. Klik op het plusteken (+) naast de ingang die u ziet.
  Afbeelding : De All-in-One-ingangen die in Apparaatbeheer moeten zitten
  1- IEEE 1284.4 compatibele printers
  2- IEEE 1284.4 apparaten
  3- Beeldbewerkingsapparaten
 3. Kijk onder "Andere apparaten" of onder "Systeemapparaten" voor ingangen met een vraagteken of een uitroepteken naast zich. . Een vraag- of uitroepteken geeft aan dat de Plug-en-Play is mislukt. Klik op het plus (+)-teken naast het onderdeel Systeemapparaten om indien nodig op onbekende apparaten te controleren.
Afbeelding : Ingang met een vraagteken in "Andere apparaten"

Oplossing 3: Windows Plug-en-Play opnieuw instellen

Voer alle stappen uit in het gedeelte Problemen oplossen waardoor Plug-en-Play mislukt is om alle problemen op te lossen waardoor de All-in-One niet kan communiceren met de computer, voer vervolgens de onderstaande stappen uit om de All-in-One mini-drivers te installeren. Zorg ervoor dat de HP All-in-One aanstaat en klaar is. Als een ingang die in een stap wordt vermeld, ontbreekt, sla dan die stap over en voltooi de stap die volgt.

De Plug-en-Play voor alle All-in-Ones met een USB-poort opnieuw instellen

De HP All-in-One moet ingeschakeld en klaar zijn terwijl u de volgende stappen voltooit:
 1. Koppel de parallelle kabel los van de All-in-One net voor u de stappen 2 tot 8 uitvoert. Geen van de ingangen in Apparaatbeheer mogen verschijnen. Als er ingangen uit Apparaatbeheer verdwenen zijn, sluit u de All-in-One opnieuw aan en voert u alleen de stappen 1 en 5 uit.
 2. Markeer alle ingangen voor All-in-One of onbekende apparaten vermeld in Andere apparaten (indien aanwezig), klik op Actie en vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd om de verwijdering te bevestigen.
 3. Als u de HP All-in-One ziet in het gedeelte Beeldapparaten, markeert u de HP All-in-One die vermeld wordt onder Beeldapparaten, klikt u op Actie en vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd om de verwijdering te bevestigen.
 4. Als u de HP All-in-One ziet in de sectie IEEE 1284.4-compatibele printers, markeert u de ingang voor de IEEE 1284.4-compatibele printers, klikt u op Actie en vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd om de verwijdering te bevestigen.
 5. Als u de HP All-in-One ziet in de sectie IEEE 1284.4-apparaten ziet, markeert u die en klikt u op Actie en vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd om de verwijdering te bevestigen.
 6. Laat Apparaatbeheer open en ga terug naar het scherm Printers en andere hardware. Klik op Geïnstalleerde printers en faxen weergeven om de map Printers te openen.
 7. Verwijder alle pictogrammen die op de HP All-in-One betrekking hebben. Wanneer u alle HP All-in-One pictogrammen hebt verwijderd, gaat u terug naar het scherm Apparaatbeheer.
 8. Sluit de parallelle kabel opnieuw aan op de All-in-One. Plug-en-Play moet de drivers proberen te installeren.

Als Systeemherstel Plug-en-Play in Windows doet mislukken

De Windows-functie Systeemherstel die in Windows ME en XP is ingebouwd kan problemen met Plug-en-Play veroorzaken. Voer de volgende stappen uit om Systeemherstel tijdelijk uit te schakelen in Windows XP:
 1. Verwijder de All-in-One software als die geïnstalleerd is.
 2. Sluit alle programma's en start de computer opnieuw op.
 3. Klik op Start.
 4. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer.
 5. Klik op Eigenschappen.
 6. Klik op het tabblad Systeemherstel.
 7. Zet een vinkje naast Systeemherstel uitschakelen.
 8. Klik op Toepassen of op OK.
 9. Nadat u de software hebt geïnstalleerd en de Plug-en-Play voltooid is, start u de computer opnieuw op.
 10. Herhaal de stappen 3 tot 9 om Systeemherstel in te schakelen.

Als u niet kunt scannen met de ingebouwde drivers

De in Windows XP ingebouwde drivers moeten correct scannen. Als u een ingebouwde driver hebt geïnstalleerd en nog altijd niet kunt scannen, hebt u mogelijk een van de volgende problemen. Probeer na het uitvoeren van elke onderstaande stap opnieuw te scannen om te controleren of het probleem is opgelost:

Stap 1: De computer opnieuw opstarten

Sluit alle programma's en start de computer opnieuw op. Mogelijk is een taak die Windows vereist gestopt of zijn er minder systeembronnen beschikbaar vanwege taken die nog actief zijn. Wanneer u de computer opnieuw opstart, worden de Windows-taken vernieuwd en nemen meteen de beschikbare systeembronnen toe.

Stap 2: Controleer dat de printerkabel is aangesloten en dat de All-in-One is ingeschakeld

Controleer of de printerkabel correct is aangesloten. Als de printerkabel is aangesloten op een USB-poort van een toetsenbord, moet u de kabel aansluiten op een van de belangrijkste USB-poorten van de computer. Sommige USB-poorten voor het toetsenbord bieden onvoldoende stroom om een toestel als de All-in-One te voorzien.

Stap 3: Als de originele software niet is verwijderd of als de verkeerde drivers zijn geïnstalleerd

Als u de originele drivers niet hebt verwijderd voordat u de upgrade naar Windows XP uitvoerde of als u na de upgrade de originele drivers hebt geïnstalleerd, voert u de stappen uit in het gedeelte "De verkeerde drivers werden geladen: hoe kan ik de originele cd-drivers verwijderen".

Stap 4: Controleer of de computer is geïnfecteerd met een computervirus

Als de All-in-One afdrukt maar niet correct scant en toch geen symptomen van communicatieproblemen vertoont, is de computer wellicht geïnfecteerd met een virus. Sommige virussen proberen de virusscansoftware uit te schakelen en schakelen hierdoor het scannen van het All-in-One product uit. Als u een van de volgende problemen ondervindt, is er een virusprobleem:
 • De scansoftware werkt na het installeren van de All-in-One software totdat de computer voor het eerst opnieuw wordt opgestart.
 • Als u in Apparaatbeheer de vermelding Eigenschappen van het beeldapparaat opent, ziet u een status 'code 19' of 'code 28.'
 • Een foutmelding Scanner kan niet gestart wordt treedt op. Hoewel deze fout omwille van andere redenen kan optreden, wordt deze fout veroorzaakt door een virus.
Volg de volgende stappen terwijl de All-in-One ingeschakeld en aangesloten is, om te controleren of dit het probleem is:
 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 2. Selecteer het tabblad Hardware en klik vervolgens op Apparaatbeheer.
 3. Zoek de vermelding Beeldapparaat en klik op het Plus (+)-teken ernaast. Mogelijk staat er een uitroepteken naast.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de All-in-One-vermelding onder Beeldapparaten en klik vervolgens op Eigenschappen.
 5. Een venster Eigenschappen wordt geopend. Bekijk het gedeelte Apparaatstatus.

Stap 5: Er is mogelijk een communicatieprobleem

De All-in-One en de computer kunnen niet communiceren. Bekijk de informatie in Stap één en Stap twee om te controleren of het computersysteem correct is ingesteld. In Apparaatbeheer moet een ingang zijn voor Beeldapparaat (zie Afbeelding 1). Als u deze ingang niet ziet, maar IEEE1284.4 ziet u wel, voer dan de stappen uit in Stap drie.

Stap 6: Controleren of er andere beeldbewerkingssoftware compatibel is met Windows XP

Als u een afbeelding scant naar software die mogelijk niet compatibel is met Windows XP of mogelijk verkeerd geconfigureerd is voor Windows XP, scant u met de in Windows XP ingebouwde All-in-One drivers. Als u de afbeelding kunt scannen met in Windows XP ingebouwde drivers, is het probleem ofwel de toepassingsinstelling ofwel is de toepassing niet compatibel met Windows XP.

Scannen met de in Windows XP ingebouwde drivers

De in Windows XP ingebouwde scandriver is een TWAIN-compatibele scandriver en zou moeten werken met elke software die kan scannen, die TWAIN gebruikt en die compatibel is met Windows XP. Windows XP heeft ook zijn eigen scansoftware. Voer de volgende stappen uit om te scannen met de in Windows XP ingebouwde software:
 1. Klik op Start en vervolgens op Mijn foto's.
 2. Klik op Foto's van camera of scanner ophalen in de linkerkant van het scherm in de sectie Fototaken. Als deze optie niet beschikbaar is, zorgt u ervoor dat de All-in-One klaar is.
 3. U zult een Scanner-wizard Camera-welkomstscherm zien. Klik op Volgende om de scansoftware te starten.
 4. Als er meer dan een bron voor de afbeelding beschikbaar is, selecteert u de afbeeldingsbron en klikt u op Volgende.
 5. Bekijk de opties op de volgende twee schermen, breng indien nodig veranderingen aan en klik op Volgende. De software moet de afbeelding scannen en opslaan in de map Mijn foto's.
Als u goed kunt scannen met de in Windows XP ingebouwde drivers maar niet vanaf een toepassing, is de toepassing waarschijnlijk niet compatibel met Windows XP.

Tekst scannen die zal worden bewerkt

U kunt tekst scannen en bewerken met het OCR-programma (optical character recognition). Er is geen OCR-programma ingebouwd in Windows XP. De software die oorspronkelijk bij de All-in-One werd geleverd bevatte mogelijk een OCR-programma dat u kon gebruiken om tekst te scannen. HP heeft OCR-software van andere bedrijven gelicentieerd voor gebruik met bepaalde All-in-One producten in de Windows besturingssystemen waarvoor de software oorspronkelijk bestemd was. HP kan de OCR-software niet als download leveren en kan geen updates aanbieden omdat de software niet de eigendom is van HP. Gebruik de links hieronder om de websites voor de OCR-programma's te bezoeken:

De oorspronkelijke drivers verwijderen

De oorspronkelijke cd-rom die bij het All-in-One product werd geleverd ondersteunt Windows XP niet. Als u de software per ongeluk hebt geïnstalleerd na uw upgrade naar Windows XP, voert u de volgende stappen uit om de software te verwijderen:
 1. Koppel het All-in-One product los van de computer.
 2. Klik op Start en Configuratiescherm.
 3. Klik op Programma's toevoegen of verwijderen.
 4. Selecteer de HP software uit de lijst met programma's en klik op Verwijderen.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te verwijderen.

Als het u niet lukt om de software met succes te verwijderen

Als het u niet lukt om de software met succes te verwijderen na het volgen van bovenstaande stappen, verwijdert u de software en gebruikt u systeemherstel om de computer te herstellen naar de staat waarin die was voor u de All-in-One software installeerde. Voer de volgende stappen uit om Systeemherstel te gebruiken:
 1. Koppel het All-in-One product los van de computer. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik vervolgens op Verkennen.
 2. Zoek en klik op de map Programmabestanden op de vaste schijf.
 3. Zoek en klik op de HP All-in-One software. Die zit mogelijk in de map Hewlett-Packard.
 4. Druk op DELETE op het toetsenbord en bevestig dat Windows de software moet verwijderen. Nadat Windows de software heeft verwijderd, sluit u Windows Explorer.
 5. Klik op Start, op Alle programma's, op Accessoires, Systeemwerkset en selecteer vervolgens Systeemherstel.
 6. Selecteer Een eerdere status van deze computer herstellen en klik op Volgende.
 7. Selecteer in de Agenda de vetgedrukte datum vlak voor de datum waarop de All-in-One software werd geïnstalleerd.
 8. Aan de rechterkant van het venster verschijnt een herstelpunt. Het herstelpunt moet een tijdstempel bevatten. Selecteer het herstelpunt met de meest recente datum en klik op Volgende.
 9. Lees de informatie over het herstelpunt en klik op Volgende als u het juiste herstelpunt hebt geselecteerd.
 10. Klik op Voltooien zodra het systeemherstel voltooid is. Start de computer opnieuw op als deze dat niet automatisch doet.

Als u de upgrade naar Windows XP hebt doorgevoerd zonder dat u de originele software hebt verwijderd of als u de originele HP All-in-One software in Windows XP hebt geïnstalleerd

De drivers die oorspronkelijk bij veel HP All-in-One modellen werden geleverd, werken niet goed in Windows XP. Sommige van de oudere versies van de All-in-One software geven geen foutmelding op het moment dat de cd-rom in een computer met Windows XP wordt geplaatst. Het lijkt alsof de software met succes is geïnstalleerd. Op het moment dat u de All-in-One op de computer aansluit, wordt de All-in-One door Windows Plug & Play herkend en lijkt het alsof het apparaat met succes is geïnstalleerd. Als u de bestaande All-in-One software niet verwijdert voor u uw systeem bijwerkt naar Windows XP, zult u op hetzelfde probleem stuiten. De symptomen volgen:
 • Het lijkt alsof de software correct is geïnstalleerd, maar bij modellen die kunnen faxen verschijnt de Wizard Fax installeren niet.
 • Afdruktaken die naar de printer worden gestuurd, worden wel afgedrukt.
 • De HP software start mogelijk wel wanneer u op het pictogram van de All-in-One op het bureaublad klikt, maar u krijgt de melding productniet aangesloten wanneer u een van de functies van de software probeert te gebruiken of de status van het apparaat vanuit de software probeert te controleren.
 • U kunt niet scannen vanuit de HP software, maar wel vanuit een ander programma of vanuit de map Scanners en camera's in Windows XP.
Plug & Play in Windows XP installeert de eigen ingebouwde print- en scandrivers in plaats van de drivers uit de All-in-One software. Dit is de reden waarom u in bepaalde omstandigheden wel met het apparaat kunt afdrukken en scannen, maar de HP software niet kunt gebruiken voor alle functies die op de All-in-One beschikbaar zouden moeten zijn.

De HP driverversie identificeren

 • Als u de All-in-One software niet hebt verwijderd voor u de computer bijwerkte naar Windows XP, is de verkeerde versie van de software geïnstalleerd.
 • Op de cd-rom die bij de All-in-One werd geleverd, worden de Windows-versies vermeld die door de software worden ondersteund. Als Windows XP niet op de cd-rom wordt vermeld, wordt Windows XP niet door de software ondersteund.
 • HP Officejet G-serie: Op de cd met de software werd aan de onderzijde in het klein de aanduiding V. x.xx (waarbij x.xx getallen zijn) gedrukt. Als dit versienummer 2.50 of lager is, werkt deze software niet in Windows XP.
 • HP Officejet G-serie: Klik op Help en op Over uw HP Software in het scherm Director om het gecodeerde versienummer te onthullen. Als deze code A.09.50.12 of lager is, is de software niet compatibel met Windows XP.

De software verwijderen

 1. Klik op Start, op Configuratiescherm en klik vervolgens op Toevoegenof op Programma'sverwijderen.
 2. Klik op de vermelding van de All-in-One software in de lijst van geïnstalleerde programma's.
 3. Klik op Verwijderen.
 4. Nadat u de software hebt verwijderd en voordat u de computer opnieuw hebt opgestart, koppelt u de communicatiekabel los van de computer.
 5. Klik op Start, klik op Computer uitschakelen en klik vervolgens op Opnieuw opstarten om de computer opnieuw op te starten.
 6. Klik hier om de Windows XP startpagina voor het HP multifunctionele product te bekijken (bdu02282) en selecteer het correcte All-in-One product in de lijst met producten. U zult een document vinden waarin staat hoe u uw product in Windows XP kunt installeren.

Als de All-in-One stopt met afdrukken in Windows XP en als u een bericht 'niet aangesloten' ziet

Windows XP probeert standaard stroom te besparen door USB uit te schakelen wanneer u de HP All-in-One niet gebruikt. Een ander symptoom van het probleem is dat de computer niet correct afsluit nadat u het USB-apparaat op de computer hebt aangesloten. Dit probleem wordt veroorzaakt door een instelling voor energiebeheer bij de eigenschappen van de USB-hoofdhub. Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:
 1. Klik op Start en klik met de rechtermuisknop op Deze computer.
 2. Klik op Eigenschappen en vervolgens op het tabblad Hardware.
 3. Klik op de knop Apparaatbeheer.
 4. Dubbelklik op de vertakking USB-controllers om deze uit te vouwen.
 5. Klik met de rechtermuisknop op USB-hoofdhub en klik vervolgens op Eigenschappen.
 6. Klik op de tab Energiebeheer.
 7. Schakel het selectievakje De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen uit.
 8. Klik op OK en sluit Apparaatbeheer af.
Verwante informatie

As u niet kunt afdrukken nadat u de All-in-One in Windows XP hebt geïnstalleerd

Als Windows XP al op uw computer was geïnstalleerd, hebt u mogelijk een capturedriver die de printers die u toevoegt, uitschakelt. Als u een printer installeert en die als uw standaardprinter inschakelt, verwijdert de capturedriver de standaardinstelling. Deze verandering kan voorkomen nadat uw printer onder Windows XP heeft gewerkt of meteen nadat u de printer hebt geïnstalleerd. Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:
 1. Klik op Start en vervolgens op Printersenfaxen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de All-in-One en selecteer Als standaard instellen in het menu.
Soms laadt Windows XP meer dan één kopie van de All-in-One drivers. Hierdoor drukt de All-in-One mogelijk niet af of drukt die verwarde tekens af. Volg de onderstaande stappen als er meer dan een dezelfde All-in-One pictogrammen in de map Printers en faxen voorkomen:
 1. Klik op Start en vervolgens op Printers en faxen.
 2. Dubbelklik op het pictogram HP All-in-One Installer.
 3. Klik op Printer en vervolgens op Alledocumentenannuleren.
 4. Klik op Start, klik op Computer uitschakelen en klik vervolgens op Uitschakelen om de computer uit te schakelen.
 5. Koppel de communicatiekabel los van de All-in-One.
 6. Klik op Start, klik op Computer uitschakelen en klik vervolgens op Opnieuw opstarten om de computer opnieuw op te starten.
 7. Klik op Start en vervolgens op Printers en faxen.
 8. Markeer en verwijder beide kopieën van de All-in-One drivers.
 9. Klik op Start, klik op Computer uitschakelen en klik vervolgens op Opnieuw opstarten om de computer opnieuw op te starten.
 10. Zorg ervoor dat de HP All-in-One aanstaat en klaar is. Sluit de parallelle kabel opnieuw aan op de All-in-One. Windows herkent de All-in-One en begint met het opnieuw installeren van de driver.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...