hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP printers - Scannen vanaf de computer met HP Solution Center (Windows)

Dit document is van toepassing op multifunctionele HP printers die in 2009 of eerder zijn gemaakt en die gebruikmaken van de HP Solution Center-software op een Windows-computer.
Het volledige HP driver- en softwarepakket voor uw printer omvat HP Solution Center-software. Wijzig de scankwaliteit en kleurinstellingen, voeg scans toe aan e-mailberichten, stel een doelmap in om scans op te slaan, en meer.
Met HP Solution Center geïnstalleerd, kunt u scantaken starten vanaf het bedieningspaneel van de printer. Als de software niet is geïnstalleerd, kan de computer geen gescande items verwerken en de knop of het pictogram scannen op de printer is uitgeschakeld.
Figure : HP Solution Center
HP Solution Center
Stap 1: Scaninstellingen en voorkeuren instellen
Voordat u een scan start, gebruikt u HP Solution Center voor het instellen van de scanopties zoals snelkoppelingen die op het bedieningspaneel worden weergegeven en de standaard voorkeuren van scanvoorbeelden.
 1. Zoek in Windows naar de modelnaam van uw printer en klik vervolgens op de naam van de printer in de lijst met resultaten.
  HP Solution Center wordt geopend.
   note:
  Als HP Solution Center niet wordt geopend, raadpleegt u de veelgestelde vragen in dit document voor stappen om de software te installeren.
 2. Klik op het pictogram Instellingen onderin het venster en klik op Scaninstellingen.
 3. Selecteer een van de opties voor het instellen van standaard instellingen voor scantaken.
  • Vragen om instellingen bij het scannen: Kies een specifieke snelkoppeling voor Afbeelding scannen of Document scannen en selecteer vervolgens het selectievakje om snelkoppelingen en opties voor instellingen te bekijken telkens wanneer u scant met HP Solution Center (aanbevolen).
  • Voorbeeldscan tonen: Selecteer deze optie om de scankwaliteit te beoordelen en nog eventuele bewerkingen uit te voeren voordat de scan wordt opgeslaan (aanbevolen).
  • Vragen naar instellingen bij scannen vanaf bedieningspaneel: Krijg een prompt voor wijzigingen die u wilt aanbrengen in de scaninstellingen alvorens de scantaak uit te voeren (aanbevolen).
  • Scannen naar...Setup: Selecteer een beschikbare scansnelkoppeling, klik op Toevoegenen klik op Het apparaat bijwerken voor het toevoegen van de snelkoppeling op het bedieningspaneel van de printer.
  • Scanvoorkeuren: Selecteer de standaardinstellingen voor scansnelkoppelingen zoals automatische kleur- en kwaliteitaanpassingen, afdrukstandvoorkeuren, en prompts om extra pagina's toe te voegen.
  • Een nieuwe aangepaste scansnelkoppeling maken: Bekijk de standaardinstellingen voor een geselecteerde scansnelkoppeling, wijzig eventuele basisinstellingen en klik op Snelkoppeling opslaan om de snelkoppeling een naam te geven en op te slaan.
Ga verder met de volgende stap.
Stap 2: Het document of de foto scannen
Gebruik HP Solution Center om scantaken te starten vanaf de computer en het formaat-, kleur- en kwaliteitsinstellingen te wijzigen.
 1. Plaats het document of de foto met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner en sluit de scannerklep.
  Als uw printer een automatische documentinvoer (ADF) heeft, kunt u deze gebruiken om documenten met meerdere pagina's in één keer te scannen. Plaats geen foto's in de automatische documentinvoer om schade aan de foto's en printer te voorkomen.
 2. Keer terug naar het beginscherm van HP Solution Center en klik vervolgens op Document scannen of Foto scannen.
  Het venster HP scansnelkoppelingen wordt geopend.
 3. Klik op een van de snelkoppelingen en wijzig eventuele basisinstellingen in de vervolgkeuzemenu's aan de rechterkant van het venster.
 4. Klik op Geavanceerde afbeeldingsinstellingen of Geavanceerde documentinstellingen om instellingen te wijzigen zoals kwaliteit, kleur, en meerdere items instellen om op te slaan in een enkel bestand.
   note:
  De versies en opties van HP Solution Center verschillen afhankelijk van uw printer. Voor specifieke instructies over de beschikbare instellingen, klikt u op Help op het instellingenscherm.
 5. Klik op Opties voor opslaan Opslaan als bestand om de map te wijzigen waarin scans worden opgeslagen, naamgevingsopties voor de scans, en wat gebeurt er nadat u het gescande bestand heeft opgeslagen.
 6. Klik op Scannen.
  De printer scant het item en een venster scanvoorbeeld opent.op de computer.
 7. Klik op het gescande item om aanvullende wijzigingen te maken en klik vervolgens op Voltooien om het gescande bestand op te slaan.
Veelgestelde vragen
Lees meer over andere scaninstellingen, taken en problemen bij het gebruik van HP Solution Center op een Windows-computer.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...