hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP-datorer - Skapa och använda en systemavbildning för att återställa datorn (Windows 8)

Detta dokument avser HP- och Compaq-datorer och surfplattor med Windows 8.
En systemavbildning är en kopia av alla data på en enhetsvolym. Om hårddisken eller kritiska programfiler skadas, till exempel om ett virus smittar systemet, kan du återställa alla filer i datorn med hjälp av systemavbildningen. Som standard innehåller en systemavbildning de enheter som krävs för att köra Windows. Den innehåller Windows, dina systeminställningar, program och filer. När du återställer en dator från en systemavbildning kan du inte välja att återställa enskilda objekt. Alla dina aktuella program, systeminställningar och filer ersätts med innehållet i systemavbildningen.
 note:
Om du bara vill skydda dina viktiga filer bör du använda verktyget för säkerhetskopiering och återställning i Windows. Säkerhetskopiering i Windows går snabbare och tar upp mindre utrymme eftersom alla data på hårddisken inte säkerhetskopieras. Mer information om att använda säkerhetskopiering i Windows finns i Säkerhetskopiera dina filer (Windows 8).
 note:
Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss grafik och information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.
Skapa en systemavbildning
Följ anvisningarna nedan när du vill skapa en systemavbildning:
 1. På startskärmen skriver du Filhistorik för att öppna snabbknappen Sök och sedan väljer du Filhistorik i sökresultaten.
  Figure : Sök efter filhistoriken
  Bild på sökresultat för filhistoriken
 2. Klicka på Säkerhetskopiering av systemavbildning.
  Figure : Filhistorik
  Bild på fönstret Filhistorik
  Windows söker efter tillgängliga enheter för säkerhetskopiering.
  Figure : Söka efter enheter för säkerhetskopiering
  Bild på fönstret Skapa en systemavbildning
 3. Välj den plats där du vill spara systemavbildningen och klicka sedan på Nästa.
  • På en hårddisk
  • En eller flera DVD-skivor
  Figure : Var vill du spara avbildningen?
  Bild på fönstret Skapa en systemavbildning
   warning:
  Spara inte kopian på återställningspartitionen: FACTORY_IMAGE eller Recovery. Om du gör det förstör du HP:s återställningsinformation.
 4. Välj vilka enheter du vill inkludera i avbildningen och klicka sedan på Nästa.
  Figure : Vilka enheter ska ingå i avbildningen?
  Bild på fönstret Skapa en systemavbildning
 5. Bekräfta inställningarna och klicka på Starta säkerhetskopiering.
   note:
  Se till att du har tillräckligt med utrymme på den externa enheten eller tillräckligt med tomma DVD-skivor för att skapa systemavbildningen.
   note:
  Om du använder en Blu-Ray-skiva och felet 0x80040154 visas, kontrollera att du har formaterat Blu-Ray-skivan innan du skapar säkerhetskopian.
  Figure : Bekräfta inställningarna för säkerhetskopiering
  Bild på fönstret Skapa en systemavbildning
 6. Windows förbereder för att skapa systemavbildningen.
 7. Om du säkerhetskopierar till DVD ska du märka och sätta in en tom DVD-skiva i DVD-brännaren.
  Figure : Märk och sätt i en tom skiva
  Bild på fönstret Skapa en systemavbildning
 8. Om du säkerhetskopierar till DVD och får ett meddelande om att formatera DVD-skivan väljer du att formatera DVD-skivan.
  Figure : Formatera skivan
  Bild på fönstret Skapa en systemavbildning
 9. Windows sparar systemavbildningen.
  Figure : Windows sparar systemavbildningen
  Bild på fönstret Skapa en systemavbildning
 10. Om du använder DVD-skivor ska du märka och sätta i en tom DVD-skiva när du uppmanas till det. Fortsätt med att följa anvisningarna på skärmen tills avbildningen har slutförts. Det här kan ta allt från några minuter till flera timmar. Förvara säkerhetskopian på en säker plats.
 11. När systemavbildningen har skapats uppmanas du att skapa en systemreparationsskiva. Med en systemreparationsskiva kan du starta datorn även om det uppstår startproblem. Mer information om systemreparationsskivor finns i skapa och använda en Microsoft USB-återställningsenhet (Windows 8).
  Figure : Vill du skapa en systemreparationsskiva?
  Bild på fönstret Skapa en systemavbildning
 12. När systemavbildningen är klar klickar du på Stäng.
  Figure : Systemavbildningen är klar
  Bild på fönstret Skapa en systemavbildning
Återställa datorn från en systemavbildning
Gör på följande sätt när du ska återställa datorn från en systemavbildning:
 1. Sätt i den första systemavbildningsskivan i skivenheten eller anslut den externa hårddisken som innehåller datorns systemavbildning.
 2. Tryck på Windows - och I-tangenterna.
 3. Klicka på Ström-knappen i botten av Inställningarna för att öppna en lista över strömalternativ.
 4. Håll Shift -knappen när du klickar på Starta om.
  Figure : Starta om
  Bild på Ströminställningar, Omstart vald
 5. På skärmen Välj ett alternativ klickar du på Felsök.
  Figure : Välj ett alternativ
  Skärmen Välj ett alternativ med alternativet Felsök valt
 6. På skärmen Felsök klickar du på Avancerade alternativ.
  Figure : Felsök
  Skärmen Felsök med Avancerade alternativ valt
 7. Klicka på Återställning av systemavbildning.
  Figure : Advanced Options (Avancerade alternativ)
  Skärmen Felsök med Återställning av systemavbildning markerat
  Datorn förbereder återställningen av systemavbildningen.
 8. Klicka på användarkontot, ange lösenordet och klicka på Fortsätt.
   note:
  Om systemavbildningen finns på DVD och Windows inte kan hitta systemavbildningsfilen tar du ut den första skivan i uppsättningen och sätter i den sista skivan i uppsättningen. Klicka sedan på Försök igen. Om systemavbildningen sparats på en extern hårddisk och Windows inte hittar systemavbildningsfilen, kan du prova att koppla från och ansluta enheten igen. Klicka sedan på Försök igen.
 9. Klicka på Använd systemavbildningen med det senaste datumet (rekommenderas) och klicka sedan på Nästa.
 10. Klicka på Nästa på sidan Välj ytterligare alternativ för återställningen.
 11. Klicka på Slutför på bekräftelsesidan. Klicka sedan på Ja. Windows börjar återställa datorn.
 12. Om du använder DVD-skivor ska du sätta i den begärda skivan vid uppmaning och sedan klicka på OK. Följ anvisningarna på skärmen och slutför återställningen av datorn. Det här kan ta allt från några minuter till flera timmar. När Windows har slutfört återställningen startas datorn om automatiskt.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...