HP Support

hp-contact-secondary-navigation

Actions
Loading...

hp-share-print-widget

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper

Actions
Loading...

Skanowanie do komputera

HP Photosmart All-in-One B010 series - Skanowanie do komputera
Skanowanie do komputera
 1. Załaduj oryginał.
  1. Unieś pokrywę urządzenia.
   Figure : Rysunek - Podnieś pokrywę
   Umieść oryginał w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
   Figure : Rysunek - Dosuwanie górnej krawędzi kartki z oryginałem do prawego dolnego rogu szyby
   Zamknij pokrywę.
 2. Rozpocznij skanowanie.
   note:
  Skanowanie wymaga podłączenia drukarki do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem do skanowania. Wyłączenie oprogramowania HP Digital Imaging spowoduje, że przycisk Skanuj na wyświetlaczu drukarki nie uruchomi automatycznie oprogramowania do skanowania HP. W takim wypadku do uruchomienia oprogramowania skanującego można użyć Centrum obsługi HP.
  1. Na ekranie startowym naciśnij przycisk obok Skanuj.
   Gdy wyświetlane jest okno podglądu Skanowania HP na komputerze, dostosuj wybrany obraz zgodnie z potrzebami. Kliknij przycisk Zakończ.

hp-online-communities

Actions
Loading...
Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


Contact HP

Contact HP

Let HP help you find the answer or identify a service location. Contact us >

Country: United States