HP Support

hp-contact-secondary-navigation

Actions
Loading...

hp-share-print-widget

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper

Actions
Loading...

Testowanie kamery internetowej przy użyciu programu YouCam

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.
Większość problemów z kamerą internetową powodują brakujące lub niezgodne sterowniki sprzętowe lub nieprawidłowo skonfigurowane aplikacje odpowiedzialne za wyświetlanie obrazu wideo. W tym dokumencie objaśniono, jak przetestować podstawowe działanie kamery internetowej przy użyciu działającego sterownika kamery internetowej lub prostej aplikacji z funkcją wyświetlania obrazu wideo. Po upewnieniu się, że kamera internetowa działa, można dostosować jakość obrazu lub zastosować bardziej zaawansowaną aplikację do manipulacji obrazem.
Otwieranie programu YouCam
Aby przetestować kamerę internetową za pomocą aplikacji Cyberlink YouCam, wybierz swój system operacyjny z poniższych opcji, aby wyświetlić instrukcję otwierania programu YouCam.
Windows 8
Kliknij ikonę YouCam , znajdującą się na pasku zadań. Jeśli ikona YouCam nie wyświetla się na pasku zadań, wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć program YouCam.
 1. Naciśnij klawisze Windows
  i Q i wpisz youcam w polu wyszukiwania.
 2. Kliknij pozycję YouCam na liście wyników.
Windows 7 i Vista
Wykonaj poniższe czynności, jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows 7.
 1. Kliknij przycisk Start i wpisz youcam w polu wyszukiwania.
 2. Kliknij pozycję YouCam na liście wyników.
Jeśli na liście wyników wyszukiwania nie ma pozycji YouCam, przejdź do sekcji Instalacja aplikacji YouCam, aby uzyskać instrukcje na temat instalacji aplikacji YouCam. W przeciwnym razie należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.
Zakładając, że obszar przed kamerą jest dobrze oświetlony, po uruchomieniu aplikacji na środku ekranu pojawi się obraz użytkownika.
Figure : Ekran aplikacji YouCam z obrazem
Ilustracja ekranu aplikacji YouCam z obrazem klienta
Jeżeli uruchomi się aplikacja YouCam i na środku aplikacji zostanie wyświetlony obraz, przejdź do sekcji Nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo, aby kontynuować procedurę testowania. W przeciwnym razie przeczytaj poniższą sekcję dotyczącą występującego błędu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby go usunąć.
Komunikat o błędzie wyświetlany podczas otwierania
Aplikacja YouCam nie uruchamia się lub pojawia się komunikat o błędzie podobny do poniższego:
Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem wideo (urządzenie wideo USB).
Wybierz w Ustawieniach inne urządzenie lub zamknij inną aplikację, która może korzystać z tego urządzenia wideo i uruchom ponownie aplikację YouCam.
Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem z kamerą internetową.
 1. Zamknij wszystkie inne aplikacje wideo
  Jednocześnie ze sterownika kamery internetowej może korzystać tylko jeden program. Nie można na przykład uruchomić i używać aplikacji YouCam podczas wideokonferencji prowadzonej w programie do komunikacji błyskawicznej.
  Jeżeli na komputerze są uruchomione inne programy wideo, zamknij je i przejdź do sekcji Otwieranie aplikacji YouCam, aby kontynuować procedurę testowania. W przeciwnym wypadku przejdź do następnego kroku.
 2. Sprawdź, czy urządzenie kamery internetowej jest rozpoznawane przez Menedżera urządzeń
  1. Otwórz narzędzie Menedżer urządzeń.
   • Windows 8
    1. Naciśnij klawisze Windows
     i Q, a następnie wpisz menedżer urządzeń.
    2. Wybierz pozycję Menedżer urządzeń na liście wyników.
   • Windows 7 i Vista
    1. Kliknij ikonę Start , a następnie wpisz menedżer urządzeń w polu wyszukiwania.
    2. Wybierz pozycję Menedżer urządzeń na liście wyników.
  2. W oknie Menedżer urządzeń znajdź kategorię Urządzenia do przetwarzania obrazu.
   Jeśli w kategorii Urządzenia do przetwarzania obrazu wyświetlony został sterownik kamery internetowej lub urządzenia wideo, przejdź do kroku trzeciego: Selektywna aktualizacja sterownika kamery internetowej.
   Figure : Menedżer urządzeń
   Ilustracja: Menedżer urządzeń
   Jeżeli nie ma kategorii Urządzenia do przetwarzania obrazu, kliknij element prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby uruchomić skanowanie w poszukiwaniu urządzenia do wyświetlania obrazu wideo z kamery internetowej.
   Figure : Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu
   Ilustracja: Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu
   Jeżeli po uruchomieniu skanowania na liście Menedżera urządzeń nie występuje żadna pozycja Urządzenia do obrazowania, oznacza to, że występuje problem sprzętowy. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać pomoc.
 3. Zaktualizuj sterownik kamery internetowej
  1. W oknie Menedżera urządzeń kliknij strzałkę obok opcji Urządzenia do obrazowania, aby rozwinąć listę.
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij sterownik kamery internetowej i wybierz opcję Właściwości.
   Figure : Właściwości
   Ilustracja: Właściwości
  3. W oknie dialogowym Właściwości kamery internetowej wybierz kartę Sterownik i kliknij przycisk Aktualizacja sterownika...
   Figure : Zaktualizuj sterownik
   Ilustracja: Zaktualizuj sterownik
  4. W oknie Aktualizacja oprogramowania sterownika kliknij Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika, a następnie, po wyświetleniu monitu, kliknij Pozwól mi wybrać z listy urządzeń na moim komputerze.
   Figure : Pozwól mi wybrać z listy urządzeń na moim komputerze
   Ilustracja: Pozwól mi wybrać z listy urządzeń na moim komputerze
  5. W sekcji Model po wyświetleniu monitu wybierz Urządzenie wideo USB, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby zaktualizować oprogramowanie sterownika kamery internetowej.
   Figure : Wybierz Urządzenie wideo USB
   Ilustracja: Wybierz Urządzenie wideo USB
  6. Po pojawieniu się komunikatu System Windows pomyślnie zaktualizował oprogramowanie sterownika, kliknij przycisk Zamknij, zamknij wszystkie otwarte okna dialogowe i przejdź do sekcji Otwieranie aplikacji YouCam, aby kontynuować procedurę testowania.
   Figure : Aktualizacje pomyślnie ukończone
   Ilustracja: Aktualizacje pomyślnie ukończone
W oknie aplikacji brak wyświetlanego obrazu
Jeżeli aplikacja YouCam się uruchomi, ale zamiast właściwego obrazu wyświetlona zostanie nazwa aplikacji, oznacza to, że domyślnie wybrany sterownik jest niezgodny. Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem z kamerą internetową.
Figure : Ekran aplikacji YouCam z nazwą aplikacji
Ilustracja ekranu YouCam z nazwą aplikacji
 1. Skonfiguruj aplikację YouCam i wybierz właściwy sterownik kamery internetowej
  1. W aplikacji YouCam kliknij ikonę Konfiguracja.
   Figure : Ikona konfiguracji aplikacji YouCam
   Ilustracja ekranu aplikacji YouCam z przyciskiem Konfiguracja
  2. Kliknij listę rozwijaną Urządzenie do nagrywania obrazu i wybierz z listy pozycję Urządzenie wideo USB.
   Figure : Ekran Ustawienia aplikacji YouCam
   Ekran ustawień aplikacji YouCam, przedstawiający urządzenie do nagrywania obrazu
   Jeśli na liście brak urządzeń kamery internetowej, przejdź do sekcji Sprawdź, czy urządzenie kamery internetowej jest rozpoznawane przez Menedżera urządzeń.
  3. Możesz również wybrać Jakość obrazu i Rozmiar filmu.
  4. Wybierz OK, aby zaakceptować wybór. Zamknij aplikację YouCam i uruchom ją ponownie, aby wyświetlić obraz.
 2. Aktualizacja aplikacji YouCam
  1. Podłącz komputer do Internetu.
  2. Otwórz aplikację YouCam i kliknij zastrzeżoną nazwę Cyberlink YouCam w lewym górnym rogu.
   Figure : Aktualizacja oprogramowania Cyberlink YouCam
   Ilustracja łącza do aktualizacji oprogramowania Cyberlink YouCam.
  3. Jeśli dostępna jest aktualizacja lub uaktualnienie, na ekranie zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące instalacji. W przypadku wyświetlenia monitu uruchom ponownie komputer.
Nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo
W celu sprawdzenia, czy kamera internetowa i aplikacja YouCam działają prawidłowo, wykonaj następujące czynności.
 1. Aby nagrać krótki film, kliknij Nagraj na głównym pasku sterowania. Pozwól, aby aplikacja nagrała kilkusekundowy film, a następnie naciśnij przycisk Stop. W prawym okienku zostanie wyświetlona miniatura filmu wideo.
  Figure : Aplikacja YouCam - Główny pasek sterowania i miniatury
  Ilustracja lokalizacji głównego paska sterowania i miniatur w aplikacji YouCam
 2. Aby uchwycić obraz jednoklatkowy, kliknij Migawka na głównym pasku sterowania. W prawym okienku zostanie wyświetlona miniatura obrazu.
 3. Aby obejrzeć film lub obraz w pełnym wymiarze, dwukrotnie kliknij obraz w prawym okienku.
 4. Aby usunąć film lub obraz w pełnym wymiarze, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w prawym okienku i wybierz polecenie Usuń.
   note:
  Filmy wideo i zdjęcia są domyślnie zapisywane w folderze
  C:\<nazwa użytkownika>\Dokumenty\YouCam. Nazwa pliku nagrania lub obrazu nadawana jest na podstawie jego daty i formatu, np. Capture_20080327.wmv (film) lub Capture_20080601.jpg (migawka). Pliki te można kopiować lub przenosić do dowolnej lokalizacji w komputerze.
Instalowanie aplikacji YouCam
Jeśli z jakiegoś powodu aplikacja YouCam została usunięta z systemu lub system operacyjny został zmieniony, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania YouCam. Wybierz swój system operacyjny z poniższych opcji, aby uzyskać właściwy plik do pobrania.
 • • Windows 7 i Windows 8
  Kliknij tutaj, aby pobrać pakiet softpaq zgodny z systemem Windows 7 i Windows 8.
 • • Windows Vista i Windows 7
  Kliknij tutaj, aby pobrać pakiet softpaq zgodny z systemem Windows Vista i Windows 7.

hp-online-communities

Actions
Loading...
Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


Contact HP

Contact HP

Let HP help you find the answer or identify a service location. Contact us >

Country: United States