hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP en Compaq desktop-pc's - Microsoft Systeemherstel gebruiken (Windows XP en ME)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq desktopcomputers met Windows XP of Me.
Dit document bevat uitleg over het gebruik van en probleemoplossing voor de Systeemherstelfunctie van Microsoft.
  opmerking:
Het programma Systeemherstel van Microsoft is niet hetzelfde als het HP of Compaq systeemherstelproces. Het HP Systeemherstel herstelt uw computer in de oorspronkelijke staat en met de originele software.
Over Systeemherstel
Systeemherstel is Windows-software waarmee herstelpunten worden gemaakt, een "geheugenlijst" van de systeembestanden en -instellingen op de computer op een bepaald moment. Systeemherstel creëert automatisch herstelpunten en u kunt ook een herstelpunt creëren wanneer dit nodig is.
Wanneer Systeemherstel wordt gebruikt om het systeem te herstellen, worden bestanden en instellingen die op dat moment worden gebruikt vervangen door bestanden en instellingen van een eerder tijdstip. Bijvoorbeeld als een computer voor het eerst wordt gestart, wordt er meteen een herstelpunt gemaakt. Twee dagen later worden er verscheidene systeembestanden per ongeluk verwijderd waardoor Internet Explorer niet meer werkt. Met Systeemherstel kunt u het systeem herstellen in de staat waarin het zich de eerste dag bevond en zo het probleem oplossen.
Als de problemen niet zijn opgelost of erger worden na het uitvoeren van een systeemherstel, kunt u Systeemherstel opnieuw gebruiken om verder terug te gaan.
Een herstelpunt maken
Een herstelpunt vertegenwoordigt de configuratie van de computer op een gegeven tijdstip. Als u een herstelpunt maakt, kan de computer later naar deze configuratie worden hersteld. Volg de onderstaande stappen om een herstelpunt te creëren:
 1. Klik op Start, Programma's of Alle programma's, Accessoires, Systeemwerkset en vervolgens Systeemherstel. Het welkomstvenster van Systeemherstel wordt geopend.
 2. Selecteer Herstelpunt maken en klik op Volgende.
  Afbeelding : Een herstelpunt maken
 3. In het veld voor de beschrijving van het herstelpunt typt u tekst die de huidige computerconfiguratiewijziging beschrijft. De tekst die u hier invoert, helpt u later bij het terugvinden van het herstelpunt. Bijvoorbeeld: "racespel geïnstalleerd " of "nieuwe videokaart toegevoegd".
 4. Klik op Maken.
  Afbeelding : Beschrijving van het herstelpunt
  Er wordt een scherm weergegeven waarin wordt vermeld dat er een nieuw herstelpunt is gemaakt. De naam van het herstelpunt, de tijd en de datum worden in rood weergegeven.
  Afbeelding : Herstelpunt is gecreëerd
 5. Klik op Afsluiten om af te sluiten of klik op Startpagina om terug te keren naar het hoofdvenster van Systeemherstel.
Windows naar een eerder punt herstellen
Als de computer niet meer naar behoren werkt, kunt u een eerder opgeslagen configuratie van de computer herstellen. Voer de volgende stappen uit om de configuratie van uw computer te terug te zetten:
 1. Klik op Start, Programma's of Alle programma's, Accessoires, Systeemwerkset en vervolgens Systeemherstel. Het venster Systeemherstel wordt geopend.
 2. Selecteer Deze computer naar een eerdere toestand herstellen en klik op Volgende. Het venster Selecteer een herstelpunt wordt geopend.
 3. Selecteer een vetgedrukte datum en een herstelpunt en klik op Volgende.
  Afbeelding : Een herstelpunt selecteren
 4. Klik op OK als een venster verschijnt over het afsluiten van programma's. Het venster Keuze van herstelpunt bevestigen wordt geopend.
 5. Klik op Volgende. De computer wordt afgesloten en automatisch weer ingeschakeld nadat het herstel is voltooid. Vervolgens wordt het venster Terugzetten voltooid weergegeven.
 6. Klik op OK. De computer is nu hersteld naar de instellingen van een eerder tijdstip, toen alles goed functioneerde.
  Als er een foutmelding verschijnt waarin staat dat de computer niet naar dit punt kan worden hersteld, probeert u een ander herstelpunt
 7. Nadat het Systeemherstel is voltooid en de computer goed opstart, werkt u de computersoftware als volgt bij:
  1. De virusdefinities van het systeem bijwerken. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Virussen op uw computer oplossen en voorkomen.
  2. Gebruik Microsoft Windows Update om de meest recente essentiële systeemupdates te verkrijgen. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Drivers en software bijwerken met Windows Update.
  3. Werk de software op de computer bij via de website van HP. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Software en drivers verkrijgen.
Systeemherstel uitvoeren wanneer Windows XP niet normaal kan starten
Als u geen toegang hebt tot het bureaublad van Windows XP, kunt u een van de volgende twee secties gebruiken om Windows XP naar een eerdere status te herstellen:
Herstel openen met een opdrachtprompt
Gebruik de volgende stappen om XP op te starten met een opdrachtprompt:
 1. Schakel de computer in.
 2. Druk in het eerste scherm herhaaldelijk om de halve seconde op F8, totdat het Windows-menu Geavanceerde opties verschijnt.
 3. Druk op de pijltoets omlaag totdat Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus is gemarkeerd.
 4. Druk op Enter en ga verder met eventuele informatieschermen die worden weergegeven.
 5. Wanneer het opdrachtpromptvenster wordt geopend, typt u: c:.
 6. Typ het volgende: %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe.
 7. Druk op Enter. Gebruik Systeemherstel zoals gewoonlijk om het systeem te herstellen naar een eerder herstelpunt.
  Als systeemherstel niet start, gaat u verder met de volgende stap: "gebruik de laatst bekende juiste configuratie".
De laatst bekende juiste configuratie gebruiken
Gebruik de volgende stappen als u de opdrachtprompt niet kunt starten of wilt terugkeren naar het laatst voorafgaande herstelpunt:
 1. Zet de computer aan en druk herhaaldelijk op F8 wanneer het eerste blauwe scherm verschijnt. Het Windows-menu Geavanceerde opties wordt weergegeven.
 2. Gebruik de pijltoetsen om Laatst bekende juiste configuratie te selecteren en druk vervolgens op Enter.
 3. Gebruik de pijltoetsen om Microsoft Windows XP te selecteren en druk vervolgens op Enter.
  Windows XP start de computer op met de laatste goed werkende configuratie.
Herstelpunten ontbreken in Windows XP
Als herstelpunten ontbreken, moet u controleren of er voldoende ruimte op de harde schijf is gereserveerd voor Systeemherstel.
 1. Klik op Start en klik vervolgens met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer.
 2. Klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Systeemherstel.
 3. Verplaats de schuif onder Te gebruiken hoeveelheid schijfruimte naar rechts. Zo maakt u meer schijfruimte vrij voor Systeemherstel en vermindert u de schijfruimte voor andere programma's.
Systeemherstel mislukt in Windows XP
Indien Systeemherstel niet werkt in Windows XP, neemt u de volgende stappen om te kijken of de systeemhersteloptie ingeschakeld en actief is:
Stap 1: Virusbeveiliging uitschakelen
Software voor het scannen op malware kan ingebouwde beveiligingssystemen bevatten die voorkomen dat andere programma's - waaronder Windows Systeemherstel - hun structuur kan wijzigen. Wanneer Systeemherstel de bestanden van de scansoftware niet kan gebruiken, mislukt Systeemherstel en wordt het volgende bericht weergegeven:
Herstellen is niet voltooid. De computer kan niet worden hersteld...
Schakel tijdelijk de virussoftware en ingebouwde beveiliging uit om het systeem te herstellen. Veel HP en Compaq desktopcomputers worden bijvoorbeeld geleverd met Symantec Norton software. Als Norton Internet Security op uw computer staat, kunt u de stappen hieronder gebruiken om de ingebouwde beveiliging ervan tijdelijk uit te schakelen.
 1. Open Norton Internet Security.
 2. Klik op de pagina Instellingen om de instellingen te openen en te bekijken.
 3. Klik op de opties voor Virus- en spywarebeveiliging onder het gedeelte Extra opties.
 4. Verwijder het vinkje bij Beveiliging inschakelen voor mijn product van Symantec.
  Afbeelding : Selecteer "Beveiliging inschakelen voor mijn product van Symantec"
 5. Nadat u Systeemherstel met succes hebt uitgevoerd, herhaalt u deze procedure, waarbij u Beveiliging inschakelen voor mijn product van Symantec selecteert om ervoor te zorgen dat Norton is beveiligd tegen dreigingen.
Stap 2: Controleren of Systeemherstel is ingeschakeld
Controleer aan de hand van de onderstaande stappen of Systeemherstel is ingeschakeld:
 1. Klik op Start en klik met de rechtermuisknop op Deze computer.
 2. Klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Systeemherstel.
 3. Zorg dat Systeemherstel uitschakelenniet is geselecteerd.
  • Als Systeemherstel uitschakelen is aangevinkt, klikt u op het vakje om het vinkje te verwijderen.
 4. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 5. Als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, klikt u op Ja.
  Als u niet wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten, sluit u alle vensters en start u de computer opnieuw op.
 6. Nadat de computer opnieuw is opgestart, voert u het Systeemherstel uit. Als Systeemherstel nog steeds niet werkt, gaat u dan verder met stap 3 hieronder.
Stap 3: Controleren of Systeemherstel is gestart
Controleer aan de hand van de onderstaande stappen of Systeemherstel is gestart:
 1. Klik op Start, Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op het pictogram Systeembeheer.
 2. Dubbelklik op het pictogram Computerbeheer. Het venster Computerbeheer wordt geopend.
 3. Klik op het plusteken (+) naast Services en toepassingen in het linkervenster en klik vervolgens op Services.
 4. Dubbelklik op System Restore-service in het rechtervenster. Het venster Eigenschappen voor System Restore-service wordt geopend.
 5. Controleer dat Opstarttype is ingesteld op Automatisch en dat de Status van service Gestart is.
  • Als het Opstarttype niet is ingesteld op Automatisch, klikt u op de pijl naar beneden en selecteert u Automatisch.
 6. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 7. Als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, klikt u op Ja.
Stap 4: Systeemherstel gebruiken vanuit de veilige modus
Volg de onderstaande stappen om Systeemherstel in de veilige modus van Windows XP te openen en te gebruiken:
 1. Schakel de computer in en druk meteen herhaaldelijk op de toets F8 tot er een opstartmenu wordt geopend.
 2. Selecteer in het Windows-menu Geavanceerde opties Veilige modus en druk op Enter.
 3. Klik op Administrator wanneer er een inlogscherm verschijnt en voer het wachtwoord in. Als u geen login hebt gecreëerd, drukt u op Enter.
 4. Open Systeemherstel vanuit het menu Start nadat het Windows bureaublad is geopend.
Systeemherstel mislukt in Windows Me
Als Systeemherstel niet werk, controleer dan of de programma's Statemgr en PCHealth opstarten met Windows Me. Controleer als volgt of deze programma's zijn geopend:
Stap 1: Controleren of PCHealth en *StateMgr zijn geactiveerd
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ het volgende in het vak Openen: msconfig.
 3. Klik op OK. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 4. Klik op het tabblad Opstarten.
 5. Controleer of de selectievakjes PCHealth en *StateMgr zijn geselecteerd.
  • Als een van beide programma's niet is geselecteerd, klikt u op het selectievakje ernaast om dit te selecteren.
 6. Als wijzigingen zijn aangebracht in Msconfig, klikt u op OK. Als u geen wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Annuleren en gaat u verder met de volgende stap.
  1. Als u wijzigingen hebt aangebracht, wordt u mogelijk gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Klik op Ja.
  2. Nadat de computer opnieuw is opgestart, voert u het Systeemherstel uit.
 7. Als Systeemherstel na stap 1 nog steeds niet werkt, gaat u verder met stap 2 hieronder.
Stap 2: Systeemherstel inschakelen
Schakel Systeemherstel als volgt in:
 1. Klik op Start, Instellingen, Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Systeem. Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend.
 3. Klik op de tab Prestaties en klik vervolgens op de knop Bestandssysteem.
 4. Klik op de tab Probleemoplossing.
 5. Zorg dat Systeemherstel uitschakelen niet is geselecteerd.
  • Als het selectievakje naast Systeemherstel uitschakelen is geselecteerd, klikt u dan op het vinkje om het te verwijderen.
 6. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 7. Klik in het venster Systeemeigenschappen op OK.
 8. Als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, klikt u op Ja.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...