hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery przenośne HP - Rozwiązywanie problemów dotyczących słuchawek Bluetooth

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows 7 lub Vista.
Bluetooth jest cyfrowym protokołem bezprzewodowej transmisji danych umożliwiającym łączenie się urządzeń znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie. Bluetooth, podobnie jak inne protokoły transmisji bezprzewodowej, do łączenia wykorzystuje częstotliwości radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń bezprzewodowych, bądź urządzenia te mogą zakłócać połączenie Bluetooth. Sygnał Bluetooth zakłócają na przykład telefony bezprzewodowe. Środowisko pracy urządzenia i komputera, jak na przykład obecność metalowych instalacji hydraulicznych, może także mieć wpływ na jego działanie.
Unikanie wymienionych konfliktów wyeliminuje większość problemów dotyczących komunikacji Bluetooth. W przypadku niektórych problemów, jak trudności ze skonfigurowaniem Bluetooth czy nieprawidłowym działaniem słuchawek Bluetooth, związanych z pasmem częstotliwości oraz problemów z odtwarzaniem plików multimedialnych odłącz urządzenie, aby usunąć ustawienia połączenia, zainstaluj najnowszy sterownik HP Bluetooth z witryny firmy HP, a następnie ponownie sparuj urządzenia. Jeśli problem nadal będzie występował, zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.
Dlaczego wyświetlany jest komunikat o błędzie „Urządzenie nie zostało odnalezione”?
Jeśli po zainstalowaniu najnowszego sterownika HP Bluetooth i próbie ponownego połączenia urządzenia Bluetooth z komputerem jest wyświetlany komunikat o błędzie nie znaleziono urządzenia lub nie wykryto interfejsu Bluetooth istnieje prawdopodobieństwo, że komputer nie jest wyposażony w interfejs Bluetooth. Aby sprawdzić, czy interfejs Bluetooth jest dostępny na komputerze, wykonaj poniższe czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz menedżer, a następnie wybierz z listy program Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie, aby rozwinąć listę Karty sieciowe i sprawdź, czy został wyświetlony element Bluetooth.
 3. Jeśli nie ma takiej pozycji, sprzęt Bluetooth nie jest zainstalowany na komputerze.
Możesz także otworzyć program HP Wireless Assistant i sprawdzić, czy w obszarze Sieci jest wyświetlony element Bluetooth. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie ikonę programu HP Wireless Assistant na pasku zadań.
Jeśli na pasku zadań nie ma ikony HP Wireless Assistant, jej wyświetlanie można włączyć w opcjach aplikacji. Kliknij Start, wpisz w polu wyszukiwania HP Wireless, a następnie z listy wybierz element HP Wireless Assistant. Następnie kliknij Właściwości. Zaznacz pole wyboru Ikona programu HP Wireless Assistant w obszarze powiadomień, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
Jeśli ikona programu HP Wireless Assistant nadal będzie niewidoczna, kliknij ikonę Pokaż ukryte ikony , kliknij Dostosuj, a następnie wybierz opcję Pokaż ikony i powiadomienia z listy rozwijanej obok ikony programu HP Wireless Assistant .
 note:
Oprogramowanie Bluetooth dostarczone z komputerem zostanie zainstalowane, nawet jeśli komputer nie ma sprzętu Bluetooth. Z tego powodu ikona Bluetooth może być wyświetlana na pasku zadań.
Dlaczego opcja słuchawek nie jest wyświetlana, gdy używam Szybkiego połączenia?
Brak opcji słuchawek po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony Bluetooth na pasku zadań i wybraniu opcji szybkie połączenie. Po wybraniu opcji zestaw słuchawkowy nie zostaną wykryte żadne słuchawki. Zestawy słuchawkowe i słuchawki korzystają z różnych usług.
Dlaczego nie mogę odsłuchać pliku multimedialnego z sieci bezprzewodowej, używając zestawu słuchawkowego Bluetooth?
Słuchawki wykorzystują ponad 90% przepustowości pasma Bluetooth. Jeśli zainicjujesz dowolną inną aktywność Bluetooth (jak sprawdzanie urządzeń będących w zasięgu lub spróbujesz użyć dowolnych innych usług Bluetooth), odtwarzana muzyka może przerywać, przeskakiwać albo słuchawki mogą odłączyć się od źródła audio.
Ilość zakłóceń radiowych w pobliżu urządzenia ma wpływ na działanie i ogranicza zasięg. Sygnał Bluetooth mogą także zakłócać inne urządzenia bezprzewodowe, które są w pobliżu, jak telefony bezprzewodowe czy elektroniczne nianie. Ponadto przesyłanie plików za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (WLAN) podczas odsłuchiwania dźwięku stereofonicznego przy użyciu połączenia Bluetooth może spowodować zniekształcenia i/lub utratę połączenia.
Generalnie należy spodziewać się przerw w odsłuchu w miarę wzrastania odległości między komputerem a słuchawkami. Maksymalny zasięg to 5 metrów. Aby zapewnić jego optymalne działanie, zestawu słuchawkowego Bluetooth należy używać w pobliżu komputera, a słuchając muzyki, nie należy używać interfejsu Bluetooth do innych celów. Pasmo Bluetooth ma za małą przepustowość, aby obsługiwać inne urządzenia podczas odsłuchiwania dźwięku stereo wysokiej jakości.
 note:
Sieć bezprzewodowa (WLAN) i transmisja Bluetooth wykorzystują to samo niezarezerwowane pasmo 2,4 GHz i dlatego w przypadku jednoczesnego użycia mogą wystąpić wzajemne zakłócenia działania. Ponadto do transmisji dźwięku stereo wymagane są wysokie częstotliwości w celu zapewnienia wysokiej jakości dźwięku i połączenia.
Dlaczego muzyka w słuchawkach przerywa, fragmenty są powtarzane lub dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem?
Jeśli przyczyną nieprawidłowości nie są problemy dotyczące pasma, omówione w poprzedniej sekcji, nieprawidłowości mogą być spowodowane przez różnorodne czynniki. Poniższa lista kontrolna może pomóc w rozwiązaniu problemu.
 • Czy tryb wyświetlania był niedawno przełączany między ekranem wbudowanym a zewnętrznym monitorem?
  Podczas przełączania trybów wyświetlania mogą być powtarzane fragmenty muzyki, odtwarzanie może przerywać lub mogą być pomijane kilkusekundowe fragmenty aż do zsynchronizowania.
 • Czy komputer znajdował się niedawno w stanie wstrzymania, hibernacji lub został wyłączony?
  Jeśli tak, połączenie ze słuchawkami zostało przerwane, więc po włączeniu komputera musi zostać nawiązane ponownie. Po nawiązaniu połączenia ze słuchawkami konieczne może okazać się zamknięcie i ponowne uruchomienie odtwarzacza audio.
 • Czy dźwięk odtwarzacza audio został niedawno wyciszony, a następnie włączony?
  Jeśli tak, synchronizacja dźwięku może zająć kilka sekund.
 • Czy podczas odsłuchu instalujesz, usuwasz lub kopiujesz pliki z karty SD?
  Instalowanie, usuwanie lub kopiowanie plików zajmuje zasoby systemowe i może obniżyć jakość dźwięku odsłuchiwanego przez słuchawki.
 • Czy słuchawki były niedawno ładowane?
  Sprawdź, czy słuchawki są naładowane. Niskie napięcie zasilania może powodować zakłócenia sygnału.
 • Czy używane słuchawki Bluetooth są starszego typu?
  Starsze modele słuchawek Bluetooth mogą być niezgodne ze sterownikiem.
Dlaczego nie słyszę muzyki w słuchawkach?
Aby odsłuchiwać muzykę przez słuchawki po ich wykryciu i sparowaniu oraz po włączeniu dla nich synchronizacji audio, należy zamknąć i uruchomić ponownie odtwarzacz audio.
Dlaczego nie słyszę muzyki przez głośniki komputera po użyciu słuchawek Bluetooth?
Aby odtwarzać muzykę przez domyślne urządzenie dźwiękowe, należy odłączyć synchronizację audio dla słuchawek, a następnie zamknąć i ponownie uruchomić odtwarzacz audio. Na niektórych platformach, aby odtwarzać dźwięk przez domyślne urządzenie audio, może być konieczne usunięcie sparowania słuchawek.
W jaki sposób regulować głośność?
Głośność można oddzielnie regulować za pomocą samych słuchawek lub z poziomu komputera.
Głośność ustawiona w komputerze PC jest domyślnie ustawiana na maksymalną po pierwszym użyciu słuchawek. Po ustawieniu głośności na komputerze PC ustawiona wartość będzie używana przy kolejnym nawiązaniu połączenia ze słuchawkami.
Aby dostosować głośność na komputerze, kliknij ikonę regulacji głośności na pasku zadań, aby otworzyć panel sterowania głośnością. Następnie dostosuj głośność słuchawek, przesuwając suwak głośności.
Wybranie opcji wyciszenia w panelu sterowania głośnością dla wszystkich urządzeń lub suwaka głośności nie ma żadnego wpływu na ustawienie głośności.
Sprzętowe przyciski sterowania głośnością, jak zamontowane na klawiaturze lub stacji dokującej, nie sterują głośnością słuchawek. Podobnie użycie przycisku wyciszania na klawiaturze lub stacji dokującej nie wpływa na działanie słuchawek.
Jeśli słuchawki mają zamontowany mikrofon, w zestawie słuchawkowym znajduje się przycisk wyciszenia, ale steruje on tylko mikrofonem. Najlepszym sposobem całkowitego wyciszenia dźwięku jest użycie funkcji wyciszania odtwarzacza audio. Po wyciszeniu i anulowaniu wyciszenia za pomocą odtwarzacza audio synchronizacja dźwięku może zająć kilka sekund.
Dlaczego w systemie Windows Vista przycisk W przód/Następny na słuchawkach Bluetooth nie włącza odtwarzania następnego utworu na liście odtwarzania?
Ten problem można rozwiązać, dostosowując niektóre ustawienia. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wprowadź audio w polu wyszukiwania, a następnie wybierz z listy element Ustawienia dźwięku i urządzeń audio.
 2. Na karcie Audio anuluj zaznaczenie pola wyboru „Użyj tylko domyślnych urządzeń”, a następnie zaznacz to pole ponownie. Zapisz ustawienia i zamknij okno.
Dlaczego w systemie Windows 7 przycisk W przód/Następny na słuchawkach Bluetooth nie włącza odtwarzania następnego utworu na liście odtwarzania?
Ten problem można rozwiązać, ustawiając słuchawki jako urządzenie domyślne. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz w polu wyszukiwania dźwięk, a następnie wybierz z listy wyników pozycję Dźwięk.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy słuchawki Bluetooth i wybierz polecenie Ustaw jako urządzenie domyślne.
 3. Kliknij przyciski Zastosuj, a następnie OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...