hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...
 • Alert
  Need help after upgrading to Windows 10?

  Here are solutions to common problems seen after upgrading.

  View article

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Drukarki HP - Instalacja i korzystanie z wbudowanego sterownika druku systemu Windows

Niniejszy dokument przeznaczony jest do drukarek HP, dla których nie jest dostępna pełna wersja sterownika do systemów Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista czy XP.
Jeżeli pełna wersja sterownika HP nie jest dostępna dla drukarki, należy zainstalować wbudowany sterownik druku. Pełna wersja sterownika dla jednej lub kilku wersji systemu Windows nie jest dostępna z płyty CD dostarczonej wraz z drukarką ani do pobrania z witryny internetowej HP.
 note:
Gdzie jest przycisk pobierania? Sterownik drukarki HP jest wbudowany w system operacyjny Windows lub został zainstalowany na tym komputerze za pomocą usługi Windows Update. Nie ma konieczności pobierania dodatkowych sterowników z witryny internetowej w celu drukowania, skanowania lub wysyłania faksów.
Zobacz sekcję w tym dokumencie Często zadawane pytania, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące skanowania za pomocą tego sterownika.
Krok 1: Podłącz drukarkę do komputera
Przed instalacją wbudowanego sterownika podłącz drukarkę do komputera lub do sieci. Odczytaj typ połączenia w celu wyświetlenia czynności wymaganych do podłączenia drukarki.
Krok 2: Skonfiguruj usługę Windows Update pod kątem automatycznego pobierania oprogramowania sterownika
Otwórz ustawienia instalacji urządzeń w systemie Windows i upewnij się, że komputer jest skonfigurowany do automatycznego pobierania oprogramowania sterownika.
 1. Wyszukaj w systemie Windows termin zmiana instalacji urządzenia i kliknij ustawienie panelu sterowania Zmień ustawienia instalacji urządzenia na liście wyników wyszukiwania.
 2. Wybierz Tak, zrób to automatycznie (zalecane), a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Krok 3: Zainstaluj sterownik drukarki za pomocą kreatora dodawania drukarki
Użyj narzędzia Dodaj drukarkę systemu Windows, aby zainstalować wbudowany sterownik.
 note:
Jeżeli drukarka została już podłączona do komputera za pomocą kabla USB i można drukować, sterownik został zainstalowany. Jeśli występują problemy z drukowaniem, wykonaj poniższe czynności.
 1. W systemie Windows wyszukaj termin urządzenia, kliknij opcję Urządzenia i drukarki na liście wyników wyszukiwania, a następnie opcję Dodaj drukarkę.
 2. Na ekranie Jakiego typu drukarkę chcesz zainstalować?, wybierz Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth w celu podłączenia drukarki do sieci lub wybierz Dodaj drukarkę lokalną w celu podłączenie drukarki za pomocą kabla USB, a następnie kliknij Dalej.
  Figure : Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth
  Ilustracja: Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową
 3. W zależności od wybranego typu połączenia wykonaj niżej opisane czynności:
  • Drukarka lokalna: Wybierz Użyj istniejącego portu (LPT1: port drukarki), a następnie kliknij Dalej.
  • Drukarka sieciowa, bezprzewodowa lub Bluetooth: Wybierz nazwę drukarki wyszukanej w sieci przez komputer, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Na ekranie Zainstaluj sterownik drukarki kliknij opcję Windows Update, aby zaktualizować listę dostępnych sterowników drukarek.
 5. Z listy Producent wybierz HP.
 6. Z listyDrukarki wybierz model swojej drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   note:
  Jeśli nie widzisz swojego modelu drukarki, zmień producenta z HP na Hewlett-Packard, a następnie ponownie poszukaj swojego modelu drukarki.
  Figure : Wybierz producenta i model drukarki
  Ilustracja: Wybierz model drukarki
 7. Na ekranie Wpisz nazwę drukarki zmień nazwę drukarki (opcjonalnie), a następnie kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować sterownik.
Krok 4: Drukowanie i skanowanie dokumentów
W zależności od możliwości swojej drukarki spróbuj coś wydrukować i zeskanować, aby mieć pewność, że drukarka działa.
 • Jeśli można drukować i skanować, sterownik został zainstalowany.
 • Jeśli nie można drukować i skanować, przejdź do sekcji tego dokumentu Często zadawane pytania, aby uzyskać informacje na temat korzystania z tego sterownika oraz po wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Często zadawane pytania
Zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak korzystać z drukarki z wbudowanym sterownikiem.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...