hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP Photosmart All-in-One B010 series - Skanowanie do komputera

HP Photosmart All-in-One B010 series - Skanowanie do komputera
Skanowanie do komputera
 1. Załaduj oryginał.
  1. Unieś pokrywę urządzenia.
   Figure : Rysunek - Podnieś pokrywę
   Umieść oryginał w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
   Figure : Rysunek - Dosuwanie górnej krawędzi kartki z oryginałem do prawego dolnego rogu szyby
   Zamknij pokrywę.
 2. Rozpocznij skanowanie.
   note:
  Skanowanie wymaga podłączenia drukarki do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem do skanowania. Wyłączenie oprogramowania HP Digital Imaging spowoduje, że przycisk Skanuj na wyświetlaczu drukarki nie uruchomi automatycznie oprogramowania do skanowania HP. W takim wypadku do uruchomienia oprogramowania skanującego można użyć Centrum obsługi HP.
  1. Na ekranie startowym naciśnij przycisk obok Skanuj.
   Gdy wyświetlane jest okno podglądu Skanowania HP na komputerze, dostosuj wybrany obraz zgodnie z potrzebami. Kliknij przycisk Zakończ.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...