hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Drukarki HP - Instalacja i korzystanie z wbudowanego sterownika druku systemu Windows

Niniejszy dokument przeznaczony jest do drukarek HP, dla których nie jest dostępna pełna wersja sterownika do systemów Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista czy XP.
Jeżeli pełna wersja sterownika HP nie jest dostępna dla drukarki, należy zainstalować wbudowany sterownik druku. Pełna wersja sterownika dla jednej lub kilku wersji systemu Windows nie jest dostępna z płyty CD dostarczonej wraz z drukarką ani do pobrania z witryny internetowej HP.
 note:
Gdzie jest przycisk pobierania? Sterownik drukarki HP jest wbudowany w system operacyjny Windows lub został zainstalowany na tym komputerze za pomocą usługi Windows Update. Nie ma konieczności pobierania dodatkowych sterowników z witryny internetowej w celu drukowania, skanowania lub wysyłania faksów.
Zobacz sekcję w tym dokumencie Często zadawane pytania, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące skanowania za pomocą tego sterownika.
Krok 1: Podłącz drukarkę do komputera
Przed instalacją wbudowanego sterownika podłącz drukarkę do komputera lub do sieci. Odczytaj typ połączenia w celu wyświetlenia czynności wymaganych do podłączenia drukarki.
Krok 2: Skonfiguruj usługę Windows Update pod kątem automatycznego pobierania oprogramowania sterownika
Otwórz ustawienia instalacji urządzeń w systemie Windows i upewnij się, że komputer jest skonfigurowany do automatycznego pobierania oprogramowania sterownika.
 1. Wyszukaj w systemie Windows termin zmiana instalacji urządzenia i kliknij ustawienie panelu sterowania Zmień ustawienia instalacji urządzenia na liście wyników wyszukiwania.
 2. Wybierz Tak, zrób to automatycznie (zalecane), a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Krok 3: Zainstaluj sterownik drukarki za pomocą kreatora dodawania drukarki
Użyj narzędzia Dodaj drukarkę systemu Windows, aby zainstalować wbudowany sterownik.
 note:
Jeżeli drukarka została już podłączona do komputera za pomocą kabla USB i można drukować, sterownik został zainstalowany. Jeśli występują problemy z drukowaniem, wykonaj poniższe czynności.
 1. W systemie Windows wyszukaj termin urządzenia i kliknij opcję Urządzenia i drukarki na liście wyników wyszukiwania.
 2. Kliknij Dodaj drukarkę.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno „Wybierz urządzenie lub drukarkę do dodania na tym komputerze”, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz drukarkę z listy, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik, po czym ponów próbę drukowania.
  • Jeśli drukarka nie zostanie znaleziona przez system Windows, kliknij polecenie Drukarki nie ma na liście, a następnie przejdź do następnego kroku.
  Figure : Przykład drukarek znalezionych w oknie Wybierz urządzenie lub drukarkę do dodania
  Przykład drukarek znalezionych w oknie Wybierz urządzenie lub drukarkę do dodania
 4. Wybierz typ połączenia lub metodę dodania drukarki, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik.
   note:
  Po wybraniu metody Dodaj drukarkę lokalną przejdź do następnego kroku.
  Przykład okna „Znajdź drukarkę na podstawie innych opcji”
  Przykład okna „Jakiego typu drukarkę chcesz zainstalować?”
  Przykład okna Znajdź drukarkę na podstawie innych opcji
  Przykład okna Jakiego typu drukarkę chcesz zainstalować?
 5. Wybierz Użyj istniejącego portu (LPT1: (port drukarki), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie Zainstaluj sterownik drukarki kliknij opcję Windows Update, aby zaktualizować listę dostępnych sterowników drukarek.
 7. Z listy Producent wybierz HP.
 8. Z listy Drukarki wybierz model swojej drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   note:
  Jeśli nie widzisz swojego modelu drukarki, zmień nazwę producenta z HP na Hewlett-Packard lub Hewlett Packard, a następnie ponownie poszukaj swojego modelu drukarki.
  Figure : Wybierz producenta i model drukarki
  Ilustracja: Wybierz model drukarki
 9. Na ekranie Wpisz nazwę drukarki zmień nazwę drukarki (opcjonalnie), a następnie kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować sterownik.
Krok 4: Drukowanie i skanowanie dokumentów
W zależności od możliwości swojej drukarki spróbuj coś wydrukować i zeskanować, aby mieć pewność, że drukarka działa.
 • Jeśli można drukować i skanować, sterownik został zainstalowany.
 • Jeśli nie można drukować i skanować, przejdź do sekcji tego dokumentu Często zadawane pytania, aby uzyskać informacje na temat korzystania z tego sterownika oraz po wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Często zadawane pytania
Zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak korzystać z drukarki z wbudowanym sterownikiem.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...