hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery przenośne HP - Przegląd opcji odzyskiwania lub ponownej instalacji systemu operacyjnego

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq.
Przeprowadzenie odzyskiwania systemu, przywracające komputer do stanu fabrycznego może okazać się konieczne, gdy system operacyjny lub dysk twardy ulegną uszkodzeniu lub komputer zostanie zarażony wirusem. W wyniku odzyskiwania systemu usunięte zostaną wszystkie aplikacje i pliki zapisane na dysku twardym, ponownie zainstalowany zostanie oryginalny system operacyjny i skonfigurowane zostaną ustawienia programów domyślnych. Ten dokument zawiera informacje na temat wykonywania procedury przywracania systemu.
Jeżeli po raz pierwszy wykonujesz procedurę przywracania systemu, zapoznaj się z listą często zadawanych pytań, dostępną w sekcji Często zadawane pytania dotyczące naprawy lub ponownej instalacji sytemu operacyjnego.
Przygotowanie do wykonania procedury przywracania systemu
Przed wykonaniem procedury przywracania systemu można wykonać kilka innych procedur, które mogą zapobiec konieczności wykonywania procedury przywracania systemu lub pomogą zapewnić, że procedura przywracania systemu została wykonania pomyślnie. Szczegółowe informacje oraz instrukcje krok po kroku można znaleźć w poniższych tematach i klikając łącza.
Tworzenie kopii zapasowej ważnych plików
Firma HP zaleca regularne tworzenie kopii zapasowych plików i przechowywanie ich na płycie CD/DVD lub innym nośniku z dala od komputera PC. Tworzenie regularnych kopii zapasowych umożliwi odtworzenie niektórych (jeśli nie wszystkich) plików użytkownika, jeśli oryginalne pliki na komputerze zostaną w jakiś sposób uszkodzone.
Wybierając pliki do zapisania, warto utworzyć listę ważnych informacji, których zastąpienie może być trudne. Lista ta będzie również punktem odniesienia w przypadku konieczności odzyskania plików. Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej ważnych plików można znaleźć w sekcji Tworzenie kopii zapasowej plików (Windows 8), Tworzenie kopii zapasowej plików (Windows 7) lub Tworzenie kopii zapasowej plików (Windows Vista lub XP).
Operacja odzyskiwania systemu może spowodować usunięcie wszystkich plików z dysku twardego. W przypadku nieutworzenia kopii zapasowej plików przed uruchomieniem procedury przywracania systemu, aplikacja Recovery Manager wyświetli monit o utworzenie kopii zapasowej plików przed wykonaniem czynności, które mogą spowodować usunięcie plików.
Rozwiązywanie problemów związanych z uruchamianiem i rozruchem systemu
Niektóre problemy związane z nieuruchamianiem się systemu Windows można rozwiązać bez konieczności wykonywania procedury przywracania systemu. Przeprowadzenie przywracania systemu operacyjnego jest procesem niszczącym, który kasuje wszystkie pliki i programy na komputerze. Przywracanie systemu operacyjnego może potrwać godzinę lub dłużej. Należy także skonfigurować fabrycznie zainstalowane składniki sprzętowe oraz składniki oprogramowania i ponownie zainstalować wszystkie programy i pliki osobiste. Cały proces może potrwać kilka godzin. Zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów związanych z uruchamianiem i rozruchem systemu przed wykonaniem procedury przywracania systemu może zaoszczędzić czas.
Większość problemów związanych z uruchamianiem i rozruchem jest stosunkowo prostych i można je łatwo naprawić. Przed wykonaniem procedury przywracania systemu spróbuj ustalić, czy istnieją inne, nieniszczące działania naprawcze, które pomogą rozwiązać problem. W sekcji Informacje ogólne na temat rozwiązywania problemów, gdy komputer nie chce się poprawnie uruchomić można znaleźć listę problemów związanych z uruchamianiem systemu wraz z krokami rozwiązywania problemów.
Przeprowadzenie przywracania systemu Windows
W przypadku wystąpienia problemu z komputerem przed przystąpieniem do odzyskiwania ustawień fabrycznych za pomocą aplikacji Menedżer odzyskiwania firmy HP należy najpierw spróbować rozwiązać problem, wykonując przywracanie systemu Windows. Przywracanie systemu Windows to aplikacja firmy Microsoft i nie należy mylić jej z aplikacją Recovery Manager firmy HP. Funkcja przywracania systemu Windows firmy Microsoft umożliwia przywrócenie komputera do stanu z wybranego punktu w przeszłości. Powoduje to przywrócenie wszystkich ustawień systemu operacyjnego, które istniały w momencie utworzenia punktu przywracania. Żadne osobiste pliki danych, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty lub zdjęcia nie zostaną utracone. Więcej informacji na temat przywracania systemu Windows można znaleźć w sekcji Korzystanie z funkcji odzyskiwania systemu Microsoft (Windows 8), Korzystanie z funkcji odzyskiwania systemu Microsoft (Windows 7), Korzystanie z funkcji odzyskiwania systemu Microsoft (Windows Vista) lub Korzystanie z funkcji odzyskiwania systemu Microsoft (Windows Me i XP).
Znajdź płyty odzyskiwania
Procedurę przywracania systemu można wykonać przy pomocy płyt odzyskiwania. Przed rokiem 2006 firma HP dołączała do większości komputerów płyty CD z systemem operacyjnym lub płyty odzyskiwania. Od roku 2006 firma HP umieszcza na komputerach aplikację Recovery Manager, która umożliwia przywracanie systemu z plików przechowywanych na partycji dysku twardego. Aplikacja Recovery Manager umożliwia także utworzenie zestawu płyt odzyskiwania, zawierających pliki przeznaczone dla konkretnego komputera. W przypadku większości modeli zamienne płyty do odzyskiwania systemu można nabyć od firmy HP. Zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej HP Komputery HP – Jak znaleźć płyty przywracania?, aby uzyskać więcej informacji.
Wykonywanie procedury przywracania systemu
Wykonując procedurę przywracania systemu należy użyć odpowiedniego narzędzia do przywracania systemu i wziąć pod uwagę możliwe błędy przywracania systemu. Szczegółowe informacje oraz instrukcje krok po kroku można znaleźć w poniższych tematach i klikając łącza.
Wybierz proces odzyskiwania
Procedura przywracania systemu może się różnić w zależności od modelu komputera, daty produkcji oraz pierwotnie zainstalowanego systemu operacyjnego. W poniższej tabeli znajdź model komputera, datę produkcji i pierwotnie zainstalowany system operacyjny. Następnie kliknij nazwę dokumentu w kolumnie po prawej stronie, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz instrukcje krok po kroku na temat wykonywania procedury przywracania systemu.
Opis komputera przenośnego
Informacje dotyczące procedury odzyskiwania
Komputery przenośne HP i Compaq z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 8.
Komputery przenośne HP, Compaq i Mini z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 7.
Komputery przenośne HP i Compaq korzystające z funkcji przywracania systemu firmy Microsoft dla systemu Windows 7 zamiast narzędzia HP.
Komputery Presario, Pavilion oraz HP Compaq Business z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows Vista.
Komputery przenośne HP i Compaq korzystające z funkcji przywracania systemu firmy Microsoft dla systemu Vista zamiast narzędzia HP.
Komputery HP i Compaq Mini z systemem Windows XP korzystające z narzędzia HP.
Komputery przenośne HP i Compaq Mini z systemem Windows XP korzystające z funkcji przywracania Roxio zamiast narzędzia HP.
Komputery przenośne HP i Compaq Mini z systemem Mobile Internet Environment (MIE).
Komputery Presario, Pavilion oraz HP Compaq Business wyprodukowane i sprzedane w roku 2006 lub później.
Komputery Presario i Pavilion wyprodukowane od 2001 do 2005 r.
Oraz
Komputery stacjonarne Pavilion z systemem Windows XP Media Center wyprodukowane w latach 2001-2005.
Komputery Compaq Presario wyposażone w płytę Compaq Recovery wyprodukowane od 2001 do 2005 r.
Komputery z serii Omnibook i niektóre komputery z serii Pavilion wyprodukowane przed 2001 r.
Rozwiązywanie najczęściej występujących błędów związanych z przywracaniem systemu
Przeprowadzanie przywracania systemu bywa skomplikowane. Najczęstszą przyczyną błędów występujących w trakcie odzyskiwania jest przerwanie procesu lub wyłączenie komputera przez użytkownika przed ukończeniem odzyskiwania i konfiguracji. Więcej błędów związanych z przywracaniem można znaleźć w sekcji Odzyskiwanie systemu może zakończyć się niepowodzeniem lub może zostać wyświetlony komunikat o błędzie (Windows 7 lub Vista).
Dokończenie odzyskiwania systemu
Po przeprowadzeniu operacji odzyskiwania systemu należy ponownie zainstalować i zaktualizować oprogramowanie i sterowniki, a także nawiązać na nowo połączenie z Internetem. Zainstaluj poszczególne programy za pomocą oryginalnych płyt otrzymanych od producenta, a następnie pobierz aktualizacje zainstalowanych programów ze stron internetowych ich producentów i zainstaluj je na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfiguracja komputera po przywróceniu systemu (Windows 7), Konfiguracja komputera po przywróceniu systemu (Windows Vista) lub Konfiguracja komputera po przywróceniu systemu Windows XP.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...