hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Drukarki HP Officejet Pro - Konfiguracja sprzętowa drukarki

Niniejszy dokument dotyczy następujących drukarek.
Drukarka HP Officejet Pro 251dw
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 276dw
Drukarka wielofunkcyjna HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One - N911a
Drukarka wielofunkcyjna HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One - N911g
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8600 Premium e-All-in-One - N911n
Aby skonfigurować drukarkę po raz pierwszy, wyjmij ją z pudełka i usuń elementy opakowania, podłącz przewód zasilający, ustaw preferencje panelu sterowania, włóż papier do podajnika wejściowego, a następnie zainstaluj wkłady atramentowe.
Krok 1: Wyjmij drukarkę z pudełka
Wyjmij drukarkę z pudełka, a następnie usuń wszystkie taśmy, naklejki i materiały zabezpieczające z drukarki.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.
 1. Wyjmij drukarkę z pudełka.
 2. Usuń wszelkie taśmy i elementy opakowania z zewnętrznej części drukarki.
  Figure : Usuwanie elementów opakowania
  Ilustracja: Usuń taśmę zabezpieczającą i elementy opakowania.
 3. Usuń naklejkę z wyświetlacza panelu sterowania.
 4. Wsuń palce do szczeliny po lewej stronie drukarki, a następnie pociągnij, aby otworzyć pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure : Wsuwanie palców do szczeliny po lewej stronie drukarki
  Ilustracja: Położenie szczeliny po lewej stronie drukarki.
  Figure : Otwarta pokrywa dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja: Pokrywa dostępu do wkładów atramentowych.
 5. Usuń wszelkie taśmy i elementy opakowania ze środka drukarki.
 6. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Krok 2: Zainstaluj moduł druku dwustronnego (duplekser)
Gdy drukarka będzie rozpakowana, możesz zainstalować moduł druku dwustronnego.
 1. Znajdź duplekser w pudełku.
 2. Wyjmij duplekser z opakowania i usuń z urządzenia wszystkie taśmy.
 3. Obróć drukarkę, aby skierować ją tyłem do siebie.
  Figure : Włączanie drukarki
  Ilustracja: Obracanie drukarki.
 4. Trzymaj duplekser za boki, kierując rolki w stronę drukarki, a następnie umieść go w gnieździe z tyłu urządzenia.
   note:
  W odpowiednim ustawieniu dupleksera pomagają strzałki wytłoczone na jego obudowie.
  Figure : Instalowanie modułu druku dwustronnego
  Ilustracja: Instalowanie modułu druku dwustronnego w obszarze dostępowym z tyłu urządzenia.
 5. Wciśnij duplekser do drukarki, tak aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
  Figure : Upewnij się, że duplekser zatrzasnął się na swoim miejscu
  Ilustracja: Duplekser zatrzaskuje się na swoim miejscu.
 6. Odwróć drukarkę ponownie, aby uzyskać dostęp do jej przedniej części.
Krok 3: Zainstaluj opcjonalny zasobnik 2
Zasobnik 2 to element dodatkowy (opcjonalny). Pomiń ten krok, jeśli element ten nie wchodzi w skład zestawu posiadanego modelu drukarki.
 1. Wyjmij zasobnik 2 z pudełka, a następnie usuń elementy opakowania i taśmy znajdujące się na zasobniku.
 2. Umieść zasobnik na płaskiej, równej powierzchni, na której planujesz postawić drukarkę.
 3. Unieś drukarkę, umieść ją nad zasobnikiem papieru, a następnie opuść ją na zasobnik.
   caution:
  Trzymaj palce i dłonie z dala od spodniej części drukarki.
  Figure : Ustawianie drukarki na zasobniku 2
  Ilustracja: Opuszczanie drukarki na zasobnik 2.
 4. Upewnij się, że drukarka jest ułożona równo względem lewej, tylnej i prawej krawędzi zasobnika.
Krok 4: Podłącz przewód zasilający i ustaw preferencje
Po zainstalowaniu dupleksera można podłączyć drukarkę do źródła zasilania, a następnie ustawić swoje preferencje.
 note:
W tym momencie nie podłączać kabla USB. Jeżeli drukarka ma być podłączona do komputera za pomocą kabla USB, w odpowiednim momencie instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony stosowny monit z prośbą o podłączenie kabla USB.
 1. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 2. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.
  Figure : Podłączanie przewodu zasilającego
  Ilustracja: Podłącz przewód zasilający do drukarki i gniazda elektrycznego.
 3. Włącz drukarkę.
 4. Na panelu sterowania drukarki dotknij wybranego języka, a następnie naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.
  Ponownie pojawi się menu Preferencje.
 5. W menu Preferencje dotknij opcji Kraj/region, a następnie wybierz swój kraj lub region.
 6. Dotknij opcji Tak, aby potwierdzić wybór, a następnie dotknij ikony Strona główna , aby powrócić do menu głównego.
 7. Dotknij przycisku strzałki w prawo , a następnie opcji Ustawienia .
 8. Dotknij przycisku strzałki w dół , a następnie opcji Preferencje.
 9. Dotknij opcji Data i godzina:, a następnie dotknij przycisków strzałek w górę i w dół w celu ustawienia miesiąca, dnia i roku.
 10. Dotknij przycisku Gotowe, a następnie dotknij ikony menu głównego , aby powrócić do menu głównego.
Krok 5: Załaduj papier do zasobnika 1
Zlokalizuj zasobnik 1, a następnie włóż do niego zwykły biały papier.
 1. Chwyć za spód zasobnika 1 i wyciągnij zasobnik.
  Figure : Wyciąganie zasobnika papieru
  Ilustracja: Wyciąganie zasobnika papieru.
 2. Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  Figure : Rozsuwanie prowadnic szerokości papieru
  Ilustracja: Rozsuwanie prowadnic szerokości papieru.
 3. Załaduj zwykły biały papier do zasobnika. Papier musi być ułożony stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół, krótszą krawędzią do przodu.
   caution:
  Stos arkuszy papieru nie może przekraczać czerwonych linii znajdujących się po bokach zasobnika.
  Figure : Załaduj papier do zasobnika
  Ilustracja: Załaduj papier do zasobnika papieru.
 4. W razie potrzeby dosuń prowadnice szerokości papieru do środka, tak aby przylegały do krawędzi papieru.
 5. Popchnij zasobnik w stronę drukarki, tak aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
  Figure : Wsuwanie zasobnika
  Ilustracja: Wsuwanie zasobnika.
Krok 6: Załaduj papier do opcjonalnego zasobnika 2
Jeśli masz zasobnik 2, można włożyć papier do zasobnika. Jeżeli drukarka nie posiada zasobnika 2, przejdź do następnego kroku.
 1. Chwyć za spód zasobnika 2 i wyciągnij zasobnik.
  Figure : Wyciąganie zasobnika 2
  Ilustracja: Wyciąganie zasobnika 2.
 2. Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
 3. Na środku zasobnika umieść stos arkuszy zwykłego białego papieru. Sprawdź, czy arkusze ułożone są stroną przeznaczoną do zadrukowania w dół.
   caution:
  Stos arkuszy papieru nie może przekraczać czerwonych linii na podziałkach znajdujących się po bokach zasobnika.
 4. Dosuń prowadnice papieru do środka, tak aby przylegały do krawędzi papieru.
  Figure : Dosuwanie prowadnic papieru
  Ilustracja: Dosuwanie prowadnic szerokości papieru w zasobniku 2.
 5. Delikatnie umieść zasobnik z powrotem w drukarce.
 6. Wyciągnij przedłużenie zasobnika wyjściowego, a następnie unieś ogranicznik papieru.
  Figure : Wysuwanie przedłużenia podajnika
  Ilustracja: Wysuwanie przedłużenia zasobnika.
Krok 7: Zainstaluj wkłady atramentowe
Zainstaluj wkłady atramentowe SETUP dostarczone w pudełku z drukarką.
 caution:
Niezainstalowanie wkładów konfiguracyjnych (SETUP) dołączonych do drukarki spowoduje błąd wkładów drukujących.
 1. Wsuń palce do szczeliny po lewej stronie drukarki, a następnie pociągnij, aby otworzyć pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure : Wsuń palce do szczeliny po lewej stronie drukarki
  Ilustracja: Szczelina po lewej stronie drukarki.
  Figure : Otwarta pokrywa dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja: Pokrywa dostępu do wkładów atramentowych jest otwarta.
 2. Wyjmij nowe wkłady konfiguracyjne (SETUP) z opakowania.
   note:
  Po wyjęciu wkładu z opakowania zainstaluj go od razu, aby nie doszło do uszkodzenia atramentu.
 3. Chwyć wkład po bokach, kierując dysze w stronę drukarki, i wsuń go do gniazda oznaczonego właściwym kolorem.
  Figure : Gniazda oznaczone kolorami
  Ilustracja: Gniazda oznaczone kolorami.Gniazda przeznaczone są na wkłady oznaczone odpowiednimi kolorami (w kolejności od lewej do prawej): purpurowy (M, magenta), niebieski (C, cyjan), żółty (Y) i czarny (K).
  Figure : Wkładanie wkładu atramentowego do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem
  Ilustracja: Wkładanie wkładu atramentowego do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem.
 4. Mocno dociśnij wkład w kierunku do przodu, aż zatrzaśnie się w gnieździe.
 5. Powtórz opisane czynności, aby zainstalować wszystkie nowe wkłady.
 6. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 7. Zaczekaj, aż drukarka zakończy wyrównywanie wkładów atramentowych.
  Po zakończeniu wyrównywania drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
Drukarka HP została skonfigurowana i jest gotowa do podłączenia.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...