HP Support

hp-contact-secondary-navigation

Actions
Loading...

hp-share-print-widget

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper

Actions
Loading...

Drukarka HP LaserJet nie drukuje z użyciem usługi HP ePrint

Problem
Poprzednio użyta została usługa HP ePrint, ale teraz nie działa.
Rozwiązanie
Aby skorzystać ponownie z funkcji HP ePrint, uaktualnij oprogramowanie sprzętowe drukarki i zarejestruj ponownie drukarkę.
Krok 1: Przeprowadź aktualizację oprogramowania sprzętowego drukarki
Ważne: Drukarka HP musi być podłączona do komputera i sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu, aby można było aktualizować oprogramowanie sprzętowe i korzystać z funkcji ePrint.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Skorzystaj z jednej z dostępnych metod, aby ustalić model drukarki.
  Po określeniu modelu drukarki następuje wyświetlenie strony Oprogramowanie i sterowniki.
  Figure : Przykład menu Oprogramowanie i sterowniki
  Ilustracja: Przykład menu Oprogramowanie i sterowniki
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. W sekcji Oprogramowanie sprzętowe kliknij opcję Pobierz.
 6. Po pojawieniu się okna Asystent pobierania i instalacji HP wybierz opcję Użyj asystenta pobierania i instalacji HP (zalecane) lub opcję Tylko pobierz, po czym kliknij opcję Dalej.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownik na komputerze.
 8. Jeśli korzystasz z metody Tylko pobierz, otwórz lub uruchom plik sterownika, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Krok 2: Włącz usługi sieciowe
 1. Uzyskiwanie adresu IP drukarki.
  • Jak odszukać adres IP drukarki?
   Adres IP możesz odszukać na kilka sposobów, choć opcje mogą się różnić w zależności od modelu drukarki.
   • Naciśnij przycisk Bezprzewodowy na panelu sterowania drukarki, aby wyświetlić ustawienia sieciowe.
   • Przejdź do menu Sieć na panelu sterowania drukarki.
   • Wydrukuj stronę konfiguracji sieci lub stronę raportu testu sieci bezprzewodowej.
   Więcej szczegółów na temat tych opcji lub instrukcje dotyczące znajdowania adresu IP drukarki znajdziesz, klikając lub dotykając tutaj. W ten sposób przejdziesz do strony wsparcia technicznego dla drukarki i znajdziesz opis czynności mających na celu wydrukowanie strony konfiguracji sieci lub uzyskanie dostępu do informacji o sieci na panelu sterowania.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową, wpisz poprawny adres IP w pasku adresów i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno wbudowanego serwera internetowego (EWS).
   note:
  Upewnij się, że wpisany adres IP jest dokładnie taki, jak na stronie konfiguracji sieci. Na przykład: 192.168.X.XXX.
 3. Na stronie serwera EWS kliknij kartę Usługi sieciowe HP.
 4. Wybierz opcję wyłączenia Usług sieciowych, a następnie wybierz opcję w celu włączenia Usług sieciowych. Zostanie wydrukowana strona informacyjna z kodem przejęcia drukarki.
  Na stronie potwierdzenia znajduje się kod drukarki, którego należy użyć podczas jej rejestracji w następnym kroku.
   Figure : Przykładowy kod przejęcia na stronie informacyjnej
   Ilustracja: Przykład strony Usługi sieciowe z wydrukowanym kodem przejęcia
  1. Lokalizacja kodu przejęcia na stronie informacyjnej
   note:
  Ze względów bezpieczeństwa kod przejęcia wygasa 24 godziny po wydrukowaniu strony informacyjnej. Wydrukuj stronę informacyjną ponownie, aby przedłużyć ważność kodu przejęcia na kolejne 24 godziny.
Czynności te dotyczą Kanady, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
W serwisie HP Connected można zarządzać zadaniami drukowania i zmieniać ustawienia usługi ePrint. Podczas rejestracji w serwisie HP Connected otrzymasz unikalny adres e-mail swojej drukarki. Wykonaj poniższe czynności, aby zarejestrować urządzenie w serwisie HP Connected.
 1. Przejdź do serwisu HP Connected, a następnie zaloguj się na konto.
 2. Kliknij zakładkę Urządzenia, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 3. Kliknij Dodaj urządzenie.
 4. Wprowadź kod drukarki podany na stronie weryfikacji Usług sieciowych, a następnie kliknij Dodaj.
  .
 5. Kliknij opcję OK. Zostanie wyświetlone okno Pomyślnie dodano drukarkę.
   note:
  Firma HP wyśle wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji. Otwórz wiadomość e-mail, kliknij opcję Potwierdź adres e-mail a następnie zaloguj się do usługi HP Connected, aby ukończyć proces weryfikacji.
 6. Przejdź do następnego kroku, aby spersonalizować adres e-mail drukarki (opcjonalne).
Czynności te dotyczą wszystkich krajów/regionów z wyjątkiem Kanady, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
W serwisie HP ePrintCenter można zarządzać zadaniami drukowania, przeglądać aplikacje i zmieniać ustawienia usługi ePrint. Podczas rejestracji w serwisie ePrintCenter otrzymasz unikalny adres e-mail swojej drukarki. Wykonaj poniższe czynności, aby zarejestrować się w serwisie ePrintCenter.
 1. Przejdź do serwisu ePrintCenter, a następnie zaloguj się na konto.
 2. W oknie Dodaj drukarkę do konta wprowadź kod drukarki ze strony potwierdzenia Usług Sieciowych w polu tekstowym Wprowadź kod drukarki.
 3. Kliknij opcję OK. Zostanie wyświetlone okno Pomyślnie dodano drukarkę.
   note:
  Nie zamykaj tego okna. Przejdź do następnego kroku i zmień adres e-mail drukarki według własnych upodobań (opcjonalnie).
Krok 4: Dostosowywanie adresu e-mail drukarki (opcjonalnie)
 note:
Dostosowany wcześniej adres e-mail może być niedostępny. Jeśli poprzedni adres e-mail jest niedostępny, wybierz nowy dostosowany adres e-mail.
Procedura ta dotyczy Kanady, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
System ePrint generuje unikatowy adres e-mail dla Twojej drukarki. Możesz jednak zmienić ten adres na łatwiejszy do zapamiętania. Aby dostosować adres e-mail drukarki, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij kartę Urządzenia.
 2. Obok ikony drukarki kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Pod bieżącym adresem e-mail ePrint drukarki kliknij przycisk Zmień adres e-mail.
 4. W polu tekstowym wpisz nowy adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeżeli adres e-mail jest dostępny, ustawienia zostaną natychmiast zaktualizowane.
  • Jeśli adres e-mail jest niedostępny, wpisz i sprawdź inny adres lub kliknij jeden z sugerowanych adresów, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. Poinformuj odpowiednich nadawców o nowym adresie e-mail ePrint.
Procedura ta dotyczy wszystkich krajów/regionów z wyjątkiem Kanady, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
System ePrint generuje unikatowy adres e-mail dla Twojej drukarki. Możesz jednak zmienić ten adres na łatwiejszy do zapamiętania. Aby dostosować adres e-mail drukarki, wykonaj następujące czynności.
 note:
Jeśli nie chcesz teraz dostosowywać adresu e-mail, możesz to zrobić później. Przejdź do strony Drukarki usługi ePrintCenter, a następnie kliknij przycisk Zmień obok adresu e-mail drukarki, aby zmienić adres e-mail w dowolnym momencie.
 1. W oknie Pomyślnie dodano drukarkę kliknij przycisk Dalej. Pojawi się okno Własne ustawienia adresu e-mail drukarki.
 2. Wpisz adres e-mail w oknie dialogowym. Adres może zawierać od 6 do 30 znaków: liter, cyfr, znaków podkreślenia i do dwóch kropek.
 3. Kliknij przycisk Sprawdź. System ePrint sprawdzi, czy wpisany adres jest dostępny.
  • Jeśli tak jest, kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli adres e-mail jest niedostępny, wpisz i sprawdź inny adres lub kliknij jeden z sugerowanych adresów, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 4. Poinformuj odpowiednich nadawców o nowym adresie e-mail ePrint.

hp-online-communities

Actions
Loading...
EmptyPortlet
Contact HP

Contact HP

Let HP help you find the answer or identify a service location. Contact us >

Country: United States