hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP Deskjet 1050 J410 Series - Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów z drukowaniem
Jeżeli masz problemy z drukowaniem lub wydruki nie wyglądają tak, jak powinny, skorzystaj z odpowiedniego odnośnika, aby zapoznać się z możliwymi rozwiązaniami:
Rozwiązywanie typowych problemów z drukowaniem
Wypróbuj poniższe rozwiązania by rozwiązać problem. Rozwiązania są ustawione od najbardziej prawdopodobnego. Jeśli pierwsze z rozwiązań nie pomaga, przechodź do kolejnych do czasu rozwiązania problemu.
Rozwiązanie 1: Wznów drukowanie za pomocą panelu sterowania drukarki
 1. Jeżeli wskaźnik przycisku Zasilania miga, naciśnij przycisk Kopiuj Mono i Kopiuj Kolor, aby wznowić drukowanie.
 2. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 2: Zmień ustawienia drukowania dla bieżącego zadania
 1. W menu Plik w używanej aplikacji kliknij opcję Drukuj.
 2. Upewnij się, czy jako drukarkę wybrano to urządzenie.
 3. Kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Właściwości.
  W zależności od programu przycisk ten może nazywać się Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.
 4. Kliknij zakładkę Papier/Jakość.
 5. W obszarze Opcje zmiany rozmiaru na liście rozwijanej Papier wybierz opcję Więcej.
 6. Wybierz rodzaj papieru który został załadowany, a następnie kliknij OK.
  Przykładowo, wybierz Zwykły papier dla kopert, lub Papier fotograficzny dla zdjęć. Można także określić jakość obrazu.
 7. Postępuj zgodnie z tymi krokami w celu wybrania formatu papieru, jeśli drukujesz kopertę, zdjęcie małego formatu lub papier inny niż Letter czy A4.
  Kliknij opcję Zaawansowane.
  W obszarze Papier/wyjście na liście rozwijanej Rozmiar papieru wybierz odpowiedni rozmiar papieru.
  Wybierz odpowiedni rozmiar papieru i kliknij OK.
  Na przykład, jeżeli drukujesz na kopercie, wybierz odpowiedni rozmiar z listy Rozmiary kopert. Dla zdjęć można wybrać standardowy rozmiar zdjęcia obramowaniem.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie przycisk OK.
 9. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 3: Ustaw opcje drukowania kopert
 1. W menu Plik w używanej aplikacji kliknij opcję Drukuj.
 2. Upewnij się, czy jako drukarkę wybrano to urządzenie.
 3. Kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Właściwości.
  W zależności od programu przycisk ten może nazywać się Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.
 4. Kliknij zakładkę Papier/Jakość.
 5. W obszarze Opcje zmiany rozmiaru na liście rozwijanej Papier wybierz opcję Więcej.
 6. Przewiń do kategorii Rozmiary kopert i wybierz rozmiar koperty, jeśli jest dostępny.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie przycisk OK.
 8. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązywanie problemów z pojemnikami z tuszem
Wypróbuj poniższe rozwiązania by rozwiązać problem. Rozwiązania są ustawione od najbardziej prawdopodobnego. Jeśli pierwsze z rozwiązań nie pomaga, przechodź do kolejnych do czasu rozwiązania problemu.
Rozwiązanie 1: Sprawdzenie poziomów tuszu i opróżnionych pojemników
 1. Kliknij ikonę HP All-in-One na pulpicie by otworzyć oprogramowanie drukarki.
   note:
  Możesz także uzyskać dostęp do oprogramowania drukarki klikając Start > Programy > HP > HP Deskjet 1050 J410 > HP Deskjet 1050 J410.
 2. W oprogramowaniu drukarki kliknij Szacunkowe poziomy atramentu.
   note:
  Jeśli została zainstalowana napełniana lub regenerowana kaseta drukująca, lub gdy kaseta była używana w innej drukarce, wskaźnik poziomu atramentu może być niedokładny lub niedostępny.
   note:
  Wskazania i ostrzeżenia o poziomie tuszu są tylko szacunkowe i pozwalają na planowanie zapotrzebowania na tusz. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie tuszu postaraj się zaopatrzyć w nowy pojemnik, by uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wraz z końcem tuszu w pojemniku jakość zazwyczaj spada.
 3. Jeżeli rysunek wskazuje niski poziom lub brak tuszu i jakość wydruków nie spełnia oczekiwań, wymień pojemniki.
  Jeżeli grafiki wskazują na pełne pojemniki, nie trzeba ich jeszcze wymieniać. Przejdź do następnego rozwiązania.
   note:
  Jeżeli nie masz dostępu do oprogramowania drukarki, sprawdź panel sterowania drukarki. Jeżeli kontrolka pojemnika świeci, ale nie miga, może oznaczać to, że kończy się w nim tusz.
Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy nie brakuje pojemnika z tuszem
 1. Jeżeli ekran Szacunkowe poziomy tuszu wyświetla czerwony znak X przy pojemniku lub kontrolka pojemniki miga, oznacza to, ze pojemnik nie został zainstalowany i drukarka pracuje w trybie z jednym pojemnikiem. Dla uzyskania lepszej jakości druku zainstaluj wskazany pojemnik.
  Użyj trybu pracy z jednym pojemnikiem, aby pracować z drukarką z zainstalowanym tylko jednym pojemnikiem z tuszem. Tryb pracy z jednym pojemnikiem aktywuje się po wyjęciu jednego z pojemników z drukarki. Jeżeli zainstalowany będzie tylko pojemnik z czarnym tuszem, drukarka będzie pracowała w trybie odcieni szarości. Jeżeli zainstalowany będzie tylko pojemnik z kolorowym tuszem, wydruki będą kolorowe, ale czarny kolor będzie wyglądał lekko szaro i nie będzie całkowicie czarny.
 2. Aby zakończyć pracę w trybie rezerwowym, należy zainstalować w drukarce dwie kasety drukujące.
 3. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 3: Zainstaluj ponownie pojemniki z tuszem
 1. Sprawdź zasilanie.
 2. Załaduj papier.
 3. Wyjmij pojemnik.
  Otwórz drzwiczki dostępu do kaset drukujących.
  Poczekaj, aż karetka przesunie się na środek drukarki.
  Figure : Rysunek – Unoszenie klapki kaset drukujących
  Naciśnij, aby uwolnić pojemnik i wyjmij go z gniazda.
  Figure : Rysunek - Naciśnij zatrzask kasety drukującej by ją wyjąć
 4. Jeżeli pojemnik jest nowy sprawdź, czy zdjęta została taśma ochronna.
  Nowe pojemniki z tuszem są zabezpieczane plastikową taśmą. W przypadku gdy styki pojemnika są zakryte taśmą ochronną, drukarka nie może wykryć, czy pojemnik jest zainstalowany.
  Figure : Rysunek - Usuwanie plastikowej taśmy z nowego pojemnika z tuszem
 5. Włóż ponownie pojemnik z tuszem.
  Wsuń pojemnik do gniazda, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Figure : Rysunek – Instalowanie pojemników z tuszem
  Zamknij drzwiczki pojemników z tuszem.
  Figure : Rysunek – Zamykanie drzwiczek dostępu do pojemników z tuszem
 6. Wyrównaj pojemniki z tuszem.
 7. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 4: Sprawdź, czy pojemniki są zgodne z drukarką
 1. Pojemniki z tuszem mogą być niezgodne. Sprawdź, czy masz właściwy pojemnik do właściwej drukarki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z drukarką.
 2. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
  Firma HP zaleca stosowanie oryginalnych kaset drukujących produkcji HP. Oryginalne wkłady drukujące firmy HP są zaprojektowane i przetestowane wraz z drukarkami HP by pomóc w uzyskiwaniu wspaniałych rezultatów za każdym razem.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Prefer to troubleshoot on your own?

Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...