hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Instalacja urządzeń wielofunkcyjnych HP Photosmart 5520 e-All-in-One i HP Deskjet Ink Advantage 5520 e-All-in-One

Ten dokument dotyczy tylko drukarek HP Photosmart 5520 e-All-in-One i HP Deskjet Ink Advantage 5520 e-All-in-One
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące instalacji poszczególnych części drukarki. Wykonaj poniższe czynności przed instalacją oprogramowania drukarki na komputerze.
Poniższy film przedstawia sposób konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.
Krok 2: Rozpakuj drukarkę All-in-One
 1. Usuń wszelkie taśmy i materiały zabezpieczające z zewnętrznej części drukarki.
  Figure : Usuń wszystkie elementy opakowania z zewnętrznej części drukarki
  Ilustracja: Usuń wszystkie elementy opakowania z zewnętrznej części drukarki.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki.
  Figure : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki
 3. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 4. Wyciągnij podajnik papieru, a następnie usuń taśmę z podajnika.
  Figure : Usuń z taśmę z podajnika papieru
  Ilustracja: Usuń z taśmę z podajnika papieru
 5. Wsuń podajnik papieru z powrotem do drukarki, aż wskoczy na swoje miejsce.
Krok 3: Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę All-in-One
 1. Podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie podłącz go do gniazda sieci elektrycznej.
  Figure : Podłącz kabel zasilający
  Ilustracja: Podłącz kabel zasilający
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę.
Krok 4: Wybierz język i kraj/region
Po pierwszym włączeniu drukarki na panelu sterowania pojawi się monit o wybór języka i regionu. Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić domyślny język oraz kraj/region drukarki.
 1. Naciśnij pozycję z wybranym językiem, a następnie naciśnij przycisk Tak, aby zatwierdzić wybór języka. Wyświetlone zostanie menu Ustaw region.
  Figure : Wybierz język
  Ilustracja: Wybierz język.
 2. Naciśnij pozycję z żądanym krajem/regionem, a następnie naciśnij przycisk Tak, aby zatwierdzić wybór kraju/regionu.
 1. Otwórz drzwiczki podajnika papieru, a następnie go wysuń.
 2. Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  Figure : Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz
  Ilustracja: Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz
 3. Załaduj stos zwykłego papieru do podajnika, tak aby krótsza krawędź była skierowana w stronę drukarki, a strona do zadrukowania była skierowana w dół. Wsuń stos papieru do podajnika, aż do oporu.
  Figure : Włóż zwykły papier do podajnika papieru
  Ilustracja: Włóż zwykły papier do podajnika papieru
 4. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru, a następnie przesuń podajnik z powrotem, aż się zatrzyma.
  Figure : Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru, a następnie wsuń podajnik
  Ilustracja: Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru, a następnie wsuń podajnik
 5. Otwórz i wyciągnij przedłużenie podajnika papieru.
  Figure : Otwórz i wyciągnij przedłużenie podajnika papieru
  Ilustracja: Otwórz i wyciągnij przedłużenie podajnika papieru
Krok 6: Zainstaluj wkłady drukujące
 caution:
Konfigurując drukarkę po raz pierwszy, należy koniecznie włożyć wkłady atramentowe, które zostały dostarczone w opakowaniu. Wkłady te oznaczone są wyrazem SETUP i służą w celu kalibracji drukarki przed wykonaniem pierwszego zadania drukowania. Niezainstalowanie oznaczonych wyrazem SETUP wkładów atramentowych podczas pierwszej konfiguracji drukarki spowoduje błąd.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę. Przed wykonaniem następnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawała żadnych dźwięków.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta w obszar dostępu.
  Figure : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Zdejmij folię z nowego wkładu atramentowego przez pociągnięcie za pomarańczową wypustkę.
  Figure : Zdejmij plastikową taśmę z nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Zdejmij plastikową taśmę z nowego wkładu atramentowego
 4. Zdejmij pomarańczową osłonę z wkładu atramentowego. Przekręć osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się odłamie.
  Figure : Zdejmij osłonę z wkładu
  Ilustracja: Zdejmij osłonę z wkładu
 5. Trzymając wkład atramentowy dyszą i stykami w dół, wepchnij go do odpowiedniego gniazda. Dociśnij wkład atramentowy tak, aby zatrzasnął się w gnieździe. Upewnij się, że kolor ikony na etykiecie wkładu atramentowego jest zgodny z kolorem ikony na gnieździe wkładu atramentowego.
  Figure : Wsuń wkład atramentowy
  Ilustracja: Wsuń wkład atramentowy
 6. Powtórz powyższe czynności, aby zainstalować pozostałe wkłady atramentowe.
 7. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
Krok 7: Wyrównaj urządzenie wielofunkcyjne All-in-One
Użyj jednego z poniższych sposobów, aby wyrównać drukarkę.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...