hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery HP - Ustawianie daty i godziny, zegar się spóźnia, niepoprawna data i godzina (Windows 8)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 8.
Data i godzina są używane do określania momentu utworzenia, modyfikacji lub usunięcia plików, zarządzania wiadomościami e-mail i punktami przywracania systemu, a także zarządzania wieloma innymi działaniami komputera. W niniejszym dokumencie przedstawiono informacje dotyczące sposobu zmiany ustawień daty i godziny komputera, włączania funkcji Czas z Internetu oraz rozwiązywania często występujących problemów z zegarem systemowym.
Data i godzina są pokazane na ekranie blokady oraz w pasku zadań w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows.
Figure : Data i godzina wyświetlana na pasku zadań pulpitu
Data i godzina wyświetlana na pasku zadań pulpitu
 note:
Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.
Ustawianie daty i godziny
Aby zmienić ustawienia daty i godziny, wykonaj poniższe czynności.
 1. Kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia daty i godziny.
  Figure : Zmiana ustawień daty i godziny
  Zmiana ustawień daty i godziny
  Zostanie wyświetlone okno Data i godzina.
 2. Kliknij kartę Data i godzina.
  Figure : Data i godzina
  Data i godzina
 3. Kliknij przycisk Zmień strefę czasową.
  Figure : Zmień strefę czasową
  Zmień strefę czasową
 4. Upewnij się, że została wybrana odpowiednia strefa czasowa. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dostosuj zegar do zmiany czasu, jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
  Figure : Ustawienia strefy czasowej
  Ustawienia strefy czasowej
 5. Kliknij przycisk Zmień datę i godzinę.
  Figure : Zmień datę i godzinę
  Zmień datę i godzinę
 6. Kliknij małą strzałkę w lewo lub w prawo na kalendarzu, aby wybrać miesiąc i rok, a następnie kliknij odpowiedni dzień miesiąca.
  Figure : Ustawienia daty i godziny: Data
  Ustawianie daty w oknie Ustawienia daty i godziny
 7. Zmień ustawienie zegara, wprowadzając godzinę i minutę lub klikając przyciski strzałek w górę i w dół. Kliknij przycisk OK po ustawieniu bieżącej godziny.
  Figure : Ustawienia daty i godziny: Godzina
  Ustawianie godziny w oknie Ustawienia daty i godziny
  Strefa czasowa, data i godzina zostały ustawione.
Regularna synchronizacja z internetowym serwerem czasu
System Windows może automatycznie synchronizować datę i godzinę z serwerem czasu, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że wyświetlane są dokładna data i godzina. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć funkcję Czas z Internetu.
 note:
Jeżeli komputer jest członkiem domeny, funkcja Czas z Internetu jest niedostępna. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać informacje o możliwości synchronizacji zegara.
 1. Kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia daty i godziny.
  Figure : Zmiana ustawień daty i godziny
  Zmiana ustawień daty i godziny
  Zostanie wyświetlone okno Data i godzina.
 2. Kliknij kartę Czas z Internetu, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia.
  Figure : Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 3. Upewnij się, że pole wyboru Synchronizuj z internetowym serwerem czasu jest zaznaczone.
  Figure : Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
  Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
 4. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj teraz.
  Figure : Aktualizuj teraz
  Aktualizuj teraz
  Komputer połączy się z internetowym serwerem czasu i zaktualizuje ustawienie zegara.
   note:
  Jeżeli połączenie z wybranym internetowym serwerem czasu nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz inny serwer i spróbuj ponownie.
 5. Kliknij przycisk OK.
  Funkcja Czas z Internetu jest włączona na komputerze.
Rozwiązywanie problemów z zegarem systemowym
Problemy z zegarem systemowym mogą być powodowane przez oprogramowanie, sterowniki lub problemy sprzętowe.
Spośród poniższych objawów lub błędów wybierz najbardziej zbliżony do problemu występującego w komputerze i zapoznaj się z opisem rozwiązywania problemu.
 note:
Rozwiązywanie problemów z zegarem systemowym może wymagać ponownego uruchomienia komputera lub obserwowania zegara przez pewien czas. Firma HP zaleca wydrukowanie tego dokumentu, aby zapewnić sobie łatwy dostęp do instrukcji.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...