hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Korzystanie z narzędzia Przywracanie systemu Microsoft (Windows Vista)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows Vista.
W dokumencie tym opisano, w jaki sposób można korzystać z narzędzia Przywracanie systemu Microsoft i rozwiązywać związane z nim problemy.
 note:
Program Przywracanie sytemu firmy Microsoft nie jest tą samą aplikacją co program Odzyskiwania systemu w komputerach HP lub Compaq. Narzędzie Odzyskiwanie systemu HP pozwala odzyskać fabryczne ustawienia całego oprogramowania.
Przywracanie systemu
Przywracanie systemu to oprogramowanie Windows, które umożliwia tworzenie punktów przywracania, będących swego rodzaju „pamięcią” plików systemowych i konfiguracji komputera w danym momencie. Aplikacja ta tworzy punkty przywracania automatycznie. Dodatkowo umożliwia również ich samodzielne utworzenie.
Przywracanie systemu za pomocą tego oprogramowania polega na wymianie używanych obecnie plików na pliki i ustawienia z danego punktu w przeszłości. Załóżmy na przykład, że punkt przywracania zostaje utworzony przy pierwszym uruchomieniu nowego komputera. Dwa dni później przeglądarka Internet Explorer przestaje działać na skutek przypadkowego usunięcia kilku plików systemowych. Przywracanie systemu pozwoli na odtworzenie stanu systemu z pierwszego dnia pracy i rozwiązanie problemu z przeglądarką.
Jeżeli przywrócenie systemu do pewnego punktu z przeszłości nie rozwiązuje problemu, możliwe jest ponowne skorzystanie z tego programu i wybór jeszcze wcześniejszego punktu.
Tworzenie punktu przywracania
System Windows automatycznie tworzy punkty przywracania w równych odstępach czasu, a często także przed dokonaniem nowych instalacji. Jeżeli pomimo tego chcesz ręcznie utworzyć punkt przywracania, wykonaj następujące czynności:
 1. Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do tworzenia punktu przywracania zaleca się sporządzenie kopii zapasowych istotnych plików.
 2. Kliknij przycisk Start , prawym przyciskiem myszy kliknij Komputer i Właściwości.
 3. W okienku zadań po lewej stronie kliknij polecenie Ochrona systemu.
 4. Wybierz dysk z listy; zazwyczaj jest to dysk (C:), a następnie kliknij przycisk Utwórz.
  Figure : Karta Ochrona systemu
 5. Wpisz nazwę tworzonego punktu przywracania.
  Figure : Okno opisu punktu przywracania
 6. Kliknij przycisk Utwórz.
 7. Po zakończeniu system Windows wyświetli komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu.
  Figure : Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
Przywracanie systemu Windows do poprzedniego stanu
Jeżeli komputer przestanie prawidłowo funkcjonować, pomocne może okazać się przywrócenie systemu do stanu z wcześniejszego punktu z przeszłości. Żeby przywrócić konfigurację komputera, należy wykonać następujące czynności:
 1. Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do przywracania systemu zaleca się sporządzenie kopii zapasowych istotnych plików.
 2. Zamknij wszystkie otwarte okna programów.
 3. Kliknij przycisk Start , Wszystkie programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe i Odzyskiwanie systemu.
  Otworzy się okno „Przywracanie plików i ustawień systemowych”.
  Figure : Okno Przywracanie plików i ustawień systemowych
 4. Zaznacz opcję Wybierz inny punkt przywracania, a następnie kliknij Dalej.
 5. Z listy punktów przywracania wybierz punkt z pożądanego dnia i konkretnej godziny i kliknij Dalej. Wszystkie pliki zostaną odpowiednio dodane, usunięte lub zmienione do takiej wersji, w jakiej znajdowały się na komputerze w wybranym momencie.
   caution:
  Oprogramowanie i sterowniki zainstalowane po wybranej dacie mogą nie działać poprawnie i konieczna może okazać się ich ponowna instalacja.
  Figure : Okno „Wybierz punkt przywracania”
 6. Kliknij przycisk Zakończ w oknie „Potwierdź punkt przywracania”.
 7. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie.
 8. Komputer powinien wyłączyć się i uruchomić ponownie po ukończeniu procesu przywracania.
  Zostanie wyświetlone okno Przywracanie ukończone.
  Figure : Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
 9. Kliknij przycisk OK. W ten sposób komputer zostanie przywrócony do punktu, w którym działał poprawnie.
   note:
  Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie informujący, że nie można przywrócić stanu komputera do wybranego punktu z przeszłości, należy użyć innego punktu przywracania. Jeżeli błędy będą w dalszym ciągu występować, jedynym wyjściem może okazać się skorzystanie z programu Odzyskiwanie systemu HP w celu przywrócenia oryginalnej konfiguracji oprogramowania.
 10. Po ukończeniu procesu przywracania należy zaktualizować oprogramowanie:
  1. Zaktualizuj definicje wirusów systemu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Usuwanie wirusów z komputera i ochrona antywirusowa.
  2. Pobierz najważniejsze aktualizacje systemowe za pomocą Microsoft Windows Update. Więcej informacji znajdziesz na stronie Aktualizacja sterowników i oprogramowania za pomocą usługi Windows Update.
  3. Zaktualizuj oprogramowanie komputera za pośrednictwem witryny HP. Więcej informacji na ten temat znajdziesz się na stronie Pobieranie oprogramowania i sterowników.
Cofanie przywracania
Żeby cofnąć konfigurację oprogramowania do stanu sprzed wykonania przywracania systemu, należy ponownie uruchomić Przywracanie systemu. Wybierz punkt przywracania wcześniejszy względem użytego poprzednio punktu i opisany jako „Cofnij: przywracanie systemu”.
Figure : Okno „Wybierz punkt przywracania”
Przywracanie systemu w sytuacji, gdy system Vista nie uruchamia się normalnie
Jeżeli system Windows nie uruchamia się, należy wykonać następujące czynności:
 1. Wyłącz komputer i odczekaj co najmniej 5 sekund w stanie całkowitego wyłączenia komputera.
 2. Włącz komputer i po jego uruchomieniu kilkakrotnie naciśnij klawisz F8.
  Otworzy się ekran „Zaawansowane opcje uruchamiania”.
 3. Wybierz pozycję Napraw komputer i naciśnij klawisz Enter.
 4. Wybierz układ klawiatury odpowiedni dla danego kraju/regionu i kliknij przycisk Dalej.
 5. Po wyświetleniu monitu logowania z listy rozwijanej Nazwa użytkownika wybierz nazwę użytkownika z uprawnieniami administratora (lecz nie Administratora). Nazwa użytkownika z uprawnieniami administratora to prawdopodobnie imię użytkownika wprowadzone podczas wstępnej konfiguracji komputera.
 6. W polu „Hasło” wprowadź hasło logowania, a następnie kliknij przycisk OK.
   note:
  Nie znając hasła, pozostaw to pole puste i kliknij przycisk OK. Jeśli nie można przejść poza okno hasła, powiadom administratora systemu w celu uzyskania hasła lub skorzystaj z narzędzia Odzyskiwanie systemu HP w celu przywrócenia systemu do poprzedniego stanu.
  Zostanie wyświetlone okno „Opcje odzyskiwania systemu”.
  Figure : Opcje odzyskiwania systemu
 7. Kliknij Przywracanie systemu.
 8. Użyj programu Przywracanie systemu w taki sposób, jak zwykle, aby przywrócić system Windows do poprzedniego punktu z przeszłości.
Program Przywracanie systemu nie może ukończyć zadania
Jeżeli program Przywracanie systemu nie może utworzyć punktu przywracania lub nie może ukończyć procesu przywracania, wykonaj poniższe czynności.
Krok 1: Wyłącz ochronę wirusowego oprogramowania skanującego
Złośliwe oprogramowanie skanujące może mieć wbudowane systemy ochrony, które uniemożliwiają innym aplikacjom, w tym również Przywracaniu systemu Windows, zmianę ich budowy. Jeżeli Przywracanie systemu nie może wykorzystać plików oprogramowania skanującego, proces przywracania nie udaje się, a program wyświetla następujący komunikat:
Przywracanie nie zostało ukończone. Twój komputer nie może zostać przywrócony...
Żeby przywracanie systemu powiodło się, należy tymczasowo wyłączyć skanowanie w poszukiwaniu wirusów i wbudowaną ochronę. Przykładowo wiele modeli komputerów stacjonarnych HP i Compaq jest dostarczanych z oprogramowaniem Symantec Norton. Jeżeli na komputerze zainstalowano program Norton Internet Security, wykonaj poniższe czynności w celu tymczasowego wyłączenia wbudowanej ochrony.
 1. Otwórz program Norton Internet Security.
 2. Przejdź do strony Ustawienia, aby otworzyć i przejrzeć ustawienia.
 3. W sekcji Opcje dodatkowe otwórz Ochrona przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym.
 4. Usuń zaznaczenie przy opcji Włącz ochronę produktu Symantec.
  Figure : Włącz ochronę produktu Symantec
 5. Po ukończeniu Przywracania systemu powtórz opisaną powyżej procedurę i zaznacz polecenie Włącz ochronę produktu Symantec, żeby upewnić się, że program Norton jest chroniony przed wirusami.
Krok 2: Włącz Przywracanie systemu
Jeżeli Przywracanie systemu w systemie Windows Vista nie działa, upewnij się, że program ten jest włączony i aktywny. Żeby upewnić się, że program Przywracanie systemu jest włączony i aktywny, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start , prawym przyciskiem myszy kliknij Komputer i Właściwości.
 2. W okienku zadań po lewej stronie kliknij polecenie Ochrona systemu.
 3. Upewnij się, że w sekcji Automatycznie utwórz punkty przywracania zaznaczono dysk główny, zazwyczaj jest to dysk (C:).
  • Jeżeli nie, zaznacz go i kliknij OK. Przyczyna problemu zostanie w ten sposób usunięta.
  • Jeżeli dysk był już wybrany, zamknij okno Właściwości systemu. Żeby skorzystać z narzędzia przywracania systemu, spróbuj utworzyć punkt przywracania zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, konieczne może okazać się skorzystanie z programu Przywracanie systemu w celu przywrócenia oryginalnej konfiguracji oprogramowania.
  Figure : Dysk główny z włączoną funkcją Przywracania systemu
Krok 3: Korzystanie z Przywracania systemu w Trybie awaryjnym
Aby skorzystać z Przywracania systemu w trybie awaryjnym, należy wykonać następujące czynności:
 1. Włącz komputer i po jego uruchomieniu naciskaj kilkakrotnie klawisz F8, aż otworzy się menu uruchamiania.
 2. Z menu Zaawansowane opcje rozruchu wybierz Tryb awaryjny z wierszem polecenia i naciśnij Enter.
 3. W wierszu poleceń wpisz rstrui.exe, a następnie naciśnij Enter.
 4. Aby przywrócić system, czytaj i wykonuj polecenia pojawiające się na ekranach.
 5. Po zakończeniu przywróć połączenia sieciowe.
Krok 4: Uruchamianie z opcji odzyskiwania systemu Windows
Przejdź do sekcji Przywracanie systemu w sytuacji, gdy system Vista nie uruchamia się normalnie, aby uruchomić program Przywracanie systemu w oknie Opcje odzyskiwania systemu.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...