HP Support

hp-contact-secondary-navigation

Actions
Loading...

hp-share-print-widget

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper

Actions
Loading...

Na komputerze wyświetlany jest komunikat „Problem z pojemnikiem z tuszem", „Nieprawidłowy pojemnik z tuszem", „Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem" lub „Brak pojemnika z tuszem"

Problem
Po zainstalowaniu pojemnika z tuszem jedna lub obie kontrolki stanu pojemnika z tuszem zaczynają migać. Drukarka nie drukuje. Na ekranie komputera pojawia się jeden z poniższych komunikatów o błędzie:
 • Problem z pojemnikiem z tuszem
 • Nieprawidłowy pojemnik z tuszem
 • Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem
 • Brak pojemnika z tuszem
Rozwiązanie
Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.
Krok pierwszy: Określ, który pojemnik z tuszem jest przyczyną problemu
Jeśli w komunikacie wskazany jest konkretny pojemnik, przejdź do następnego kroku opisanego w tym dokumencie.
Jeśli w komunikacie nie jest wskazany konkretny pojemnik, należy znaleźć pojemnik z tuszem, który sprawia problem.
Aby określić, który pojemnik z tuszem jest przyczyną problemu, sprawdź, która kontrolka pojemnika z tuszem miga. Kontrolki stanu pojemników z tuszem znajdują się bezpośrednio pod przyciskami Cancel i Resume na panelu kontrolnym drukarki. Kontrolka po lewej stronie dotyczy pojemnika z trójkolorowym tuszem. Kontrolka po prawej stronie dotyczy pojemnika z czarnym tuszem. Miganie kontrolki oznacza, że dany pojemnik z tuszem wymaga uwagi.
  Figure : Kontrolka stanu pojemnika z tuszem
  Rozmieszczenie kontrolek stanu pojemników z tuszem
 1. Kontrolka po lewej stronie informuje o stanie pojemnika z trójkolorowym tuszem
 2. Kontrolka po prawej stronie informuje o stanie pojemnika z czarnym tuszem
 note:
W przypadku gdy obie kontrolki migają, oba pojemniki z tuszem mogą powodować problem lub drukarka nie jest w stanie wskazać konkretnego pojemnika.
Określiwszy, który pojemnik z tuszem powoduje problem, wykonaj poniższe czynności.
Krok drugi: Wyjmij, sprawdź i ponownie włóż pojemnik z tuszem
Pojemnik z tuszem może nie mieć pełnego kontaktu ze stykami urządzenia. Wyjęcie i ponowne włożenie pojemnika może rozwiązać problem.
 note:
Firma HP nie odpowiada za jakość regenerowanych lub napełnianych pojemników z tuszem. Używaj oryginalnych pojemników z tuszem firmy HP, aby zapewnić dobrą jakość wydruku.
 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 2. Otwórz pokrywę urządzenia i zaczekaj, aż karetka będzie bezczynna i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Lekko naciśnij na brzeg pojemnika, aby go zwolnić.
 4. Wysuń pojemnik z tuszem i obejrzyj go.
  Figure : Wyjmij pojemnik z tuszem
  Ilustracja przedstawiająca wyjmowanie pojemnika z tuszem
   caution:
  Nie dotykaj miedzianych styków elektrycznych ani dysz.
   Figure : Styki elektryczne i dysze
   Ilustracja przedstawiająca dysze i miedziane styki pojemnika z tuszem
  1. Miedziane styki elektryczne
  2. Dysze
  • Sprawdź, czy styki elektryczne nie są zanieczyszczone.
  • Upewnij się, że przeźroczysta taśma chroniąca dysze została zdjęta.
    caution:
   Nie próbuj usunąć miedzianego paska styku.
   Figure : Zdejmij przeźroczystą taśmę chroniącą dysze
   Ilustracja przedstawiająca przeźroczystą taśmę chroniącą styki i dysze
  • Sprawdź numer pojemnika na etykiecie i upewnij się, że jest on zgodny z urządzeniem. Aby znaleźć listę zgodnych pojemników z tuszem, wykonaj następujące czynności:
   1. Wejdź na stronę internetową SureSupply.
   2. Kliknij łącze wyboru języka znajdujące się obok ikony globusa.
    Figure : Wybór języka
    Czerwona strzałka wskazująca łącze wyboru języka
   3. Z rozwijanej listy wybierz właściwy Język oraz Lokalizację, a następnie kliknij Zapisz.
   4. Wpisz numer produktu i naciśnij Enter. Wyświetlona zostanie lista zgodnych pojemników z tuszem.
 5. Jeśli pojemnik z tuszem jest zgodny z urządzeniem, ponownie włóż go na miejsce.
  • Pojemnik z tuszem trójkolorowym należy włożyć w lewe gniazdo karetki drukującej.
  • Pojemnik z czarnym tuszem należy włożyć w prawe gniazdo karetki drukującej.
 6. Wciśnij pojemnik do karetki aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Figure : Umieść pojemnik z tuszem w karetce
  Ilustracja przedstawiająca umieszczanie pojemnika z tuszem w karetce
  Figure : Dociśnij pojemnik na miejsce
  Ilustracja przedstawiająca dociskanie pojemnika kciukiem do gniazda
 7. Zamknij pokrywę urządzenia.
Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnej czynności.
Krok trzeci: Wyczyść styki pojemnika z tuszem
 1. W celu wyczyszczenia wkładu atramentowego i karetki, przygotuj następujące materiały:
  • Czystą wodę destylowaną. Jeżeli nie masz wody destylowanej, użyj wody butelkowanej lub filtrowanej. Woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które uszkodzą wkład atramentowy.
  • Bawełniane waciki na patyczku lub dowolny inny miękki materiał niepozostawiający włókien, które mogłyby przyczepić się do wkładu (np. filtry do kawy).
  • Kartki papieru lub papierowy ręcznik, na którym można położyć wkład podczas czyszczenia.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładu atramentowego i zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawała dźwięków.
 3. Wyjmij przewód zasilający z gniazda w tylnej części drukarki.
 4. Wyjmij wkład i połóż go na kawałku papieru, tak aby płytka z otworami dysz była skierowana do góry.
   note:
  Po wyjęciu wkładów atramentowych nie należy zostawiać ich poza drukarką dłużej niż 30 minut. W przeciwnym razie zaschnięty atrament może zablokować dysze.
 5. Zanurz czysty patyczek z pianki gumowej lub niestrzępiącą się ściereczkę w wodzie destylowanej i wyciśnij nadmiar wody.
 6. Wyczyść tylko styki w kolorze miedzi
   Figure : Wyczyść styki
  1. Styki miedziane
  2. Dysze atramentowe (nie czyścić)
 7. Potwórz powyższe czynności dla pozostałych wkładów.
 8. Lekko zwilż kolejny bawełniany wacik wodą destylowaną i wyciśnij nadmiar wody.
 9. Przetrzyj wacikiem styki elektryczne karetki wewnątrz drukarki, w gniazdach przeznaczonych na wkłady atramentowe.
  Figure : Styki elektryczne wewnątrz gniazda wkładu atramentowego
  Ilustracja: Styki elektryczne wewnątrz gniazda wkładu atramentowego
 10. Pozostaw wkład i styki elektryczne w karetce na 10 minut do wyschnięcia.
 11. Zainstaluj z powrotem wkłady atramentowe.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 13. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 14. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 15. Spróbuj wydrukować dowolną stronę.
 16. Jeśli nadal nie można drukować, powtórz te czynności, aby wyczyścić i ponownie włożyć wkłady atramentowe. Aby przywrócić funkcję drukowania, konieczne może być wielokrotne czyszczenie.
Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnej czynności.
Krok czwarty: Powtórz czynność czyszczenia oraz wyjęcia i ponownego włożenia pojemnika z tuszem
Jeśli problem nadal występuje, ponownie wyjmij i włóż pojemnik z tuszem i oczyść jego styki
Jeżeli problem nadal nie ustąpił, przejdź do następnej czynności.
Krok piąty: Wymień pojemnik z tuszem
 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 2. Otwórz pokrywę urządzenia i zaczekaj, aż karetka będzie bezczynna i nie będzie generować żadnych dźwięków.
 3. Wciśnij lekko koniec wkładu, aby go zwolnić.
 4. Wyjmij wkład drukujący z gniazda
  Figure : Wyjmowanie wkładu
  Ilustracja przedstawiająca czynności wyjmowania wkładu drukującego
 5. Wyjmij nowy wkład z opakowania.
 6. Wciśnij wkład do gniazda, tak aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
  • Wkład trójkolorowy należy włożyć w lewe gniazdo karetki drukującej.
  • Czarny wkład należy włożyć w prawe gniazdo karetki drukującej.
  Figure : Wciskanie wkładu drukującego do karetki
  Ilustracja przedstawiająca wciskanie wkładu w karetce drukującej
  Figure : Wsuwanie wkładu drukującego do karetki
  Ilustracja przedstawiająca wsuwanie wkładu kciukiem do gniazda
 7. Zamknij pokrywę urządzenia.
 8. Spróbuj wydrukować ponownie..
Jeżeli problem nadal nie ustąpił, przejdź do następnej czynności.
 note:
W razie braku zamiennego pojemnika z tuszem można drukować w trybie rezerwowym. Wyjmij sprawiający problem pojemnik z tuszem i drukuj przy użyciu pozostałego pojemnika. Jeśli zostanie wyjęty pojemnik z tuszem trójkolorowym, wydruki będą w odcieniach szarości, a jeśli pojemnik z tuszem czarnym lub fotograficznym, urządzenie będzie drukować powoli, a kolory na wydruku mogą się różnić.
Krok szósty: Urządzenie wymaga naprawy w punkcie serwisowym
Dane kontaktowe dotyczą wszystkich krajów i regionów z wyjątkiem regionu Azji i Pacyfiku.
Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, należy oddać urządzenie do serwisu.
Sprawdź, czy urządzenie podlega jeszcze ochronie gwarancyjnej. Jeśli potrzebujesz pomocy z określeniem stanu gwarancji urządzania, przejdź do sekcji Narzędzie do sprawdzania gwarancji firmy HP.

hp-online-communities

Actions
Loading...
Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


Contact HP

Contact HP

Let HP help you find the answer or identify a service location. Contact us >

Country: United States