hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Müşteri Desteği

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Bilgisayarlar - Sabit Sürücüleri Bölümleme ve Adlandırma (Windows 7)

Bu belge, Windows 7 yüklü HP ve Compaq bilgisayarlar için geçerlidir.
Windows 7'de sürücüleri, bölümleri ve birimleri anlama
Bölüm, sabit diskin biçimlendirilen ve bir sürücü harfi atanabilen bir alanıdır. Sabit diskteki bir birim, biçimlendirilmiş birincil bölüm veya mantıksal bir sürücüdür. Bölüm ve birim terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır.
Windows 7 yüklü HP ve Compaq bilgisayarlar, en az iki bölüm içeren sabit disk sürücülerine sahiptir: Windows ve çalışmalarınız için ayrılan ana bölüm ve bilgisayarı fabrikadan çıktığında olduğu duruma geri yüklemek için kullanılan kurtarma bölümü. Aşağıdaki listede sabit sürücünüzde bulunabilecek bölümler gösterilmektedir:
 • Genellikle C harfiyle adlandırılan ana bölüm, sistem dosyaları, program dosyaları ve kullanılabilir dosya depolama alanını içerir.
 • Genellikle D sürücü harfiyle ve RECOVERY (KURTARMA) bölümü olarak adlandırılan ikinci bölüm, C bölümündeki bilgilerin zarar görmesi veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda kullanılacak sistem kurtarma bilgilerine içerir.
 • SYSTEM (SİSTEM) adlı gizli bir bölüm de bulunabilir. SYSTEM bölümü, Windows tarafından sorun giderme sırasında yararlanılacak korumalı dosyaları depolamak için kullanılır ve değiştirilmemelidir.
 • Bilgisayarınızda "HP_TOOLS" adlı bir bölüm daha bulunabilir. Böyle bir bölüm varsa bu bölüm önyükleme sorunlarını gidermek veya donanım arızalarını test etmek için kullanabileceğiniz UEFI HP araçlarını içerir.
 dikkat:
Bu belgedeki adımları uygularken SYSTEM, Recovery veya FACTORY_IMAGE bölümlerini silmeyin veya dosya depolama alanı olarak kullanmayın. Bu bölümlerin silinmesi veya başka bir amaçla kullanılması bilgisayarınız büyük bir sorunla karşılaştığında sorun giderme veya kurtarma işlemlerini engelleyebilir.
Windows 7'de yeni bir sürücü harfi ekleme
Daha fazla depolama alanı oluşturmak veya başka bir sürücü görüntülemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bilgisayara yeni bir sürücü harfi ekleyin:
 • Yeni sabit sürücü takma - Fotoğraf, video veya diğer dosyalar için daha fazla alana ihtiyacınız varsa bilgisayara yeni bir sabit disk sürücüsü veya USB depolama aygıtı ekleyin. Ek sabit disk bilgisayarın içinde bulunan (dahili) veya bilgisayardaki bir USB konektörüne bağlanmış harici bir sürücü olabilir. Yeni bir depolama aygıtı eklediğinizde Windows bu aygıta otomatik olarak yeni bir harf atar.
   not:
  Dahili bir sabit sürücü eklemek için bilgisayarın boş bir sürücü yuvası olması gerekir. Çoğu orta büyüklükte kule veya daha büyük masaüstü bilgisayarlarda bir veya daha fazla ek sabit sürücü için alan bulunmaktadır. Hemen hemen hiçbir dizüstü bilgisayarda, Slimline ve AiO bilgisayarda dahili sürücü için ayrılmış bir yer yoktur.
 • Varolan sürücüyü bölümleme - Daha fazla dosya depolama alanına ihtiyacınız yoksa fakat Windows'ta bir sürücü daha görüntülemek istiyorsanız var olan sabit diskte bir bölüm daha oluşturun. Bu işlem, bir sürücüdeki dosyaları paylaşmanız gerekirken kişisel dosyalarınızı başka bir sürücüde tutarak bu dosyalara erişimi engellemek istediğinizde yararlı olabilir.
  Bu yöntem daha fazla alan sağlamaz, ancak varolan sabit sürücüdeki bazı boş alanları başka bir bölüme yeniden atar. Bu alan başka bir sürücü gibi algılanarak kendine ait bir sürücü harfiyle adlandırılır.
Windows 7'de yeni bir bölümü oluşturma
Sabit diskinizdeki boş alanı daha fazla bölüm veya birim oluşturarak yeniden ayırmak amacıyla, sabit disk varolan bir bölümün parçası olmayan ayrılmamış bir alanı içermelidir. Varolan bir sürücüdeki birimi küçülterek ayrılmamış bir alan oluşturabilir, ardından bir sabit disk bölümü oluşturup biçimlendirebilirsiniz.
 1. Disk Yönetimi aracını açmak için Başlat seçeneğine tıklayın . Arama alanına Bölüm yazın. Ardından Sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Bölüm için arama sonuçları
  Bölüm için arama sonuçları
  Disk Yönetimi aracı açılarak bilgisayardaki veri depolama aygıtlarını hakkında bilgiler verir.
 2. Sürücüde ayrılmamış bir alan oluşturmak için bölümlemek istediğiniz sürücüye sağ tıklayın. Çoğu uygulama için C: sürücüsünü kaldırın.
  Ardından, Birimi Küçült... seçeneğine tıklayın.
   dikkat:
  Yeni bir bölüm oluşturmak için Kurtarma veya FACTORY_IMAGE bölümünü kullanmayın. Bunun yapılması, C: bölümündeki bilgiler hasar gördüğünde HP Kurtarma Yöneticisi'nin bilgisayarı kurtarmasını engelleyebilir.
  Şekil : Birimi Küçült...
  Birimi Küçült...
 3. Küçült penceresindeki ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmayın. Küçült seçeneğine tıklayın.
  Şekil : C: bölümünü küçült penceresi
  C: bölümünü küçült penceresi
  Küçültme işlemi tamamlandığında, yeni bölüm Disk Yönetimi yardımcı programında Ayrılmamış alan olarak görünür.
  Şekil : Kırmızı daire içine alınmış ayrılmamış alana sahip Disk Yönetimi penceresi
  Kırmızı daire içine alınmış ayrılmamış alana sahip Disk Yönetimi penceresi
 4. Yeni bölüme sağ tıklayın. Görüntülenen menüde Yeni Basit Birim... seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Yeni Basit Birim...
  Yeni Basit Birim...
 5. Yeni Basit Birim Sihirbazı görüntülenir. Devam etmek için İleri seçeneğine tıklayın.
 6. Birim Boyutu Belirt penceresi görüntülenir. Birim boyutunu girin veya varsayılan ayarı kabul etmek için İleri seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Birim Büyüklüğünü Belirle penceresi
  Birim Büyüklüğünü Belirle penceresi
 7. Sürücü Harfi veya Yolu Ata penceresi görüntülenir. Bir sürücü harfi seçip İleri seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Sürücü Harfi ya da Yolu Ata penceresi
  Sürücü Harfi ya da Yolu Ata penceresinin görüntüsü
 8. Bölümü Biçimlendir penceresi görüntülenir. Sürücüyü adlandırmak için Birim etiketi kutusuna bir ad yazın. Ardından İleri seçeneğine tıklayın.
   not:
  Şu seçenekleri belirlemeyin: Hızlı biçimlendir veya Dosya ve klasör sıkıştırmayı etkinleştir.
  Şekil : Bölümü Biçimlendir penceresi
  Bölümü Biçimlendir penceresi
 9. Ayarlar penceresi görüntülenir. Son seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Yeni Basit Birim Sihirbazı'nın Tamamlanması
  Yeni Basit Birim Sihirbazı'nın Tamamlanması
 10. Biçimlendirme işleminin ilerlemesini gösteren Disk Yönetimi yardımcı programı görüntülenir.
  Şekil : Biçimlendirme
  Biçimlendirme
  Biçimlendirme tamamlandığında yeni sürücü Disk Yönetimi yardımcı programında gösterilir.
  Otomatik Kullan penceresi görüntülenirse kapatmak için sağ üst köşedeki X işaretine tıklayın.
  Şekil : Yeni birim
  Yeni birim
Windows 7'de bir sürücü harfini değiştirme
Bilgisayardaki her sürücüye C ile Z arasında harf atanabilir. Sistem bölümü genellikle C harfiyle adlandırılır; A ve B harfleri ise disk sürücüleri veya çıkarılabilir sürücüler için ayrılmıştır. Bilgisayarda disket sürücüsü yoksa A ve B harflerini disk birimlerine atayabilirsiniz.
 not:
Bazı MS‑DOS ve Windows programları, özel sürücü harflerine başvurmaktadır. Bir sürücü harfini değiştirdiğinizde, sabit diskinize yüklemiş olduğunuz bazı programlar düzgün çalışmayabilir. Sürücü, bir sistem bölümü veya önyükleme bölümüyse sürücü harfini değiştiremezsiniz. Bir hatayla karşılaşırsanız değiştirmeye çalıştığınız bölüm veya sürücü kullanımda olabilir. Bölümü ya da sürücüyü kullanan tüm program veya pencereleri kapatıp tekrar deneyin.
Bir sürücünün harfini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
 1. Disk Yönetimi aracını açmak için Başlat seçeneğine tıklayın . Arama alanına bölüm yazın. Ardından Sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Bölüm için arama sonuçları
  Bölüm için arama sonuçları
  Disk Yönetimi aracı açılarak bilgisayardaki veri depolama aygıtlarını hakkında bilgiler verir.
 2. Yeniden adlandırmak istediğiniz bölüme veya sürücüye sağ tıklayın, ardından Sürücü Harfi ve Yolu Değiştir... seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Sürücü Harfi ve Yolu Değiştir...
  Sürücü Harfi ve Yolu Değiştir...
 3. Sürücü Harfini Değiştir penceresinde Değiştir seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Sürücü Harfi penceresini Değişiklik vurgulanmış değiştirin.
  Sürücü Harfi penceresini Değişiklik vurgulanmış değiştirin.
 4. Menüden yeni sürücü harfini seçin. Ardından, Tamam düğmesine tıklayın.
  Şekil : Sürücü Harfini Değiştir penceresi
  Sürücü Harfini Değiştir penceresi
 5. Disk Yönetimi uyarı mesajı görüntülenir. Devam etmek için Evet seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Disk Yönetimi uyarı mesajı
  Disk Yönetimi uyarı mesajı.
Windows 7'de bir sürücü harfini kaldırma
Depolama alanı sürücü harfleri kaldırılarak bilgisayarınızda temizlenebilir ve erişilebilir. Bir sürücü harfi, Disk Yönetimi aracı kullanılarak silinebilir.
 dikkat:
Bir birimin silinmesi, birimdeki tüm verilerin de silinmesine yol açar. Silmeden önce saklamak istediğiniz tüm verileri yedekleyin.
 1. Silmek istediğiniz sürücüde saklamak istediğiniz tüm verileri yedekleyin.
 2. Disk Yönetimi aracını açmak için Başlat seçeneğine tıklayın. Arama alanına Bölüm yazın. Ardından Sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Bölüm için arama sonuçları
  Bölüm için arama sonuçları
  Disk Yönetimi aracı açılarak bilgisayardaki veri depolama aygıtlarını hakkında bilgiler verir.
 3. Kaldırmak istediğiniz sürücü harfine sağ tıklayın. Ardından, Sürücü Harfi ve Yolu Değiştir... seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Sürücü Harfi ve Yolu Değiştir...
  Sürücü Harfi ve Yolu Değiştir...
 4. Sürücü Harfini Değiştir penceresinde Kaldır seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Kaldır vurgulanmış halde Sürücü Harfini Değiştir
  Kaldır vurgulanmış halde Sürücü Harfini Değiştir
 5. Disk Yönetimi uyarı mesajı görüntülenir. Devam etmek için Evet seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Disk Yönetimi uyarı mesajı
   Disk Yönetimi uyarı mesajı
  Sürücü harfi kaybolur. Bölümü kaldırarak bu sabit sürücü alanını tekrar kullanmak için bir sonraki bölümle devam edin.
Windows 7'de bir bölümü kaldırma
Depolama alanı bölümler kaldırılarak bilgisayarınızda temizlenebilir ve erişilebilir. Bir Bölüm, Birimi Sil öğesini seçip, Bölümü Sil öğesine tıkladığınızda Bilgisayar Yönetimi penceresinin Disk Yönetimi kısmından silinebilir ve daha sonra başka bir diske ayrılmamış alan eklenebilir.
 dikkat:
Bir birimin silinmesi, birimdeki tüm verilerin de silinmesine yol açar. Silmeden önce saklamak istediğiniz tüm verileri yedekleyin.
 1. Disk Yönetimi aracını açmak için Başlat seçeneğine tıklayın . Arama alanına, Bilgisayar Yönetimi yazın. Ardından arama sonuçları listesinden Bilgisayar Yönetimi seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Bilgisayar Yönetimi için arama sonuçları
  Bilgisayar Yönetimi için arama sonuçları
  Bilgisayar Yönetimi penceresi açılır.
 2. Bilgisayar Yönetimi penceresinin sol menü çubuğunda, Disk Yönetimi öğesini seçin.
  Şekil : Disk Yönetimi
  Disk Yönetimi
  Bilgisayarınızın bölümleri görüntülenir.
 3. Silmek istediğiniz birime veya bölüme sağ tıklayın ve Birimi Sil... seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Birimi Sil...
  Birimi Sil...
 4. Saklamak istediğiniz verileri yedeklediyseniz Evet seçeneğine tıklayın.
  Sürücü harfi kaybolur ve bölüm Boş alan olarak etiketlenir.
  Şekil : Bölümdeki boş alan
  Bölümdeki boş alan
 5. Boş alana sağ tıklayın. Görüntülenen menüde Bölümü Sil... seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Bölümü Sil...
  Bölümü Sil...
  Alan artık Ayrılmamış olarak gösterilir.
 6. Ayrılmamış alana eklemek istediğiniz sürücüye sağ tıklayın. Görüntülenen menüde Birimi Genişlet... seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Birimi Genişlet...
  Birimi Genişlet...
 7. Birim Genişletme Sihirbazı görüntülenir. İleri seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Birim Genişletme Sihirbazı
  Birim Genişletme Sihirbazı
 8. Diskleri Seç penceresi görüntülenir. Hiçbir ayarı değiştirmeyin. İleri seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Diskleri Seç penceresi
  Diskleri Seç penceresi
 9. Son seçeneğine tıklayın.
  Şekil : Birim Genişletme Sihirbazı'nı tamamlama
  Birim Genişletme Sihirbazı'nı tamamlama
  Ayrılmamış alan artık kullanılabilir.
Windows 7'de sabit sürücülerin bölümlemesi ve adlandırılması ile ilgili destek
Sabit sürücü bölümleri hakkında daha fazla bilgi için, Sistem bölümleri ve önyükleme bölümleri nelerdir? Microsoft destek yazısına bakın (İngilizce)

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-online-communities-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Topluluğa sorun!


Destek Forumu

Destek Forumu

Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin


hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...