hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery przenośne HP - Rozwiązywanie problemów związanych z dźwiękiem lub z brakiem dźwięku (Windows Vista)

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z systemem operacyjnym Windows Vista.
Instrukcje zamieszczone w dokumencie umożliwiają rozwiązanie problemu braku dźwięku z wewnętrznych lub zewnętrznych głośników komputera przenośnego. Problemy z dźwiękiem mogą być spowodowane różnymi nieprawidłowościami sprzętowymi lub programowymi. Aby rozpocząć rozwiązywanie problemów, odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, np. cyfrowe urządzenia dźwiękowe, głośniki zewnętrzne i słuchawki douszne oraz nauszne. Po odłączeniu wszystkich urządzeń zewnętrznych i przywróceniu ustawień domyślnych wewnętrznych systemów dźwiękowych można spróbować podłączyć pojedynczo urządzenia i sprawdzić dźwięk, aby zdiagnozować przyczynę problemu.
Krok 1: Skorzystaj z rozwiązania Microsoft Fix it
Kliknij opcję Microsoft Fix it, aby automatycznie rozwiązać różne problemy z dźwiękiem w systemie Windows Vista:
Jeżeli problemy z dźwiękiem utrzymują się pomimo zastosowania rozwiązania Fix it, przejdź do kroku 2: Przeprowadź prosty test systemu dźwiękowego w celu kontynuacji rozwiązywania problemu.
Krok 2: Przeprowadź prosty test systemu dźwiękowego
Aby przeprowadzić prosty test systemu dźwiękowego, należy wykonać następujące czynności.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę dźwięku na pasku zadań, a następnie wybierz narzędzie Mikser, aby wyświetlić przyciski kontroli wszystkich narzędzi dźwiękowych.
 2. Kliknij przycisk Start, Panel sterowania, wybierz opcję Sprzęt i dźwięk, a następnie Dźwięk.
 3. Na karcie Dźwięk zaznacz dowolną opcję w obszarze Program, przy której znajduje się ikona Dźwięk, na przykład gwiazdka, a następnie kliknij opcję Testuj. Z głośników komputera powinien wydobywać się dźwięk.
Jeżeli nie słychać dźwięku, przejdź do kroku 3: Sprawdź ustawienia głośności i wyciszenia dźwięku, aby podjąć kolejną próbę rozwiązania problemu.
Krok 3: Sprawdź ustawienia głośności i wyciszenia dźwięku
Jeśli nie słychać dźwięku, być może regulacja głośności została ustawiona na minimalnym poziomie lub dźwięk został wyciszony. Urządzenia sprzętowe (głośniki/słuchawki) i poszczególne aplikacje (dźwięk w systemie Windows/QuickPlay/Windows Media Player) posiadają indywidualną regulację dźwięku. Na przykład: jeżeli głośnik jest włączony, ale dźwięk w wybranym programie został wyciszony, nie będzie słychać dźwięku. Należy uruchomić mikser głośności dźwięku i sprawdzić poszczególne ustawienia.
 note:
Jeżeli regulacja głośności w wybranym programie, np. w Windows Media Player, została ustawiona za pomocą przycisków lub suwaków na obudowie komputera przenośnego, system wykorzystywać będzie to ustawienie, nawet jeśli dźwięk głównego okna regulacji głośności w oknie systemowym będzie ustawiony wyżej.
Aby sprawdzić ustawienia głośności i wyciszenia dźwięku, należy wykonać następujące czynności.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań, po czym wybierz narzędzie Mikser. Zostaną wyświetlone wszystkie aktywne aplikacje dźwiękowe.
  Figure : Mikser głośności
  Ilustracja przedstawiająca mikser głośności
  Jeśli nie pojawi się ikona dźwięku na pasku zadań, oznaczać to może, że należy uaktualnić sterowniki audio. Przejdź do www.hp.com/support, aby wyszukać sterownik audio do danego komputera.
 2. Upewnij się, że dźwięk w danym urządzeniu nie został wyciszony. Jeśli urządzenie jest wyciszone, na ikonie pod suwakiem głośności widoczny jest znak zakazu. Kliknięcie ikony powoduje przełączanie pomiędzy wyciszeniem i włączeniem dźwięku .
   note:
  W związku z tym, że każde urządzenie dźwiękowe ma swój własny element regulacji miksera, aby włączyć dźwięk wyciszonych urządzeń, kliknij ikonę .
 3. Przeciągnij suwaki w kierunku najwyższego ustawienia głośności, a następnie sprawdź dźwięk ponownie.
 note:
Jeśli komputer wyposażony jest w przyrząd do regulacji głośności za pomocą dotyku (przez przesuwanie palcem po powierzchni specjalnego paska nad klawiaturą), może zdarzyć się, że przycisk dotykowy wyciszania dźwięku zostanie zablokowany, uniemożliwiając tym samym odtwarzanie dźwięków. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję systemu BIOS dla posiadanego modelu komputera. Więcej informacji, patrz krok 8: Zainstaluj zaktualizowane oprogramowanie (BIOS).
Dźwięk powinien zostać przywrócony. Ustaw odpowiedni poziom głośności.
Jeżeli nie udało się przywrócić dźwięku, przejdź do kroku 4: Sprawdź urządzenia dźwiękowe, aby podjąć kolejną próbę rozwiązania problemu.
Krok 4: Sprawdź urządzenia dźwiękowe
Jeśli głośniki zewnętrzne są odłączone, urządzenie dźwiękowe o nazwie Głośniki musi być wybrane jako urządzenie domyślne i musi być włączone.
 note:
Jeśli jako domyślne urządzenie dźwiękowe została wybrana opcja Głośniki Bluetooth lub Wyjście cyfrowe, głośniki komputera przenośnego nie będą funkcjonowały.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę dźwięku na pasku zadań, a następnie wybierz narzędzie Mikser, aby wyświetlić przyciski kontroli wszystkich narzędzi dźwiękowych.
 2. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz dźwięk, a następnie wybierz z listy pozycję Dźwięk.
  Figure : Okno odtwarzania dźwięku i okno miksera z wieloma urządzeniami dźwiękowymi
  Ilustracja przedstawiająca okno dialogowe Dźwięk i Mikser głośności
 3. Sprawdź, czy opcja Głośniki została wybrana jako urządzenie domyślne i włączona.
   note:
  Jeśli narzędzie Głośniki nie zostało wyświetlone, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Odtwarzanie w oknie Dźwięk, a następnie wybierz opcje Pokaż wyłączone urządzenia oraz Pokaż odłączone urządzenia.
 4. Jeśli opcja dźwiękowa Głośniki jest wyłączona, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośniki, a następnie wybierz opcję Włącz.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośniki i wybierz polecenie Testuj. Z głośników komputera powinien wydobywać się dźwięk.
 6. Jeśli nie słychać dźwięku, kliknij polecenie Konfiguruj głośniki, żeby sprawdzić działanie poszczególnych głośników.
Dźwięk powinien zostać przywrócony. Jeżeli urządzenie dźwiękowe Głośniki nadal nie działa prawidłowo, przejdź do kroku 5: Sprawdź, czy urządzenie dźwiękowe jest włączone w Menedżerze urządzeń, aby podjąć kolejną próbę rozwiązania problemu.
Krok 5: Sprawdź, czy urządzenie dźwiękowe jest włączone w Menedżerze urządzeń
Jeśli nie słychać żadnego dźwięku z głośników ani słuchawek, należy sprawdzić stan sprzętu audio w Menedżerze urządzeń w następujący sposób.
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz urządzeń, a następnie z listy wybierz pozycję Menedżer urządzeń.
 2. Po wyświetleniu monitu zezwól na kontynuowanie.
 3. Kliknij symbol + (plus) obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby rozwinąć listę urządzeń zainstalowanych w komputerze (może być tylko jedno).
 4. Sprawdź, czy dane urządzenie dźwiękowe jest włączone, czy wyłączone.
  • Jeśli na ikonie głośności jest wyświetlana strzałka w dół , oznacza to, że urządzenie dźwiękowe jest wyłączone.
  • Jeśli na ikonie głośności nie jest wyświetlana strzałka w dół , oznacza to, że urządzenie dźwiękowe jest włączone.
 5. Jeżeli urządzenie dźwiękowe jest wyłączone, prawym przyciskiem myszy kliknij je, a następnie kliknij opcję Włącz.
  Przetestuj dźwięk. Jeżeli problem utrzymuje się, kontynuuj rozwiązywanie problemów.
 6. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę urządzenia, wybierz pozycję Właściwości, a następnie sprawdź komunikat w polu Stan urządzenia. W polu Stan urządzenia znajduje się:
  • komunikat z dodatkowymi informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów z danym urządzeniem.
   lub
  • komunikat informujący, że urządzenie działa prawidłowo. Komunikat ten oznacza, że problem prawdopodobnie jest związany z ustawieniami dźwięku, głośnikami lub przewodami i podłączeniem głośników zewnętrznych.
Dźwięk powinien zostać przywrócony. Jeżeli urządzenie dźwiękowe nadal nie działa prawidłowo, przejdź do kroku 6: Przywróć oryginalny sterownik dźwięku, aby podjąć kolejną próbę rozwiązania problemu.
Krok 6: Przywróć oryginalny sterownik dźwięku
Problemy z dźwiękiem mogą wystąpić po zmianie plików dźwiękowych i ustawień dźwięku. Wskutek tego przyciski miksera dźwięku mogą być nieaktywne. Aby rozwiązać ten problem, należy przywrócić oryginalny sterownik audio urządzenia.
Przywrócenie oryginalnego sterownika dźwięku powoduje szybkie ustawienie parametrów domyślnych sprzętu dźwiękowego i ponowne uruchomienie konfiguracji dźwięku w systemie Windows. Włączenie procesu przywracania sterownika za pomocą narzędzia HP Recovery Manager spowoduje przywrócenie sterowników dla urządzeń dźwięku zainstalowanych fabrycznie w komputerze.
 note:
Jeśli system Windows komputera został uaktualniony do wersji Vista z XP, przejdź do kroku 7: Zainstaluj zaktualizowane sterowniki dźwięku. Nie instaluj oryginalnych sterowników dźwięku systemu Windows XP.
Jeżeli nie słychać dźwięku przez urządzenie podłączone do gniazda HDMI, przejdź do kroku 7: Zainstaluj zaktualizowane sterowniki dźwięku.
Aby zainstalować oryginalny sterownik dźwięku, używając narzędzia HP Recovery Manager, należy wykonać następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz tekst recovery, a następnie na liście wybierz pozycję Recovery Manager.
 2. Po wyświetleniu monitu zezwól na kontynuowanie. Narzędzie HP Recovery Manager zostanie uruchomione.
 3. W oknie Witamy w aplikacji Recovery Manager kliknij przycisk Opcje zaawansowane.
 4. W oknie Opcje zaawansowane wybierz opcję Ponowna instalacja sterownika sprzętowego, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na ekranie Witamy w narzędziu do ponownej instalacji sterownika kliknij opcję Dalej.
 6. W oknie Wybierz sterownik do ponownej instalacji, wybierz sterownik dźwięku, który chcesz ponownie zainstalować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Zaczekaj, aż narzędzie HP Recovery Manager ponownie zainstaluje oryginalny sterownik dźwięku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Jeśli komputer nie zostanie ponownie uruchomiony automatycznie, uruchom go ręcznie. Po ponownym uruchomieniu komputera sprawdź dźwięk.
Dźwięk powinien zostać przywrócony. Jeżeli urządzenie dźwiękowe nadal nie działa prawidłowo, przejdź do kroku 7: Zainstaluj zaktualizowany sterownik dźwięku, aby podjąć kolejną próbę rozwiązania problemu.
Krok 7: Zainstaluj zaktualizowany sterownik dźwięku
Jeśli problem z dźwiękiem się powtarza po przywróceniu oryginalnego sterownika dźwięku lub po zainstalowaniu określonej aplikacji, należy zainstalować zaktualizowany sterownik dźwięku.
Aby zainstalować zaktualizowany sterownik dźwięku, wykonaj poniższe czynności.
 1. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.
 2. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz urządzeń, a następnie z listy wybierz pozycję Menedżer urządzeń.
 3. Po wyświetleniu monitu zezwól na kontynuowanie.
 4. Kliknij symbol + (plus) obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier w oknie Menedżera urządzeń.
  Figure : Urządzenie dźwiękowe w Menedżerze urządzeń
  Ilustracja przedstawiająca urządzenie dźwiękowe w Menedżerze urządzeń
 5. Prawym przyciskiem myszy kliknij urządzenie dźwiękowe w obszarze Kontrolery dźwięku, wideo i gier , a następnie kliknij pozycję Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 6. W przypadku wyświetlenia monitu kliknij przycisk Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.
 7. System Windows sprawdzi i zainstaluje zaktualizowane sterowniki. Aby nowe ustawienia zostały zastosowane, należy uruchomić ponownie komputer.
 8. Cofnij się do kroku 2: Przeprowadź prosty test systemu dźwiękowego, aby przetestować dźwięk.
Powinno być teraz słychać dźwięk z urządzenia. Jeżeli problem utrzymuje się lub nie znaleziono i nie zainstalowano sterowników, przejdź do kroku 8: Zainstaluj zaktualizowane oprogramowanie wewnętrzne (systemu BIOS).
Krok 8: Zainstaluj zaktualizowane oprogramowanie wewnętrzne (systemu BIOS)
System BIOS to program, który umożliwia uruchomienie systemu operacyjnego po włączeniu komputera. Aktualizacja systemu BIOS pozwala rozwiązać problemy związane ze zgodnością, które mogą wystąpić pomiędzy różnymi podzespołami sprzętowymi w komputerze.
Zapoznaj się z dokumentem wsparcia Korzystanie z narzędzi aktualizacji HP do aktualizacji oprogramowania HP, sterowników i systemu BIOS (Windows Vista), aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji systemu BIOS.
Po aktualizacji systemu BIOS wróć do kroku 2: Przeprowadź prosty test systemu dźwiękowego, aby przetestować dźwięk.
Jeżeli problemy z dźwiękiem utrzymują się, przejdź do kroku 9: Przeprowadź przywracanie systemu Windows, aby podjąć kolejną próbę rozwiązania problemu.
Krok 9: Przeprowadź przywracanie systemu Windows
Jeśli dźwięk poprzednio działał i w pewnym momencie przestał, należy użyć narzędzia przywracania systemu Windows w celu próby rozwiązania problemu. System Windows Vista monitoruje najważniejsze ustawienia systemu oraz regularnie i automatycznie tworzy punkty przywracania.
 note:
Narzędzie Przywracanie systemu Windows zastępuje obecne pliki systemowe plikami z określonego momentu w przeszłości, nazywanego punktem przywracania. Aplikacje i narzędzia, które zostały zainstalowane po utworzeniu punktu przywracania, nie będą działały i muszą być zainstalowane ponownie.
Zapoznaj się z dokumentem wsparcia Korzystanie z narzędzia Przywracanie systemu Microsoft (Windows Vista), aby dowiedzieć się więcej na temat przywracania systemu.
Po przywróceniu systemu Windows wróć do kroku 2: Przeprowadź prosty test systemu dźwiękowego, aby przetestować dźwięk.
Rozwiązywanie konkretnych problemów
Jeżeli po przywróceniu dźwięku w głośnikach wewnętrznych komputera przenośnego nadal występują problemy, wybierz problem z podanych niżej, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...