hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery przenośne HP - Zmiana języka w systemie Windows 7

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 7.
Język komputera HP jest częścią projektu produktu i zwykle nie jest łatwo go zmienić. Aby zapewnić optymalny dla użytkownika język, należy korzystać z komputera wyprodukowanego dla kraju/regionu, w którym ten język jest używany. Jednakże w niektórych wersjach systemu Windows 7 można pobrać i zainstalować pakiet Language Interface Pack (LIP - Pakiet interfejsu języka) lub Multilingual User Interface Pack (MUI - Pakiet wielu języków użytkownika) pozwalający dostosować język komputera.
Aby można było pobrać i zainstalować pakiet interfejsu języka (Language Interface Pack - LIP), na komputerze musi być zainstalowana oryginalna wersja systemu Windows, a komputer musi spełniać wymagania systemowe wyszczególnione na stronie pobierania pakietów LIP firmy Microsoft. Aby pobrać i zainstalować pakiet wielojęzycznego interfejsu użytkownika (Multilingual User Interface Pack - MUI), na komputerze musi być zainstalowany system Windows 7 Ultimate lub Enterprise. Szczegółowe wymagania można znaleźć w informacjach na stronie pobierania pakietu LIP lub MUI.
Jest bardzo prawdopodobne, że nie uda się znaleźć poszukiwanego języka. Jest także prawdopodobne, że po odnalezieniu aktualizacji języka w postaci pakietu interfejsu języka nie będzie on takiej samej jakości, jak język dostarczony wraz z komputerem. Jednakże wraz z publikowaniem większej liczby pakietów językowych przez firmę Microsoft obsługa języków jest coraz lepsza.
W celu uzyskania najlepszych wyników należy zakupić system operacyjny (lub komputer) odpowiadający podstawowemu językowi użytkownika. Jeśli posiadany komputer nie odpowiada podstawowemu językowi użytkownika i nie można znaleźć i zainstalować pakietu LIP lub MUI, należy zainstalować nową pełną wersję systemu Windows odpowiadającą podstawowemu językowi użytkownika.
 caution:
W przypadku zmiany języka i korzystania z serwisu HP Customer Care, firma HP może nie być w stanie udzielić pomocy, ponieważ język jest inny, niż dostarczony wraz z produktem. Język komputera jest częścią projektu produktu i usługi wsparcia HP są dostosowane do projektu tego produktu.
Instalacja pakietu wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI)
Pakiety MUI w systemie Windows 7 udostępniają przetłumaczoną wersję większości interfejsu użytkownika.
Nie wszystkie języki są dostępne. Aby sprawdzić, czy firma Microsoft opracowała pakiet dla danego języka, należy regularnie odwiedzać stronę internetową firmy Microsoft.
Aby zainstalować pakiet MUI przy pomocy funkcji Windows Update:
 1. Kliknij Start , Wszystkie programy, a następnie Windows Update.
 2. Kliknij pozycję Wyszukaj aktualizacje na lewym panelu, a następnie poczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla danego komputera.
  Figure : Windows Update
  Windows Update
 3. Pakiety językowe systemu Windows 7 są wymienione jako aktualizacje opcjonalne. Kliknij opcję dostępne są aktualizacje opcjonalne.
  Figure : Aktualizacje opcjonalne
  Aktualizacje opcjonalne
 4. W oknie Pakiety językowe systemu Windows 7 zaznacz wybrany pakiet językowy, a następnie kliknij przycisk OK.
  Figure : Wybierz pakiet językowy
  Wybierz pakiet językowy
  Jeśli Twój język nie znajduje się na liście, przejdź do następnej części, aby wyszukać pakiet Language Interface Pack (LIP).
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
  System Windows zainstaluje pakiet językowy.
Co to jest pakiet Language Interface Pack (LIP)?
Pakiet Language Interface Pack to oprogramowanie, które można pobrać ze strony internetowej firmy Microsoft i zainstalować w systemie Windows. Po zainstalowaniu pakietu przetłumaczone teksty zastąpią wiele tekstów w systemie Windows (tekst menu, nazwy programów, ikony i inne teksty). Dostępne jest kilka pakietów Language Interface Pack, ale każdy z nich zapewnia tylko jeden język. Na przykład dla systemu Windows 7 w języku angielskim można pobrać pakiet języka hindi, który zamieni wiele angielskich słów w systemie Windows 7 na słowa przetłumaczone na język hindi. Pakiety językowe nie zmieniają tekstu w oprogramowaniu, które nie było pierwotnie dostarczone jako część systemu Windows 7, na przykład w oprogramowaniu do odtwarzania filmów DVD, w oprogramowaniu do nagrywania płyt oraz w oprogramowaniu dostarczanym przez firmę HP. Pakiet językowy zamienia około 80% pierwotnego tekstu używanego w systemie Windows.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Local Language Program (Program języków lokalnych) firmy Microsoft (w języku angielskim).
Wyszukanie i zainstalowanie pakietu Language Interface Pack (LIP)
Na stronie interfejsów językowych systemu Windows 7 w centrum pobierania Microsoft jest dostępne kilka pakietów Language Interface Pack (LIP).
Po zainstalowaniu pakietu LIP tylko część tekstów w systemie Windows 7 będzie wyświetlana w języku danego pakietu LIP.
Aby zainstalować pakiet LIP:
 1. Zaloguj się w komputerze jako administrator lub użyj konta z uprawnieniami administratora.
 2. Pobierz odpowiedni pakiet LIP ze strony Local Language Program (Program języków lokalnych) firmy Microsoft (przejdź na stronę www.microsoft.com i w oknie wyszukiwania wprowadź Local Language Program).
  Figure : Strona internetowa Local Language Program (Program języków lokalnych) firmy Microsoft (2009)
  Strona internetowa Local Language Program (Program języków lokalnych) firmy Microsoft (2009)
 3. Kliknij opcję Oferty językowe.
 4. Wybierz na mapie odpowiedni region w ramach kroku 1.
 5. Wybierz język z rozwijanego menu kroku 2.
  Jeśli poszukiwany język nie występuje na liście, oznacza to, że pakiet języka może nie być dostępny i nie można skorzystać z tej opcji pakietu interfejsu języka.
 6. Z listy rozwijanej kroku 3 wybierz plik do pobrania.
 7. Kliknij przycisk pobierania, aby pobrać LIP wybranego języka.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać LIP.
 9. Po zainstalowaniu pakietu LIP w komputerze można ustawić go jako domyślny język używany w systemie Windows 7 przy pomocy programu Regional and Language Options (Opcje regionalne i językowe) w oknie Control Panel (Panel sterowania).
  Dodatkowe informacje dotyczące pakietów językowych można uzyskać na stronie internetowej Local Language Program (Program języków lokalnych) firmy Microsoft (w języku angielskim).
Po pobraniu i zainstalowaniu pakietu LIP niektóre teksty wyświetlane w systemie Windows będą przetłumaczone, a niektóre nie.
Zmiana wyświetlanego języka
Po zainstalowaniu MUI lub LIP, należy skorzystać z okna regionu oraz języka w panelu sterowania, aby zmienić wyświetlany język.
 1. Kliknij menu Start, a następnie kliknij Panel sterowania.
 2. W części Zegar, język i region kliknij opcję Zmień język wyświetlania.
  Figure : Zegar, język i region
  Część Zegar, język i region w Panelu Sterowania
 3. Wybierz język z listy rozwijanej Wybierz język wyświetlania.
  Figure : Region i język
  Region i język
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.
 5. Kliknij przycisk Wyloguj. Język zostanie zmieniony przy następnym logowaniu.
  Figure : Zmień język wyświetlania
  Zmień język wyświetlania
Zmiana języka wprowadzania klawiatury
Po zmianie języka używanego w systemie Windows można także zmienić układ klawiatury na odpowiadający danemu językowi. Zmiana języka wprowadzania klawiatury nie wymaga pakietu językowego. Jest to funkcja zawarta w systemie operacyjnym.
Aby zmienić układ klawiatury na nowy język:
 1. Kliknij menu Start, a następnie kliknij Panel sterowania.
 2. W części Zegar, język i region kliknij opcję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania.
  Figure : Zegar, język i region
  Część Zegar, język i region w Panelu Sterowania
 3. Kliknij pozycję Change keyboards (Zmień klawiatury).
  Figure : Region i język
  Okno Region i język
 4. Wybierz języl z listy rozwijanej.
  Jeśli języka nie ma na liście, kliknij przycisk Dodaj, wybierz klawiatury, który mają być używane, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Figure : Usługi tekstowe i języki wprowadzania
  Usługi tekstowe i języki wprowadzania
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK. Nowa klawiatura zostanie dodana do listy dostępnych klawiatur. W zasobniku systemowym pojawi się ikona klawiatury. Jej kliknięcie pozwala zmienić klawiaturę, która ma być używana.
 6. Aby zmienić domyślną klawiaturę, wybierz język z części Zainstalowane usługi, a następnie klikaj przycisk Przesuń w górę, aż wybrany język znajdzie się na górze listy.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...