hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP Chrome OS - ändra utseendet på HP Chromebook eller Chromebox (Chrome OS)

Det här dokumentet avser HP Chromebook och Chromebox med Chrome OS.
Det här dokumentet ger information om att anpassa utseendet på Chrome OS.
Ändra bakgrunden i operativsystemet Chrome
Bakgrunden är en färg, ett mönster eller en bild som visas på skrivbordets bakgrund på din Chromebook. Följ stegen i det här avsnittet för att ändra bakgrunden.
 note:
Du måste vara ansluten till Internet för att välja en ny bakgrund som du inte har valt tidigare. Tidigare bakgrundsval och anpassade bakgrunder från bilder som är lokalt lagrade på din enhet är tillgängliga offline.
 1. Klicka på statusområdet i aktivitetsfältet och klicka sedan på Inställningar.
  Figure : Öppna inställningar
  Du har valt statusområdesmenyn med Inställningar
 2. I avsnittet Utseende på sidan Inställningar klickar du på Ställ in bakgrund.
  Figure : Ställ in bakgrund
  Knappen Ställ in bakgrund i avsnittet Utseende på sidan Inställningar
 3. Ett fönster med bakgrundsalternativ visas. Välj en kategori och klicka sedan på önskad bakgrund för att använda den som bakgrund på skrivbordet.
  Figure : Bakgrundsalternativ
  Fönstret för att välja en bakgrund
 4. För att välja en bild som finns sparad på Chromebook eller i Google Drive väljer du kategorin Anpassad, klickar på Plus-tecknet, klickar på Välj en fil, och navigerar till bildens plats. Markera bildfilen och klicka på Öppna. Ändra bildens läge genom att klicka på listrutemenyn Läge.
Välja webbläsarteman i operativsystemet Chrome
Teman anpassar utseendet på Chrome-webbläsaren på din enhet. Använd webbläsarteman för att lägga till färger, mönster, bilder och andra dekorativa alternativ till webbläsarfönstret. Följ stegen i det här avsnittet för att välja ett nytt webbläsartema.
 1. Klicka på statusområdet i aktivitetsfältet och klicka sedan på Inställningar.
  Figure : Öppna inställningar
  Du har valt statusområdesmenyn med Inställningar
 2. I avsnittet Utseende på sidan Inställningar klickar du på Hämta teman.
  Figure : Hämta teman
  Knappen Hämta teman i avsnittet Utseende på sidan Inställningar
  Temasidan i Chrome Web Store öppnas i en ny flik.
 3. Klicka på det önskade temat för att öppna informationssidan och klicka sedan på Lägg till i Chrome.
 4. Temat installeras i webbläsaren. För att ångra temaändringen, klicka på knappen Ångra överst på temasidan i Chrome Web Store.
  Figure : Ångra installerat tema
  Knappen Ångra på temasidan i Chrome Web Store
 5. Öppna Inställningarna för att ta bort ett tema, och klicka på Återställ till standardtema i området Utseende.
Ändra kontobild i operativsystemet Chrome
Kontobilden visas på inloggningsskärmen och i statusområdet i aktivitetsfältet. Följ stegen i det här avsnittet för att ändra bilden för kontot.
 1. Klicka på statusområdet i aktivitetsfältet och klicka sedan på Inställningar.
  Figure : Öppna inställningar
  Du har valt statusområdesmenyn med Inställningar
 2. I avsnittet Användare på sidan Inställningar klickar du på visningsbild.
  Figure : Ändra visningsbild
  Avsnittet Användare på sidan Inställningar med visningsbilden vald
 3. Välj din nya kontobild i fönstret Ändra bild.
  Figure : Visa bildalternativ
  Fönstret Ändra bild med alternativen för visningsbild
  • För att ta ett nytt foto med webbkameran, klicka på kameraikonen . Klicka på den gröna kameraikonknappen för att ta en bild. För att ta bort fotot och försöka igen klickar du på den grå papperskorgsikonen .
  • För att välja en fotofil som du har sparat klickar du på mappikonen och navigerar till fotots plats. Markera bildfilen och klicka sedan på Öppna.
  • För att använda din profilbild för Google markerar du fotot.
  • För att använda någon av de förladdade bilderna klickar du på bilden.
 4. Klicka på OK för att spara valet och stänga fönstret Ändra bild.
Justera skärmens ljusstyrka i operativsystemet Chrome
Chromebook-datorer har en rad knappar för kortkommandon på den översta raden på tangentbordet. Tryck på kortkommandona för ljusstyrka för att öka eller minska skärmens ljusstyrka.
Mer information om Chromebooks kortkommandon finns i Keyboard features (på engelska) i hjälpen till operativsystemet Chrome.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...