hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP Photosmart 7510 Series - Drukowanie kopert (Windows)

HP Photosmart 7510 Series - Drukowanie kopert (Windows)
Urządzenie HP Photosmart umożliwia drukowanie na pojedynczej kopercie, na wielu kopertach lub na arkuszach etykiet przeznaczonych do drukarek atramentowych
Drukowanie adresów na etykietach lub kopertach
 1. Najpierw wydrukuj stronę testową na zwykłym papierze.
 2. Umieść stronę testową na arkuszu etykiet lub kopercie, a następnie obejrzyj obie kartki pod światło. Sprawdź odstępy dla każdego bloku tekstu. W razie potrzeby wprowadź zmiany.
 3. Włóż etykiety lub koperty do zasobnika papieru.
   caution:
  Nie należy używać kopert z okienkami lub metalowymi zamknięciami. Mogą one blokować się na rolkach i powodować zacięcia papieru.
 4. Dosuń prowadnicę szerokości papieru, aż zatrzyma się na krawędziach pliku etykiet lub kopert.
 5. Wybierz opcje na karcie Papier/Jakość.
  • Z listy rozwijanej Papier wybierz Zwykły papier.
  • Wybierz odpowiedni rozmiar kopert z menu rozwijanego Rozmiar papieru.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Drukuj lub przycisk OK w oknie dialogowym Drukowanie.
Drukowanie adresów na etykietach lub kopertach

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...