hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery stacjonarne HP i Compaq -- Ustawienia systemu BIOS w przypadku płyty głównej Azara i Azara2

Poniższe informacje dotyczą komputerów stacjonarnych HP i Compaq z płytą główną Azara lub Azara2.
Płyta główna Azara i Azara 2 wykorzystuje AMI BIOS wersja 8, zgodny z interfejsem UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).
Podstawowy system wejścia/wyjścia (BIOS) odpowiada za włączanie systemu składników sprzętowych komputera po włączeniu zasilania komputera. Narzędzie konfiguracji komputera umożliwia zmianę i zapis ustawień konfiguracyjnych systemu, takich jak włączanie i wyłączanie komponentów zainstalowanych na płycie, ustawienia sekwencji uruchamiania systemu i regulację wsparcia zarządzania energią.
Uruchamianie narzędzia konfiguracji komputera
Użyj jednej z następujących metod, aby uruchomić narzędzie konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.
  • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Następnie naciśnij klawisz F10.
Przełączanie pomiędzy ekranami menu w celu wyboru menu odbywa się poprzez naciskanie klawiszy strzałek w prawo i w lewo. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do poruszania się w górę i w dół listy pozycji na ekranie menu. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję i otworzyć menu podrzędne. Następnie za pomocą klawiszy strzałki w lewo oraz w prawo zmodyfikuj ustawienia. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z menu podrzędnego lub naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z menu podrzędnego bez zapisywania zmian.
 caution:
Informacje przechowywane przez system BIOS są bardzo istotne. Zmiana niektórych ustawień może spowodować, że komputer przestanie działać prawidłowo i konieczne będzie zresetowania systemu BIOS. Ustawień systemu BIOS nie należy modyfikować, jeżeli nie ma pewności, że wprowadzone zmiany nie wpłyną negatywnie na działanie systemu.
Ekran Settings (Ustawienia) aplikacji BIOS
Narzędzie konfiguracji komputera obejmuje pięć menu do wyboru. Użyj jednej z następujących sekcji do zmiany ustawień systemu BIOS.
 note:
Nazwy urządzeń i ustawienia mogą się różnić w zależności od konfiguracji komputera.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...