hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Drukarka serii HP ENVY 120 e-All-in-One - Jak skanować: przy użyciu panelu sterowania

Wprowadzenie
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat skanowania obrazów lub dokumentów przy użyciu panelu sterowania drukarki.
Przed skanowaniem należy się upewnić, że komputer jest włączony, oprogramowanie jest zainstalowane, a drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB lub sieci bezprzewodowej.
Skanowanie z drukarki do komputera
Wykonaj poniższe czynności, aby skanować z drukarki do komputera.
Krok 1: Umieść dokument lub obraz na szybie skanera
Wykonaj poniższe czynności, aby umieścić dokument lub obraz na szybie skanera.
 1. Otwórz pokrywę skanera.
  Figure : Otwórz pokrywę skanera
  Ilustracja: Otwórz pokrywę skanera.
 2. Umieść dokument lub obraz w lewym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną ku górze.
  Figure : Umieść dokument lub obraz na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść dokument lub obraz na szybie skanera.
 3. Zamknij pokrywę skanera.
Krok 2: Skanuj z poziomu panelu sterowania drukarki
Wykonaj poniższe czynności, aby skanować z panelu sterowania drukarki.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Skanuj ().
 2. Dotknij ikonę komputera, aby wykonać skanowanie do komputera.
 3. Dotknij nazwę komputera, na którym skan ma być zapisany.
 4. Dotknij jednej z poniższych ikon skanowania dla dokumentu lub obrazu przeznaczonego do zeskanowania.
  Opcja skanowania
  Opis
  Zdjęcie
  Użyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia i obrazy.
  Dokument
  Użyj tego ustawienia, aby skanować dokumenty tekstowe, które nie będą edytowane.
 5. Dotknij opcji Typ pliku, który chcesz zeskanować, a następnie dotknij opcji OK.
 6. Dotknij pozycję Skanuj. Drukarka zeskanuje dokument lub obraz, a następnie zapisze go w miejscu określonym w ustawieniach.
Skanowanie z drukarki do poczty elektronicznej (tylko połączenia sieciowe)
Funkcja skanowania do wiadomości e-mail drukarki może posłużyć do skanowania zdjęć i dokumentów oraz automatycznego ich wysyłania na jeden lub więcej adresów e-mail jako załączników.
Drukarka może skanować do lokalnego klienta poczty elektronicznej, takiego jak Microsoft Outlook lub Mozilla Thunderbird. Można również skanować do internetowego klienta poczty, takiego jak Gmail, Yahoo Mail czy Hotmail.
 note:
Przed przystąpieniem do skanowania należy upewnić się, czy oprogramowanie drukarki zostało zainstalowane, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera za pomocą połączenia sieci bezprzewodowej, a także czy jest połączona z Internetem.
Aby możliwe było korzystanie z opcji skanowania do wiadomości e-mail, należy skonfigurować usługę HP ePrint. Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować usługę HP ePrint dla posiadanej drukarki, a następnie skanować z drukarki bezpośrednio do poczty elektronicznej.
Krok 1: Włącz usługi sieciowe
 1. Włącz usługi sieciowe z poziomu panelu sterowania drukarki, dotykając ikonę ePrint () lub naciskając przycisk ePrint.
  Ważne: Aby możliwe było korzystanie z usługi ePrint, muszą zostać włączone usługi sieciowe w drukarce. Jeżeli usługi sieciowe są wyłączone, usługa ePrint nie będzie działać.
 2. Dotknij opcji Akceptuj, aby zaakceptować zasady korzystania z usługi, a następnie dotknij opcji Tak, aby zaktualizować drukarkę.
 3. Na ekranie Wymagana rejestracja dotknij OK. Wydrukowana zostanie strona informacyjna.
   note:
  Na stronie z informacjami podany jest kod drukarki. Skorzystaj z tego kodu, aby zarejestrować drukarkę w kolejnym kroku.
Niniejsze czynności dotyczą serwisu HP Connected. Aby sprawdzić, czy dany kraj/region obsługuje serwis HP Connected, przejdź do serwisu HP Connected, a następnie kliknij w kraju/regionu i języka. Znajdź swój kraj/region i język w rozwijanym menu.
W serwisie HP Connected można zarządzać zadaniami drukowania i zmieniać ustawienia usługi HP ePrint. Podczas rejestracji w serwisie HP Connected otrzymasz unikalny adres e-mail swojej drukarki.
 1. Przejdź do serwisu HP Connected i kliknij przycisk Zarejestruj się.
 2. Wprowadź swoje dane w polach tekstowych, zaznacz pole potwierdzające zaakceptowanie warunków użytkowania i kliknij przycisk Utwórz konto.
 3. W oknie Witamy w HP Connected kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Kliknij kartę Urządzenia, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 5. Kliknij przycisk Dodaj urządzenie.
 6. Wprowadź kod drukarki podany na stronie informacji o usługach sieciowych, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 7. Kliknij przycisk OK.
  Zostanie wyświetlone okno Pomyślnie dodano drukarkę.
   note:
  Firma HP wyśle wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji. Otwórz wiadomość e-mail, kliknij opcję Potwierdź adres e-mail, a następnie zaloguj się do serwisu HP Connected, aby ukończyć proces weryfikacji.
 8. Przejdź do następnego kroku, aby spersonalizować adres e-mail drukarki (opcjonalne).
Krok 3: Skonfiguruj profil Skanuj do wiadomości e-mail
 1. Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Skanuj, a następnie dotknij ikonę E-mail. Zostanie wyświetlony komunikat „Mojego konta nie ma na liście”.
 2. Dotknij opcji Dodaj użytkownika, a następnie dotknij paska wprowadzania na panelu sterowania, aby wyświetlić klawiaturę.
 3. Wprowadź adres e-mail przy użyciu klawiatury, a następnie dotknij opcji Kontynuuj. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że na podany adres e-mail wysłano numer PIN.
 4. Dotknij przycisku Kontynuuj.
 5. Przy użyciu klawiatury panelu sterowania wpisz numer PIN otrzymany na adres e-mail.
 6. Przejdź do następnego kroku.
   note:
  W przypadku zakończenia procesu konfigurowania na tym etapie dotknij opcji Skanuj, a następnie dotknij ikonę E-mail przed przejściem do kolejnego kroku.
Krok 4: Skanuj do poczty elektronicznej bezpośrednio z panelu sterowania drukarki
 1. Dotknij opcji Zaloguj.
 2. Wybierz typ pliku w celu zeskanowania do poczty elektronicznej.
  Opcja skanowania
  Opis
  Zdjęcie
  Użyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia i obrazy.
  Dokument
  Użyj tego ustawienia, aby skanować dokumenty tekstowe, które nie będą edytowane.
 3. Aby przesłać skan na adres poczty elektronicznej inny niż swój własny, dotknij opcji Zmień odbiorców.
  1. Dotknij opcji Dodaj, aby dodać do listy nowy adres e-mail.
  2. Dotknij pola wyboru obok adresu e-mail, aby go zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie.
  3. Po zakończeniu wybierania adresów e-mail dotknij opcji Gotowe.
 4. Sprawdź, czy wszystko się zgadza, a następnie dotknij opcji Kontynuuj.
 5. Otwórz pokrywę skanera.
  Figure : Otwórz pokrywę skanera
  Ilustracja: Otwórz pokrywę skanera.
 6. Umieść dokument lub obraz w lewym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną ku górze.
  Figure : Umieść dokument lub obraz na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść dokument lub obraz na szybie skanera.
 7. Zamknij pokrywę skanera.
 8. Dotknij opcji Skanuj do wiadomości e-mail, aby wysłać skan.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...