hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Konfiguracja drukarki serii HP Officejet Pro 8000 do pracy w sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Wprowadzenie
W niniejszym dokumencie opisano instalację sterowników drukowania i innego oprogramowania dla urządzenia HP, które ma być używane w sieci bezprzewodowej lub przewodowej (Ethernet). Procedura konfiguracji komunikacji bezprzewodowej dotyczy sieci bezprzewodowej z punktem dostępu (sieci infrastrukturalnej). Niniejszy dokument zawiera również opis sposobu zmiany konfiguracji urządzenia, tak aby korzystało ono z sieci, a nie z interfejsu USB.
 note:
Jeżeli w sieci znajduje się więcej niż jeden komputer, oprogramowanie urządzenia HP musi być zainstalowane na każdym komputerze, na którym ma być ono współużytkowane.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...