hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP Photosmart 6510 B211 series - Felsökning - nätverk

Det här dokumentet hjälper dig med felsökning om du får problem med att använda din HP Photosmart 6510 series-skrivare i ett trådlöst nätverk.
Vi rekommenderar att du använder HP Verktyg för nätverksdiagnostik, som tillhandahåller diagnostisk information och annan hjälp med att installera och använda HP-skrivare i hemmanätverk.
Du når detta verktyg genom att klicka på följande länk:
 note:
HPs verktyg för nätverksdiagnostik är kanske inte tillgängligt på alla språk.
Som ett alternativ till att använda HP Verktyg för nätverksdiagnostik (eller om det inte löste ditt problem) kan du välja den av följande situationer som stämmer bäst in på ditt problem.
Vilken situation motsvarar närmast ditt problem?
Lösning för A: Jag har inte kunnat använda skrivaren via ett trådlöst nätverk
Steg 1: Skriv ut en testrapport för det trådlösa nätverket
 1. Lägg oanvänt vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 i pappersfacket.
 2. Gå till Hem-skärmen och tryck på Trådlöst-ikonen.
   note:
  Om skrivaren är i viloläge kan du inte se ikonen Trådlöst. Tryck på displayen för att aktivera skrivaren.
 3. Tryck på Inställningar.
 4. Använd nedåtpilen för att bläddra genom alternativen och tryck sedan på Skriv ut trådlös rapport.
  Rapporten för test av trådlöst nätverk skrivs ut.
 5. Läs rapporten från testet av det trådlösa nätverket för att se om några problem har rapporterats. Om det finns problem ska du gå utföra de åtgärder som rekommenderas i rapporten och därefter göra ett nytt försök att använda skrivaren.
  Om du fortfarande inte kan skriva ut trådlöst trots att du åtgärdat problemen i rapporten ska du skriva ut ännu en testrapport för trådlöst nätverk.
 6. Om rapporten för test av trådlöst nätverk visar att skrivaren inte är ansluten till det trådlösa nätverket, går du till steg 2 nedan.
 7. Om rapporten från testet av det trådlösa nätverket visar att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket ska du se efter om det finns en ikon för skrivaren i mappen Skrivare i Windows.
  Beroende på vilket operativsystem du har, gör något av följande:
  Windows 7
  1. Klicka på Windows-ikonen i aktivitetsfältet och sedan på Enheter och skrivare.
  Windows Vista
  1. Klicka på Windows-ikonen i aktivitetsfältet och klicka på Kontrollpanelen och sedan på Skrivare.
  Windows XP
  1. Gå till aktivitetsfältet och klicka på Start och Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Skrivare och fax.
 8. Om det inte finns någon ikon som representerar skrivaren kanske inte programvaran är installerad. Gör något av följande:
  Om du tror att du redan har installerat skrivarprogramvaran ska du göra följande:
  1. I aktivitetsfältet i Windows på datorn klickar du på Start > Program > HP > HP Photosmart 6510 series > Anslut en ny skrivare.
   I fönstret Anslutningsalternativ väljer du Nätverk.
   Följ instruktionerna på skärmbilden.
  Om du tror att du inte har installerat skrivarprogramvaran ska du göra följande:
  1. Sätt i cd-skivan med programvaran i cd-enheten.
    note:
   Om du inte har kvar cd-skivan med programvara kan du ladda ned den senaste versionen av programvaran för din skrivare från HPs webbplats:
   I fönstret Anslutningsalternativ väljer du Nätverk.
   Följ instruktionerna på skärmbilden.
 9. Försök att använda skrivaren trådlöst. Om du fortfarande inte kan skriva ut via nätverket går du till steg 4.
Steg 2: Verifiera de trådlösa nätverksinställningarna
 1. Leta rätt på routerns IP-adress i den dokumentation som medföljde routern.
  IP-adressen för routrar är ofta 192.168.0.1. Detta är emellertid inte adressen till alla routrar, och IP-adressen kan ändrats efter det att routern anslutits och börjat användas. Om IP-adressen inte är 192.168.0.1 (eller 192.168.1.1) ska du gå till routerdokumentationen.
   note:
  HP Verktyg för diagnostik av hemmanätverk kan automatiskt hämta säkerhetsinställningarna för ditt trådlösa nätverk. Du kan ladda ned detta verktyg genom att klicka på följande länk:
 2. I en webbläsare (såsom Internet Explorer) skriver du routerns IP-adress i adressfältet och trycker på Enter.
  Skriv t.ex. http://192.168.0.1.
 3. Skriv användarnamnet och lösenordet för routerns sida.
   note:
  Användarnamnet och lösenordet för routern skapas under installationen av routern. Om du inte minns att du ändrat användarnamnet och lösenordet kanske routern fortfarande använder standardinställningarna från fabriken. Gå till routerdokumentationen för att ta reda på vilket användarnamn och lösenord som är standard. Om du inte kan komma åt routerns konfigurationssida kan du vända dig till routertillverkaren för support.
 4. Anteckna det SSID som anges på routerns konfigurationssida.
  SSID:t är namnet på ditt trådlösa nätverk. Du hittar det oftast under Trådlöst på routerns konfigurationssida.
 5. Anteckna WEP-nyckeln eller WPA-nyckeln som i regel finns på fliken Säkerhet på routerns konfigurationssida.
   note:
  Om fliken Säkerhet inte är tillgänglig ska du gå till routerdokumentationen. Om flera WEP-nycklar är angivna ska du använda den som står först i listan. Låt routerns konfigurationssida vara öppen så att du kan ta reda på annan routerinformation.
Steg 3: Anslut skrivaren
 1. Gå till skrivarens Hem-skärm och tryck på Trådlöst-ikonen.
 2. Tryck på Inställningar.
 3. Tryck på Guide för trådlös installation.
 4. Välj ditt nätverk i listan över upptäckta nätverk.
 5. Följ instruktionerna på skärmbilden.
 6. Om du redan har installerat skrivarprogramvaran följer du de här anvisningarna:
  1. I aktivitetsfältet i Windows på datorn klickar du på Start > Program > HP > HP Photosmart 6510 series > Anslut en ny skrivare.
   I fönstret Anslutningsalternativ väljer du Nätverk.
   Följ instruktionerna på skärmbilden.
 7. Om du inte har installerat skrivarprogramvaran följer du de här anvisningarna:
  1. Sätt i cd-skivan med programvaran i cd-enheten.
    note:
   Om du inte har kvar cd-skivan med programvara kan du ladda ned den senaste versionen av programvaran för din skrivare från HPs webbplats:
   I fönstret Anslutningsalternativ väljer du Nätverk.
   Följ instruktionerna på skärmbilden.
 8. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Steg 4: Inaktivera tillfälligt eller konfigurera brandväggen eller antivirusprogrammet på din dator
 1. Se till att du har installerat de senaste uppdateringarna för din brandvägg eller ditt antivirusprogram och försök sedan använda skrivaren igen.
 2. Om du fortfarande har problem högerklickar du på brandväggsikonen i aktivitetsfältet (i närheten av datum och tid på datorn) och klickar på Stoppa eller Inaktivera.
  Om det inte finns något stoppalternativ öppnar du brandväggsprogrammet och väljer alternativet för att stoppa eller inaktivera det. Eventuellt ändras brandväggsikonen för att visa att programmet är inaktiverat.
 3. Starta om datorn.
 4. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
 5. Om skrivaren fungerar när brandväggen är inaktiverad ska du konfigurera brandväggen så att den tillåter en anslutning till skrivaren. Om du vill veta mer, gå till HPs center för trådlös utskrift online:
Steg 5: Kontrollera kommunikationen mellan skrivaren och datorn
 1. Ta reda på skrivarens IP-adress:
  1. Gå till Hem-skärmen och tryck på Trådlöst-ikonen.
   Anteckna den IP-adress som visas på skärmen med status för trådlöst.
 2. Öppna en webbläsare på datorn och skriv IP-adressen i webbläsarens adressruta.
  Skriv till exempel 192.168.1.101.
 3. Om skrivarens interna webbsida visas betyder det att skrivaren kommunicerar med datorn via nätverket. Följ nedanstående instruktioner:
  1. Ladda ned verktyget för nätverksdiagnostik:
   Kör verktyget för nätverksdiagnostik för att kontrollera om det finns några problem och följ i så fall anvisningarna för att lösa dem.
 4. Om skrivaren inte kommunicerar med datorn ska du gå igenom följande steg:
  1. Stäng av routern, koppla ur den och låt den vara urkopplad i 60 sekunder och anslut den sedan igen och slå på den.
   Stäng av skrivaren, koppla ur den och låt den vara urkopplad i 60 sekunder och anslut den sedan igen och slå på den.
   Starta om datorn och vänta tills den gått igenom hela startrutinen och är redo att användas. (Det ska inte visas någon timglasmarkör.)
   Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
   Om du fortfarande har problem ska du kontakta HP enligt beskrivningen i nästa steg.
Steg 6: Kontakta HP Support
 1. Om ingen av dessa lösningar var till hjälp erbjuder HP flera olika alternativ för assisterad support för din produkt.
  För att ditt samtal med support ska gå snabbare bör du ha följande information till hands:
  • Produktnamn (HP Photosmart 6510 series)
  • Modellnummer (anges på insidan av bläckpatronsluckan)
   Figure : Bild – Lokalisera modellumret
  • Serienummer för skrivaren (en kod på 10 tecken)
   Serienumret står angivet på en etikett på baksidan eller undersidan av skrivaren. Serienumret är den kod på etiketten som består av 10 tecken. Det innehåller siffror och bokstäver men inga streck.
 2. Gå till supportsidan för din skrivare genom att följa länken nedan.
  Välj ditt land/region om du blir uppmanad till det och klicka sedan på Kontakta HP för information om hur du får tillgång till teknisk support.
 3. Besök HPs supportforum och kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din skrivare. Följ länken nedan för att komma till forumen. (HPs supportforum är kanske inte tillgängliga på alla språk.)
Lösning för B: Jag har använt skrivaren via en trådlös anslutning, men nu fungerar det inte
I den här situationen kan HPs verktyg för nätverksdiagnostik hjälpa dig att diagnostisera problemet. Om du vill ladda ned detta verktyg klickar du på följande länk:
Som ett alternativ kan du försöka lösa problemet med hjälp av följande metoder.
 note:
Om du är ansluten till ett VPN kanske du inte kommer åt enheter i hemmanätverket. Om skrivaren är ansluten till ditt hemmanätverk skad du koppla bort den från VPN och sedan göra ett nytt försök att skriva ut. Alternativt kan du ansluta skrivaren till datorn med en USB-kabel och därefter göra ett nytt försök att skriva ut.
Steg 1: Kontrollera att skrivaren är påslagen.
 1. Kontrollera om På-knappen på skrivaren lyser. Om den inte lyser är skrivaren avstängd. Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till skrivaren och till ett vägguttag. Starta skrivaren genom att trycka på På-knappen.
 2. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Steg 2: Verifiera de trådlösa anslutningarna
 1. Tryck på displayen på Hem-skärmen så att skrivaren återställs från viloläget och kontrollera sedan attTrådlöst-ikonen lyser.
   note:
  Om den blå trådlösa lampan blinkar är den trådlösa radion på men inte ansluten till nätverket. Om lampan blinkar går du till steg 3.
 2. Om ikonen Trådlöst inte lyser ska du slå på den trådlösa radion:
  1. Gå till Hem-skärmen och tryck på Trådlöst-ikonen.
   Tryck på Inställningar.
   Tryck på Trådlöst på.
   Ikonen för trådlös anslutning och signalstyrkeindikatorn är stabila när det trådlösa nätverket har konfigurerats med lyckat resultat.
Steg 3: Skriv ut en testrapport för det trådlösa nätverket
 1. Lägg oanvänt vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 i pappersfacket.
 2. Gå till Hem-skärmen och tryck på Trådlöst-ikonen.
   note:
  Om skrivaren är i viloläge kan du inte se ikonen Trådlöst. Tryck på displayen för att aktivera skrivaren.
 3. Tryck på Inställningar.
 4. Använd nedåtpilen för att bläddra genom alternativen och tryck sedan på Skriv ut trådlös rapport.
  Rapporten för test av trådlöst nätverk skrivs ut.
 5. Läs rapporten från testet av det trådlösa nätverket för att se om några problem har rapporterats. Om det finns problem ska du gå utföra de åtgärder som rekommenderas i rapporten och därefter göra ett nytt försök att använda skrivaren.
Steg 4: Kontrollera skrivarens IP-adress
 1. Leta reda på skrivarens IP-adress i den rapport från testet av det trådlösa nätverket som du skrev ut i steg 3.
  IP-adressen visas under Aktuell konfiguration i rapporten och är något i stil med 192.168.1.101.
 2. Klicka på Start > Program > HP > HP Photosmart 6510 series > Uppdatera IP-adress.
 3. På skärmen Uppdatera HP-programvaran med skrivarens IP-adress jämför du skrivarens förra IP-adress med den som skrivits ut på rapporten för testet av trådlöst nätverk.
 4. Om IP-adresserna inte stämmer överens, skriver du den IP-adress som står på rapporten för testet av det trådlösa nätverket i rutan Skrivarens nuvarande IP-adress och klickar sedan på Spara.
 5. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Steg 5: Kontrollera säkerhetsinställningarna för ditt trådlösa nätverk
 1. Säkerhetsinställningarna för det trådlösa nätverket består av nätverksnamnet (SSID) och lösenordet till det trådlösa nätverket (WEP-nyckel eller WPA-lösenord). Om det trådlösa nätverkets säkerhetsinställningar nyligen har ändrats, kan du behöva uppdatera dem i skrivaren. Leta rätt på de nuvarande inställningarna för det trådlösa nätverket enligt anvisningarna nedan.
   note:
  HP Verktyg för diagnostik av hemmanätverk kan automatiskt hämta säkerhetsinställningarna för ditt trådlösa nätverk. Du kan ladda ned detta verktyg genom att klicka på följande länk:
  1. Leta rätt på routerns IP-adress i den dokumentation som medföljde routern.
    note:
   IP-adressen för routrar är ofta 192.168.0.1. Detta är emellertid inte adressen till alla routrar, och IP-adressen kan ändrats efter det att routern anslutits och börjat användas. Om IP-adressen inte är 192.168.0.1 (eller 192.168.1.1) ska du gå till routerdokumentationen.
   I en webbläsare (såsom Internet Explorer) skriver du routerns IP-adress i adressfältet och trycker på Enter.
   Skriv t.ex. http://192.168.0.1.
   Skriv användarnamnet och lösenordet för routerns sida.
    note:
   Användarnamnet och lösenordet för routern skapas under installationen av routern. Om du inte minns att du ändrat användarnamnet och lösenordet kanske routern fortfarande använder standardinställningarna från fabriken. Gå till routerdokumentationen för att ta reda på vilket användarnamn och lösenord som är standard. Om du inte kan komma åt routerns konfigurationssida kan du vända dig till routertillverkaren för support.
   Anteckna det SSID som anges på routerns konfigurationssida.
   SSID:t är namnet på ditt trådlösa nätverk. Du hittar det oftast under Trådlöst på routerns konfigurationssida.
   Anteckna WEP-nyckeln eller WPA-nyckeln som i regel finns på fliken Säkerhet på routerns konfigurationssida.
    note:
   Om fliken Säkerhet inte är tillgänglig ska du gå till routerdokumentationen. Om flera WEP-nycklar är angivna ska du använda den som står först i listan. Låt routerns konfigurationssida vara öppen så att du kan ta reda på annan routerinformation.
 2. Jämför nätverksnamnet (SSID) med SSID:t på rapporten för testet av det trådlösa nätverket (som du skrev ut i steg 3).
 3. Om nätverksnamnet eller lösenordet till det trådlösa nätverket har ändrats går du igenom följande steg:
  1. Gå till skrivarens Hem-skärm och tryck på Trådlöst-ikonen.
   Tryck på Inställningar.
   Tryck på Guide för trådlös installation.
   Välj ditt nätverk i listan över upptäckta nätverk.
   Följ instruktionerna på skärmbilden.
   I aktivitetsfältet i Windows på datorn klickar du på Start > Program > HP > HP Photosmart 6510 series > Anslut en ny skrivare.
   I fönstret Anslutningsalternativ väljer du Nätverk.
   Följ instruktionerna på skärmbilden.
 4. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Steg 6: Kontrollera att datorn är ansluten till samma nätverk
 1. Beroende på vilket operativsystem du har, gör något av följande:
  Windows 7
  1. I aktivitetsfältet klickar du på Windows-ikonen och klickar sedan på Kontrollpanelen.
   Klicka på Nätverk och Internet i det högra fönstret.
   Klicka på Nätverks- och delningscenter i det högra fönstret.
  Windows Vista
  1. I aktivitetsfältet klickar du på Windows-ikonen och klickar sedan på Kontrollpanelen.
   Klicka på Nätverk och Internet i det högra fönstret.
   Klicka på Nätverks- och delningscenter i det högra fönstret.
  Windows XP
  1. Klicka på Start i aktivitetsfältet och sedan på Kontrollpanelen.
   Klicka på Nätverks- och Internet-inställningar i det högra fönstret.
   Klicka på Nätverksanslutningar i det högra fönstret.
   Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning och klicka sedan på Visa tillgängliga trådlösa nätverk.
 2. Fastställ vilket nätverk datorn är ansluten till och jämför sedan nätverksnamnet (SSID) med namnet på det nätverk som skrivaren är ansluten till.
Steg 7: Kontrollera kommunikationen mellan skrivaren och datorn
 1. Leta reda på skrivarens IP-adress i den rapport från testet av det trådlösa nätverket som du skrev ut i steg 3.
  IP-adressen visas under Aktuell konfiguration i rapporten och är något i stil med 192.168.1.101.
 2. Öppna en webbläsare på datorn och skriv IP-adressen i webbläsarens adressruta.
  Skriv till exempel 192.168.1.101.
 3. Om skrivarens interna webbsida visas betyder det att skrivaren kommunicerar med datorn via nätverket. Fortsätt med steg 6 nedan.
 4. Om skrivaren inte kommunicerar med datorn ska du gå igenom följande steg:
  1. Stäng av routern, koppla ur den och låt den vara urkopplad i 60 sekunder och anslut den sedan igen och slå på den.
   Stäng av skrivaren, koppla ur den och låt den vara urkopplad i 60 sekunder och anslut den sedan igen och slå på den.
   Starta om datorn och vänta tills den gått igenom hela startrutinen och är redo att användas. (Det ska inte visas någon timglasmarkör.)
   Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
   Om du fortfarande har problem ska du kontakta HP enligt beskrivningen i steg 9 nedan.
Steg 8: Inaktivera tillfälligt eller konfigurera brandväggen eller antivirusprogrammet på din dator
 1. Se till att du har installerat de senaste uppdateringarna för din brandvägg eller ditt antivirusprogram och försök sedan använda skrivaren igen.
 2. Om du fortfarande har problem högerklickar du på brandväggsikonen i aktivitetsfältet (i närheten av datum och tid på datorn) och klickar på Stoppa eller Inaktivera.
  Om det inte finns något stoppalternativ öppnar du brandväggsprogrammet och väljer alternativet för att stoppa eller inaktivera det. Eventuellt ändras brandväggsikonen för att visa att programmet är inaktiverat.
 3. Starta om datorn.
 4. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
 5. Om skrivaren fungerar när brandväggen är inaktiverad ska du konfigurera brandväggen så att den tillåter en anslutning till skrivaren. Om du vill veta mer, gå till HPs center för trådlös utskrift online:
Steg 9: Kontakta HP Support
 1. Om ingen av dessa lösningar var till hjälp erbjuder HP flera olika alternativ för assisterad support för din produkt.
  För att ditt samtal med support ska gå snabbare bör du ha följande information till hands:
  • Produktnamn (HP Photosmart 6510 series)
  • Modellnummer (anges på insidan av bläckpatronsluckan)
   Figure : Bild – Lokalisera modellumret
  • Serienummer för skrivaren (en kod på 10 tecken)
   Serienumret står angivet på en etikett på baksidan eller undersidan av skrivaren. Serienumret är den kod på etiketten som består av 10 tecken. Det innehåller siffror och bokstäver men inga streck.
 2. Gå till supportsidan för din skrivare genom att följa länken nedan.
  Välj ditt land/region om du blir uppmanad till det och klicka sedan på Kontakta HP för information om hur du får tillgång till teknisk support.
 3. Besök HPs supportforum och kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din skrivare. Följ länken nedan för att komma till forumen. (HPs supportforum är kanske inte tillgängliga på alla språk.)
Lösning för C: Jag vill byta från USB-anslutning till en trådlös anslutning
Du kan ansluta skrivaren direkt till datorn med en USB-kabel, eller konfigurera den som en trådlös skrivare så att det går att skriva ut på den från vilken dator som helst i nätverket. Om du ursprungligen installerade skrivaren med en USB-kabel kan du när som helst göra om denna anslutning till en trådlös anslutning.
Dessa anvisningar förutsätter att du har följande:
 • Ett fungerande trådlöst 802.11-nätverk: Det måste inkludera en trådlös router eller åtkomstpunkt. Om du ansluter skrivaren till ett trådlöst nätverk som har internetåtkomst, rekommenderar HP att du använder en trådlös router (åtkomstpunkt eller basstation) som använder DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • En nätverksberedd dator som har skrivit ut på skrivaren via en USB-anslutning: Datorn måste vara ansluten till det trådlösa nätverk som du planerar att installera skrivaren i.
 • Nätverksnamn (SSID): Detta är namnet på ditt nätverk.
 • Lösenord för trådlös funktion: Om du använder säkerhetskryptering är detta WEP-nyckeln eller WPA-lösenfrasen.
Omvandla en USB-skrivaranslutning till en trådlös anslutning
 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start > Program > HP > HP Photosmart 6510 series > Skrivarinställningar och programvara.
 2. På skärmen Skrivaranslutningar och programvara klickar du på Omvandla en USB-ansluten skrivare till trådlös.
 3. Följ instruktionerna på skärmen.
Om du behöver mer hjälp
Hewlett-Packard erbjuder olika supportalternativ där du får hjälp med att använda din skrivare eller lösa problem.
 • HPs supportwebbplats: Här finns support- och felsökningsinformation för din specifika produkt. Detta är den bästa källan för aktuell produktinformation. Om du behöver kontaktuppgifter kan du klicka på Kontakta HP så kan du se vilka alternativ för assisterad support som finns.
  Välj land/region om du blir ombedd att göra det. Välj alternativet för support och felsökning och skriv namn och nummer för din produkt i det fält som visas.
 • HPs supportforum: Kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din produkt.
 • HP Wireless Printing Center: Lär dig mer om trådlös utskrift, felsök problem med trådlösa anslutningar och installera och konfigurera ditt nätverk.
 • Hjälpprogram för nätverksdiagnostik: Om du har problem med att ansluta skrivaren till nätverket kan du ladda ned HPs hjälpprogram för nätverksdiagnostik som kan göra en automatisk felsökning av problemet.
 note:
En del supportalternativ kanske inte är tillgänliga för alla produkter, i alla länder/regioner eller på alla språk.
Lösning för D: Skrivaren är ansluten till mitt trådlösa nätverk och jag vill dela den med andra datorer i nätverket
Eftersom din HP-skrivare redan är ansluten till nätverket bör skrivarprogramvaran hitta skrivaren när du installerar den på andra datorer.
Fö bästa resultat bör du installera HP-programvaran på en dator som har en trådlös anslutning till nätverket.
Så här installerar du skrivarprogramvaran på en annan dator
 1. Vi rekommenderar att du laddar ned den senaste versionen av programvaran för din produkt från HPs webbplats:
  1. Skriv namnet på skrivaren i sökrutan (skriv till exempel HP Photosmart 6510 series).
   Välj lämplig version av Windows för att visa alternativen för nedladdning och CD-beställning.
 2. Installera HP-programvaran genom att köra det nya installationsprogrammet som du laddade ned eller sätta i den cd som medföljde skrivaren.
 3. På skärmen Anslutningsalternativ väljer du Nätverk.
 4. Följ instruktionerna på skärmbilden.
Om du behöver mer hjälp
Hewlett-Packard erbjuder olika supportalternativ där du får hjälp med att använda din skrivare eller lösa problem.
 • HPs supportwebbplats: Här finns support- och felsökningsinformation för din specifika produkt. Detta är den bästa källan för aktuell produktinformation. Om du behöver kontaktuppgifter kan du klicka på Kontakta HP så kan du se vilka alternativ för assisterad support som finns.
  Välj land/region om du blir ombedd att göra det. Välj alternativet för support och felsökning och skriv namn och nummer för din produkt i det fält som visas.
 • HPs supportforum: Kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din produkt.
 • HP Wireless Printing Center: Lär dig mer om trådlös utskrift, felsök problem med trådlösa anslutningar och installera och konfigurera ditt nätverk.
 • Hjälpprogram för nätverksdiagnostik: Om du har problem med att ansluta skrivaren till nätverket kan du ladda ned HPs hjälpprogram för nätverksdiagnostik som kan göra en automatisk felsökning av problemet.
 note:
En del supportalternativ kanske inte är tillgänliga för alla produkter, i alla länder/regioner eller på alla språk.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...