hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Drukarki HP Photosmart - Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Niniejszy dokument dotyczy drukarek bezprzewodowych HP Photosmart B110a, B110b, B110c, B110d, B110e i B110f e-All-in-One.
Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące instalacji urządzenia w istniejącej sieci bezprzewodowej z punktem dostępu, takim jak router. Tego typu sieć nosi nazwę sieci infrastrukturalnej. W celu uzyskania połączenia bezprzewodowego z urządzeniem firma HP zaleca używanie sieci typu infrastrukturalnego.
 note:
Z instrukcji tych można także skorzystać przy zmianie połączenie na bezprzewodowe, gdy pierwotnie zainstalowane zostało oprogramowania do połączenia przez złącze USB.
Figure : Przykład sieci bezprzewodowej z punktem dostępu
Ilustracja: Przykład sieci bezprzewodowej z punktem dostępu

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...