hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery stacjonarne HP - Aktywacja systemu Windows 7, Vista oraz XP

Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows 7, Vista lub XP.
Aby zapobiec piractwu oprogramowania, firma Microsoft wymaga aktywacji systemu Windows przed umożliwieniem korzystania z pełnej wersji produktu. System Windows można aktywować na dwa sposoby: poprzez Aktywację produktu Windows lub Preinstalację na indywidualnym komputerze.
W ramach aktywacji produktu Windows (WPA) przed weryfikacją, a następnie aktywacją produktu Windows, do firmy Microsoft wysyłany jest identyfikator instalacji. Aktywacja produktu Windows wymaga dwóch numerów. Jednym z nich jest identyfikator instalacji (generowany poprzez wprowadzenie klucza produktu Windows), który właściciel komputera podaje firmie Microsoft. Drugim jest identyfikator potwierdzenia przydzielony przez firmę Microsoft, który jest stosowany w celu aktywacji oprogramowania systemu operacyjnego. Ten sposób jest wykorzystywany w przypadku aktualizacji lub instalacji nowej wersji systemu Windows z dysku (nie przy użyciu funkcji HP System Recovery).
Preinstalacja na indywidualnym komputerze odbywa się w zakładzie produkcyjnym. Przed pierwszym użyciem nie są wymagane żadne czynności w celu aktywowania systemu operacyjnego. W przypadku systemów aktywowanych w ramach preinstalacji na indywidualnym komputerze można wymienić większość podzespołów komputera bez konieczności ponownej aktywacji oprogramowania za pośrednictwem firmy Microsoft.
W przypadku większości komputerów HP stosowana jest metoda preinstalacji na indywidualnym komputerze, co ułatwia konfigurację komputera. Jednakże w przypadku instalacji w komputerze innej wersji systemu Windows wymagane jest aktywowanie nowej wersji. Mogą również wystąpić sytuacje, gdy system Windows wyświetli monit o aktywację produktu, nawet jeżeli został on już wcześniej aktywowany.
Wersja systemu Windows
Aby dowiedzieć się więcej na temat aktywacji systemu Windows, wybierz jeden z poniższych podrozdziałów, który dotyczy posiadanej wersji systemu Windows.
Przydatne informacje
Poniżej znajduje się lista sytuacji, w których może być konieczna aktywacja produktu oraz wyjaśnienie terminów używanych podczas procesu aktywacji.
 note:
Jedno lub kilka z powyższych łączy przenosi użytkownika poza witrynę firmy Hewlett-Packard. Firma HP nie ma wpływu i nie odpowiada za informacje spoza witryny HP.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...