hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Drukarki HP Deskjet serii 3000 - Czyszczenie i konserwacja drukarki

Wprowadzenie
Niniejszy dokument opisuje procedurę czyszczenia i konserwacji drukarek HP Deskjet serii 3000. Z uwagi na zamieszczone w nim instrukcje zaleca się wydrukowanie tego dokumentu.
Obudowa drukarki
Drukarki strumieniowe Inkjet drukują przez rozpylanie mgiełki drobin atramentu z głowicy drukującej na papier. Zdarza się, że cząstki atramentu, rozpylane podczas procesu drukowania, osadzają sie na obudowie drukarki i z czasem powodują powstanie widocznych śladów. W takiej sytuacji obudowę drukarki można wyczyścić za pomocą czystej, niepozostawiającej włókien ściereczki, zwilżonej czystą wodą. Pozwoli ona usunąć ślady atramentu, kurz, smugi i odciski palców. Użycie mydła albo środków czyszczących nie jest konieczne ani wskazane. Stosowanie silnych środków czyszczących do gospodarstwa domowego może spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.
Wnętrze drukarki
Wszystkie drukarki strumieniowe Inkjet powodują osadzanie się niewielkich ilości atramentu na ściankach wewnątrz drukarki. Jest to stan normalny. Czyszczenie wnętrza drukarki nie jest konieczne. Alkohol i środki czyszczące mogą uszkodzić drukarkę HP Deskjet, więc stosowanie ich nie jest zalecane. Czyszczenie wnętrza drukarki należy ograniczyć do czyszczenia wkładów drukujących. Nie należy czyścić innych części wewnątrz drukarki, chyba że zostanie to zalecone. Należy uważać, aby nie dotknąć pręta karetki ani paska dekodującego. Drukarkę należy chronić przed zalaniem płynami.
 caution:
Nie należy czyścić pręta, po którym porusza się karetka. Czyszczenie lub oliwienie pręta, po którym porusza się karetka, może skrócić jego okres przydatności do użycia. Atrament osadzony na tym pręcie nie ma wpływu na działanie drukarki. To normalne, że przy poruszaniu się karetki słychać dźwięki.
Rozwiązywanie problemu brakujących linii lub punktów
Jeśli na wydruku tekstu lub grafiki brakuje linii bądź punktów, należy przeczyścić wkłady drukujące HP Inkjet. Brakujące linie i punkty widoczne są na wydruku tekstu lub grafiki w postaci białych linii. Przyczyną tej sytuacji może być zatkanie dysz rozpylających lub niski poziom atramentu we wkładzie. W przypadku niskiego poziomu atramentu należy wymienić wkład drukujący. Jeśli przyczyną tego problemu nie jest niski poziom atramentu, spróbuj wyczyścić wkłady z pomocą aplikacji HP Deskjet Printer Assistant.
  1. Dwukrotnie kliknij ikonę 3xxx Printer Assistant na pulpicie komputera.
  2. Kliknij opcję Narzędzia lub Narzędzia i aktualizacje.
  3. Kliknij Konserwacja drukarki.
  4. Kliknij przycisk Czyszczenie wkładów drukujących.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...