hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Korzystanie z dwóch i więcej monitorów na jednym komputerze (Windows Vista)

Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Vista, wyposażonych w więcej niż jeden port wyjścia video
Opisuje on, w jaki sposób podłączyć telewizor (TV) lub monitor jako drugi ekran i go skonfigurować.
Zanim zaczniesz
Upewnij się, że komputer posiada co najmniej dwa porty video: jeden dla głównego monitora, a drugi dla drugiego monitora lub telewizora. Wiele modeli komputerów stacjonarnych HP i Compaq jest fabrycznie wyposażonych w dwa porty video.
 note:
Jeżeli konieczne okaże się dodanie kolejnej karty video do komputera, upewnij się, że obie karty wykorzystują ten sam sterownik kompatybilny z systemem Windows Vista (WDDM). Aby mieć pewność, należy użyć tego samego modelu karty wideo dla obu połączeń.
Podłącz drugi monitor
Aby podłączyć drugi monitor lub telewizor w charakterze monitora, należy wykonać następujące czynności:
Wybierz rodzaj połączenia
Najnowsze komputery i telewizory oferują wiele możliwości połączeń video. Typ złącza video komputera musi odpowiadać typowi złącza telewizora lub monitora. Żeby upewnić się, że użyty zostanie odpowiedni przewód, wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojej sytuacji.
 note:
W pewnych przypadkach, np. podczas podłączania DVI do HDMI, można wykorzystać adapter. Instrukcje znajdziesz w dokumentacji dostarczonej wraz z telewizorem lub monitorem.
Rodzaje połączeń wideo
Złącze/kabel wyjścia wideo
Urządzenie kompatybilne
Video (composite)
TV
S-video
TV
VGA
Monitor
DVI
Monitor lub telewizor wysokiej rozdzielczości
HDMI
Telewizor wysokiej rozdzielczości
Konieczne może być zastosowanie adaptera DVI-HDMI.
Podłączanie telewizora
 1. Podłącz telewizor do komputera za pomocą wybranego przewodu.
 2. Podłącz telewizor do zasilania i włącz go.
 3. Zmień źródło wejścia obrazu telewizora na takie samo, jak złącze źródła obrazu z komputera (Line-1, Video-1, HDMI itd.). Instrukcje można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z telewizorem.
 4. Włącz komputer.
 note:
W zależności od modelu telewizora jakość obrazu może być gorsza w porównaniu z obrazem monitora.
Podłączanie monitora
 1. Podłącz monitor do komputera za pomocą wybranego kabla.
 2. Podłącz monitor do zasilania i włącz go.
 3. Włącz komputer.
Skonfiguruj ustawienia obrazu
Poniższe instrukcje przedstawiają dwa najbardziej popularne sposoby konfiguracji wielu ekranów:
Prezentacja lub Klon: Na ekranach obu urządzeń wyświetlany jest ten sam obraz (Klon). Konfigurację tę najczęściej wykorzystuje się przy prezentacjach, tzn. prowadzący prezentację pracuje na mniejszym monitorze, a pozostałe osoby widzą jego działania na dużym ekranie, telewizorze, monitorze lub rzutniku.
Rozszerzenie pulpitu: Pulpit Windows lub obszar roboczy powiększa się i zajmuje oba ekrany. Tej konfiguracji używa się najczęściej, aby uzyskać większy obszar roboczy. Zwiększenie obszaru roboczego pozwala użytkownikom obserwować różne aplikacje na poszczególnych ekranach.
Prezentacja lub klon
Użycie konfiguracji Prezentacja lub klon może wymagać specjalnych sterowników. W czasie opublikowania niniejszego dokumentu, komputery HP i Compaq były wyposażane w karty graficzne ATI lub NVIDIA. Zapoznaj się z poniższymi przykładami postępowania, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób można dostosować oprogramowanie graficzne do środowiska prezentacji:
 note:
Jeżeli na twoim komputerze zainstalowano inną technologię wideo i nie można znaleźć ustawień trybu prezentacji, poszukaj informacji i pomocy na stronie producenta danej technologii.
Karta graficzna
Procedura
ATI
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu Windows i wybierz opcję ATI Catalyst Control Center.
 2. Wybierz opcję Konfiguracja podstawowa i kliknij przycisk Przejdź.
 3. Wybierz opcję Klon, a następnie wybierz rozdzielczość.
 4. Kliknij przycisk Zakończ.
NVIDIA
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu Windows i wybierz opcję NVIDIA Control Panel.
 2. Kliknij opcję Ekran, a następnie Zmień ustawienia ekranu.
 3. Wybierz opcję Klon, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
Powiększanie pulpitu
Żeby powiększyć obszar pulpitu, należy skorzystać z ustawień ekranu systemu Windows Vista.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu Windows i wybierz opcję Personalizuj.
 2. Kliknij opcję Ustawienia ekranu. Otworzy się okno Ustawienia ekranu.
  Figure : Ustawienia ekranu
  Okno Ustawienia ekranu z wyświetlonymi opcjami ekranu monitora.
 3. Wybierz monitor przedstawiający drugi ekran. Zaznacz pole wyboru Powiększ pulpit do rozmiarów tego monitora i kliknij OK.
   note:
  Aby uzyskać pomoc w identyfikacji monitorów, kliknij polecenie Identify Monitors (Identyfikuj monitory). Na ikonach monitorów wyświetlone są numery 1 i 2, mające na celu ułatwić ich identyfikację.
 4. (Opcjonalnie) Aby ustawić rozdzielczość w oknie Ustawienia ekranu, wybierz monitor i przesuń suwak rozdzielczości. Kliknij przycisk OK.
 5. (Opcjonalnie) Żeby zmienić kierunek, w którym powiększy się pulpit (w lewo lub prawo tak, by dopasować kierunek powiększenia do fizycznego ustawienia monitorów), wybierz monitor i przeciągnij go na odpowiednie miejsce.
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją telewizora
Jeżeli podczas podłączania telewizora do komputera wystąpią problemy, należy wypróbować następujące sposoby:
 • W przypadku niektórych adapterów ekranu, aby komputer mógł rozpoznać telewizor, konieczne jest skonfigurowanie telewizora jako głównego adaptera ekranu. Jeżeli włączony komputer nie wykrywa telewizora jako ekranu, należy skonfigurować telewizor jako główny ekran w systemie Windows i ponownie uruchomić komputer.
 • Przed włączeniem komputera należy włączyć telewizor.
 • Źródło obrazu telewizora musi być takie same jak to wykorzystywane przez kartę graficzną. Wybierz opcję Wejście 1, Wejście 2 lub S-video, naciskając przycisk Źródło lub Źródło wejścia na pilocie zdalnego sterowania TV. Przyciski te mogą się różnić w zależności od modelu telewizora. Jeśli telewizor nie posiada takiej funkcji, nie będzie można go użyć jako drugiego monitora bez zastosowania specjalnego przetwornika sygnału wideo (ten dokument nie zawiera informacji na ten temat). Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora.
 • Ustaw rozdzielczość ekranu na 800 x 600 lub mniejszą w oknie Właściwości ekranu w komputerze.
 • Używaj wyłącznie jednego źródła video. Nie podłączaj dwóch przewodów do tego samego telewizora lub monitora.
 • W zależności od kraju przeznaczenia telewizor odbiera sygnał PAL (Europa) lub NTSC (Ameryka Północna). Upewnij się, że format sygnału telewizora odpowiada sygnałowi wysyłanemu przez kartę (w przypadku wyjścia TV zintegrowanego na płycie głównej ustawienie to można zmienić w systemie BIOS).

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...