hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP en Compaq desktop-pc's - Problemen met systeemherstel oplossen (Windows XP)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq desktop-pc's met Windows XP.
Het systeemherstel is een proces dat veel tijd in beslag neemt, waarbij er sprake is van een aanzienlijke gegevensoverdracht. Aangezien er zo veel gegevens worden overgedragen, is de kans groot dat er problemen optreden. Stroomuitval of een kras op een herstelschijf kunnen aanzienlijke problemen veroorzaken. Gebruik dit document om problemen met een volledig systeemherstel in Windows XP op te lossen. Lees voordat u dit document gaat gebruiken eerst de volgende belangrijke informatie:
  let op:
Als er een extra harde schijf op de computer is geïnstalleerd, koppelt u de IDE-kabel en het netsnoer los van de achterkant van de harde schijf voordat u het systeemherstel uitvoert. Op deze manier voorkomt u gegevensverlies op de extra schijf.
  let op:
Wanneer u de harde schijf volledig formatteert of een destructief herstel uitvoert, worden alle bestanden, programma's en het opgeslagen werk van de harde schijf gewist. Maak altijd een back-up van belangrijke gegevens voordat u een herstel uitvoert.
  opmerking:
Als er computerhardware werd toegevoegd of vervangen, verwijder de hardware dan om herstelproblemen te vermijden.
Bij HP computers met Windows XP zijn waarschijnlijk geen herstelschijven in de doos meegeleverd. De herstelpartitie is in plaats daarvan opgeslagen op een beveiligde partitie van de harde schijf. Hierdoor hebt u geen herstelschijven nodig en kunnen deze ook niet kwijt of beschadigd raken.
  let op:
Als u Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) hebt geïnstalleerd of wilt installeren, downloadt en installeert u de SP1-softwarepatch (in het Engels) om problemen bij het opstarten te voorkomen. Negeer dit als u Service Pack 2 voor Windows XP gebruikt.
Het herstel starten
Zet de computer aan en druk meteen herhaaldelijk op de toets F10 tot er een herstelscherm verschijnt.
U kunt ook het herstel starten vanaf de herstelschijven of vanuit Windows. Raadpleeg voor meer informatie Een HP systeemherstel uitvoeren in Microsoft Windows XP.
De herstelprocedure duurt te lang
Als uw computer niet meer reageert na het gebruik van het herstelprogramma, doet u het volgende:
  opmerking:
Als het lijkt alsof de computer niet meer reageert nadat deze opnieuw is opgestart na een herstel, wacht dan; het kan enige uren duren totdat het eerste Windows XP opstartproces is voltooid, vooral als het herstel werd uitgevoerd vanaf een door HP toegestuurde set herstelschijven. Een standaardherstel kan ook langer duren, afhankelijk van het aantal bestanden dat is opgeslagen in gebruikersaccounts (zoals in Mijn documenten).
 1. Druk op de Aan/uit-knop de computer totdat deze uitschakelt om de vastgelopen herstelprocedure af te sluiten. Dit duurt ongeveer vijf seconden.
 2. Voordat u een herstel uitvoert moet u persoonlijke mediastations, printers, scanners, camera's, geheugenkaarten voor camera's en andere apparaten die niet oorspronkelijk met de pc werden meegeleverd ontkoppelen.
 3. Als u herstelschijven gebruikt, let dan op het volgende:
  • Als u herstelschijven hebt gemaakt met Recovery CD Creator, gebruikt u het station waarop u de herstelschijven hebt gemaakt om de herstelprocedure uit te voeren.
  • Reinig de schijven met een zachte, schone, niet-pluizende doek die bevochtigd is met gedistilleerd water. Veeg vanuit het midden van de schijf naar de buitenrand. U kunt ook de cd-reinigingskits of cd-herstelkits gebruiken die bij computerwinkels verkrijgbaar zijn. Hiermee kunt u beter schoon maken dan met een doek en water.
  • U kunt ook beschikbare schoonmaaksets voor cd-/dvd-stations gebruiken om de lens van het cd-/dvd-station te reinigen.
 4. Probeer opnieuw een volledig systeemherstel uit te voeren vanaf de harde schijf door de computer in te schakelen en op de F10-toets te drukken totdat er een herstelscherm verschijnt. Op deze wijze wordt het systeemherstel vanaf de harde schijf uitgevoerd.
 5. Als het systeemherstel stopt wanneer u het vanaf de harde schijf uitvoert, gaat u naar de sectie Schijffouten tijdens de herstelprocedure om schijffouten te verhelpen. Probeer het systeemherstel opnieuw uit te voeren, wanneer u de schijffouten hebt verholpen.
Het station herkent de schijf niet
Wanneer u herstelschijven gebruikt, kan het station de schijf niet lezen (er worden geen foutmeldingen geopend). De computer wordt bijvoorbeeld ingeschakeld met de eerste herstelschijf in het station. Het lampje op het station knippert snel terwijl het scherm zwart blijft met een knipperende cursor. Uiteindelijk stopt het lampje van het station met knipperen nadat het station stopt met het lezen van de schijf. Als dit gebeurt, kan de schijf bekrast, vuil of defect zijn of moet de firmware van het station mogelijk worden geüpdatet zodat het station nieuwere schijfmedia kan herkennen.
Reinig of repareer de schijf en probeer deze opnieuw te gebruiken om te zien of het station de schijf herkent. Als de schijf is bekrast, gebruikt u een chemisch product voor het herstellen van schijven om de schijf te repareren (verkrijgbaar in de meeste elektronicawinkels). Plaats de herstelschijf opnieuw nadat u hem hebt gereinigd of gerepareerd en start de computer opnieuw op.
Als de schijf na het schoonmaken of repareren ervan nog steeds niet wordt herkend door het station, werkt u de firmware van het station bij. Dit is vooral van toepassing als de schijven via e-mail werden ontvangen van HP Customer Care. Het is mogelijk dat de firmware voor een dvd-station (de driver) de herstelschijfmedia die werd gebruikt tijdens het maken van een recentere dvd niet herkent. Zorg ervoor dat de firmware van het station bijgewerkt is; download en installeer beschikbare firmware-updates van HP voor dvd-stations die overeenkomen met het type dvd-station dat in uw computer is geïnstalleerd. Raadpleeg het HP ondersteuningsdocument Software en drivers verkrijgen voor meer informatie over het zoeken en bijwerken van de firmware voor uw HP of Compaq computer.
  opmerking:
Stations waarvan bekend is dat ze een firmware-update nodig hebben voordat ze herstelschijven die door de ondersteuning werden verstuurd kunnen lezen zijn: TSST TS-H652L - update SP26482, en PBDS DH-16A1L/PBDS DH-16AYH - update SP35000. U kunt de naam van uw cd/dvd-station vinden in het hulpprogramma BIOS Setup of in Apparaatbeheer.
In sommige gevallen kunnen de schijven onherstelbaar zijn beschadigd, zoals wanneer schijven te lang in de zon hebben gelegen. Wanneer dit het geval is, voer het herstel dan vanaf de harde schijf uit (als de herstelpartitie op de harde schijf nog beschikbaar is) of vervang de schijven.
Het herstelbericht vraagt u een schijf te plaatsen nadat u al een schijf hebt geplaatst
De eerste herstelschijf was geplaatst en met succes voltooid, maar bij het plaatsen van één van de volgende schijven wordt er gevraagd om dezelfde schijf weer te plaatsen. Bijvoorbeeld: schijf 1 is voltooid en er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd schijf 2 te plaatsen. Na het plaatsen van schijf 2 verschijnt het bericht opnieuw met de vraag schijf 2 te plaatsen.
Controleer, wanneer dit gebeurt, dat de schijf die u hebt geplaatst de juiste schijf is. Als het de juiste schijf is, plaats deze dan opnieuw. In sommige gevallen moet u de schijf meerdere malen opnieuw plaatsen voordat de herstelsoftware herkent dat de juiste schijf in het station is geplaatst. Blijf de schijf opnieuw plaatsen totdat het bericht niet meer verschijnt en het herstelproces wordt voortgezet.
In zeldzame gevallen komt het voor dat de set schijven verkeerd is gelabeld. Plaats een voor een de andere schijven die nog niet zijn gebruikt totdat het bericht niet meer wordt weergegeven en het herstelproces wordt voortgezet.
Foutbericht: 0x0000007B of pc start herhaaldelijk opnieuw op na herstel
Als dit foutbericht wordt weergegeven, voer het systeemherstel dan opnieuw uit. Als u een toegevoegde herstel-cd gebruikt (alleen bij bepaalde modellen), zorg er dan voor dat u de toegevoegde cd verwijdert voordat u de pc opnieuw opstart.
Fout op schijf 7: Kan geen gebruikerspartitie maken
De herstelschijven die u bij HP bestelt, mag u alleen gebruiken op een harde schijf met één lege partitie. Gebruik het onderstaande HP ondersteuningsdocument om deze fout op te lossen: Het systeem herstellen nadat de harde schijf is vervangen.
Foutbericht: Alleen een Administrator gebruiker kan dit programma uitvoeren!
In Windows XP zijn beheerdersrechten vereist om bestanden te kunnen kopiëren of de herstelprocedure te starten vanuit Windows XP. Als u bent ingelogd als een gast of beperkte gebruiker en u probeert het herstelproces vanuit Windows te starten, dan verschijnt het volgende foutbericht:
Alleen een Administrator gebruiker kan dit programma uitvoeren!
Als u wilt aanmelden met beheerdersrechten, volgt u de onderstaande stappen:
 1. Klik op Start, kies Afmelden en vervolgens weer Afmelden.
 2. Selecteer een account met beheerdersrechten en typ het wachtwoord in (als u geen wachtwoord hebt ingesteld, drukt u op Enter).
  De naam van de beheerdersaccount op HP en Compaq pc's kan als standaard de volgende zijn:
  • Eigenaar
  • HP_Eigenaar
  • Compaq_Eigenaar
Als deze opties niet beschikbaar zijn, of als u het wachtwoord niet weet, neem dan contact op met de systeembeheerder of raadpleeg de sectie Een herstel starten voor meer opties.
Foutbericht: Plaats Login Advanced Installation schijf nummer 1 en start opnieuw
Wanneer dit foutbericht verschijnt aan het einde van een volledig systeemherstel vanaf de schijf, verwijdert u de herstelschijf uit de stationslade en dan start u uw computer opnieuw op. U hoeft de schijf waarnaar verwezen wordt in het bericht niet te plaatsen.
Foutbericht: Probleem bij leesproces
Het volgende foutbericht verschijnt terwijl u de computer herstelt vanaf herstelschijven: Probleem bij leesproces: Bestand: <pad naar onherstelbaar bestand>
Dit foutbericht wordt gewoonlijk veroorzaakt door een vuile of bekraste herstelschijf. Zorg ervoor dat de herstelschijven schoon zijn en geen krassen bevatten voordat u een herstelproces uitvoert.
Bij sommige modellen kan deze fout ook worden hersteld door het BIOS bij te werken. Raadpleeg voor meer informatie het HP ondersteuningsdocument Het BIOS bijwerken.
Foutbericht: Het bestand c_20127.nls is nodig
Na het uitvoeren van een standaardsysteemherstel wordt het volgende foutbericht (of een vergelijkbaar bericht) weergegeven:
Bestand nodig U hebt het bestand c_20127.nls op de cd-rom Windows Home Edition nodig. Typ het pad van het bestand en klik vervolgens op OK.
Volg de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen:
 1. Schakel de computer in en druk herhaaldelijk op de F10-toets wanneer het eerste scherm van het herstelproces verschijnt. Als de hersteltoepassing niet start, kunt u het herstel uitvoeren vanaf de herstel-cd's of -dvd's. Voor meer informatie, zie Een HP systeemherstel uitvoeren in Windows XP.
 2. Klik op OK als u een welkomstscherm ziet.
 3. Klik op Geavanceerde opties en druk vervolgens tegelijkertijd op Alt en D om naar een opdrachtprompt te gaan.
 4. Type: diskpart, en druk vervolgens op Enter.
 5. Typ het volgende bij de prompt diskpart>: volume weergeven, en druk vervolgens op Enter.
 6. Een scherm met de huidige stationsletters in het systeem zou nu moeten verschijnen. Noteer de stationsletter in de kolom Ltr naast de NTFS-partitie HP Pavilion of Presario. U hebt deze informatie nodig bij de onderstaande stappen.
  Afbeelding : Weergave Lijstvolume
 7. Typ het volgende bij de prompt: afsluiten, en druk vervolgens op Enter.
 8. Typ de stationsletter in die u hebt opgeschreven in stap 6, gevolgd door een dubbele punt, ':' (zonder de haakjes) en druk op Enter. (Typ bijvoorbeeld C: of H: )
 9. Typ het volgende: cd \windows\system32
 10. Typ het volgende bij de nieuwe prompt: rd /s catroot2
 11. Typ Y om te bevestigen.
 12. Start de computer opnieuw op.
  De pc kan het bericht Onze excuses voor het ongemak... weergeven. Laat de timer aftellen van 30 tot 0.
Foutbericht: Er is niet genoeg geheugen beschikbaar...
Het volgende bericht verschijnt wanneer u een systeemherstel vanaf schijven uitvoert:
Er is niet genoeg geheugen beschikbaar om Systeemherstel onder stabiele omstandigheden uit te voeren. Verklein, indien mogelijk, het gedeelde Videogeheugen (BIOS) of voeg meer geheugen aan uw systeem toe en probeer het dan opnieuw. Wilt u Systeemherstel toch uitvoeren?
Als u JA kiest, verschijnen er meer foutberichten. Voer geen Systeemherstel uit vanaf cd/dvd. Verklein in plaats daarvan het ingebouwde videogeheugen en voer een volledig herstel uit vanaf cd/dvd:
 1. Stel het videogeheugen in op 8 Mb of minder:
  1. Zet de computer aan.
  2. Wanneer het eerste scherm verschijnt, drukt u herhaaldelijk op de toets F1 totdat het Entering Setup-scherm verschijnt.
  3. Gebruik, wanneer het BIOS Setup-scherm verschijnt, de toets Pijl naar rechts om de optie Geavanceerd te selecteren.
  4. Gebruik de toets Pijl omlaag om ofwel VGA RAM Grootte of Ingebouwd videogeheugen te selecteren en druk op Enter.
  5. Gebruik de toets Pijl omlaag, selecteer 8 MB of minder en druk op Enter.
     let op:
   Selecteer UITGESCHAKELD niet als er geen videokaart is geïnstalleerd! Dit veroorzaakt een leeg scherm totdat er een videokaart wordt toegevoegd of totdat het BIOS opnieuw wordt ingesteld.
  6. Druk op de F10-toets en dan op Enter om de wijzigingen op te slaan en het programma te verlaten.
 2. Stel het videogeheugen in op de oorspronkelijke instelling.
Foutbericht: Deze pc-herstelschijven bieden GEEN ondersteuning voor dit computermodel
Deze fout kan optreden als gevolg van de volgende omstandigheden:
 • Het gebruiken van verkeerde herstelschijven, zoals schijven die werden gemaakt of besteld voor een andere pc.
 • De configuratiegegevens op het moederbord of de harde schijf werden niet goed geconfigureerd in de fabriek toen de pc werd gemaakt.
 • Het moederbord op uw computer werd vervangen door een moederbord dat niet hetzelfde is. Indien dit het geval is, moet u een nieuw besturingssysteem installeren of het moederbord vervangen door een origineel type.
Als deze fout wordt geopend en u gebruikt schijven die zijn besteld bij HP of die zijn verstuurd door HP Support, zoekt u uit of u de juiste herstelschijven hebt (zoals die werden verstuurd door HP) met behulp van de volgende stappen:
 1. Verkrijg het bouw-ID-nummer voor uw pc:
  • Als uw computer Windows nog kan openen, drukt u op CTRL + ALT + S en bekijk het Software Build-nummer in het venster met HP ondersteuningsinformatie.
  • Als uw computer Windows niet kan openen, kunt u een BID-nummer vinden op een sticker aan de onderkant van de pc-behuizing.
 2. Vergelijk het bouw-ID-nummer met het bouwnummer op de herstelschijven en doe het volgende:
  • Als het bouw-ID-nummer overeenkomt met het nummer op uw herstelschijven en het herstel nog steeds mislukt met deze fout, moet de computer worden nagekeken door HP voordat deze kan worden hersteld.
  • Als het nummer op de herstelschijven niet hetzelfde is als het build ID-nummer, zorgt u dat u de juiste herstelschijven krijgt. Controleer of de nummers op de herstelschijven overeenkomen met het bouw-ID-nummer voordat u nieuwe schijven besteld.
Als deze fout wordt geopend en u gebruikt schijven die werden gebrand op dezelfde pc als de pc die u probeert te herstellen, neemt u contact op met HP voor de juiste vervangende schijven die overeenkomen met de software van uw pc.
Er treden andere fouten op tijdens het herstelproces
Als de harde schijf beschadigde secties bevat, kunnen er fouten optreden tijdens de herstelprocedure. Als u het schijfstation laat scannen, kunnen de beschadigde secties worden vastgesteld, zodat die geen interferentie kunnen veroorzaken tijdens het lezen en schrijven van de bestanden. Als Windows niet opent, voert u chkdsk uit vanaf de herstelconsole.
  opmerking:
Hebt u een cd met het herstelhulpprogramma of een cd met de herstelconsole voor Windows XP, opent u het chkdsk-hulpprogramma vanaf de herstelconsole in plaats van de stappen voor Windows in deze sectie uit te voeren. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de herstelconsole Een herstelconsole gebruiken om opstartproblemen op te lossen.
Als u Windows nog steeds niet kunt gebruiken, voert u de volgende stappen uit:
 1. Als u een herstel uitvoert vanaf de hardeschijfpartitie (u drukt op F10 tijdens het opstarten), slaat u deze stap over.
  Verwijder de schijf en reinig deze voorzichtig met gedistilleerd water en een pluisvrije doek. Plaats de schijf opnieuw in het station en probeer het opnieuw. Als de fout aanhoudt, gaat u verder met deze stappen.
 2. Als u een herstel uitvoert vanaf de hardeschijfpartitie (u drukt op F10 tijdens het opstarten), slaat u deze stap over.
  Verwijder de schijf en kijk of er krassen op zitten. Als er krassen op de schijf zitten, kunt u proberen de schijf te repareren met een reparatieset voor optische schijven. Deze sets maken gebruik van speciale chemische stoffen die zich aan het oppervlak van de schijf hechten en de krassen opvullen. Reparatiesets voor schijven zijn verkrijgbaar bij grote elektronicawinkels of winkels waar dvd-films worden verkocht. Plaats de schijf opnieuw nadat u deze hebt gerepareerd en probeer het opnieuw. Als de fout aanhoudt, gaat u verder met deze stappen.
 3. Start en vervolgens op Deze computer.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de hoofdschijf (meestal C:) en selecteer Eigenschappen.
 5. Klik op het tabblad Extra, klik op Nu controleren en selecteer Fouten in het bestandssysteem automatisch corrigeren en beschadigde sectoren zoeken en repareren.
 6. Klik op Start en klik op Ja in het berichtenvenster.
 7. Start de computer opnieuw op.
  De schijfcontrole begint nadat de eerste opstartschermen worden weergegeven. Dit kan veel tijd in beslag nemen.
 8. Probeer opnieuw de herstelprocedure uit te voeren nadat de schijfcontrole is voltooid.
Herstel mislukt na gebruik van de partitiesoftware (FDisk)
Bij HP en Compaq computers die worden geleverd met Windows XP, bevindt de herstelsoftware zich in een verborgen herstelpartitie op de harde schijf. . Als u het hulpprogramma FDISK hebt gebruikt of andere software op een schijfpartitie voor het wijzigen of verwijderen van de herstelpartitie, kan het zijn dat het niet mogelijk is om een herstel vanaf die partitie uit te voeren. U kunt proberen de herstelpartitie-informatie te herstellen door het volgende in te voeren bij de DOS opdrachtprompt: fdisk /mbr.
Als u nog steeds geen herstel kunt uitvoeren vanaf de herstelpartitie op de harde schijf, moet u een herstel uitvoeren met behulp van herstelschijven. Raadpleeg voor meer informatie over het verkrijgen van herstelschijven Een herstelset op cd of dvd verkrijgen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...