hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...
 • Alert
  Need help after upgrading to Windows 10?

  Here are solutions to common problems seen after upgrading.

  View article

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Stationära HP-datorer - Inget ljud ur högtalarna eller hörlurarna (Windows 7)

Det här dokumentet avser HP:s och Compaqs stationära datorer med Windows 7.
Stegen i det här dokumentet beskriver hur man felsöker och löser problem när det inte kommer ljud ur högtalarna.
Steg 1: Använda felsökare för Microsoft Sound i Windows 7
Använd Microsoft Sound Troubleshooter för att åtgärda olika typer av ljudfel automatiskt.
Visa mig hur
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. I System och underhåll klickar du på Sök och åtgärda problem.
  Figure : Öppna felsökaren
  Öppna felsökaren
 3. Sidan Felsök problem i datorn öppnas. I Maskinvara och ljud klickar du på Felsök ljuduppspelning.
  Figure : Felsökning av ljuduppspelning
  Felsökning av ljuduppspelning
 4. Felsökningssidan för Spela upp ljud visas. Klicka på Nästa för att fortsätta.
  Figure : Felsökaren för Spela upp ljud
  Felsökaren för Spela upp ljud
 5. Vänta medan felsökaren kontrollerar om det finns problem i datorn.
  Figure : Kontrollerar om det finns problem med ljudet
  Kontrollerar om det finns problem med ljudet
 6. Välj anslutningen till den ljudenhet du vill felsöka, t.ex. högtalarna. Klicka på Nästa.
  Figure : Välja en enhet att felsöka
  Välja en enhet att felsöka
 7. Vänta medan felsökaren upptäcker problem och gör ändringar.
  Figure : Identifiera problem
  Identifiera problem
 8. När felsökningen är slutförd visas sidan Felsökningen är slutförd med en lista med alla problem som hittades och de ändringar som gjorts på datorn.
   note:
  För mer information om felsökningen klickar du på Visa detaljerad information.
  Klicka på Stäng.
  Figure : Felsökningen är slutförd
  Felsökningen är slutförd
Steg 2: Kontrollera volym- och ljud av-inställningarna
Det kan hända att volyminställningarna för en eller flera ljudenheter är inaktiverade eller för lågt inställda. Det finns flera saker som kan påverka ljudvolymen: Högtalarnas eller bildskärmens volymkontroll, Windows volymkontroller och volymkontroller i programvara för ljud. Om något av dessa volymreglage är för lågt inställt eller helt avstängt påverkas hela ljudupplevelsen. Följ anvisningarna nedan för att justera volymen till önskad nivå:
 1. Om det aktiva (externt strömförsörjda) högtalarsystemet har ett volymreglage ska det ställas in halvvägs mellan min. och max.
  Figure : Högtalarnas volymkontroll (dina högtalare kan se ut på ett annat sätt)
  Högtalarnas volymkontroll (dina högtalare kan se ut på ett annat sätt)
  Om högtalarna är inbyggda i bildskärmen kontrollerar du att ljudfunktionen för bildskärmen är aktiverad och att volymen är inställd halvvägs mellan min. och max. Justera ljudinställningarna för bildskärmen med hjälp av knapparna på skärmen och/eller menyn på skärmen. Sök efter ytterligare information om hur man använder och justerar bildskärmens högtalarinställningar i supportdokumentationen som medföljde din bildskärm.
  Figure : Bildskärmens meny- och volymknappar (din bildskärm kan se annorlunda ut)
  Bildskärmens meny- och volymknappar (din bildskärm kan se annorlunda ut)
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Maskinvara och ljud. Under Ljud klickar du på Justera ljudvolym. Fönstret Volymkontroll öppnas.
  Figure : Volymkontroll
  Volymkontroll
 4. Titta på de fyrkantiga avstängningsknapparna under volymreglaget och kontrollera att ljudet inte är avstängt. Om det finns en liten röd cirkel på knappen är ljudet avstängt.
  Om det är avstängt klickar du på avstängningsknappen för att aktivera ljudet. Den röda cirkeln bredvid den blå högtalaren försvinner när ljudet åter är påslaget.
  Ljudet är avstängt
  Ljudet är på
 5. Efter att du kontrollerat att ljudet inte är avstängt drar du upp volymreglaget till 75 %.
 6. För att testa klickar du på skjutreglaget till ljudvolymen. Om du hör ett pling från alla högtalarna är du klar med felsökningen.
  Figure : Testa volymen
  Testa volymen
  Om du fortfarande inte hör något ljud, ställ in dina standardhögtalare och testa dem.
Steg 3: Ställa in standardhögtalarna och testa dem i Windows 7
 1. Om du anslutit hörlurar och inte använder dem som dina huvudhögtalare kopplar du bort hörlurarna nu. Om du ansluter hörlurar till datorn stängs de övriga högtalarna av.
 2. Klicka på Start och skriv Ljud i Sök-fältet.
 3. I sökresultatet klickar du på Ljud i programlistan.
 4. Välj din anslutningstyp. Om du har fler än en anslutningstyp, som t.ex. HDMI och högtalare, väljer du den anslutningstyp du vill använda.
  Högtalare
  Om du använder vanliga datorhögtalare eller hörlurar (analoga ljudenheter) väljer du Högtalare. Detta är den vanligaste ljudinställningen för en stationär dator och omfattar många typer av hörlurar, skrivbordshögtalare, 5.1- och 7.1-ljudsystem. Många skärmar med inbyggda högtalare stöder även högtalaranslutning med en separat ljudkabel från datorn till skärmen (inte en HDMI-anslutning).
  Digital utgång
  Om du vill skicka allt ljud från datorn till digitala högtalare eller en digital stereoenhet väljer du den uppspelningsenhet som är märkt Digital utgång.
  HDMI
  Om din dator har en HDMI-anslutning och du försöker använda högtalarna i en TV eller bildskärm, kontrollerar du att uppspelningsenheten märkt HDMI är vald.
 5. Välj din uppspelningsenhet i ljudfönstret och klicka på Standard-knappen.
  Figure : Välja standardenhet (din typ av anslutning kan vara annorlunda)
  Välja Högtalare som standardenhet
 6. Klicka på knappen Konfigurera när standardenheten valts.
 7. Klicka på din typ av högtalarkonfiguration i Ljudkanaler.
  Figure : Högtalarkonfiguration med 5.1-surround (fem högtalare och en subwoofer) valt
  Högtalarkonfiguration med 5.1-surround (fem högtalare och en subwoofer) valt
 8. Klicka på Testa för att skicka ljudsignaler till var och en av högtalarna i systemet eller klicka på enskild högtalare för att skicka ljudsignalen till den.
 9. Du är klar om ljudet hörs korrekt i varje högtalare.
  Om det inte hörs något ljud från eller flera av högtalarna eller om du har ändrat konfigurationstyp fortsätter du högtalarkonfigurationen genom att klicka på Nästa. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra högtalarkonfigurationen.
  Spela ett ljud. Om ljudproblemen fortsätter, kontrollera högtalaranslutningarna.
Steg 4: Kontrollera högtalaranslutningarna
Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att du har anslutit högtalarkablarna till rätt ljudingångar.
 1. Välj Högtalare i fönstret Windows ljud och klicka sedan på Egenskaper.
  Figure : Öppna Högtalaregenskaper
  Öppna Högtalaregenskaper
 2. Fönstret Högtalaregenskaper innehåller en lista med färgkodade anslutningar som motsvarar varje högtalarpar. Använd denna information för att ansluta rätt kontakter till det högtalarpar som du använder.
  Figure : Fönstret Högtalaregenskaper för inställning av 7:1 Surround-ljud
  Fönstret med högtalaregenskaper
  Exemplet på bilden är konfigurationen för ett 7.1-surroundsystem där
  • L R (grön, linjeutgång) står för det främre vänstra och högra högtalarparet (grön kontakt, normalt märkt "Line out").
  • RL RR (orange) står för det bakre vänstra och högra högtalarparet.
  • C Sub (svart) står för mitthögtalaren eller subwoofer.
  • SL SR (grå) står för vänster och höger sidohögtalare.
 3. Kontrollera att varje högtalarkabel är ansluten till motsvarande anslutning på datorns baksida. Färgerna som visas i fönstret Högtalaregenskaper motsvarar färgen på datorns uttag.
 4. Om du har 5.1 eller större högtalare, ansluter du högtalarkablarna till maskinvara för högtalare (vanligen på subwoofern). Passa sedan ihop högtalarkabeln med anslutningarna på datorn med hjälp av de färger som visas i fönstret Högtalaregenskaper.
 5. Om någon av högtalarkabelanslutningarna har ändrats kontrollerar du ljudet igen enligt anvisningarna i Ställa in standardhögtalare och testa dem.
  Spela ett ljud. Om ljudproblemen fortsätter, kontrollera om det hörs ljud från inkopplad hörlurar.
Steg 5: Kontrollera om det kommer ljud från hörlurarna
Kontrollera den utgående ljudsignalen med hjälp av hörlurar om det fortfarande inte hörs något ljud.
Hörlurar och kontakter
Två typer av kontakter för hörlurar finns för HP-datorer. En stödjer enbart ljud till hörlurarna, och den andra stödjer ljud till högtalarna och användningen av en mikrofon. Kontakterna markeras med symboler intill dem.
 • Kontakter på datorn som enbart markeras med en hörlurssymbol,, stödjer endast utgående ljud och använder en standard trestifts hörlur eller en fyrstifts hörlur, för ljud.
  Figure : Standard trestiftsplugg
  Standard trestiftsuttag
 • Kontakter på datorn som markeras med en hörlurssymbol med mikrofon,, stödjer ljud och användningen av en mikrofon vid användning med en hörlur med en fyrstiftsplugg och en mikrofon.
  Figure : Fyrstiftsplugg
  Fyrstiftsuttag
  För att höra ljud kan båda pluggarna användas med båda kontakterna. Genom att använda en fyrstiftsplugg som stödjer en mikrofon i en trestiftskontakt kan ljud höras, men mikrofonen fungerar inte eftersom datorns trestiftskontakt inte stödjer en mikrofon.
Visa mig hur
 1. Hitta och ta ut alla ljudkablar från datorns baksida.
 2. Anslut hörlurar direkt till högtalaruttaget på datorns baksida. Högtalaruttaget kan ha en högtalarsymbol eller en cirkel med en pil som pekar utåt eller vara märkt med OUT.
 3. Testa om det finns ljud i Windows. Dubbelklicka på volymikonen i aktivitetsfältet och klicka sedan på skjutreglaget till volymen i Volymkontrollen.
  Figure : Testa volymen
  Testa volymen
  Du bör höra ett pipljud i hörlurarna varje gång du klickar på huvudvolymens skjutreglage.
  • Om du hör ljud i hörlurarna fungerar datorns ljudkort och problemet ligger troligen i högtalarna eller högtalarkablarna. Koppla bort hörlurarna och anslut högtalarna igen.
   Testa ljudet med volymreglaget igen enligt anvisningarna ovan. Pröva att byta ut högtalarkabeln (om möjligt) eller högtalarsäkringen om det fortfarande inte hörs något ljud i högtalarna.
  • Om du inte kan höra ljud i hörlurarna, kontrollerar du att du anslutit dem till rätt uttag och försöker igen. Gå vidare till nästa steg om det fortfarande inte hörs något ljud och du har försäkrat dig om att hörlurarna är anslutna till rätt ljudport på baksidan av datorn.
   Figure : Exempel på datorer med tre ljudportar på baksidan
  1. Mikrofonport eller mitthögtalar-/subwooferutgång
  2. Fronthögtalarport (till främre aktiva högtalare eller hörlurar)
  3. Linjeingång eller bakre högtalarutgång
   Figure : Dator med sex ljudportar på baksidan
  1. Sidohögtalarutgång
  2. Bakre högtalarutgång
  3. Mitthögtalar- och subwooferutgång
  4. Mikrofon
  5. Linjeutgång (till hörlurar eller främre aktiva högtalare)
  6. Linjeingång
Steg 6: Återställa ljuddrivrutinen i Windows 7
Ljudfiler och inställningar som ändras kan orsaka ljudproblem. Återställ drivrutinen till ljudet för att ställa in ljudinställningarna till maskinvaran för ljud och initiera ljudkonfigurationen i Windows på nytt.
 note:
Om datorn uppgraderats till Windows Vista innan den uppgraderades till Windows 7, är det inte säkert att du kan använda alla funktioner i en inbyggd ljudenhet som är kompatibel med specifikationerna för Audio Codex '97 (AC '97). Lös detta genom att uppdatera drivrutinen till ljudet. Se Steg 7: Uppdatera ljuddrivrutinen.
Använd återställningen av drivrutiner för att återställa de ursprungliga drivrutinerna till ljudet med följande steg:
 1. Klicka på Start , Alla program, Återställningshanteraren och klicka sedan på Återställningshanteraren igen.
  Figure : Återställningshanteraren
  Bild på Återställningshanteraren
 2. Klicka på Ominstallation av maskinvarudrivrutin.
 3. På välkomstskärmen till Ominstallation av maskinvara klickar du på Nästa.
 4. Välj ljuddrivrutinen som du vill ominstallera och klicka sedan på Nästa.
  Figure : Välj en drivrutin för ominstallation
  Bild av fönstret Ominstallation av maskinvarudrivrutiner
   note:
  Om drivrutinen som du vill ominstallera inte står med i listan, väljer du Drivrutinen finns inte med på listan och klickar på Nästa. Det finns användbar information om hur du installerar drivrutiner med Enhetshanteraren i Windows. Följ instruktionerna som visas på skärmen.
 5. Ominstallationen av önskad drivrutin påbörjas i Återställningshanteraren. När drivrutinen har installerats klickar du på Slutför för att starta om datorn.
 6. Testa ljudet efter omstart av datorn. Om det fortfarande inte hörs något, fortsätter du till Steg 7: Uppdatera ljuddrivrutinen.
Om du inte kan ominstallera drivrutinen via Återställningshanteraren, återställer du den tidigare installerade drivrutinen via Kontrollpanelen:
 1. Klicka på Start och skriv Enhetshanteraren i sökfältet. Klicka på Enhetshanteraren.
  Figure : Öppna Enhetshanteraren
  Öppna Enhetshanteraren via sökning
 2. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter.
 3. Högerklicka på ljudenhetens namn och klicka på Egenskaper.\
  Figure : Egenskaper för ljudenhet i Enhetshanteraren
  Bild på egenskaper för ljudenhet i Enhetshanteraren
 4. Klicka på fliken Drivrutin.
 5. Klicka på Återställ drivrutin.
 6. Klicka på Ja om du vill återställa föregående drivrutiner.
 7. Kontrollera ljudet.
Om det fortfarande inte hörs något ljud, uppdatera ljuddrivrutinen.
Steg 7: Uppdatera ljuddrivrutinen
En uppdaterad drivrutin till ljudet kan lösa problemet om datorn har problem med ljudet efter uppgradering av operativsystemet till Windows 7 eller om datorn har problem med ljudet i ett visst program.
Klicka på följande rubrik eller det efterföljande plustecknet (+) och expandera informationen.
Steg 8: Kontrollera Enhetshanteraren i Windows 7
Om det inte hörs något ljud kontrollerar du ljudmaskinvarans status i ljudmaskinvaran.
 1. Klicka på Start och skriv in enhetshanteraren i fältet Påbörja sökning.
  Fönstret Enhetshanteraren öppnas.
 2. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter.
 3. Utför följande beroende på vad som visas:
  • Om en ljudenhet inte finns på listan och datorn använder ett ljudkort, tar du ut och sätter tillbaka ljudkortet i kortplatsen på moderkortet. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.
  • Om en ljudenhet inte finns på listan och datorn använder moderkortsljud behöver kanske maskinvaran för ljud aktiveras i BIOS. Gå vidare till nästa steg för att kontrollera ljudinställningarna i BIOS och justera dem i enlighet med datorns maskinvarukonfiguration.
  • Om en ljudenhet står på listan med en nedpil är enheten inaktiverad. Högerklicka på ljudenhetens namn och välj Aktivera för att omaktivera enheten. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår efter att du har aktiverat enheten.
   Figure : Aktivera en inaktiverad ljudenhet
   Aktivera en inaktiverad ljudenhet
  • Om en ljudenhet står med på listan högerklickar du på enhetens namn och väljer Egenskaper på snabbmenyn för att visa mer relevant felsökningsinformation i fönstret Enhetsstatus. Om Enhetsstatus visar att enheten fungerar ligger problemet troligen i ljudinställningarna, högtalarna eller kablarna.
Steg 9: Konfigurera moderkortets integrerade ljudkort i BIOS
Vissa datorer har ett ljudkort inbyggt i moderkortet (s.k. moderkortsljud), andra har ett ljudkort och några har både inbyggt moderkortsljud (inaktiverat) och ett ljudkort.
Inställningen för moderkortsljud i BIOS måste matcha den aktuella ljudmaskinvarans konfiguration. Utför en av följande uppsättning steg beroende på om du vill återställa BIOS till fabriksinställningarna eller endast justera inställningarna för moderkortsljudet:
Klicka på följande rubrik eller det efterföljande plustecknet (+) och expandera informationen.
Steg 10: Undersöka högtalarens maskinvara (ström, högtalare och säkringar)
Kontrollera högtalarna för att se om strömkabeln är ansluten och att de verkligen strömförsörjs.
Många aktiva högtalare, i synnerhet system med baselement, har säkringar. Byt säkringen om det inte hörs något ljud från högtalaren, inte ens ett surrande läte. Det är en god idé att byta ut säkringen även om du tror att den är hel. Om säkringen fortfarande är hel har du en extrasäkring.
 1. Slå av strömmen till baselementet och dra ut högtalarkontakten ur vägguttaget.
 2. Öppna säkringsluckan och ta ut säkringen. Titta i glascylindern. Byt säkringen om tråden inuti har brunnit av eller uppvisar mörka fläckar eller brännmärken. Byt säkringen för säkerhets skull även om den inte uppvisar några av tecknen ovan (behåll den gamla som reserv).
 3. Köp en ny säkring. Det är en bra idé att ta med sig den gamla säkringen till affären när man ska köpa en ny. Härigenom kan den gamla säkringen kontrolleras mot den nya för att se att det är rätt säkring.
 4. Sätt i den nya säkringen, sätt tillbaka säkringshatten, sätt i kontakten i vägguttaget, slå på högtalarna och testa ljudet.
Tänk på följande när du använder datorn för att förhindra skador på högtalarna och att säkringar går i framtiden.
 • Stäng av högtalaren med hjälp av volymreglaget innan du sätter i kontakten i vägguttaget.
 • På samma sätt som för en stereoanläggning i hemmet är det inte bra att höja volymen över hälften på volymknappen. Gör man detta försämras ljudkvaliteten och högtalarna belastas mer. Dålig ljudkvalitet inträffar när lägre ljudnivåer höjs till maxnivå. Mycket ljud på maxnivå överbelastar högtalarna.
Spela ett ljud. Om ljudproblemen fortsätter, testar du ljudmaskinvaran med HP Support Assistant. För mer information, se Testa maskinvara med hjälp av HP Support Assistant och Vision Diagnostics (Windows 7).
Steg 11: Använda rätt hörlurar
Rätt hörlurar måste användas för att det ska komma ljud från datorn.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...