hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP notebook pc's - Voorkomen dat programma's starten wanneer Windows start in Windows 98, Me en XP

Dit document is van toepassing op Microsoft Windows 98, Me en XP.
Heel wat programma's worden ongemerkt op de achtergrond uitgevoerd. Sommige van deze programma's zijn noodzakelijk en kunnen niet worden gewijzigd, sommige moeten alleen als nodig worden uitgevoerd en andere zijn helemaal niet nodig. Wat al deze programma's gemeen hebben, is dat ze waardevolle processortijd en -geheugen gebruiken. Dit document legt uit hoe u bepaalt welke programma's niet nodig zijn en hoe u voorkomt dat deze opstarten.
De afbeeldingen in dit document werden opgenomen in Microsoft Windows XP maar kunnen ook voor andere Windows besturingssystemen worden gebruikt.
Stap 1: Overbodige softwareprogramma's verwijderen
Door overbodige programma's te verwijderen, voorkomt u dat bepaalde programma's automatisch worden uitgevoerd en maakt u tevens meer ruimte vrij op de vaste schijf. Ga als volgt tewerk om overbodige programma's te verwijderen:
 1. Klik in Windows XP op Start en dan op Configuratiescherm.
  In Windows 98 en Me: klik op Start, Instellingen en op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Software.
 3. Onderzoek aandachtig de items die in het venster Software verschijnen (zie afbeelding 1). De genoemde items zijn programma's die momenteel geïnstalleerd zijn op de Presario computer.
 4. Selecteer een item in de lijst waarvan u weet dat het nooit wordt gebruikt en klik op de knop Toevoegen/verwijderen of klik op de knop Wijzigen/verwijderen in Windows XP.
   note:
  Verwijder geen onbekende items. In de tabel onderaan dit document vindt u een lijst met onderdelen die u helpen bepalen of een programma benodigd is of niet.
 5. Zodra alle gewenste onderdelen werden verwijderd, start u de computer opnieuw op en gaat u naar de volgende stap.
  Figure : Het venster Software toevoegen/verwijderen
Stap 2: Geen programma's op de achtergrond laden
De volgende secties leggen uit hoe kan worden voorkomen dat de programma's starten met Windows.
De pictogrammen in het systeemvak gebruiken om te voorkomen dat bepaalde programma's worden gestart
Elk klein pictogram in het systeemvak, naast de tijd, stelt de software voor die op de achtergrond wordt uitgevoerd (zie afbeelding 2). Als u de muisaanwijzer op een van deze pictogrammen zet, verschijnt de naam van het programma of de functie ervan. U kunt de systeembronnen vergroten en mogelijke conflicten voorkomen door het aantal van deze programma's dat wordt opgestart met Windows te reduceren.
Figure : Pictogrammen van systeemvak
Soms beschikt het programma zelf over een functie die verhindert dat het wordt opgestart met Windows. Om te controleren of een programma over een dergelijke functie beschikt, doet u het volgende:
 caution:
Schakel alleen items uit waarvan u zeker weet dat u ze niet nodig hebt. Als u een programma uitschakelt dat nodig is voor een apparaat, werkt het apparaat mogelijk niet meer. Enkele voorbeelden zijn: geen geluid meer, geen uitgebreide kleuren en grafische modi meer en systeemfouten wanneer u programma's probeert uit te voeren.
 1. Dubbelklik of klik met de rechtermuisknop op een pictogram in het systeemvak.
 2. Selecteer Openen, Opties of Voorkeuren en zoek naar alles wat verband houdt met opstarten. Als u een instelling vindt die het programma in staat stelt om automatisch te starten wanneer Windows start, schakelt u deze uit. Als de functie niet beschikbaar is, kunt u de volgende sectie en de tabel onderaan op deze pagina gebruiken om te voorkomen dat het programma wordt geladen.
Pictogrammen verwijderen uit de map Opstarten
Sommige programma's worden opgestart met Windows, door hun snelkoppelingspictogrammen in een opstartmap te plaatsen (Opstartpictogrammen). Gebruik de volgende stappen om alle opstartpictogrammen weer te geven die mogelijk worden verborgen en verwijder de opstartpictogrammen uit de opstartmap:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Start en vervolgens op Verkennen. Het venster van Windows Verkenner wordt geopend. In dit venster is de map Menu Start reeds geselecteerd.
 2. Klik op het plusteken (+) naast Programma's.
 3. Klik op Opstarten. De pictogrammen van de snelkoppelingen verschijnen in het rechterdeelvenster.
  Om alle verborgen pictogrammen weer te geven, klikt u op Extra, Opties en klik op de tab Beeld. Selecteer Verborgen bestanden en mappen weergeven en klik op OK.
 4. Klik op een snelkoppeling in het rechterdeelvenster van een overbodig programma en sleep het naar een vrij gedeelte op het bureaublad. Laat de muisknop los om de snelkoppeling op het bureaublad te plaatsen.
 5. Versleep op deze manier alle snelkoppelingen van ongewenste programma's naar het bureaublad. Klik op Ja in elk venster dat verschijnt en u vraagt om de verwijdering van een alleen-lezen-bestand te bevestigen.
 6. Sluit Verkenner en start de computer opnieuw op om de wijzigingen door te voeren. Wis de snelkoppelingen die naar het bureaublad werden verplaatst alleen als u ervan overtuigd bent dat de software nog steeds naar behoren functioneert.
   note:
  U kunt deze procedure terugdraaien door de pictogrammen van de snelkoppelingen weer van het bureaublad naar de map Opstarten te verslepen.
Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruiken om te voorkomen dat bepaalde programma's worden gestart
Sommige programma's plaatsen geen snelkoppeling in het systeemvak wanneer ze ongemerkt op de achtergrond worden uitgevoerd. Voer de volgende stappen uit om dit soort programma's te voorkomen, alsook om te voorkomen dat de snelkoppelingen worden opgestart wanneer Windows start.
 caution:
Schakel alleen items uit waarvan u zeker weet dat u ze niet nodig hebt. Als u een programma uitschakelt dat nodig is voor een apparaat, werkt het apparaat mogelijk niet meer. Enkele voorbeelden zijn: geen geluid meer, geen uitgebreide kleuren en grafische modi meer en systeemfouten wanneer u programma's probeert uit te voeren.
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. In het veld Openen typt u: msconfig.
 3. Klik op OK.
  Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie verschijnt (zie afbeelding 3).
 4. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer Selectief opstarten.
 5. Selecteer het tabblad Opstarten (zie afbeelding 3) en verwijder de vinkjes voor alle taken die u niet gebruikt. Als u niet weet wat een bepaald onderdeel doet, schrijft u de naam ervan op en kijkt u later op Internet of u daar meer informatie kunt vinden. U kunt ook de tabel onderaan dit document raadplegen voor meer hulp. Haal nooit het vinkje weg bij een onderdeel waarvan u niet weet wat het doet.
 6. Klik op OK om de wijzigingen te bevestigen en start de computer vervolgens opnieuw op.
 7. Windows wordt nu uitgevoerd met Selectief opstarten, hetgeen betekent dat de taken die u de in vorige stappen hebt geselecteerd, niet worden geladen wanneer Windows opnieuw opstart.
  Wanneer u later wilt dat de taken opnieuw met Windows starten, selecteert u de optie Normaal op het tabblad Algemeen van het Hulpprogramma Systeemconfiguratie.
   caution:
  Als Windows of andere software na het verwijderen van een vinkje voor een bepaalde taak niet goed meer werkt, start u de computer opnieuw op in de Veilige modus en maakt u het verwijderen van het vinkje ongedaan. Om Windows in Veilige modus te starten schakelt u de computer in en wanneer het eerste scherm verschijnt, drukt u herhaaldelijk op F8.
  Figure : Hulpprogramma voor systeemconfiguratie, tabblad opstarten
Referentie: software op notebooks die automatisch opstart en de betekenis ervan
De programma's in de volgende tabel zijn enkele van de meest voorkomende programma's die opstarten met Windows op notebookcomputers. Het is geen overzicht van alle mogelijke programma's die automatisch kunnen worden gestart. Wanneer een programma waarmee u niet bekend bent, niet in deze lijst verschijnt, noteert u de naam en zoekt u het op op het Internet.
Programma Opstarten
Wat het programma doet
Doel
America On-line Instant Messenger. Alleen uitschakelen als u dit programma niet regelmatig gebruikt. Kan ook gewoon worden gestart via het menu Programma's.
Aoltray
Dit is het kleine AOL-pictogram naast het klokje. Deze kunt u uitschakelen.
Ati*
Programma's die beginnen met ATI hebben betrekking op een ATI-videokaart. Schakel deze niet uit.
Createcd
Dit is het kleine cd-pictogram naast het klokje. Deze kunt u uitschakelen.
DirectCD
Dit programma is nodig voor cd's die worden geformatteerd door Roxio's Easy CD Creator, zodat deze fungeren als een HDD, en er op geschreven en geknipt/gekopieerd kan worden. Open de cd-lade nadat een geformatteerde cd werd geplaatst.
Hidserv
Human Interface Device Server. Gebruikt door USB-multimediatoetsenborden. Het starten hiervan mag worden uitgeschakeld als u de volumeknop en de knoppen om het systeem in de stand-by-modus te zetten op het USB-toetsenbord van de Pavilion niet gebruikt.
HKcmd
Heeft betrekking op een grafische adapter van Intel, meestal de i810. Schakel deze niet uit.
RecordNow
Programma voor de cd-writer. Schakel het starten hiervan niet uit, tenzij u de cd-writer nooit gebruikt.
HP ScanPatch
Dit is een klein programmaatje dat automatisch een verbetering installeert voor oudere versies van het HP Scanjet 5100c softwareprogramma. Als u geen HP Scanjet 5100c scanner gaat gebruiken, kunt u dit programma uitschakelen en verwijderen.
Hpsysdrv
Houdt de herstelgegevens bij. Deze kunt u uitschakelen.
StartEAK
Beheerprogramma voor het multimediatoetsenbord. Deze software zorgt voor de werking van de speciale toetsen op het toetsenbord. Schakel uit via het Toetsenbordpictogram in het Configuratiescherm. Door dit te doen worden de one-touch-toetsen onbruikbaar maar de gewone toetsen werken nog steeds.
Igfxtray
Heeft betrekking op een grafische adapter van Intel, meestal de i810. Schakel deze niet uit.
Mgavrtcl
Dit is het systeemvakpictogram van McAfee. Deze kan worden verwijderd via opties in McAfee.
Microsoft Works Portfolio
Zorgt voor het starten van Microsoft Works Portfolio tijdens het opstarten van Windows. Dit programma kan worden verhinderd op te starten vanuit een instelling binnen Portfolio.
Msg32 en Msgloop
Audiobestanden ter ondersteuning van de geluidskaart (Crystal Audio). Het verwijderen hiervan kan gevolgen hebben voor de geluidsweergave.
Msmsgs
Microsoft Windows Messenger (XP). Wanneer dit niet wordt gebruikt, kan het opstarten worden voorkomen via de opties in het messenger-programma.
NAV*****
Bestanden die beginnen met NAV of NV hebben betrekking op Norton AntiVirus. Het uitschakelen van anti-virussoftware wordt niet aanbevolen uitgezonderd voor computers die afgezonderd zijn van software-input (dit bevat het Internet of netwerk). U kunt de opstartbestanden uitschakelen in de opties van de Norton-software.
PCHealth of PCHSchd.exe
Deze bestanden hebben betrekking op de Help-systemen van Windows en Compaq. Compaq beveelt aan het starten hiervan niet uit te schakelen.
PS2
Software voor het multimediatoetsenbord. Wanneer het starten hiervan wordt uitgeschakeld, gaat de toetsenbordfunctionaliteit verloren.
Recguard
Heeft betrekking op de herstelsoftware van Compaq. Compaq beveelt aan het starten hiervan niet uit te schakelen.
Rem, Remind, Remind32 of Reminder
Programma's die opstarten met Rem zijn gewoonlijk registratieherinneringsprogramma's die de registratie van een product starten na een bepaalde tijd. Deze kunt u uitschakelen.
Rundll en Rundll32
Dit is een essentieel Windows-bestand dat door heel wat programma's wordt gebruikt. Schakel deze niet uit. Prestaties en compatibiliteit verminderen als u deze bestanden verwijdert.
ScanRegistry of ScanReg
Dit is een nuttig Windows-softwareprogramma dat het Windows-register nakijkt en repareert tijdens het opstarten van Windows. Schakel deze niet uit.
Ssdpsrv
Wordt gebruikt door universele Plug & Play (voor het herkennen van netwerkapparaten). Als het opstarten van dit programma wilt uitschakelen, opent u het onderdeel Software en selecteert u Communicatie (Windows Me) of Netwerkservices (Windows XP) en verwijdert u het vinkje naast Universele Plug en Play.
StateMgr
Hoort bij de programma's voor systeemherstel en beveiliging van systeembestanden. Schakel deze niet uit.
Stimon
Still Image Monitor. Mag niet worden uitgeschakeld tenzij visuele programma's en producten nooit worden gebruikt (zoals digitale camera's of scanners).
Systray
Dit is het systeemvak met de startknop, het klokje en de kleine pictogrammen, onderaan op het bureaublad van Windows. Schakel dit niet uit.
Taskbar Display Controls (weergave-instellingen Taakbalk)
Dit is een klein pictogram in de vorm van een beeldscherm naast het klokje in het systeemvak. U kunt dit uitschakelen via de geavanceerde opties in Eigenschappen voor Beeldscherm.
VS***
Onderdelen die beginnen met de letters VS hebben meestal betrekking op de antivirusproducten van McAfee. Het uitschakelen van anti-virussoftware wordt niet aanbevolen uitgezonderd voor computers die afgezonderd zijn van software-input (dit bevat het Internet of netwerk). U kunt de opstartbestanden uitschakelen in de opties van de McAfee-software.
WebScanx
McAfee-programma voor het controleren van Internet-inhoud op de aanwezigheid van virussen. U kunt dit programma uitschakelen in de McAfee-software. Doe dit alleen als u geen gebruik maakt van internet.
Wkdetect
Controleert of updates voor Microsoft Works beschikbaar zijn terwijl u met internet bent verbonden. U kunt dit verwijderen als u Works niet gebruikt.
Works Calendar Reminder (herinnering Works Calendar)
Dit geeft herinneringsberichten weer van de Microsoft Works kalender. Als u deze functie niet gebruikt, kunt u hem uitschakelen in de opties van Microsoft Works.
WorksFUD
Microsoft Works Marketing-functie. Deze kunt u uitschakelen.
Coloreal
Coloreal Monitor Software stelt de monitor in staat om kleuren nauwkeurig weer te geven. Deze kunt u uitschakelen.
Game Channel
Marketing-functie voor spelsoftware. Deze kunt u uitschakelen.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...