HP Support

hp-contact-secondary-navigation

Actions
Loading...

hp-share-print-widget

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper

Actions
Loading...

Felsöka maskinvaruproblem med PC-Doctor

Detta dokument avser HP:s och Compaqs stationära datorer med Windows XP och diagnostikprogrammet PC-Doctor.
 note:
Det kan hända att du har en annan version av PC-Doctor än den som illustreras i det här dokumentet. Många HP-datorer som tillverkades innan 2004 har inte PC-Doctor installerat.
PC-Doctor är ett programvarubaserat verktyg som underlättar diagnostisering av diverse datorproblem. Verktyget löser inte maskinvaruproblemen i sig, men kan däremot ge besked om vad som är fel med datorn genom en felsökningsprocedur som identifierar problemet. Utöver information om hur man använder PC-Doctor innehåller det här dokumentet tips och råd om hur man löser maskinvaruproblem.
När det går att starta datorn, men inte Windows, laddar du ner verktyget PC-Doctor Offline DOS Diagnostics och sparar det på en startbar diskett eller optisk skiva (cd) för att verifiera maskinvaruproblem utan att öppna Windows. Vissa datorer levereras med detta verktyg förinstallerat på hårddisken. I så fall kan du skapa den startbara disketten eller cd-skivan på datorn. Om datorn inte har verktyget eller inte fungerar tillräckligt bra för att du ska kunna skapa den startbara disketten eller cd-skivan laddar du ner den senaste versionen av PC-Doctor Offline DOS Diagnostics från HP:s webbplats. Se (HP WWSG) Använda PC-Doctor Offline DOS Diagnostics för att felsöka maskinvaruproblem (på engelska).
PC-Doctor-testerna är uppdelade i kategorier; ljud, kommunikation, system o.s.v. Det här dokumentet är anpassat för att motsvara de kategorier som används i PC-Doctor. Välj det avsnitt som passar bäst. Om du är osäker på systemets skick eller vill kontrollera det i största allmänhet börjar du med avsnittet System. Som referens innehåller det här dokumentet även avsnitt om hur man startar PC-Doctor, tar fram systemrapporter, förklaringar av felkoder och en beskrivning av hur man skapar en diskett eller optisk skiva för att använda PC-Doctor utan att starta Windows.
Om en felkod visas efter något av testerna kontaktar du HP:s supportavdelning och ber om hjälp. Anteckna felkoden så att du kan uppge den för supportteknikern.
 note:
PC-Doctor är avsett för datorns ursprungliga maskinvarukonfiguration. Även om verktyget kan fungera på maskinvara som har installerats i efterhand har PC-Doctor utvecklats särskilt med tanke på den maskinvara som HP ursprungligen installerade på datorn.
Innan du börjar
Var noga med att vidta följande åtgärder innan du utför testerna i det här dokumentet:
 • Starta om datorn och logga in som administratör (de flesta hemdatorer är redan konfigurerade med ett konto med administratörsbehörighet).
 • Stäng alla program. Det är extra viktigt att stänga anti-virusprogram.
 • Skriv ut det här dokumentet så att du enkelt kan följa anvisningarna när du startar om datorn.
Starta PC-Doctor
 1. Använd någon av metoder nedan för att starta PC-Doctor:
  • För flertalet datorer fungerar följande procedur: Klicka på Start > Alla program > PC Help & Tools > PC-Doctor.
  • På vissa HP Pavilion-datorer gör du istället så här: Klicka på Start > Alla program > Hewlett-Packard > HP Pavilion PC Tools > PC-Doctor.
  • På vissa Compaq Presario-datorer följer du anvisningarna nedan:
   1. Klicka på Start > Kör och skriv följande i fältet Öppna: pcdrw32
   2. Klicka på OK.
  PC-Doctor öppnas i huvudfönstret (se figuren nedan). I huvudfönstret visas en lista med kategorier, bl.a. Audio (Ljud), Communications (Kommunikation), System Test (Systemtest), System Information (Systeminformation) och Results (Resultat). I dessa kategorier finns olika tester och verktyg för felsökning av datorn. Andra versioner av PC-Doctor skiljer sig åt, men har liknande kategorier och funktioner.
 2. Börja testningen genom att klicka på en enhetskategori eller ett alternativ på menylistan till vänster i huvudfönstret. Ett fönster öppnas.
 3. Starta om datorn när du klar med användningen av PC-Doctor.
Figure : Huvudfönstret i PC-Doctor
Ljud
Använd ljud- och mikrofontesterna för att kontrollera om det har uppstått problem med ljudkomponenterna. Ljudproblem kan vara svåra att diagnostisera och även om resultatet av de här testerna ger en indikation om var felet ligger är det inte säkert att problemet identifieras exakt. Var därför noga med att alltid kontrollera portar och kontakter extra noga samt att kontrollera högtalare och mikrofoner i andra ljudenheter innan du drar slutsatsen att det är fel på ljudkortet. Volymreglagen är placerade under Tools (Verktyg) så att du enkelt kan kontrollera om ljudet har skruvats ner eller stängts av helt.
Ljudenhetstesterna beskrivs i de följande två avsnitten som även innehåller länkar till ytterligare information om de olika felkoderna.
Ljudenhet – högtalare, hörlurar och ljudkort
Testa högtalarna (och ljudkortet) i Audio-fönstret (Ljud) i PC-Doctor. Klicka på Run Test (Kör test) för att genomföra ljudenhetstestet. Ett fönster med ett antal knappar öppnas. Knapparna i avsnittet WAV testar systemets förmåga att spela upp wav-filer och kan användas för att kontroller om det hörs något ljud i ljudkanalerna. Använd knapparna nedan för att testa de olika ljudfunktionerna:
 note:
PC-Doctor har endast stöd för höger och vänster ljudkanal. För system som har mer än två högtalare (och baselement) anslutna måste det högtalarinställningsprogram som medföljer datorn eller ljudkortet användas.
 • WAV-knapparna Left Channel (Vänster kanal) och Right Channel (Höger kanal) – använd dessa knappar för att kontrollera om det hörs ljud i vänster respektive höger högtalare. Du kan även använda de här knapparn för att kontrollera att vänster och höger högtalare är korrekt placerade. Om det inte hörs något ljud i en eller båda kanalerna kontrollerar du volyminställningarna, ljudkablarnas anslutning, att rätt drivrutin är installerad, att ljudet är aktiverat i BIOS-inställningar (endast moderkortsljud) och att det inte är något fel på högtalarledningarna genom att ansluta dem till en annan ljudenhet.
 • WAV-knappen Both Channels (Båda kanalerna) – klicka här för att testa vänster och höger kanal samtidigt. Detta är en praktisk funktion om du har ett äkta stereosystem (separata signaler). Om det hörs ljud när du klickar på vänster och höger kanalknapp var för sig, men det hörs något ljud alls eller enbart statiskt brus eller knäppande när du klickar på knappen för båda kanalerna kan detta tyda på ett problem med ljuddrivrutinen eller ljudkortet.
 • MIDI-knappen Both Channels (Båda kanalerna) – den här knappen är praktisk för att kontrollera om det går att spela upp MIDI-musik i stereo eller ens överhuvudtaget. Om det inte går att spela upp MIDI-ljud kontrollerar du att vågformstabellerna har laddats på fliken MIDI i egenskaperna för ljudkortet.
 • Internal speaker-knappen (Inbyggda högtalare) Beep (Ljudsignal) – använd det här testet för att kontrollera om det hörs ljud från datorns inbyggda högtalare. Det sitter en liten högtalare inuti datorn som används för de ljudsignaler som hörs när det uppstår ett fel i systemet. Om det inte hörs ljud från denna högtalare kontrollerar att du den är ansluten till moderkortet och aktiverad i BIOS-inställningarna.
Ljudenhet – mikrofon
Testa mikrofoningångarna i PC-Doctors Audio-fönster (Ljud). Följ anvisningarna nedan för att testa mikrofonen:
 1. Klicka på Run Test (Utför test).
   note:
  Du måste ha en mikrofon ansluten till mikrofonporten på ljudkortet och vara säker på att högtalarna kan spela upp ljud från datorn.
 2. Klicka på Record (Spela in) och tala högt och tydligt i mikrofonen för att skapa en tre sekunder lång ljudinspelning.
 3. Klicka på Play (Spela) för att lyssna på ljudinspelningen. Om det inte hörs något ljud kontrollerar du att mikrofonen fungerar genom att ansluta den till en annan enhet, t.ex. en bandspelare. Kontrollera även att kontakterna är ordentligt anslutna. PC-Doctor-felkoden SC###-12 visas när mikrofonen inte är ansluten.
Lagringsmedia (hårddiskar, cd- och dvd-enheter, diskettstationer och minneskortläsare)
Testerna av lagringsmedia som beskrivs i det här avsnittet används för att kontrollera att enheten kan skriva och lagra data korrekt. Som lagringsenheter räknas minneskortläsare, cd- och dvd-enheter, diskettstationer och hårddiskar. Verktygen Diskrensning och Diskdefragmenteraren är också smidigt tillgängliga i Storage-fönstret (Lagring).
 • Använd Diskrensning på hårddisken när du får felmeddelanden om att hårddiskutrymmet har tagit slut
 • Använd Diskdefragmenteraren på hårddiskar som tar längre tid på sig än normalt för att öppna program
Lagringsenhetstesterna beskrivs i de fyra avsnitten nedan som dessutom innehåller länkar till ytterligare information om de olika felkoderna.
 note:
Det är inte säkert att lagringsenheter som har problem visas i listan över objekt eller i Windows. Optiska enheter (cd-rom- och dvd-enheter) och hårddiskar som inte är ordentligt anslutna eller byglade visas inte i Windows, PC-Doctor eller i BIOS-inställningarna. På de flesta moderna cd- och dvd-enheter ska bygeln vara inställd på CS (Cable Select).
Hårddiskar
Testa hårddisken/hårddiskarna på datorn i Storage-fönstret (Lagring) i PC-Doctor. Testa önskad hårddisk genom att dubbelklicka på ikonen för disken. Namnen på de olika hårddiskarna eller icke-dolda hårddiskpartitionerna listas under hårddiskikonen.
Du kan välja mellan att utföra ett kort eller långt test.
 • Vid det korta testet kontrolleras diskens Smart-status och ett linjärt sökningstest utförs.
 • Vid det långa testet utförs samma tester som vid det korta, men utöver det utförs flera sökningstester, ett skrivtest och en ytskanning. Observera att det långa testet tar avsevärd tid att genomföra.
 note:
Om PC-Doctor rapporterar ett hårddiskfel kontrollerar du om det finns en uppgradering (för den aktuella datormodellen) av hårddiskens fasta programvara eller PC-Doctor på HP:s webbplats för hämtning av drivrutiner och programvara. Om det finns en uppgradering till PC-Doctor eller hårddisken installerar du enligt anvisningarna på hämtningssidan och testar hårddisken igen.
Om något av testen misslyckas bör du säkerhetskopiera alla viktiga data snarast möjligt. Ett Smart-fel är en god indikation på att hårddisken är utsliten. Byt den snarast möjligt. Söknings-, skriv- och ytfel kan orsakas av skadade områden på hårddisken. Du kan isolera dessa skadade områden och förlänga hårddiskens livslängd genom att köra ScanDisk med alternativet Fix and repair (Åtgärda och reparera) aktiverat följt av Diskdefragmenteraren. Följ anvisningarna nedan för att köra ScanDisk med alternativet Fix and repair (Åtgärda och reparera) aktiverat:
 1. Klicka på Start > Alla program > Tillbehör > Kommandotolken.
 2. Skriv chkdsk /r och tryck på Retur.
  Eftersom det här kommandot inte kan köras i den aktuella Windows-sessionen visas ett meddelande där du ombeds köra det nästa gång datorn startas om.
 3. Skriv Y (Ja) och tryck på Retur.
  ScanDisk-verktyget körs nästa gång du startar om datorn. Avbryt inte denna process.
Cd- och dvd-enheter
Testa optiska enheter (cd- och dvd-enhet eller återskrivbara enheter) i Storage-fönstret (Lagring) i PC-Doctor. Starta testet genom att klicka på ikonen över önskad optisk enhet. De här testerna fordrar användning av cd- eller dvd-skivor. Var noga med att endast använda cd- eller dvd-skivor i gott skick. Om ett test misslyckas kan du försöka igen med mer än en skiva. Kontrollera de skivor som använts i misslyckade test i andra enheter för att vara säker på att det inte är den optiska enheten som orsakar problemet. Skadade cd- eller dvd-skivor är en av de vanligaste orsakerna till cd- och dvd-problem, inte den optiska enheten.
Nedanstående test är tillgängliga, men visas endast om den optiska enheten har stöd för de funktioner som är förknippade med testet:
 • Music-cd-test: Testar uppspelningen av en musik-cd. Det här testet är tillgängligt på alla optiska enheter och fordrar en musik-cd i original (använd inte en kopia) och ett fungerande ljudsystem med volymen uppskruvad för cd-spelaren. Om endast detta test, och inte datatestet, misslyckas kan det vara en indikation på ett problem med ljudmaskinvara eller en felaktigt ansluten bygelkabel mellan enheten och ljudkortet inuti datorn.
 • Dvd-filmtest: Testar uppspelningen av en dvd-film. Det här testet är tillgängligt på dvd-enhet och fordrar en dvd-film (använd en originalfilm med rätt regionskod för ditt land). Om endast detta test, inte datatestet, misslyckas kan det vara en indikation på att dvd-videocodec-filen (fordras för dvd-spelarprogram) saknas eller att du inte använder rätt regionskod.
 • Data-cd-test: Det här testet är tillgängligt på alla optiska enheter och för det behövs en data-cd. Det bör utföras med en originaldata-cd, exempelvis ett dataprogram eller dataspel. Det här testet omfattar två typer av dataläsningstest, söknings- och yttest.
  • Sökningstest: Det finns tre olika sökningstester: linjära och slumpmässiga tester samt trattest. Dessa tester är avsedda att testa maskinvaran under mer krävande läsförhållanden. Om något av sökningstesterna misslyckas ska detta bekräftas genom ett nytt test med en annan data-cd. Om det andra testet misslyckas med en data-cd som kan läsas i en annan enhet kan det hända att det är fel på den optiska enheten och att den behöver bytas.
  • Yttest: Vid det här testet skannas ytan på en data-cd av efter defekter. Om det här testet misslyckas är cd-skivans yta antagligen skadad eller på annat sätt i undermåligt skick.
 • Tester av återskrivbara cd- och dvd-skivor: Testar den optiska enhetens läs- och skrivfunktioner. Det här testet är endast tillgängligt för optiska enheter med stöd för återskrivbara skivor (RW-format). För att kunna utföra läs- och skrivtesterna behöver du en CD-RW- eller DVD+RW-skiva. Skivan behöver inte vara blank, men du bör inte använda en skiva som innehåller data som du är rädd om.
  Under testet kontrolleras att rätt typ av inspelningsbar cd-skiva ligger i den optiska enheten, varefter data skrivs till skivan upprepade gånger och läses. Om dataläsningen inte motsvarar vad som har skrivits till skivan betraktas testet som misslyckat. Om det inträffar ett fel ska du upprepa testet med en återskrivningsbar skiva av ett annat märke innan du drar slutsatsen att det är fel på den optiska enheten. Om CD-RW-testet genomförs utan problem kan den optiska enheten även skriva och läsa CD-R-skivor.
Diskettstationer
Testa diskettstationen i Storage-fönstret (Lagring) i PC-Doctor. Sätt i en icke skrivskyddad 3,5-tumsdiskett i diskettstationen och klicka på diskettikonen för att starta testet.
Vid testet av diskettstationen utförs fyra olika typer av dataläsningstester: sökning, skrivning, läsning och ytskanning. Om något av dessa tester misslyckas, i synnerhet ytskanningen, är det sannolikt fel på disketten. Pröva med en annan 3,5-tumsdiskett och sätt sedan disketterna i en annan diskettstation innan du bestämmer dig för att byta ut diskettstationen. Disketter skadas lätt och är ofta orsaken till problemet.
Minneskortläsare
Testa minneskortläsare i PC-Doctors Storage-fönster (Lagring). Ett flertal minneskortläsare visas när en flerformats kortläsare är installerad. Börja testet genom att sätta minneskortet på rätt plats i kortläsaren och dubbelklicka på motsvarande minneskortsikon i Storage-fönstret (Lagring). Om ett meddelande visas där du ombeds sätta i ett kort avbryter du och klickar istället på nästa minneskortläsarikon i Storage-fönstret (Lagring). Fortsätt tills du hittar kortläsaren för den plats som minneskortet sitter i.
 note:
Kontrollera att användningsindikatorn på minneskortläsaren har slocknat innan du tar ut kortet. Om aktivitetsindikatorn fortsätter lysa när testet har slutförts öppnar du Den här datorn, högerklickar på namnet på den enhet där minneskortet sitter och väljer Mata ut. Aktivitetsindikatorn ska då slockna. Om minneskortet avlägsnas medan aktivitetsindikatorn lyser kan det skada minneskortet, kortläsaren eller bådadera.
Testet av minneskortläsaren omfattare ett avsökningstest av minnesadressen och ett läs- och skrivmönstertest. Dessa tester kan utföras även om det redan finns data lagrade på minneskortet. Verifiera misslyckade test med hjälp av ett annat minneskort eller genom att samma kort testas i en annan kortläsare på en annan dator (eller kamera).
Videoenheter
I fönstret Video Devices (Videoenheter) kan du testa grafikkortet, bildskärmen och datorns förmåga att spela upp videofiler i avi-format. Du har även tillgång till Skrivbordsinställningar (även kallade Bildskärmsegenskaper) och DirectX diagnostikverktyg. På fliken Inställningar i Skrivbordsinställningar kan du snabbt ändra skärmens upplösning, antal färger och granska de grafikkortets avancerade egenskaper. Använd DirectX diagnostikverktyg om dataspel som använder DirectX inte fungerar eller har grafikproblem. Följande diagnostiska test är tillgängliga:
Video-enhet – grafikkort
Testa ett grafikkort eller grafikkretsen på moderkortet (beroende på maskinvaran) i fönstret Video Devices (Videoenheter) i PC-Doctor. Börja testet genom att klicka på ikonen ovanför namnet på önskad videoenhet. Observera att videotestet kan ta flera minuter. Vid videotestet utförs flera olika grafikelementstest och ett minnestest.
Om testet misslyckas kontrollerar du att grafikkortet sitter ordentligt på plats och att grafikkortet är inställt på standardinställningarna, detta gäller i synnerhet spänningsinställningen för grafikminnet och -processorn/processorerna.
Om 3D- eller strukturmappningstestet misslyckas är problemet antagligen förknippat med programvaran. Kontrollera dessa fel genom att öppna DirectX diagnostikverktyg för mer specifik felinformation. Om felet är DirectX-relaterat laddar du ner och installerar om den senaste versionen av DirectX från Microsoft. I annat fall behöver du avinstallera och installera om grafikdrivrutinerna. Du kan också gå in på HP:s eller grafikkortsstillverkarens webbplats och söka efter uppgraderade grafikdrivrutiner.
I videotestet ingår även ett minnestest som skriver till och läser minnet på grafikkortet. Om minnestestet misslyckas tre gånger i följd behöver grafikkortet (eller minnet på moderkortet om det rör sig om moderkortsgrafik) bytas.
Video-enhet – multimedia
Testa datorns stöd för uppspelning av multimediefiler i PC-Doctors Video Devices-fönster (Videoenheter). Klicka på multimedieikonen för att sätta i gång testet. Om avi-filen inte spelas upp och övriga videotester går bra orsakas problemet av codec-filerna. Pröva att hämta och installera den senaste versionen av Windows Media Player från Microsofts webbplats för att åtgärda problemet.
Video-enhet – bildskärm
Testa och justera bildskärmen i PC-Doctors Video Devices-fönster (Videoenheter). Klicka på bildskärmsikonen för att inleda testet.
RGB-tester: Använd trefärgstesterna för att kontrollera om en röd, grön eller blå färg saknas. Klicka på någon av knapparna Red (Röd), Green (Grön) eller Blue (Blå) för att visa den aktuella färgen i helskärm. Om du har en vanlig katodstråleskärm blir hela eller stora delar av skärmen svart om det är fel på den rött, blått eller grönt. Om du har platt lcd-skärm eller en projektorenhet kontrollerar du om små olikfärgade punkter syns i de röda, gröna eller blå fälten. Om garantin fortfarande gäller för bildskärmen är det möjligt att skärmtillverkaren ersätter den platta skärmen eller projektorn om tillräckligt många färgade punkter saknas.
VESA-tester: Med hjälp av VESA-testerna kontrollerar du följande:
 • Att hela skärmen är i fokus
 • Att färgerna separeras som de ska
 • Att ljusstyrkan är enhetlig över hela skärmen
Klicka på knappen för det önskat testmönster och granska skärmen noggrant. Med hjälp av de här testerna är det lättare att upptäcka problem, men det kan fortfarande vara svårt att fastställa den exakta orsaken till dem. Om du har problem med skärmens ljusstyrka, fokus eller geometri kan du pröva att använda exakt samma testmönster (eller kombinationstestet) för att justera bildskärmen. Observera också att skärmbilden påverkas av den typ av ljus, och dess infallsvinkel, som reflekteras av skärmen. Försök justera bildskärmen eller ljuset vid behov.
Kommunikation (modem och nätverkskort)
Testa nätverkskort och modem i Communications-fönstret (Kommunikation). När du testar dessa enheter ska du se till att de är anslutna till ett nätverk med rätt sorts kabel.
Modem
Testa modemet i PC-Doctors Communications-fönster (Kommunikation). Klicka på modemikonen för att utföra testet. Testet omfattar olika interna maskinvarufunktioner samt ett linje- eller kopplingstonstest.
Om endast kopplingstonsdelen av testet misslyckas kontrollerar du att telefonsladden är ansluten till modemet och att telefonsladden bär kopplingstonen. Kontrollera kopplingstonen genom att ansluta sladden till en telefon och lyssna efter kopplingstonen.
Om maskinvarudelen av modemtesterna misslyckas är det sannolikt fel på själva modemet. Kontrollera att modemet sitter ordentligt på PCI-kortplatsen inuti datorn och gör om testet för att vara på den säkra sidan. En av de främsta orsakerna till modemfel är spänningsöverslag genom telefonledningen, normalt under oväder. Du bör därför skaffa ett överspänningsskydd med telefonkontakt (RJ-11) för att undvika att modemet skadas genom telefonledningen.
Nätverksenhet
Testa nätverkskortet i PC-Doctors Communications-fönster (Kommunikation). Klicka på nätverkskortsikonen för att köra testet. Innan du börjar måste du se till att datorn är ansluten till ett nätverk och att gatewayadressen i nätverksinställningarna är giltig, annars kommer testet att misslyckas. Se till att du använder rätt nätverkskabel (d.v.s. att du inte använder en tvinnad kabel med en hubb eller en vanlig RJ-45-kabel mellan två nätverkskort). Under testet kommunicerar kortet med andra enheter i nätverket och bekräftar att de data som skickas och tas emot inte är skadade eller saknas. Om det uppstår fel kontrollerar du att övriga datorer i nätverket inte har drabbats av liknande problem och att inställningarna för nätverket stämmer.
 note:
Det händer mycket ofta att nätverksproblem orsakas av felaktiga nätverksinställningar för det aktuella nätverksprotokollet.
System
Testa olika komponenter på moderkortet i fönstret System Device (Systemenhet). Du kan testa följande komponenter:
 • Processor
 • CMOS
 • Realtidsklocka
 • Minne
 • Portar (serie, parallell, USB och IEEE 1394)
Du bör inte använda dessa individuella komponenttester för att kontrollera om det är problem med moderkortet. Använd istället testskriptet för moderkort i Test Scripts (Testskript) för att testa samtliga komponenter i en testsession. Starta testet genom att klicka på Motherboard Test (Moderkortstest) under Test Scripts (Testskript) i det vänstra navigeringsfältet. Om test i skriptet misslyckas går du tillbaka till System Device-fönstret (Systemenhet) och testar de enskilda komponenter som testet misslyckades för. Byt utbytbara komponenter som processor och minne om testet misslyckas upprepade gånger. Följ anvisningarna nedan om det uppstår ett portfel:
 1. Koppla bort alla kablar som är anslutna till portar. Observera att en återkopplingskabel måste anslutas till porten för återkopplingstester.
 2. Undersök kontakter och portar och räta ut böjda stift.
 3. Kör testet igen utan några kablar anslutna.
Övriga enheter (tangentbord och mus)
Testa musen, tangentbordet och annan kringutrustning (t.ex. skrivare) i Other Devices-fönstret (Övriga enheter). Tester av skrivare och annan kringutrustning varierar beroende på vilken typ av enhet som är ansluten till datorn. Dessa tester beskrivs inte i det här dokumentet. De verktyg som är lätt tillgängliga i Other Devices-fönstret (Övriga enheter) är egenskapsfönstren "Skrivare och fax" och "Mus och tangentbord".
Indataenhet – tangentbord
Testa tangentbordet i PC-Doctors Other Devices-fönster (Övriga enheter). Klicka på tangentbordsikonen för att starta testet. Ett fönster med en bild av ett tangentbord öppnas. Tryck på valfri tangent för att ta bort den från bilden. Fortsätta trycka på tangenter tills alla har försvunnit. Om en viss tangent inte försvinner registrerar denna tangent inte nedtryckningar. Om flera tangenter visar sig vara defekta kontrollerar du om det finns böjda stift i PS/2-porten och kabelkontakten. I vissa fall kan tangenter avlägsnas och rengöras. I andra fall måste tangentbordet bytas. Testa tangentbordet på en annan dator för att vara säker på att det verkligen är fel på tangentbordet.
Indataenhet – mus
Testa musen i Other Devices-fönster (Övriga enheter) i PC-Doctor.
Klicka på musikonen för att starta testet. Om musen inte verkar fungera kan du starta PC Doctor och utföra mustestet genom att följa anvisningarna nedan:
 1. Tryck på Windows-tangenten + R.
  Fönstret Kör öppnas.
 2. Skriv pcdrw32 i fältet och tryck på Retur.
  Fönstret PC-Doctor för Windows öppnas.
 3. Tryck på Retur och välj Other Devices (Övriga enheter) med hjälp av tabbtangenten under Device Categories (Enhetskategorier).
 4. Tryck på mellanslagstangenten och välj musikonen eller Run Test (Kör test) under musikonen med hjälp av tabbtangenten.
 5. Tryck på mellanslagstangenten för att välja Yes (Ja).
Ett fönster med olika tester öppnas: Mouse Status (Musstatus), Drag-and-Drop (Dra och släpp) och Double-click (Dubbelklickning). Musstatusen visar x- och y-koordinatvärdena för musens position. Dessa värden ändras när muspekaren flyttas i testfönstret. Kontrollera musens funktioner med hjälp av testen Drag-and-Drop (Dra och släpp) och Double-click (Dubbelklickning). Använd verktyget Mouse Properties (Egenskaper för mus) i fönstret Other Devices (Övriga enheter) för att justera musinställningarna.
De flesta musproblem kan lösas genom att rengöra musen (kulan och rullarna eller led-fönstret) och justera inställningarna för den. Om musen inte fungerar alls kontrollerar du att PS/2-porten inte har några böjda stift (för en PS/2-mus), testar USB-porten (för en USB-mus) eller byter musen. Testa musen på en annan dator för att vara säker på att det verkligen är fel på musen.
Systemrapporter
Systemrapporter utgör en förteckning över den program- och maskinvara som är installerad på datorn. Rapporten ger också information om datorns och systemets status. I skrivande stund finns det endast en systemrapport i PC-Doctor: System Information (Systeminformation). I System Information (Systeminformation) visas följande uppgifter:
 note:
För vidare systeminformation som inte ingår i denna rapport kan du använda Microsofts systeminformationsverktyg genom att klicka på Start > Alla program/Program > Tillbehör > Systemverktyg > Systeminformation.
Komponent
Information
Windows-version
Namnet på den aktuella Windows-versionen, inklusive aktuell Service Pack.
BIOS-version
Tillverkare och versionsnummer.
Videostyrenhet
Namn på grafikkortet och information om kortet.
Grafikminne
Mängden grafikminne som är tillgängligt för videoenheten.
Temperaturstatus
Ett värde som indikerar temperaturstatus för processorn vid systemstart enligt nedan:
 • 1. Annan
 • 2. Okänd
 • 3. Säker
 • 4. Varning
 • 5. Kritisk
 • 6. Oåterkalleligt fel
Systemstatus
Aktuell status för datorn enligt nedan:
 • OK (normal)
 • Under påfrestning
 • Försämrad (arbetar sämre än normalt)
Energistatus
Aktuell energistatus visas enligt nedan:
 • 0. Processorn aktiv och inga fel
 • 1. Processorn är strömförsörjd men inte aktiv, minnet är strömförsörjt, systemet i energisparläge.
 • 2. Processorn är inte strömförsörjd, minnet är strömförsörjt, systemet i energisparläge.
 • 3. Processor är inte strömförsörjd, minnet är i energisparläge, systemet i reducerat energiläge.
 • 4. Ingen strömförsörjning och minnet har sparats på hårddisken.
 • 5. Systemet är avstängt.
Systemstartstatus
Den status som datorn startades till.
PC-Doctor Offline DOS Diagnostics
PC-Doctor Offline DOS Diagnostics är ett verktyg avsett för HP:s och Compaqs stationära datorer som används för att kontrollera maskinvaruproblem utan att öppna Windows.
Innan du börjar använda PC-Doctor Offline DOS Diagnostics behöver du skapa en startbar diskett eller optisk skiva (cd) med PC-Doctor Offline DOS Diagnostics. På vissa datorer är verktyget tillgängligt, vilket innebär att du kan skapa den startbara disketten eller cd-skivan på datorn. Om datorn inte har PC-Doctor Offline DOS Diagnostics installerat laddar du ner den senaste versionen från HP:s webbplats, se Använda PC-Doctor Offline DOS Diagnostics för att felsöka maskinvaruproblem (på engelska). I det här dokumentet beskrivs hur du laddar ner och skapar en diskett eller en optisk skiva (cd) med verktyget på liksom hur du använder disketten eller skivan. Dessutom förklaras alla felkoder.
Innan du kan använda PC-Doctor Offline DOS Diagnostics för att testa datorn måste du sätta i den startbara disketten eller skivan i datorn och starta om den.
PC-Doctor Offline DOS Diagnostics: skapa en startbar diskett eller optisk skiva (cd) på datorn
 note:
Du behöver en tom diskett eller CD-R-skiva.
Om datorn har PC-Doctor Offline DOS Diagnostics installerat kan du skapa den startbara disketten eller cd-skivan på datorn. Följ anvisningarna nedan:
 1. Stäng alla program och ta ut alla disketter och skivor ur diskettstationer och optiska enheter (cd och dvd).
 2. Klicka på Start > Alla program > PC Help & Tools > PC-Doctor Offline DOS Diagnostics.
   note:
  Om du inte hittar PC-Doctor Offline DOS Diagnostics i mappen PC Help & Tools är verktyget inte installerat på datorn. Se Använda PC-Doctor Offline DOS Diagnostics för att felsöka maskinvaruproblem för att leta upp och ladda ner programvaran från HP:s webbplats och skapa en startbar diskett eller skiva (på engelska).
 3. Fönstret "PC-Doctor Offline DOS Diagnostics" öppnas. Välj Floppy Diskette (Diskett) eller CD Disc (Cd-skiva) och klicka på OK.
 4. Gå vidare till steg 5 om du har valt Floppy Diskette (Diskett) eller steg 9 om du har valt CD Disc (Cd-skiva).
 5. Sätt i en tom diskett i datorn och klicka på Yes (Ja) i fönstret "PC-Doctor Offline DOS Diagnostics".
 6. Vänta medan programmet skapar disketten (det tar några minuter).
 7. När programmet har avslutats gör du något av följande:
  • Om du vill köra diagnostikverktyget på den dator du använder låter disketten sitta kvar och klickar på OK när du ombeds starta om datorn.
  • Om verktyget ska köras på en annan dator klickar du på Cancel (Avbryt) när du ombeds starta om datorn, väntar tills fönstret har stängts och matar sedan ut disketten. Stäng alla program på den andra datorn och ta ut alla disketter och skivor (cd och dvd) ur diskettstationer och optiska enheter. Sätt därefter i disketten med diagnostikverktyget i datorn. Starta om datorn eller tryck på Ctrl + Alt + Delete, välj Stäng av och klicka på Starta om.
    note:
   Om datorn inte svarar (inte startas om eller stängs av) håller du in powerknappen tills datorn stängs av, väntar i några sekunder och trycker sedan på knappen igen för att starta datorn.
 8. Följ anvisningarna på skärmen för att köra PC-Doctor utan att starta Windows. Därmed har du slutfört processen med att skapa den startbara disketten.
 9. När du väljer CD Disc (Cd-skiva) visas följande meddelande i fönstret "PC-Doctor Offline DOS Diagnostics": Filen som används för att skapa den startbara cd-skivan ligger i katalogen C:\Softpaq\SP26380. Använd RecordNow eller ett liknande program för att skapa cd-skivan. Skriv upp sökvägen till katalogen och klicka på OK. Fönstret stängs.
 10. Innan du fortsätter måste du skapa den startbara skivan med hjälp av RecordNow eller något annat cd-bränningsprogram. Följ anvisningarna nedan för den typ av brännarprogram som du använder:
  • Veritas RecordNow 5.0 eller tidigare: Öppna RecordNow och klicka på Make a Data Disc (Skapa dataskiva). Sätt i en blank CD-R-skiva i den optiska enheten och klicka på Next (Nästa). Klicka på Add Files and Folders (Lägg till filer och mappar) och leta upp verktyget.
  • Sonic RecordNow! 6.0: RecordNow! 6.0 har inte stöd för den ISO-bildbränningsfunktion som krävs för att skapa skivan. Uppgradera RecordNow! 6.0 till RecordNow! 6.7.
  • Sonic RecordNow! 6.5 eller senare: Öppna RecordNow! och klicka på fliken för att visa Backup Projects (Säkerhetskopiera projekt). Klicka på Burn Image (Bränn bild) och leta upp verktyget.
  • Roxio Easy CD och DVD Creator 6: Öppna programmet och klicka på Creator Classic. Öppna File-menyn (Arkiv), klicka på Record Disc from Image (Bränn skiva från bild) och leta upp verktyget.
 11. Följ anvisningarna på skärmen för att bränna cd-skivan. När programmet är klart, stänger du det och vidtar sedan någon av följande åtgärder:
  • Om du vill köra diagnostikverktyget på den dator som du just nu använder låter du cd-skivan sitta kvar i enheten och startar om datorn.
  • Om verktyget ska köras på en annan dator tar du ut skivan. Stäng alla program på den andra datorn, ta ut alla disketter och skivor (cd och dvd) ur diskettstationer och optiska enheter. Sätt därefter i cd-skivan i den optiska enheten. Starta om datorn eller tryck på Ctrl + Alt + Delete, välj Stäng av och klicka på Starta om.
    note:
   Om datorn inte svarar (inte startas om eller stängs av) håller du in powerknappen tills datorn stängs av, väntar i några sekunder och trycker sedan på knappen igen för att starta datorn.
 12. Följ anvisningarna på skärmen för att köra PC-Doctor utan att starta Windows. Därmed har du slutfört processen med att skapa den startbara cd-skivan.
Felkoder i PC-Doctor
När PC-Doctor har slutfört testet visas en felkod och problembeskrivning samt praktiska råd och tips. Exempel:
Felkod: MC921-W No Dialtone (Ingen kopplingston). Kontrollera att telefonledningen fungerar.
Använd problembeskrivningen och de föreslagna åtgärderna för att försöka lösa problemet.
 note:
Om du behöver kontakta support är det viktigt att kunna uppge felkoden och problembeskrivningen till HP:s supporttekniker. eftersom det då är avsevärt lättare för honom/henne att lösa problemet.
Ytterligare felsökningsinformation
HP:s kundtjänstwebbplats hittar du ytterligare felsökningsinformation. Sök efter information genom att ange symptomen på problemen, den enhet som ska felsökas eller datormodellen. Du kan t.ex. söka på "sound problems" (ljudproblem) eller "modem troubleshooting" (felsökning av modem).

hp-online-communities

Actions
Loading...
Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


Contact HP

Contact HP

Let HP help you find the answer or identify a service location. Contact us >

Country: United States