HP Support

hp-contact-secondary-navigation

Actions
Loading...

hp-share-print-widget

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper

Actions
Loading...

De All-in-One installeren (hardware)

Inleiding
In dit document wordt uitgelegd hoe u de onderdelen van het apparaat installeert. Voer deze stappen uit voordat u de software voor het apparaat op uw pc installeert.
Dit document bevat de volgende stappen voor het installeren van het apparaat:
 • De All-in-One uit de verpakking halen
 • De inhoud van de doos controleren
 • Sluit het netsnoer en de adapter aan
 • Het apparaat inschakelen
 • Gewoon papier plaatsen
 • De cartridges installeren
 • De cartridges uitlijnen
De All-in-One installeren
Voer de volgende stappen in de aangegeven volgorde uit.
Stap één: De All-in-One uit de verpakking halen
 1. Verwijder de tape en het karton aan de buitenkant van het product en open de klep.
  Figure : Verwijder de tape van de buitenkant van het apparaat
  Afbeelding: De tape van de buitenkant van het apparaat verwijderen.
 2. Open de klep aan de voorzijde, open de cartridgeklep en verwijder de tape en het karton uit de binnenzijde van het product.
  Figure : De tape en het verpakkingsmateriaal uit de printer verwijderen
  Afbeelding: De tape en het verpakkingsmateriaal uit de printer verwijderen
 3. Sluit de cartridgeklep.
  Figure : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: De cartridgeklep sluiten
 4. Til de invoerlade omhoog.
  Figure : De invoerlade omhoog tillen
  Afbeelding: De invoerlade omhoog tillen
 5. Trek het verlengstuk van de lade naar buiten.
  Figure : Het verlengstuk van de lade naar buiten trekken
  Afbeelding: Het verlengstuk van de lade naar buiten trekken
De inhoud kan per land/regio verschillen. Kijk op de verpakking voor een lijst met onderdelen die in de doos worden meegeleverd.
Stap drie: Sluit het netsnoer en de adapter aan
 1. Sluit het netsnoer aan op de achterkant van het apparaat.
  Figure : Het netsnoer op de achterkant van het apparaat aansluiten
  Afbeelding: Het netsnoer op de achterkant van het apparaat aansluiten
 2. Sluit het netsnoer aan op de voeding en vervolgens op een wandstopcontact.
  Figure : Het netsnoer op de voeding en vervolgens op een wandstopcontact aansluiten
  Afbeelding: Het netsnoer op de voeding en vervolgens op een wandstopcontact aansluiten
Stap vier: Het apparaat inschakelen
Druk op de aan-uitknop () om het apparaat in te schakelen.
Figure : Het apparaat inschakelen
Afbeelding: Het apparaat inschakelen
 1. Schuif de papierbreedtegeleider naar de uiterste stand.
 2. Plaats een stapel gewoon papier van 216 x 279 mm in de papierlade met de te bedrukken zijde naar beneden. Schuif de stapel papier naar binnen totdat deze niet verder kan.
 3. Schuif de papierbreedtegeleider goed tegen de stapel.
  Figure : Plaats het papier en pas de papierbreedtegeleider aan
  Afbeelding: Plaats het papier en pas de papierbreedtegeleider aan
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen als het nog niet is ingeschakeld. Wacht totdat het apparaat inactief is en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen met cartridges verplaatst zich naar het midden van het product. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Figure : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: De cartridgeklep openen
 3. Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking en trek daarna voorzichtig aan het roze treklipje om de plastic tape te verwijderen.
   caution:
  Raak de koperkleurige contactpunten en de spuitmondjes niet aan. Plaats geen nieuwe tape over de cartridges. Het aanraken van deze onderdelen kan leiden tot verstoppingen, problemen met de inkt en slechte elektrische verbindingen.
  Figure : De plastic tape verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de tape van de nieuwe cartridge
 4. Pak de cartridge aan de zijkanten vast, met de spuitmondjes naar het product gericht. Plaats de cartridge vervolgens in de houder. Zorg ervoor dat het pictogram op de cartridge overeenkomt met het pictogram op de houder.
  • De driekleurencartridge () moet in de houder aan de linkerkant
  • De zwarte cartridge () moet in de houder aan de rechterkant
  Figure : De zwarte cartridge in de houder aan de rechterkant plaatsen
  Afbeelding: De zwarte cartridge in de houder aan de rechterkant plaatsen
 5. Duw de cartridge naar voren in de houder totdat hij op zijn plaats vastklikt.
  Figure : De cartridge op zijn plaats vastklikken
  Afbeelding: De cartridge op zijn plaats vastklikken
 6. Herhaal deze stappen om de andere cartridge te plaatsen.
 7. Sluit de cartridgeklep.
  Figure : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: De cartridgeklep sluiten
 8. Wacht 30 seconden totdat de uitlijningspagina automatisch wordt afgedrukt.
  Figure : De uitlijningspagina wordt na 30 seconden automatisch afgedrukt
  Afbeelding: De uitlijningspagina wordt na 30 seconden automatisch afgedrukt
Stap zeven: De cartridges uitlijnen
 1. Open de scannerklep.
 2. Plaats de uitlijningspagina met de bedrukte zijde omlaag in de rechteronderhoek van de glasplaat. Gebruik de aanwijzingen langs de scannerglasplaat voor hulp bij het plaatsen van de uitlijningspagina.
  Figure : Uitlijningspagina op de glasplaat leggen
  Afbeelding: Uitlijningspagina op de glasplaat leggen
 3. Sluit de scannerklep.
 4. Druk op de knop Kopie starten, zwart () om de scan te starten. Het apparaat lijnt de nieuwe cartridges automatisch uit.
 5. Wacht tot het aan-uitlampje () stopt met knipperen, wat aangeeft dat het uitlijnen van de cartridges is voltooid.

hp-online-communities

Actions
Loading...
EmptyPortlet
Contact HP

Contact HP

Let HP help you find the answer or identify a service location. Contact us >

Country: United States