hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery przenośne HP - Rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami USB w systemie Microsoft Windows 98, Me i XP

Ten dokument zawiera ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z urządzeniami Universal Serial Bus (USB) w systemie Windows 98, Me i XP.
 note:
Większość urządzeń USB przed podłączeniem do komputera wymaga zainstalowania odpowiednich sterowników. Podczas podłączania urządzenia USB należy zawsze stosować się do zaleceń producenta opisanych w dokumentacji.
Urządzenia USB są wykrywane przez system, ale nie działają prawidłowo
Jeśli urządzenie USB nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące czynności w celu rozwiązania problemu z portem USB:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz opcję Właściwości.
 2. Kliknij kartę Menedżer urządzeń i rozwiń element Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej klikając symbol plus (+). Wyświetli się jeden z poniższych wariantów:
  • Jeśli urządzenie zostanie wyświetlone w Menedżerze urządzeń, oznacza to, że port USB działa prawidłowo. Przyczyną problemu może być fizyczny stan urządzenia lub jego sterowniki. Spróbuj odłączyć urządzenie USB, zamykając wszystkie otwarte programy obsługujące urządzenie, odinstalowując sterownik urządzenia USB, a następnie instalując go ponownie. Podłącz urządzenie USB do komputera po zainstalowaniu sterowników. Więcej informacji można uzyskać od producenta urządzenia.
  • Jeżeli urządzenie jest wyświetlane jako nieznane, sprawdź następujące elementy:
   1. Jeśli urządzenie USB jest podłączone do portu USB w replikatorze portów, odłącz je i podłącz do portu USB w komputerze przenośnym.
   2. Urządzenie może nie otrzymywać wystarczającej ilości energii. Jeśli do komputera są podłączone inne urządzenia USB odłącz je (oprócz klawiatury i myszy), a następnie uruchom ponownie komputer. Sprawdź ponownie Menedżera urządzeń. Jeżeli problem zostanie rozwiązany, do podłączenia innych urządzeń użyj zasilanego koncentratora USB.
   3. Odłącz urządzenie USB, zamknij wszystkie otwarte programy obsługujące urządzenie, odinstaluj sterownik urządzenia USB, a następnie zainstaluj go ponownie.
  • Jeśli urządzenie jest wyświetlane w kategorii Inne urządzenia, oznacza to, że porty USB działają, ale konieczne jest zainstalowanie sterowników urządzenia. Odłącz urządzenie USB i zainstaluj sterowniki.
  • Urządzenia nie ma w ogóle na liście. Przejdź do następnej sekcji Urządzenie USB nie zostało wykryte przez komputer.
Urządzenie USB nie zostało wykryte przez komputer
Jeśli komputer nie wykrywa urządzenia USB, wykonaj następujące czynności w celu rozwiązania problemu z portem USB:
 1. Uruchom Menedżera urządzeń, aby sprawdzić, czy urządzenie jest wyświetlane w kategorii USB lub w kategorii Inne urządzenia. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Mój komputer i kliknij Właściwości.
  2. Kliknij ikonę System i kliknij kartę Menedżer urządzeń.
  3. Sprawdź, czy urządzenie USB zostało wyświetlone w kategorii Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej lub w kategorii Inne urządzenia.
  4. Jeśli urządzenie znajduje się w sekcji Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej lub Inne urządzenia , usuń urządzenie z Menedżera urządzeń, odłącz urządzenie USB, uruchom ponownie komputer i zainstaluj oprogramowanie urządzenia USB zgodnie z instrukcjami producenta.
 2. W przypadku braku urządzenia USB kliknij dwukrotnie element Główny koncentrator USB, kliknij kartę Zasilanie, a następnie kliknij element Właściwości zasilania (jeśli jest wyświetlony). Zostaną wyświetlone dostępne porty i zużycie energii. Jeśli wyświetlana wartość zasilania przekracza 500 mA, odłącz urządzenia i użyj zasilanego koncentratora. Aby sprawdzić właściwości koncentratora, kliknij dwukrotnie element Koncentrator. Pojawi się okno z informacjami o koncentratorze.
 3. Zamień przewody USB typu high-speed o długości ponad 3 metrów na krótsze.
 4. Z urządzeniami USB w standardzie high-speed, jak np. urządzenia wielofunkcyjne, skanery i aparaty fotograficzne, należy używać wyłącznie przewodów krótszych niż 3 metry.
 5. Jeżeli urządzenie USB jest podłączone do portu USB w klawiaturze, odłącz je i podłącz do portu USB w komputerze lub zasilanym koncentratorze.
 6. Przyczyną problemu może być port USB. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu USB. Jeżeli po podłączeniu przewodu do innego portu urządzenie USB pojawi się w Menedżerze urządzeń, odinstaluj sterownik urządzenia USB, a następnie zainstaluj go ponownie.
 7. Odłącz urządzenia USB i wykonaj poniższe czynności, aby usunąć kontroler hosta USB:
  1. Uruchom ponownie komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F8 po wyświetleniu się pierwszego ekranu. Pojawi się ekran startowy systemu Windows.
  2. Wybierz pozycję Tryb awaryjny i naciśnij Enter. System Windows uruchomi się i we wszystkich czterech narożnikach pulpitu pojawi się napis Tryb awaryjny.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Mój komputer i kliknij Właściwości.
  4. Kliknij znak plus (+) obok kategorii Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
  5. Wybierz element Główny koncentrator USB, a następnie kliknij przycisk Usuń. Powtarzaj procedurę aż do usunięcia wszystkich głównych koncentratorów USB.
  6. Zamknij program Menedżer urządzeń.
  7. W systemie Windows 98 i Me kliknij Start, kliknij Znajdź, a następnie kliknij Pliki lub foldery. W systemie Windows XP kliknij Start, kliknij Wyszukaj, a następnie kliknij wszystkie Pliki i foldery.
  8. W polu Szukaj w ustaw wartosć Lokalny dysk twardy (C:; D:).
  9. W polu O nazwie wpisz usb.inf, a następnie kliknij Znajdź.
  10. Kliknij prawym przyciskiem myszy USB, a następnie opcję Instaluj.
  11. Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy główny koncentrator USB jest widoczny w Menedżerze urządzeń.
  12. Zainstaluj sterownik urządzenia zgodnie z instrukcjami producenta.
  13. Podłącz ponownie urządzenie USB. Jeżeli urządzenie w dalszym ciągu nie pojawiło się na liście, należy zwrócić się o pomoc do producenta urządzenia.
    note:
   Sterowniki USB komputera przenośnego są zaimplementowane w mikroukładzie. W razie potrzeby sterowniki wymagane przez komputer przenośny można zainstalować za pomocą funkcji przywracania aplikacji.
Komunikat o błędzie: Nieudana aktywacja USB w systemie BIOS
Sprawdź, czy system BIOS obsługuje starszy standard USB. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Po wyświetleniu pierwszego ekranu naciśnij kilkakrotnie klawisz F1, aż zostanie wyświetlony ekran konfiguracji.
 3. Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby wybrać kartę Zaawansowane. Następnie użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać opcję Obsługa starszego standardu USB.
 4. Naciśnij klawisz Enter, wybierz opcję Włączone, a następnie naciśnij ponownie klawisz Enter.
 5. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zamknąć ekran. Komunikat o błędzie nie powinien już się pojawiać.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...