hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP Deskjet 1050 J410 Series - Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów z drukowaniem
Jeżeli masz problemy z drukowaniem lub wydruki nie wyglądają tak, jak powinny, skorzystaj z odpowiedniego odnośnika, aby zapoznać się z możliwymi rozwiązaniami:
Rozwiązywanie typowych problemów z drukowaniem
Wypróbuj poniższe rozwiązania by rozwiązać problem. Rozwiązania są ustawione od najbardziej prawdopodobnego. Jeśli pierwsze z rozwiązań nie pomaga, przechodź do kolejnych do czasu rozwiązania problemu.
Rozwiązanie 1: Wznów drukowanie za pomocą panelu sterowania drukarki
 1. Jeżeli wskaźnik przycisku Zasilania miga, naciśnij przycisk Kopiuj Mono i Kopiuj Kolor, aby wznowić drukowanie.
 2. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 2: Zmień ustawienia drukowania dla bieżącego zadania
 1. W menu Plik w używanej aplikacji kliknij opcję Drukuj.
 2. Upewnij się, czy jako drukarkę wybrano to urządzenie.
 3. Kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Właściwości.
  W zależności od programu przycisk ten może nazywać się Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.
 4. Kliknij zakładkę Papier/Jakość.
 5. W obszarze Opcje zmiany rozmiaru na liście rozwijanej Papier wybierz opcję Więcej.
 6. Wybierz rodzaj papieru który został załadowany, a następnie kliknij OK.
  Przykładowo, wybierz Zwykły papier dla kopert, lub Papier fotograficzny dla zdjęć. Można także określić jakość obrazu.
 7. Postępuj zgodnie z tymi krokami w celu wybrania formatu papieru, jeśli drukujesz kopertę, zdjęcie małego formatu lub papier inny niż Letter czy A4.
  Kliknij opcję Zaawansowane.
  W obszarze Papier/wyjście na liście rozwijanej Rozmiar papieru wybierz odpowiedni rozmiar papieru.
  Wybierz odpowiedni rozmiar papieru i kliknij OK.
  Na przykład, jeżeli drukujesz na kopercie, wybierz odpowiedni rozmiar z listy Rozmiary kopert. Dla zdjęć można wybrać standardowy rozmiar zdjęcia obramowaniem.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie przycisk OK.
 9. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 3: Ustaw opcje drukowania kopert
 1. W menu Plik w używanej aplikacji kliknij opcję Drukuj.
 2. Upewnij się, czy jako drukarkę wybrano to urządzenie.
 3. Kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Właściwości.
  W zależności od programu przycisk ten może nazywać się Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.
 4. Kliknij zakładkę Papier/Jakość.
 5. W obszarze Opcje zmiany rozmiaru na liście rozwijanej Papier wybierz opcję Więcej.
 6. Przewiń do kategorii Rozmiary kopert i wybierz rozmiar koperty, jeśli jest dostępny.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie przycisk OK.
 8. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązywanie problemów z pojemnikami z tuszem
Wypróbuj poniższe rozwiązania by rozwiązać problem. Rozwiązania są ustawione od najbardziej prawdopodobnego. Jeśli pierwsze z rozwiązań nie pomaga, przechodź do kolejnych do czasu rozwiązania problemu.
Rozwiązanie 1: Sprawdzenie poziomów tuszu i opróżnionych pojemników
 1. Kliknij ikonę HP All-in-One na pulpicie by otworzyć oprogramowanie drukarki.
   note:
  Możesz także uzyskać dostęp do oprogramowania drukarki klikając Start > Programy > HP > HP Deskjet 1050 J410 > HP Deskjet 1050 J410.
 2. W oprogramowaniu drukarki kliknij Szacunkowe poziomy atramentu.
   note:
  Jeśli została zainstalowana napełniana lub regenerowana kaseta drukująca, lub gdy kaseta była używana w innej drukarce, wskaźnik poziomu atramentu może być niedokładny lub niedostępny.
   note:
  Wskazania i ostrzeżenia o poziomie tuszu są tylko szacunkowe i pozwalają na planowanie zapotrzebowania na tusz. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie tuszu postaraj się zaopatrzyć w nowy pojemnik, by uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wraz z końcem tuszu w pojemniku jakość zazwyczaj spada.
 3. Jeżeli rysunek wskazuje niski poziom lub brak tuszu i jakość wydruków nie spełnia oczekiwań, wymień pojemniki.
  Jeżeli grafiki wskazują na pełne pojemniki, nie trzeba ich jeszcze wymieniać. Przejdź do następnego rozwiązania.
   note:
  Jeżeli nie masz dostępu do oprogramowania drukarki, sprawdź panel sterowania drukarki. Jeżeli kontrolka pojemnika świeci, ale nie miga, może oznaczać to, że kończy się w nim tusz.
Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy nie brakuje pojemnika z tuszem
 1. Jeżeli ekran Szacunkowe poziomy tuszu wyświetla czerwony znak X przy pojemniku lub kontrolka pojemniki miga, oznacza to, ze pojemnik nie został zainstalowany i drukarka pracuje w trybie z jednym pojemnikiem. Dla uzyskania lepszej jakości druku zainstaluj wskazany pojemnik.
  Użyj trybu pracy z jednym pojemnikiem, aby pracować z drukarką z zainstalowanym tylko jednym pojemnikiem z tuszem. Tryb pracy z jednym pojemnikiem aktywuje się po wyjęciu jednego z pojemników z drukarki. Jeżeli zainstalowany będzie tylko pojemnik z czarnym tuszem, drukarka będzie pracowała w trybie odcieni szarości. Jeżeli zainstalowany będzie tylko pojemnik z kolorowym tuszem, wydruki będą kolorowe, ale czarny kolor będzie wyglądał lekko szaro i nie będzie całkowicie czarny.
 2. Aby zakończyć pracę w trybie rezerwowym, należy zainstalować w drukarce dwie kasety drukujące.
 3. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 3: Zainstaluj ponownie pojemniki z tuszem
 1. Sprawdź zasilanie.
 2. Załaduj papier.
 3. Wyjmij pojemnik.
  Otwórz drzwiczki dostępu do kaset drukujących.
  Poczekaj, aż karetka przesunie się na środek drukarki.
  Figure : Rysunek – Unoszenie klapki kaset drukujących
  Naciśnij, aby uwolnić pojemnik i wyjmij go z gniazda.
  Figure : Rysunek - Naciśnij zatrzask kasety drukującej by ją wyjąć
 4. Jeżeli pojemnik jest nowy sprawdź, czy zdjęta została taśma ochronna.
  Nowe pojemniki z tuszem są zabezpieczane plastikową taśmą. W przypadku gdy styki pojemnika są zakryte taśmą ochronną, drukarka nie może wykryć, czy pojemnik jest zainstalowany.
  Figure : Rysunek - Usuwanie plastikowej taśmy z nowego pojemnika z tuszem
 5. Włóż ponownie pojemnik z tuszem.
  Wsuń pojemnik do gniazda, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Figure : Rysunek – Instalowanie pojemników z tuszem
  Zamknij drzwiczki pojemników z tuszem.
  Figure : Rysunek – Zamykanie drzwiczek dostępu do pojemników z tuszem
 6. Wyrównaj pojemniki z tuszem.
 7. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 4: Sprawdź, czy pojemniki są zgodne z drukarką
 1. Pojemniki z tuszem mogą być niezgodne. Sprawdź, czy masz właściwy pojemnik do właściwej drukarki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z drukarką.
 2. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
  Firma HP zaleca stosowanie oryginalnych kaset drukujących produkcji HP. Oryginalne wkłady drukujące firmy HP są zaprojektowane i przetestowane wraz z drukarkami HP by pomóc w uzyskiwaniu wspaniałych rezultatów za każdym razem.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...