HP Support

hp-contact-secondary-navigation

Actions
Loading...

hp-share-print-widget

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper

Actions
Loading...

เครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์หมึกดำหรือหมึกสี หรือพิมพ์หน้ากระดาษเปล่า

ปัญหา
เครื่องพิมพ์ทำงานแต่ผลงานพิมพ์ไม่มีสีดำ หรือสีขาดหายบางส่วน หรือหน้ากระดาษว่างเปล่าหรือมีหมึกน้อย
คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับระบบปฏิบัติการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และยังคงประสบปัญหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องพิมพ์เข้ารับบริการ
 note:
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง
การติดต่อกับ HP เพื่อขอรับบริการในทุกประเภท/พื้นที่ยกเว้นเอเชียแปซิฟิค
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้วและยังพบปัยหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องเข้ารับบริการ
ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในประกันหรือไม่ หากต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบประกันเครื่อง กรุณาไปที่ HP’s Warranty Check Tool
  • หากเครื่องอยู่ในประกัน ให้ิติดต่อ HP เพื่อขอรับบริการ
  • หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่อยู่ในประกัน ให้ติดต่อ HP เพื่อค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใช้หรือเพื่อตั้งค่าการขอรับบริการ (อาจมีค่าใช้จ่าย)

hp-online-communities

Actions
Loading...
Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


Contact HP

Contact HP

Let HP help you find the answer or identify a service location. Contact us >

Country: United States