hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery HP - Ustawianie daty i godziny, zegar się spóźnia, niepoprawna data i godzina (Windows 8)

Ten dokument dotyczy komputerów HP z systemem operacyjnym Windows 8.
Data i godzina są używane do określania momentu utworzenia, modyfikacji lub usunięcia plików, zarządzania wiadomościami e-mail i punktami przywracania systemu, a także zarządzania wieloma innymi działaniami komputera. W niniejszym dokumencie przedstawiono informacje dotyczące sposobu zmiany ustawień daty i godziny komputera, włączania funkcji Czas z Internetu oraz rozwiązywania często występujących problemów z zegarem systemowym.
Data i godzina są pokazane na ekranie blokady oraz w pasku zadań w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows.
Figure : Data i godzina wyświetlana na pasku zadań pulpitu
Data i godzina wyświetlana na pasku zadań pulpitu
 note:
Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.
Ustawianie daty i godziny
Aby zmienić ustawienia daty i godziny, wykonaj poniższe czynności.
 1. Kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia daty i godziny.
  Figure : Zmiana ustawień daty i godziny
  Zmiana ustawień daty i godziny
  Zostanie wyświetlone okno Data i godzina.
 2. Kliknij kartę Data i godzina.
  Figure : Data i godzina
  Data i godzina
 3. Kliknij przycisk Zmień strefę czasową.
  Figure : Zmień strefę czasową
  Zmień strefę czasową
 4. Upewnij się, że została wybrana odpowiednia strefa czasowa. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dostosuj zegar do zmiany czasu, jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
  Figure : Ustawienia strefy czasowej
  Ustawienia strefy czasowej
 5. Kliknij przycisk Zmień datę i godzinę.
  Figure : Zmień datę i godzinę
  Zmień datę i godzinę
 6. Kliknij małą strzałkę w lewo lub w prawo na kalendarzu, aby wybrać miesiąc i rok, a następnie kliknij odpowiedni dzień miesiąca.
  Figure : Ustawienia daty i godziny: Data
  Ustawianie daty w oknie Ustawienia daty i godziny
 7. Zmień ustawienie zegara, wprowadzając godzinę i minutę lub klikając przyciski strzałek w górę i w dół. Kliknij przycisk OK po ustawieniu bieżącej godziny.
  Figure : Ustawienia daty i godziny: Godzina
  Ustawianie godziny w oknie Ustawienia daty i godziny
  Strefa czasowa, data i godzina zostały ustawione.
Regularna synchronizacja z internetowym serwerem czasu
System Windows może automatycznie synchronizować datę i godzinę z serwerem czasu, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że wyświetlane są dokładna data i godzina. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć funkcję Czas z Internetu.
 note:
Jeżeli komputer jest członkiem domeny, funkcja Czas z Internetu jest niedostępna. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać informacje o możliwości synchronizacji zegara.
 1. Kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia daty i godziny.
  Figure : Zmiana ustawień daty i godziny
  Zmiana ustawień daty i godziny
  Zostanie wyświetlone okno Data i godzina.
 2. Kliknij kartę Czas z Internetu, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia.
  Figure : Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 3. Upewnij się, że pole wyboru Synchronizuj z internetowym serwerem czasu jest zaznaczone.
  Figure : Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
  Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
 4. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj teraz.
  Figure : Aktualizuj teraz
  Aktualizuj teraz
  Komputer połączy się z internetowym serwerem czasu i zaktualizuje ustawienie zegara.
   note:
  Jeżeli połączenie z wybranym internetowym serwerem czasu nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz inny serwer i spróbuj ponownie.
 5. Kliknij przycisk OK.
  Funkcja Czas z Internetu jest włączona na komputerze.
Rozwiązywanie problemów z zegarem systemowym
Problemy z zegarem systemowym mogą być powodowane przez oprogramowanie, sterowniki lub problemy sprzętowe.
Spośród poniższych objawów lub błędów wybierz najbardziej zbliżony do problemu występującego w komputerze i zapoznaj się z opisem rozwiązywania problemu.
 note:
Rozwiązywanie problemów z zegarem systemowym może wymagać ponownego uruchomienia komputera lub obserwowania zegara przez pewien czas. Firma HP zaleca wydrukowanie tego dokumentu, aby zapewnić sobie łatwy dostęp do instrukcji.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Prefer to troubleshoot on your own?

Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...