hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro - ไฟติดกะพริบ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ aserJet Pro P1102, P1102w, P1106, P1108, P1109 และ P1109w
ไฟบนแผงควบคุมแสดงถึงสถานะของเครื่อง ไฟเหล่านี้สามารถเปิด ปิด หรือกระพริบได้ ขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่อง ไฟทุกดวงสามารถกระพริบเป็นรูปแบบจังหวะที่ชัดเจนซึ่งเป็นการระบุถึงสถานะของผลิตภัณฑ์หรือสภาวะข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
 note:
เอกสารชุดนี้ระบุรูปแบบไฟสัญญาณของเครื่องที่มีการติดกะพริบ "ติดกะพริบ" ในที่นี้หมายถึง "ติดสว่างแล้วดับลง"
HP LaserJet Pro P1102
  ภาพแสดงแผงควบคุม HP LaserJet Pro P1102
 1. ไฟเตือน
 2. ไฟแสดงความพร้อม
HP LaserJet Pro P1102w
  ภาพแสดงแผงควบคุม HP LaserJet Pro P1102w
 1. ปุ่มไร้สาย
 2. ไฟสถานะไร้สาย
 3. ไฟเตือน
 4. ไฟแสดงความพร้อม
 5. ปุ่ม Cancel (ยกเลิก)
สัญลักษณ์ไฟบนแผงควบคุม
สัญลักษณ์สำหรับ "ไฟดับ"
สัญลักษณ์ำสำหรับ "ไฟติด"
สัญลักษณ์สำหรับ "ไฟกระพริบ"
ไฟกระพริบ
เนื้อหาต่อไปนี้กล่าวถึงสัญลักษณ์ไฟกะพริบที่พบได้ทั่วไป และแนวทางแก้ไขสำหรับรูปแบบปัญหาแต่ละแบบที่แจ้ง หารูปแบบไฟกระพริบที่คุณได้พบ จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา
 note:
อาจมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธีสำหรับรูปแบบไฟกระพริบบางประเภท หลังจากที่คุณพบบรูปแบบที่ตรงกับที่ไฟกระพริบ ให้ลองแก้ทำการแก้ปัญหาทีละอย่าง
ปัญหา: ไฟดับทั้งหมด
ปัญหา: ไฟเตือนและไฟแสดงความพร้อมติดเวียนเป็นรอบ
ปัญหา: ไฟแสดงความพร้อมเปิด
ปัญหา: ไฟแสดงความพร้อมกระพริบ
ปัญหา: ไฟเตือนกระพริบ
ปัญหา: ไฟเตือนกะพริบและไฟแสดงความพร้อมติด
ปัญหา: ไฟเตือนและไฟแสดงความพร้อมติด
ปัญหา: ไฟระบบไร้สายกะพริบ (เฉพาะรุ่น P1102w)
ปัญหา: ไฟระบบไร้สายติด (เฉพาะรุ่น P1102w)
ปัญหา: ไฟระบบไร้สายดับ (เฉพาะรุ่น P1102w)
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarranty ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...