hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Praca w sieci bezprzewodowej (Windows ME i XP)

Korzystanie z sieci bezprzewodowych
Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows XP, wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową.
Sieci bezprzewodowe oferują większą mobilność i elastyczność. Użytkownicy sieci bezprzewodowej mogą poruszać się w zasięgu sieci prawie bez ograniczeń, nawiązując połączenie z sieciami lokalnymi (LAN) z niemal dowolnego miejsca. Przykładowo w sieci bezprzewodowej w domu można połączyć dwa komputery, laptopa i drukarkę, a w sieci bezprzewodowej w małym biurze można połączyć kilka komputerów i inne urządzenia bezprzewodowe. Przy korzystaniu z routera bezprzewodowego do sieci bezprzewodowej można również podłączyć sieć przewodową.
Praca w sieci bezprzewodowej niesie ze sobą następujące korzyści:
 • Korzystanie z jednego połączenia internetowego.
 • Współużytkowanie drukarek i innego sprzętu bezprzewodowego.
 • Udostępnianie plików i folderów.
 • Wspólne granie w gry.
Typy sieci bezprzewodowych
Sieć bezprzewodowa lub WiFi umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji typowej sieci przewodowej, a dodatkowo posiada również funkcję roamingu. Połączenie komputera z siecią za pomocą fal radiowych zamiast kabli sprawia, że użytkownik może przemieszczać się w obrębie zasięgu sieci, np. z biura do sali konferencyjnej, bez utraty połączenia z siecią.
Rozpowszechnione są dwa typy sieci bezprzewodowych: Sieć typu Ad-Hoc i sieć infrastrukturalna.
 • Sieć bezprzewodowa typu Ad-Hoc to konfiguracja równorzędna (typu komputer-komputer), utworzona przez połączenie zazwyczaj dwóch komputerów. Sieci typu Ad-Hoc są z reguły używane przez krótki czas w celu udostępnienia lub przesyłania plików. Sieć ta nie posiada zdefiniowanej struktury i zwykle każdy komputer jest w stanie nawiązać połączenie z innym komputerem bądź połączonym urządzeniem. Ten typ sieci jest zalecany przy tworzeniu połączenia między komputerami nie współdzielącymi połączenia internetowego.
 • Sieć infrastrukturalna korzysta z Punktu dostępu, tj. z urządzenia, które transmituje i odbiera informacje sieciowe przesyłane pomiędzy przynajmniej dwoma urządzeniami bezprzewodowymi, lub z routera bezprzewodowego, tj. urządzenia służącego za bramę pomiędzy połączeniem internetowym lub siecią przewodową a siecią bezprzewodową.
  Punkt dostępu łączy użytkowników z innymi użytkownikami w ramach sieci i może również służyć jako punkt łączności sieci bezprzewodowej z siecią przewodową. Punkty dostępu są z reguły wykorzystywane w dużych sieciach publicznych lub komercyjnych, które obsługują wielu użytkowników. Ich struktura jest bardzo zbliżona do struktury sieci telefonów komórkowych.
  Większość domowych sieci bezprzewodowych lub sieci bezprzewodowych w małych firmach do łączenia użytkowników ze sobą oraz z Internetem wykorzystuje router bezprzewodowy.
Standardy transmisji bezprzewodowej
Istnieją cztery protokoły transmisji bezprzewodowej, tworzące grupę standardów 802.11 seria: 802.11, 802.11a, 802.11b oraz 802.11g. Szybkość połączenia i częstotliwość radiowa to główne cechy, którymi różnią się te standardy. Zapoznaj się z poniższą tabelą.
Specyfikacja standardu
Szybkość połączenia
Częstotliwość radiowa
802.11
1 lub 2 Mb/s
2,4 GHz
802.11a
do 54 Mb/s
5 GHz
802.11b
5,5 i 11 Mb/s
2,4 GHz
802.11g
do 54 Mb/s
2,4 GHz
Mb/s = megabity na sekundę. 1 Mb/s = 1 milion bitów na sekundę.
GHz = gigaherc. 1 Gigaherc = 1 miliard cyklów na sekundę.
Zanim zaczniesz
Przed podłączeniem do sieci bezprzewodowej lub rozwiązaniem dotyczących niej problemów, przygotuj następujące elementy:
 • bezprzewodową kartę sieciową,
 • router bezprzewodowy lub punkt dostępu,
 • kabel sieciowy kategorii 5 lub 5e.
Utworzenie i konfigurowanie sieci bezprzewodowej Ad-Hoc
Sieć Ad-Hoc to bezprzewodowa sieć równorzędna tworzona zwykle pomiędzy dwoma komputerami. Może być ona również utworzona pomiędzy dwoma dowolnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Sieć Ad-Hoc jest zasadniczo używana do udostępniania plików i drukarek.
Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć i skonfigurować sieć Ad-Hoc i zacząć z niej korzystać w celu udostępniania plików i folderów pomiędzy komputerami w sieci.
Aby utworzyć i skonfigurować bezprzewodową sieć Ad-Hoc:
 1. Włącz bezprzewodowe karty sieciowe w obu komputerach.
 2. Włącz funkcję Udostępnianie plików i drukarek w ustawieniach zapory sieciowej SP2 na obu komputerach. Na każdym z komputerów musi być zainstalowany dodatek SP2. W przypadku problemów z przeglądaniem udostępnionych folderów po włączeniu tej funkcji konieczne może być ponowne skonfigurowanie ustawień zapory sieciowej w celu zezwolenia na dostęp do sieci lub wyłączenie zapory sieciowej na czas rozwiązywania problemów.
   caution:
  Wyłączenie zapory sieciowej przy połączeniu z Internetem może jednak narazić komputer na połączenia z zewnątrz.
Skonfiguruj ustawienia grupy roboczej
W celu uproszczenia procesu udostępniania plików oba komputery należy skonfigurować w tej samej grupie roboczej. Aby wyświetlić i zmienić nazwę grupy roboczej w systemie Windows XP:
 1. Kliknij przycisk Start, prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer i wybierz opcję Właściwości.
 2. Kliknij zakładkę Nazwa komputera.
 3. Kliknij przycisk Zmień. Wpisz nazwę używanej grupy roboczej w obszarze grupy roboczej.
 4. Kliknij OK, aby zapisać zmiany, a następnie ponownie OK.
 5. Ponownie uruchom komputer.
Utwórz sieć Ad-Hoc
 1. Kliknij menu Start, a następnie opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie Połączenia sieciowe.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej i kliknij Właściwości. Brak ikony oznacza, że karta sieci bezprzewodowej nie została podłączona lub nie jest włączona.
 4. Z listy dostępnych sieci wybierz Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 5. Wybierz opcję Użyj następującego adresu IP.
 6. W polu tekstowym z adresem IP wpisz 192.168.0.1. W polu tekstowym z adresem IP drugiego komputera wpisz 192.168.0.2.
 7. W polu tekstowym Maska podsieci wpisz 255.255.255.0 i kliknij OK.
 8. Kliknij kartę Sieci bezprzewodowe.
 9. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 10. Wybierz Komputer-Komputer (Ad-Hoc) i kliknij przycisk Zamknij.
 11. W oknie Właściwości połączenia sieci bezprzewodowej, w sekcji Sieci preferowane kliknij przycisk Dodaj.
 12. W polu tekstowym Nazwa sieci (SSID) wpisz nazwę sieci. Usuń zaznaczenie pól przy pozycjach Uwierzytelnianie sieciowe (tryb udostępniania) i Szyfrowanie danych (klucz WEP włączony).
   note:
  W przypadku gdy sieć bezprzewodowa, z którą zamierzasz się połączyć, wykorzystuje standardową komunikację szyfrowaną, należy zaznaczyć opcję Szyfrowanie danych (klucz WEP włączony) i usunąć zaznaczenie opcji Otrzymuję klucz automatycznie.
 13. Zaznacz opcję To jest sieć typu komputer-komputer (ad hoc); punkty dostępu bezprzewodowego nie są używane., a następnie kliknij OK.
 14. Powinna zostać wyświetlona wpisana nazwa sieci. Kliknij OK, aby zamknąć okno Właściwości połączenia sieci bezprzewodowej.
Połącz się z siecią Ad-Hoc
 note:
Połączenie bezprzewodowe zostanie nawiązane tylko wtedy, gdy oba komputery będą skonfigurowane. Patrz sekcja Skonfiguruj ustawienia grupy roboczej i Utwórz sieć Ad-Hoc.
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej na pasku zadań.
 2. Kliknij opcję Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe.
 3. Wybierz sieć Ad-Hoc i kliknij przycisk Połącz. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego będzie możliwe dopiero po wykonaniu tej czynności na obydwu komputerach.
   note:
  Jeśli używasz systemu Windows z dodatkiem SP1, upewnij się, że opcja Zezwalaj mi na połączenie z wybraną siecią, nawet jeśli nie jest ona bezpieczna została zaznaczona.
Udostępnij pliki i foldery poprzez sieć
Po utworzeniu sieci Ad-Hoc możesz zacząć udostępniać pliki i foldery poprzez tą sieć. Aby udostępnić folder:
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij dany folder i wybierz opcję Udostępnianie i zabezpieczenia.
 2. W sekcji Udostępnianie i zabezpieczenia w sieci kliknij łącze Jeśli rozumiesz kwestie zagrożeń bezpieczeństwa, ale chcesz udostępniać pliki bez uruchamiania kreatora, kliknij tutaj.
 3. Wybierz opcję Udostępnij tylko moje pliki i kliknij OK.
 4. Zaznacz pozycję Udostępnij ten folder w sieci. Jeśli chcesz edytować pliki lub przesyłać je z drugiego komputera, możesz również wybrać opcję Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików.
 5. Aby uzyskać dostęp do udostępnionych folderów, kliknij Start, Mój komputer, a następnie Moje miejsca sieciowe.
Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową
W celu rozwiązania problemów z łącznością w sieci bezprzewodowej zapoznaj się z poniższą listą:
 • Sprawdź połączenia sieciowe i upewnij się, że wszystkie składniki sieciowe są zasilane.
 • Ponownie uruchom router. Wyłącz router, odłącz go od zasilania, odczekaj 20 sekund, a następnie z powrotem go podłącz. Sprawdź, czy kontrolki zasilania się zaświecą.
 • Przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej typu Ad-Hoc upewnij się, że na wszystkich komputerach połączonych w sieci wykonane zostały wszystkie czynności konfiguracyjne. Patrz Utworzenie i konfigurowanie sieci bezprzewodowej Ad-Hoc.
 • Jeden z komputerów połączonych w sieci spróbuj podłączyć bezpośrednio do modemu połączenia internetowego za pomocą kabla sieciowego, aby sprawdzić, czy modem emituje sygnał.
 • Zadzwoń do dostawcy usług internetowych i dowiedz się, czy nie występują problemy z siecią. Na stronie internetowej usługodawcy internetowego może znajdować się wzmianka na temat problemów.
 • Sprawdź również instrukcje dołączone do karty sieci bezprzewodowej, punktu dostępu bezprzewodowego lub routera.
 • W menu Start sprawdź sekcję Pomoc i obsługa techniczna firmy Microsoft.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Prefer to troubleshoot on your own?

Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...