hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery stacjonarne HP - Aktywacja systemu Windows 7, Vista oraz XP

Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows 7, Vista lub XP.
Aby zapobiec piractwu oprogramowania, firma Microsoft wymaga aktywacji systemu Windows przed umożliwieniem korzystania z pełnej wersji produktu. System Windows można aktywować na dwa sposoby: poprzez Aktywację produktu Windows lub Preinstalację na indywidualnym komputerze.
W ramach aktywacji produktu Windows (WPA) przed weryfikacją, a następnie aktywacją produktu Windows, do firmy Microsoft wysyłany jest identyfikator instalacji. Aktywacja produktu Windows wymaga dwóch numerów. Jednym z nich jest identyfikator instalacji (generowany poprzez wprowadzenie klucza produktu Windows), który właściciel komputera podaje firmie Microsoft. Drugim jest identyfikator potwierdzenia przydzielony przez firmę Microsoft, który jest stosowany w celu aktywacji oprogramowania systemu operacyjnego. Ten sposób jest wykorzystywany w przypadku aktualizacji lub instalacji nowej wersji systemu Windows z dysku (nie przy użyciu funkcji HP System Recovery).
Preinstalacja na indywidualnym komputerze odbywa się w zakładzie produkcyjnym. Przed pierwszym użyciem nie są wymagane żadne czynności w celu aktywowania systemu operacyjnego. W przypadku systemów aktywowanych w ramach preinstalacji na indywidualnym komputerze można wymienić większość podzespołów komputera bez konieczności ponownej aktywacji oprogramowania za pośrednictwem firmy Microsoft.
W przypadku większości komputerów HP stosowana jest metoda preinstalacji na indywidualnym komputerze, co ułatwia konfigurację komputera. Jednakże w przypadku instalacji w komputerze innej wersji systemu Windows wymagane jest aktywowanie nowej wersji. Mogą również wystąpić sytuacje, gdy system Windows wyświetli monit o aktywację produktu, nawet jeżeli został on już wcześniej aktywowany.
Wersja systemu Windows
Aby dowiedzieć się więcej na temat aktywacji systemu Windows, wybierz jeden z poniższych podrozdziałów, który dotyczy posiadanej wersji systemu Windows.
Przydatne informacje
Poniżej znajduje się lista sytuacji, w których może być konieczna aktywacja produktu oraz wyjaśnienie terminów używanych podczas procesu aktywacji.
 note:
Jedno lub kilka z powyższych łączy przenosi użytkownika poza witrynę firmy Hewlett-Packard. Firma HP nie ma wpływu i nie odpowiada za informacje spoza witryny HP.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Prefer to troubleshoot on your own?

Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...