hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Urządzenia wielofunkcyjne HP All-in-One Officejet 4400 (K410), Deskjet Ink Advantage (K209) oraz z serii Deskjet F4400 i F4500 - wyświetla się komunikat „Zablokowana karetka"

Problem
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat „Zablokowana karetka”. Karetka, w której znajdują się wkłady, została zablokowana wewnątrz drukarki.
Może to być również zasygnalizowane wystąpieniem co najmniej jednego z następujących objawów:
 • Urządzenie nie drukuje.
 • Drukarka nieoczekiwanie przerywa drukowanie.
 • Na przednim panelu urządzenia migają kontrolki.
Film przedstawiający sposób usuwania blokady karetki
Obejrzyj film wideo lub wykonaj jedną z procedur poniżej, aby dowiedzieć się, jak usunąć zacięcie karetki.
Film przedstawia kroki, które należy wykonać w celu usunięcia zacięcia karetki w drukarce HP Deskjet F4480 All-in-One. Drukarka przedstawiona na filmie może różnić się od tej, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu kliknij tutaj, aby odtworzyć go w portalu YouTube (w języku angielskim). W ten sposób można również wyświetlić film w innym rozmiarze.
Korzystanie z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie
Aby rozwiązać problem, wypróbuj każde z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie, a następnie wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby wydrukować raport autotestu. Wykonanie tych czynności pozwoli określić, czy urządzenie działa prawidłowo. Po rozwiązaniu problemu i pomyślnym wydrukowaniu raportu autotestu można zakończyć rozwiązywanie problemu.
Jak wydrukować raport autotestu
 1. Do podajnika załaduj czysty, zwykły, biały papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Wybór papieru oraz Skaluj, aby zmieścić.
   Figure : Naciśnij oba te przyciski, aby wydrukować raport autotestu
   Ilustracja przedstawiająca przyciski Rodzaj papieru oraz przycisk Skaluj, aby zmieścić
  1. Przycisk Rodzaj papieru
  2. Przycisk Skaluj, aby zmieścić
 3. Jednocześnie zwolnij oba przyciski. Urządzenie wydrukuje raport autotestu.
WAŻNE: Drukuj raporty autotestu po zastosowaniu któregokolwiek z rozwiązań, nawet jeśli problem został usunięty.
Rozwiązanie 1: Wyłącz i ponownie włącz urządzenie
Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności, aby wyłączyć, a następnie ponownie włączyć drukarkę.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie. Jeśli drukarka nie wyłączy się, przejdź do Rozwiązania 2: Usuń zacięty papier.
 2. Odczekaj 60 sekund.
 3. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
   note:
  Urządzenie może przejść proces przygotowania do pracy, który może trwać do 2 minut. Kontrolki mogą w tym czasie migać, a karetka może się poruszać. Przed przejściem do kolejnej czynności odczekaj, aż urządzenie zakończy proces przygotowania do pracy.
 4. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Wykorzystaj w tym celu informacje zawarte w sekcji dotyczącej drukowania raportu autotestu znajdującej się na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a raport autotestu zostanie wydrukowany, wykonywanie dalszych czynności nie będzie konieczne.
 • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeśli raport autotestu nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.
Film przedstawiający usuwanie zaciętego papieru
Obejrzyj film wideo lub wykonaj jedną z procedur poniżej, aby dowiedzieć się, jak usunąć zacięcie papieru.
Poniższy klip przedstawia czynności, które opisano poniżej. Wygląd urządzenia może się różnić, ale sposób wykonania czynności jest taki sam.
Jeżeli masz problemy z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
Rozwiązanie 2: Usuwanie zaciętego papieru
Aby usunąć zacięty papier, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.
Wyjmij wszystkie luźne arkusze papieru z podajnika wejściowego i wyjściowego.
 caution:
Na tym etapie nie usuwaj jeszcze zaciętego papieru. Próba wyjęcia zaciętego papieru od przedniej strony urządzenia może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania.
Wyjmij luźne arkusze papieru
Nie ciągnij za zacięty papier
Ilustracja przedstawiająca luźny papier w podajniku
Ilustracja przedstawiająca ostrzeżenie, aby nie ciągnąć za zacięty papier
Krok 2: Wyjmij zacięty papier z tyłu urządzenia
 caution:
Nigdy nie ciągnij za zacięty papier z przodu urządzenia. Jeżeli masz do wyboru wyciągnięcie papieru od tyłu urządzenia lub od strony zasobnika, zawsze najpierw spróbuj wyciągnąć go od tyłu. Wyciąganie papieru z przodu, spod przedniej pokrywy, może doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia urządzenia.
 1. Odłącz kabel USB od gniazda z tyłu urządzenia.
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 4. Naciśnij uchwyt znajdujący się z lewej strony tylnej pokrywy dostępu, aby ją odblokować. Pociągnij i zdejmij pokrywę dostępu.
  Figure : Zdejmij tylną pokrywę dostępu
  Ilustracja przedstawiająca zdejmowanie tylnej pokrywy dostępu
 5. Delikatnie wyciągnij zacięty papier i resztki zaciętego papieru spomiędzy wałków wewnątrz urządzenia. Całe arkusze papieru należy wyciągać oburącz, aby uniknąć ich podarcia.
  Figure : Delikatnie wyciągnij zacięty papier
  Ilustracja przedstawiająca usuwanie zaciętego papieru
   caution:
  Przy użyciu latarki dokładnie sprawdź, czy między wałkami i trybami nie pozostały resztki podartego papieru, które mogły zablokować się w drukarce. Jeżeli w drukarce pozostaną resztki podartego papieru, prawdopodobnie papier zatnie się ponownie.
  Figure : Usuwanie resztek podartego papieru
  Ilustracja pokazująca wyciąganie resztek podartego papieru
 6. Załóż ponownie tylną pokrywę dostępu.
Krok 3: Usuń zacięty papier z przodu urządzenia
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładów drukujących.
 2. Ostrożnie usuń zacięty papier od przedniej strony drukarki.
   note:
  Bardzo ostrożnie wyjmij papier od przedniej strony drukarki. Jeżeli wewnątrz urządzenia pozostaną resztki podartego papieru, mogą powodować kolejne zacięcia papieru, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania.
 3. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 4. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 5. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 6. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Wykorzystaj w tym celu informacje zawarte w sekcji dotyczącej drukowania raportu autotestu znajdującej się na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać
Aby sprawdzić, czy karetka porusza się swobodnie, wykonaj poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Jeśli karetka zacznie przesuwać się na środek drukarki, poczekaj, aż znajdzie się w tym położeniu.
  Figure : Karetka w prawidłowym położeniu
  Zdjęcie karetki w prawidłowym położeniu
 3. Nie wyłączaj urządzeniai odłącz przewód zasilający z gniazda na tylnej ścianie urządzenia.
   caution:
  Przewód zasilający musi być odłączony, aby można było ręcznie przesuwać elementy drukarki bez ryzyka porażenia prądem.
 4. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
 5. Sprawdź, czy karetka nie jest zablokowana przez kawałki papieru lub inne przeszkody.
  Figure : Papier blokujący karetkę
  Fotografia przedstawiająca papier blokujący karetkę
   note:
  Konieczne może być użycie latarki, aby dokładnie obejrzeć wnętrze drukarki.
 6. Usuń wszelkie luźne skrawki papieru oraz inne przeszkody.
 7. Sięgnij do wnętrza urządzenia i ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę urządzenia.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę urządzenia.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana w środkowej części toru, przesuń ją na prawą stronę urządzenia.
 8. Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać przez całą szerokość drukarki. W tym celu przesuń karetkę delikatnie w lewo i w prawo.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 10. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 11. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 12. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 13. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Wykorzystaj w tym celu informacje zawarte w sekcji dotyczącej drukowania raportu autotestu znajdującej się na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Wyjmij i z powrotem włóż wkłady drukujące
Zablokowanie karetki może być także spowodowane nieprawidłowym zainstalowaniem wkładów drukujących. Wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć, a następnie ponownie zainstalować wkłady drukujące.
Krok 1: Wyjmij wkłady drukujące
 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone. W razie potrzeby naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładów drukujących.
 3. Zaczekaj, aż karetka przesunie się na środek drukarki.
 4. Naciśnij jeden z wkładów, aby poluzować jego mocowanie, a następnie wyjmij wkład z gniazda.
 5. Chwyć wkład po bokach.
  Figure : Chwyć wkład atramentowy po bokach
  Ilustracja przedstawiająca trzymanie wkładu po bokach
 6. Włóż wkład z powrotem do odpowiedniego gniazda. Ikona czarnego równoległoboku () oznacza gniazdo czarnego wkładu, a ikona purpurowego półokręgu () - gniazdo wkładu kolorowego.
  Figure : Włóż wkład atramentowy na miejsce
  Ilustracja przedstawiająca ponowne instalowanie wkładu
  Wkład spoczywa w gnieździe odchylony delikatnie ku górze.
  Figure : Wkład spoczywa odchylony ku górze
  Ilustracja przedstawiająca wkład spoczywający w gnieździe odchylony ku górze
 7. Dociśnij wkład, aby wskoczył na miejsce.
  Figure : Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu
  Ilustracja przedstawiająca zamocowanie wkładu
 8. Powtórz czynności od 4 do 7, aby wyjąć i ponownie zainstalować drugi wkład.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 10. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Wykorzystaj w tym celu informacje zawarte w sekcji dotyczącej drukowania raportu autotestu znajdującej się na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 5: Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazda sieci elektrycznej
Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, aby upewnić się, że źródło zasilania funkcjonuje prawidłowo.
 1. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 2. Odłącz przewód zasilający od listwy zasilającej lub przeciwprzepięciowej, a następnie podłącz go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
 3. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 4. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Wykorzystaj w tym celu informacje zawarte w sekcji dotyczącej drukowania raportu autotestu znajdującej się na początku tego dokumentu.
   note:
  Jeżeli drukarka drukuje po bezpośrednim podłączeniu do gniazda elektrycznego, może to oznaczać, że listwa zasilająca lub przeciwprzepięciowa nie dostarcza wystarczającego napięcia do urządzenia.
  • Jeśli zadanie drukowania zostanie wykonane prawidłowo, można zakończyć rozwiązywanie problemu.
  • Jeżeli komunikat o błędzie zostanie wyświetlony ponownie, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 6: Zresetuj drukarkę
Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować urządzenie.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone, wyjmij przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli drukarka nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby ją włączyć.
 8. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Wykorzystaj w tym celu informacje zawarte w sekcji dotyczącej drukowania raportu autotestu znajdującej się na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i strona testowa została wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...