hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Drukarki HP Deskjet 2540 i 2545 - Konfiguracja drukarki w sieci bezprzewodowej (Windows)

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Deskjet 2540, Deskjet Ink Advantage 2545, 2546 i 2548 oraz komputerów z systemem Windows.
Konfiguracja drukarki HP do pracy w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi). Poniższa procedura dotyczy sytuacji takich jak pierwsze połączenie, podłączenie nowego routera lub konfiguracja ustawień ISP bądź przywracanie utraconego połączenia w związku z problemami z siecią.
Krok 1: Zapoznaj się z wymaganiami
Aby móc używać drukarki w sieci bezprzewodowej, potrzebne są następujące elementy.
 • Aktywna sieć Wi-Fi, taka jak domowa sieć bezprzewodowa
 • Komputer z systemem Windows połączony z tą samą siecią, bezprzewodowo lub przy użyciu kabla Ethernet
Krok 2: Skonfiguruj i włącz drukarkę
Przed przystąpieniem do konfiguracji połączenia bezprzewodowego trzeba włożyć papier i zainstalować wkłady atramentowe, a następnie włączyć drukarkę.
Pomiń ten krok, jeżeli drukarka została już przygotowana do pracy.
 1. Po wyjęciu nowej drukarki z opakowania usuń taśmę zabezpieczającą i materiały opakowania z wewnątrz i zewnątrz drukarki.
 2. Umieść drukarkę na płaskiej, równej powierzchni, podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki i do gniazda sieci elektrycznej, a następnie włącz drukarkę.
 3. Otwórz podajnik papieru, włóż stos 10-20 arkuszy papieru, a następnie dosuń prowadnice papieru, aż będą przylegać do brzegów papieru.
 4. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za pomarańczowy pasek, aby usunąć taśmę zabezpieczającą, otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych i zainstaluj wkłady atramentowe w odpowiednich gniazdach.
 5. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych i poczekaj na wydrukowanie strony wyrównywania.
 6. Umieść stronę wyrównywania stroną zadrukowaną do dołu na szybie skanera, wyrównując do prawego przedniego rogu, a następnie naciśnij przycisk wykonania kopii czarno-białej , aby wyrównać wkłady.
 note:
W razie problemów z konfiguracją sprzętu zapoznaj się z arkuszem instalacyjnym dostarczonym z drukarką lub przejdź do dokumentu Drukarki HP Deskjet 1510 i 2540 - Konfiguracja sprzętowa drukarki.
Konfiguracja sprzętowa drukarki została zakończona i można przystąpić do konfiguracji sieci bezprzewodowej.
Krok 3: Uruchom instalację oprogramowania
Na komputerze, na którym drukarka ma być używana, uruchom instalację pełnego sterownika drukarki HP i oprogramowania. Pakiet oprogramowania obejmuje sterowniki druku bezprzewodowego, a także narzędzie HP Printer Assistant służące do skanowania i zarządzania drukarką.
 1. Aby uruchomić instalację oprogramowania, wykorzystaj jeden z opisanych poniżej sposobów:
  • Jeżeli na posiadanym dysku instalacyjnym jest oprogramowanie przeznaczone dla posiadanej wersji systemu Windows, włóż dysk do napędu dysków komputera i wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć instalację.
  • Przejdź do strony 123.hp.com/DJ2540 i kliknij przycisk Pobierz. Instalacja pełnego sterownika rozpocznie się automatycznie po pobraniu oprogramowania.
 2. Instalacja oprogramowania będzie wykonywana automatycznie do czasu otwarcia okna dialogowego Połącz. PRZERWIJ po wyświetleniu okna dialogowego Połącz. Nie klikaj przycisku Kontynuuj w tym momencie.
  Figure : Przykład ekranu Połącz. Nie klikaj przycisku Kontynuuj w tym momencie
  Przykład ekranu Połącz. Nie klikaj przycisku Kontynuuj w tym momencie
Krok 4: Przywróć domyślne ustawienia sieci bezprzewodowej na drukarce
Naciśnij kombinację klawiszy na drukarce, aby zresetować ustawienia sieci bezprzewodowej i umożliwić prawidłowe nawiązanie połączenia.
 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
 2. Jeżeli miga wskaźnik komunikacji bezprzewodowej, przejdź do następnego kroku, aby kontynuować instalację oprogramowania.
 3. Naciśnij przycisk zasilania drukarki i przytrzymaj go.
 4. Przytrzymując przycisk zasilania, naciśnij dwa razy przycisk wykonania kopii czarno-białej , a następnie naciśnij trzy razy przycisk anulowania .
 5. Zwolnij przycisk zasilania. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej obok przycisku komunikacji bezprzewodowej powinien migać. Powtórz tę czynność, jeżeli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej nie miga.
 6. Przejdź od razu do następnego kroku, aby zainstalować oprogramowanie. W przypadku korzystania z funkcji automatycznego nawiązywania połączenia bezprzewodowego HP należy zakończyć instalację oprogramowania w ciągu 20 minut.
Krok 5: Kontynuuj instalację oprogramowania
Zainstaluj oprogramowanie, aby zakończyć konfigurację drukarki HP i połączyć ją z siecią bezprzewodową.
 1. Powróć do ekranu Połącz na komputerze i kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Zapoznaj się z informacjami na poszczególnych ekranach instalatora oprogramowania i wykonuj odpowiednie czynności, aż pojawi się ekran Opcje połączenia.
 3. Sprawdź, czy wskaźnik zasilania na drukarce świeci, a wskaźnik komunikacji bezprzewodowej miga. Jeżeli wskaźnik zasilania jest przyciemniony (wskazuje tryb oszczędzania energii), naciśnij go raz, aż zacznie świecić.
 4. Na ekranie Opcje połączenia zaznacz opcję Bezprzewodowo - nawiąż połączenie bezprzewodowe z drukarką, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure : Przykład opcji Bezprzewodowo - nawiąż połączenie bezprzewodowe z drukarką
  Przykład opcji Bezprzewodowo - nawiąż połączenie bezprzewodowe z drukarką
 5. Po sprawdzeniu konfiguracji sieci zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów z najlepszym sposobem dokończenia konfiguracji sieci bezprzewodowej.
  • HP Auto Wireless Connect: Funkcja testu sieci automatycznie zbiera informacje o połączeniu sieciowym. Kliknij przycisk Tak, a następnie przycisk Dalej.
   Figure : Przykład ekranu HP Auto Wireless Connect
   Przykład ekranu HP Auto Wireless Connect
  • Konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą połączenia USB: Funkcja testu sieci nie może zebrać ustawień sieci. Podłącz kabel USB do komputera i drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej. Połączenie USB jest tylko tymczasowe i po zakończeniu konfiguracji zostanie wyświetlony monit o odłączenie kabla USB.
   Figure : Przykład ekranu Konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą połączenia USB
   Przykład ekranu Konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą połączenia USB
 6. Zapoznaj się z informacjami na poszczególnych ekranach instalatora oprogramowania i wykonuj odpowiednie czynności, aż pojawi się okno Aktywuj. Drukarka jest skonfigurowana i można już drukować lub skanować.
  Figure : Przykład ekranu Aktywuj
  Przykład ekranu Aktywuj
  • Można rozpocząć korzystanie z drukarki. Kliknij przycisk zamykania w prawym górnym rogu okna.
  • Aby przejść do rejestracji konta HP Connected, kliknij przycisk Kontynuuj w trybie online.
    note:
   W przypadku tworzenia konta HP Connected nie podejmuj prób dodawania drukarki ani wprowadzania kodu drukarki. Drukarka nie obsługuje usług drukowania internetowego. Zamknij stronę po utworzeniu konta HP Connected.
Często zadawane pytania
Przejrzyj często zadawane pytania dotyczące konfiguracji połączenia sieci bezprzewodowej.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...