hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Monitory płaskie HP - Brak obrazu na monitorze

Ten dokument dotyczy monitorów płaskich HP.
Monitor jest podłączony do komputera, ale ekran jest pusty. Użyj procedury opisanej w tym dokumencie, aby rozwiązać ten problem lub aby ustalić, czy monitor jest uszkodzony.
Przed rozpoczęciem
Wykonaj następujące czynności, aby przygotować się do procedury rozwiązywania problemów.
 • Wyłącz komputer.
 • Odłącz wszystkie urządzenia od komputera, z wyjątkiem myszy i klawiatury. Obejmuje to odłączenie przenośnych napędów i kart pamięci stosowanych w aparatach fotograficznych.
 • Jeśli monitor posiada odłączany kabel, postaraj się o drugi kabel monitora do celów testowych.
Czynność 1: Sprawdzanie zasilania
Odłącz kabel wideo od monitora i sprawdź, czy kabel zasilający monitora jest podłączony do gniazdka sieciowego.
Po podłączeniu monitora do gniazdka sieciowego, naciśnij przycisk zasilania na monitorze. Na obudowie monitora powinna znajdować się kontrolka zasilania. Jak zachowuje się kontrolka?
 • Jeśli kontrolka nie świeci po naciśnięciu przycisku zasilania, oznacza to, że monitor nie jest zasilany lub jest uszkodzony. Sprawdź wszystkie poniższe pozycje przed rozpoczęciem serwisowania lub zwrotem monitora.
  • Sprawdź, czy gniazdko sieciowe jest zasilane i czy gniazdo elektryczne jest odpowiednie dla zasilania monitora.
  • Podłącz urządzenie do innego gniazda elektrycznego.
  • Podłącz inny kabel zasilający.
 • Jeśli kontrolka zaświeci, oznacza to, że monitor jest zasilany. Przejdź do następnego kroku.
Czynność 2: Wyświetlanie domyślnych komunikatów na ekranie
Wykonaj poniższe czynności w celu sprawdzenia, czy są wyświetlane domyślne komunikaty na ekranie.
 1. Podłącz kabel wideo i włącz komputer.
 2. Włącz monitor i zaczekaj około dziesięciu sekund na uruchomienie komputera.
 3. Podczas uruchamiania komputera odłącz kabel wideo. Co się stało?
  • Jeśli na monitorze ukaże się komunikat, oznacza to, że panel wyświetlacza działa, a problem dotyczy sygnału wideo. Więcej informacji dotyczących czynności związanych z rozwiązywaniem problemów można znaleźć w części Komunikaty No Signal, Signal out of Range, Sleep lub Power Save.
  • Jeśli monitor w dalszym ciągu nie wyświetla obrazu, wyłącz komputer i przejdź do następnego kroku.
Czynność 3: Rozwiązywanie problemów z wadliwym połączeniem wideo
Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić, czy połączenie wideo między komputerem a monitorem jest prawidłowe.
 1. Odłącz kabel wideo od komputera i od monitora.
 2. Sprawdź, czy w otworach złącza wideo w komputerze nie znajdują się zgięte lub połamane styki złącza wideo. Przy wyłączonym monitorze i komputerze wyprostuj zgięte styki za pomocą małej metalowej rurki, np. końcówki pustego ołówka automatycznego lub długopisu. Jeśli jakiekolwiek odłamane styki z kabla wideo znajdują się w małych otworach złącza wideo (w komputerze), usuń złamane styki za pomocą metalowej igły krawieckiej (lub podobnego ostro zakończonego trzpienia).
  Figure : Złącze wideo
 3. Podłącz inny kabel wideo do komputera i monitora. Jeśli to możliwe, użyj innego typu kabla. Jeśli na przykład monitor ma złącza HDMI i DVI, użyj raz jednego, a raz drugiego typu kabla — o ile to możliwe. W przeciwnym wypadku użyj nowego kabla tego samego typu.
Przejdź do następnego kroku.
Czynność 4: Testowanie połączenia wideo
Włącz komputer. Co się stało?
 • Jeśli monitor działa, jedna z poprzednich czynności rozwiązała problem. Problem został rozwiązany.
 • Jeśli ekran monitora pozostaje pusty, połącz monitor do innego komputera za pomocą innego kabla, aby sprawdzić, czy monitor działa. Przejdź do czynności Podłączanie monitora do innego komputera.
 • Jeśli monitor wyświetla ekran startowy, ale nie wyświetla ekranu systemu Windows, należy wykonać poniższe czynności, które pozwolą ustawić prawidłową rozdzielczość komputera.
   note:
  Ustal podstawową rozdzielczość monitora w instrukcji obsługi lub w danych technicznych monitora. Jeśli nie możesz ustalić podstawowej rozdzielczości posiadanego modelu monitora, użyj tymczasowo rozdzielczości 1024x768 na potrzeby tej procedury rozwiązywania problemu.
  1. Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F8, gdy pojawi się pierwszy ekran startowy.
  2. W przypadku systemu Windows Vista wybierz opcję Włącz obraz w niskiej rozdzielczości (640 x 480), naciśnij klawisz Enter i poczekaj, aż system Windows uruchomi się. Aby ustawić ustawienia ekranu, które są zgodne z monitorem, wykonaj procedurę opisaną w dokumentacji pomocy HP: Zmiana ustawień ekranu, obraz tła i wygaszacza ekranu w Windows Vista.
   W przypadku systemu Windows XP wybierz opcję Włącz tryb VGA, naciśnij klawisz Enter i poczekaj, aż system Windows uruchomi się. Kontynuuj wykonywanie tych czynności, aby ustawić rozdzielczość ekranu.
   W przypadku systemu Windows 98 lub ME wybierz opcję Tryb awaryjny i wykonaj poniższą procedurę, aby przełączyć się na standardowy tryb VGA:
   1. Gdy system Windows uruchomi się w trybie awaryjnym, kliknij menu Start i Uruchom.
   2. W polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie naciśnij klawisz Enter.
    Zostanie wyświetlone okno narzędzia konfiguracji MS.
   3. Kliknij przycisk Zaawansowane i wybierz opcję VGA 640 x 480 x 16, jeśli jest dostępna.
   4. Kliknij OK, aby uruchomić ponownie komputer.
   5. Po otwarciu systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
   6. W polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   7. Kliknij przycisk Zaawansowane i usuń znacznik wyboru obok opcji VGA 640 x 480 x 16.
   8. Kliknij OK.. NIE URUCHAMIAJ ponownie komputera.
  3. Po otwarciu systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, a następnie wybierz pozycję Właściwości (Windows XP, 98/Me) lub pozycję Personalizuj (Windows Vista).
  4. W systemie Windows Vista przewiń listę w dół i kliknij pozycję Właściwości ekranu.
   W przypadku systemów Windows XP, 98 i Me kliknij kartę Ustawienia.
  5. W systemie Windows Vista wybierz podstawową rozdzielczość monitora za pomocą suwaka rozdzielczości. Ustaw Kolory na Najwyższa (32 bity).
   W systemie Windows XP wybierz podstawową rozdzielczość monitora za pomocą suwaka rozdzielczości. Ustaw Jakość kolorów na Najwyższa (32 bity).
   W systemie Windows 98 lub Me wybierz podstawową rozdzielczość monitora za pomocą suwaka obszaru ekranu. Ustaw Kolory na True Color.
  6. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zastosuj.
   Ekran powinien na chwilę wyłączyć się, a następnie włączyć ponownie.
  7. Jeśli nowe ustawienia są zadowalające, kliknij Tak w oknie Ustawienia monitora. Jeśli nie jesteś zadowolony lub jeśli ekran zgaśnie, zaczekaj, aż system Windows przywróci ekran do poprzedniego stanu. Spróbuj wprowadzić inne ustawienie konfiguracji ekranu, które jest zgodne z monitorem i spełnia Twoje wymagania.
    note:
   Jeśli podstawowa rozdzielczość nie jest dostępna, pobierz i zainstaluj uaktualnione oprogramowanie sterownika wideo dla Twojego komputera. Aktualizacja sterownika wideo może spowodować dodanie nowych rozdzielczości (trybów graficznych).
  8. Ponownie uruchom komputer. Monitor powinien wyświetlać obraz w trybie pełnoekranowym w wysokiej jakości. Problem został rozwiązany.
Czynność 4: Podłączanie monitora do innego komputera
Za pomocą innego kabla podłącz monitor do innego komputera z wyjściem wideo. Wyłącz monitor i nowo podłączony komputer. Co się stało?
 • Jeśli monitor działa, prawdopodobnym źródłem problemów jest osprzęt wideo wyjściowego komputera. Możesz podłączyć oryginalny komputer do innego działającego monitora w celu uaktualnienia sterowników karty graficznej.
 • Jeśli ekran monitora jest nadal pusty, należy naprawić lub wymienić monitor.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...