HP Support

hp-contact-secondary-navigation

Actions
Loading...

hp-share-print-widget

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper

Actions
Loading...

Rozwiązywanie problemów z klawiaturą przewodową (Windows 8)

Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows 8.
Informacje zawarte w tym dokumencie służą do rozwiązywania powszechnych problemów z klawiaturą.
 note:
Jeśli żaden objaw opisany w tym dokumencie nie odpowiada Twojemu problemowi z klawiaturą i używasz klawiatury bezprzewodowej, przeczytaj dokument pomocy technicznej Rozwiązywanie problemów z bezprzewodową klawiaturą i myszą.
Klawiatura wcale nie działa w systemie Windows 8
Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów z klawiaturą sprawdź, jaki typ klawiatury przewodowej posiadasz, porównując wtyczkę na końcu przewodu klawiatury z poniższymi ilustracjami:
Typ złącza klawiatury
Ilustracja złącza klawiatury
PS/2
USB
Jeżeli klawiatura przestała odpowiadać, naciśnij kombinację klawiszy Windows + C i zanotuj zaobserwowane objawy:
 • Jeśli otworzy się menu Panele funkcji systemu Windows 8, oznacza to, że klawiatura działa, a używane oprogramowanie przestało odpowiadać. Wybierz aplikację za pomocą kursora myszy i naciśnij kombinację klawiszy Alt i F4, aby zamknąć aplikację, która nie odpowiada.
 • Jeżeli menu Panele funkcji systemu Windows 8 nie otworzy się, oznacza to, że klawiatura lub system operacyjny przestały odpowiadać. Aby sprawdzić połączenia i zsynchronizować klawiaturę z systemem BIOS i Windows, wykonaj następujące czynności:
Zresetuj klawiaturę
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer.
 2. Kiedy komputer zostanie całkowicie wyłączony, odłącz od komputera wszystkie urządzenia poza monitorem.
 3. W przypadku klawiatur ze złączem PS/2 sprawdź stan wtyczki przewodu klawiatury. Jeśli stwierdzisz, że bolce wtyczki są pozaginane, spróbuj wyprostować je końcówką schowanego długopisu. Jeżeli zagiętych bolców nie da się naprawić lub jeśli są połamane, wymień klawiaturę. Upewnij się, że końcówki bolców nie tkwią wewnątrz otworów w porcie PS/2 w komputerze. Jeśli tak jest, ułamane bolce należy usunąć z otworów przed podłączeniem innej klawiatury.
 4. Ponownie podłącz klawiaturę. W przypadku klawiatur USB podłącz klawiaturę do portu USB z tyłu komputera, który nie był poprzednio używany.
 5. Włącz komputer, do którego podłączono wyłącznie monitor i klawiaturę. Poczekaj na wyświetlenie ekranu Start systemu Windows 8 i naciśnij kombinację klawiszy Windows + C. Zapisz zaobserwowane objawy:
  • Jeżeli menu Panele funkcji systemu Windows 8 otworzy się, oznacza to, że klawiatura działa. Problem wynikał z wadliwego połączenia. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer. Podłącz ponownie pozostałe urządzenia, łącznie z myszą.
  • Jeśli menu Panele funkcji systemu Windows 8 nie otworzy się, klawiatura może być niesprawna. Podłącz klawiaturę do innego komputera, żeby przekonać się, czy jest niesprawna. Jeżeli na innym komputerze klawiatura również nie działa, należy ją wymienić. Jeżeli klawiatura działa po podłączeniu do innego komputera, naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer, i kontynuuj, wykonując podane czynności.
 6. Podłącz ponownie klawiaturę do komputera.
 7. Włącz komputer.
 8. Ustaw wskaźnik myszy w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Menedżer urządzeń.
  Figure : Menedżer urządzeń
  Ilustracja przedstawiająca menu w lewym dolnym rogu ekranu z wybranym Menedżerem urządzeń
  Nastąpi wyświetlenie okna Menedżer urządzeń.
 9. Kliknij zakładkę Widok i zaznacz opcję Pokaż ukryte urządzenia.
  Figure : Pokaż ukryte urządzenia
  Pokaż ukryte urządzenia
 10. Kliknij strzałkę obok opcji Klawiatury, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę klawiatury i wybierz opcję Odinstaluj, żeby usunąć urządzenie z systemu Windows.
  Figure : Opcja Odinstaluj klawiaturę
  Opcja Odinstaluj klawiaturę
 11. Kontynuuj usuwanie nazw urządzeń w kategorii Klawiatury, aż wszystkie urządzenia zostaną odinstalowane.
 12. Pozostaw klawiaturę podłączoną do komputera i uruchom go ponownie.
  1. Przenieś kursor myszy na prawą stronę ekranu. Po wyświetleniu paska paneli funkcji kliknij opcję Ustawienia.
   Figure : Panel Ustawienia
   Panel Ustawienia
   Nastąpi otwarcie panelu Ustawienia.
  2. Kliknij opcję Zasilanie i wybierz Uruchom ponownie.
   Figure : Uruchom ponownie
   Zasilanie, Uruchom ponownie
   Zaczekaj, aż komputer zrestartuje się i uruchomi system Windows.
 13. Klawiatura powinna teraz działać prawidłowo. Sprawdź usterki klawiszy i sprzętu za pomocą narzędzi diagnostycznych sprzętu HP, które zostały dołączone do komputera. Więcej informacji można uzyskać w dokumencie Testowanie w celu wykrycia usterek sprzętu (Windows 8).
 14. Klawiatura powinna teraz działać prawidłowo. Jeśli klawiatura nadal nie działa prawidłowo, ponownie zainstaluj i zaktualizuj oprogramowanie klawiatury.
Odpowiedź na naciśnięcie klawisza trwa długo w systemie Windows 8
Jeśli pomiędzy naciśnięciem klawisza a pojawieniem się znaku na ekranie występuje opóźnienie, może to być wynikiem aktywowania funkcji Klawisze filtru. Funkcja Klawisze filtru zwiększa możliwości naciskania klawiszy, umożliwiając dostosowanie opóźnienia klawiszy i zapobieganie nieumyślnemu naciskaniu klawiszy. Żeby wyłączyć funkcję Klawisze filtru i przywrócić domyślne ustawienia pracy klawiatury, należy wykonać następujące czynności:
 1. Ustaw wskaźnik myszy w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz pozycję Panel sterowania.
  Figure : Panel sterowania
  Ilustracja menu w lewym dolnym rogu z wybranym Panelem sterowania
  Nastąpi otwarcie okna Panel sterowania.
 2. W polu wyszukiwania panelu sterowania wpisz zmień klawiatury.
 3. W obszarze Centrum ułatwień dostępu kliknij opcję Zmień sposób działania klawiatury.
  Figure : Opcja Zmień sposób działania klawiatury
  Opcja Zmień sposób działania klawiatury w oknie Panel sterowania
 4. Usuń pole wyboru przy opcji Włącz funkcję Klawisze filtru. Następnie kliknij opcję Konfiguruj funkcję Klawisze filtru.
  Figure : Opcja Konfiguruj funkcję klawisze filtru
  Opcja Konfiguruj funkcję klawisze filtru
 5. Na stronie Konfiguruj funkcję Klawisze filtru usuń zaznaczenie pola Włącz funkcję Klawisze filtru po przytrzymaniu klawisza Shift przez 8 sekund.
  Figure : Dezaktywacja skrótu klawiaturowego Klawisze filtru
  Dezaktywacja skrótu klawiaturowego Klawisze filtru
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Centrum ułatwień dostępu.
  Klawiatura powinna teraz reagować szybciej.
Jednokrotne wciśnięcie klawisza powoduje wpisanie kilku znaków w systemie Windows 8
Jeśli wskutek jednokrotnego naciśnięcia klawisza pojawiają się dwa znaki lub więcej, wykonaj następujące czynności, żeby wyregulować opóźnienie powtarzania znaku:
 1. Ustaw wskaźnik myszy w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz pozycję Panel sterowania.
  Figure : Panel sterowania
  Ilustracja menu w lewym dolnym rogu z wybranym Panelem sterowania
  Nastąpi otwarcie okna Panel sterowania.
 2. W polu wyszukiwania panelu sterowania wpisz słowo klawiatura. Wybierz opcję Klawiatura na liście wyników.
  Figure : Klawiatura
  Opcja Klawiatura w oknie Panel sterowania
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości klawiatury.
 3. Przeciągnij suwak opóźnienia powtarzania znaków do ustawienia Długo i kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
  Figure : Zmiana ustawienia opóźnienia powtarzania znaków
  Ustawienie opóźnienia powtarzania znaków
Komputer wydaje sygnał dźwiękowy podczas pisania na klawiaturze w systemie Windows 8
Jeżeli podczas pisania komputer wydaje co jakiś czas sygnał dźwiękowy, oznacza to, że aktywne są funkcje Klawisze przełączające lub Klawisze trwałe. Klawisze przełączające mogą powodować sygnał dźwiękowy, kiedy naciskane są klawisze blokujące (Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock). Funkcja Klawisze trwałe może być powodem emitowania sygnałów dźwiękowych, kiedy naciskane są klawisze Ctrl, Alt, Shift oraz klawisze blokujące. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć Klawisze trwałe i Klawisze przełączające.
 1. Ustaw wskaźnik myszy w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz pozycję Panel sterowania.
  Figure : Panel sterowania
  Ilustracja menu w lewym dolnym rogu z wybranym Panelem sterowania
  Nastąpi otwarcie okna Panel sterowania.
 2. W polu wyszukiwania panelu sterowania wpisz zmień klawiatury.
 3. W obszarze Centrum ułatwień dostępu kliknij opcję Zmień sposób działania klawiatury.
  Figure : Opcja Zmień sposób działania klawiatury
  Opcja Zmień sposób działania klawiatury w oknie Panel sterowania
  Nastąpi otwarcie okna Ułatw korzystanie z klawiatury.
 4. Jeśli pole wyboru Włącz funkcję Klawisze trwałe jest zaznaczone, usuń to zaznaczenie. Następnie kliknij opcję Konfiguruj funkcję Klawisze trwałe.
  Figure : Klawisze trwałe
  Klawisze trwałe
  Nastąpi wyświetlenie okna Konfiguruj funkcję Klawisze trwałe.
 5. Usuń zaznaczenie opcji Włącz funkcję Klawisze trwałe po pięciokrotnym naciśnięciu klawisza SHIFT, aby wyłączyć skrót klawiaturowy Klawisze trwałe.
  Figure : Dezaktywacja skrótu klawiaturowego Klawisze trwałe
  Dezaktywacja skrótu klawiaturowego Klawisze trwałe
 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i powrócić do okna Ułatw korzystanie z klawiatury.
 7. Usuń pole wyboru przy opcji Włącz funkcję Klawisze przełączające.
  Jeśli pole wyboru przy opcji Włączaj funkcję Klawisze przełączające po przytrzymaniu klawisza NUM LOCK naciśniętego przez 5 sekund jest zaznaczone, usuń jego zaznaczenie.
  Figure : Zmiana ustawień Klawiszy przełączających
  Zmiana ustawień Klawiszy przełączających
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Centrum ułatwień dostępu.
  Dźwięk nie będzie odtąd emitowany.
Pojawiają się niewłaściwe znaki podczas pisania, zmiany języka klawiatury i zmiany na klawiaturę Dvoraka w systemie Windows 8
Jeśli podczas pisania lub korzystania z innej klawiatury pojawiają się niewłaściwe znaki, należy wykonać następujące czynności w celu synchronizacji systemu Windows z rodzajem używanej klawiatury:
 1. Ustaw wskaźnik myszy w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz pozycję Panel sterowania.
  Figure : Panel sterowania
  Ilustracja menu w lewym dolnym rogu z wybranym Panelem sterowania
  Nastąpi otwarcie okna Panel sterowania.
 2. W polu wyszukiwania panelu sterowania wpisz układ klawiatury.
 3. W obszarze Język kliknij opcję Zmień metody wprowadzania znaków.
  Figure : Opcja Zmień metody wprowadzania znaków
  Opcja Zmień metody wprowadzania znaków w oknie Panel sterowania
 4. Kliknij pozycję Opcje obok języka podstawowego.
  Figure : Opcja Zmień preferencje językowe
  Opcja Zmień preferencje językowe
  Nastąpi otwarcie okna Opcje językowe.
 5. Kliknij opcję Dodaj metodę wprowadzania znaków, aby wyświetlić listę opcji układu klawiatury.
  Figure : Opcja Dodaj metodę wprowadzania znaków
  Polecenie Dodaj metodę wprowadzania znaków w oknie Opcje językowe
 6. Wybierz żądany układ klawiatury z listy i kliknij przycisk Dodaj.
  Figure : Opcja Wybierz układ klawiatury
  Opcja Wybierz układ klawiatury
  Nowy układ klawiatury zostanie dodany do listy metod wprowadzania znaków w oknie Opcje językowe.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.
 8. Zmiana układów klawiatury odbywa się poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Windows + KLAWISZ SPACJI.
  Aktualnie wybrany język i układ klawiatury jest wyświetlany na panelu Ustawienia, na pasku zadań pulpitu Windows i w prawym dolnym rogu ekranu logowania w przypadku logowania się do systemu Windows. Aby zmieniać układy za pomocą interfejsu ekranowego, kliknij powiadomienie, a następnie wybierz żądany język i układ klawiatury.
  Figure : Powiadomienie o języku i układzie klawiatury na panelu Ustawienia
  Powiadomienie o języku i układzie klawiatury na panelu Ustawienia
  Figure : Powiadomienie o języku i układzie klawiatury na pulpicie Windows
  Powiadomienie o języku i układzie klawiatury na pulpicie Windows
 9. Teraz można już korzystać z nowej klawiatury. Aby dodać więcej opcji układu klawiatury, powtórz opisane czynności.
   note:
  Ustawienia układu klawiatury dotyczą też klawiatury ekranowej i klawiatury systemu Windows 8 Touch.
Problemy z dodatkowymi przyciskami lub regulacją poziomu głośności
Regulacja głośności i przyciski dodatkowych funkcji klawiatury, takie jak Internet czy e-mail, są kontrolowane przez dodatkowe oprogramowanie HP (kbd.exe). Jeśli wystąpią poniższe objawy, ponownie zainstaluj lub zaktualizuj oprogramowanie klawiatury.
 • Wyświetla się komunikat, że kbd.exe przestało działać.
 • Występują problemy z konfiguracją dodatkowych klawiszy klawiatury.
 • Regulacja głośności przy użyciu przycisków regulacji poziomu głośności nie działa.
 note:
Możesz sprawdzić usterki klawiszy i sprzętu za pomocą narzędzi diagnostycznych sprzętu HP, które zostały dołączone do komputera.
Zaklinowany klawisz
Jeśli klawisz fizycznie zaklinował się w pozycji wciśniętej, nie oznacza to jeszcze, że konieczna jest wymiana komputera. W wielu klawiaturach klawisze można wyjmować poprzez włożenie płaskiego przedmiotu (np. noża do masła) pod jedną z krawędzi klawisza, a następnie jego delikatne podważenie. Po wyjęciu klawisza wyczyść jego spodnią powierzchnię oraz gniazdo, w którym był umieszczony, za pomocą wacika zwilżonego alkoholem. Wciśnij klawisz z powrotem na miejsce.
 caution:
Jeśli klawiatura jest w dalszym ciągu objęta gwarancją, przed wyjęciem klawisza warto skontaktować się z firmą HP, aby sprawdzić, czy klawiaturę można wymienić. Jeśli klawisz zaklinował się z powodu płynu lub innej substancji, która dostała się do wewnątrz klawiatury, czyszczenie może okazać się jedynym rozwiązaniem.
Inne wskazówki dotyczące zaklinowanych klawiszy:
 • Przed przystąpieniem do naprawy klawiatury wyłącz komputer.
 • Dłuższe klawisze, np. Spacja czy Enter, są prawdopodobnie wzmocnione niewielkim metalowym drucikiem. Przed ponownym włożeniem klawisza do klawiatury konieczne jest umieszczenie drucika w klawiszu i w klawiaturze.
 • Wymiana klawiszy cienkich klawiatur bezprzewodowych wykorzystywanych np. w komputerach Touch serii IQ może być trudniejsza. W przypadku tego typu urządzeń warto rozważyć wymianę klawiatury.
Figure : Wyjmowanie i czyszczenie zaklinowanego klawisza
Wyjmowanie klawisza
Oprogramowanie klawiatury wymaga ponownego zainstalowania lub aktualizacji
Klawiatury HP i Compaq oprócz standardowych sterowników systemu Windows wykorzystują również specjalne oprogramowanie (kbd.exe). Oprogramowanie to umożliwia przypisanie dodatkowych funkcji klawiszom multimedialnym, klawiszom internetowym oraz klawiszom regulacji poziomu głośności (w przypadku wybranych klawiatur). Aby odinstalować lub zaktualizować oprogramowanie, wykonaj następujące czynności.

hp-online-communities

Actions
Loading...
Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


Contact HP

Contact HP

Let HP help you find the answer or identify a service location. Contact us >

Country: United States