HP Support

hp-contact-secondary-navigation

Actions
Loading...

hp-share-print-widget

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper

Actions
Loading...

Rozwiązywanie problemów sygnalizowanych komunikatem Nie znaleziono urządzenia rozruchowego

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z interfejsem HP UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), wyprodukowanych pod koniec 2008 roku.
W systemie BIOS można określić kolejność, w jakiej używane będą dostępne urządzenia rozruchowe. Do najczęściej używanych należą: wewnętrzny dysk twardy, zewnętrzny dysk USB, optyczny dysk CD/DVD-ROM oraz dysk sieciowy. Jeżeli podczas sprawdzania dostępności plików rozruchowych na danym urządzeniu komputer stwierdzi ich brak, sprawdzi on, czy dostępne jest inne urządzenie. Jeżeli na każdym ze wskazanych urządzeń nie ma plików rozruchowych, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, podobny do następującego:
Nie znaleziono urządzenia rozruchowego
Dysk twardy - (#####)
 note:
Jeżeli po wyświetleniu tego komunikatu można uruchomić komputer, zalecane jest wykonanie testu dysku twardego.
Aby rozwiązać problemy z rozruchem, wykonaj po kolei poniższe czynności. Jeżeli po ich wykonaniu nadal nie można uruchomić komputera, zwróć się o pomoc do firmy HP.
 1. Przywróć domyślne ustawienia systemu BIOS.
  Być może wprowadzono zmiany w ustawieniach konfiguracyjnych dysku. Aby ustalić, czy wprowadzono takie zmiany oraz w razie potrzeby przywrócić pierwotną konfigurację, wykonaj poniższe czynności:
  1. Aby przejść do ustawień systemu BIOS, włącz komputer i od razu naciśnij klawisz esc w celu wyświetlenia menu startowego, a następnie naciśnij klawisz F10.
  2. Naciśnij klawisz F9, aby przywrócić oryginalne ustawienia systemu BIOS, a następnie klawisz Enter, aby potwierdzić tę operację.
  3. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i zamknąć okno ustawień systemu BIOS, a następnie klawisz Enter, aby potwierdzić tę operację.
  Poczekaj, aż komputer ponownie się uruchomi. Przejdź do czynności 3 i uruchom test dysku twardego HP.
 2. Ponownie podłącz dysk twardy.
   note:
  W przypadku komputera typu Sleekbook pomiń tę czynność i przejdź do uruchamiania testu dysku twardego HP.
   note:
  Jeżeli komputer ma zainstalowane dwa dyski twarde, sprawdź, czy bootowalny dysk twardy jest we wnęce dysku twardego 1, zamieniając dyski twarde. Tylko wnęka dysku twardego 1 obsługuje bootowalne dyski twarde.
  Opisane błędy mogą wystąpić w przypadku, gdy komputerem mocno potrząśnięto, co spowodowało poluzowanie kabli dysku. Aby ustalić, czy faktycznie to jest przyczyną błędów i w razie potrzeby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania od 5 do 15 sekund, aby wyłączyć komputer.
  2. Odłącz i ponownie podłącz wewnętrzny dysk twardy. Szczegółowy opis tej procedury dla konkretnego modelu komputera przenośnego znajdziesz w jego instrukcji obsługi.
  3. Po ponownym podłączeniu dysku twardego i złożeniu komputera spróbuj uruchomić go w typowy sposób.
  Przejdź do kroku 3.
 3. Wykonaj test dysku twardego HP.
  Narzędzie testowe jest w stanie automatycznie rozwiązać wykryte problemy. Wykonaj następujące czynności:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania od 5 do 15 sekund, aby wyłączyć komputer.
  2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer i od razu naciśnij klawisz Esc.
  3. W menu startowym HP naciśnij klawisz funkcji diagnostyki systemu (F2).
  4. Wybierz pozycję Test dysku twardego.
  5. Po zakończeniu testu dysku twardego spróbuj normalnie uruchomić komputer.
  Jeżeli w wyniku testu dysku twardego problem nie zostanie rozwiązany, na ekranie zostanie wyświetlony kod błędu oraz numer identyfikacyjny do zgłoszeń gwarancyjnych. Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP w celu uzyskania wsparcia. Na podstawie numeru identyfikacyjnego do zgłoszeń gwarancyjnych pracownik Centrum obsługi klienta HP stwierdza, czy komputer kwalifikuje się do naprawy lub wymiany części w ramach gwarancji.
 4. Co zrobić w przypadku komunikatu „Dysk twardy nie istnieje”.
  Jeżeli nie można wykonać testu, a na ekranie został wyświetlony komunikat Brak dysku twardego, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP.
 5. Przywróć system operacyjny.
  Jeżeli test dysku twardego zakończył się pomyślnie, oznacza to, że dysk działa poprawnie. Tym niemniej mogło dojść do uszkodzenia lub usunięcia plików systemu operacyjnego. Za pomocą narzędzia Odzyskiwanie systemu ponownie zainstaluj system operacyjny i całe fabryczne oprogramowanie HP, co spowoduje przywrócenie fabrycznego obrazu komputera. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Przegląd opcji naprawy lub ponownej instalacji sytemu operacyjnego.
Zobacz również
Aby uzyskać dostęp do dodatkowych tematów, wróć do dokumentu Komputery przenośne HP – Przegląd menu startowego HP.

hp-online-communities

Actions
Loading...
Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


Contact HP

Contact HP

Let HP help you find the answer or identify a service location. Contact us >

Country: United States