hp-support-head-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Müşteri Desteği

hp-contact-secondary-navigation-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-share-print-widget-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-concentra-wrapper-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

HP Bilgisayarlar - Fare Özellikleri ve Ayarları (Windows Vista)

Bu belgede, Windows Vista ortamında fare özelliklerinin nasıl kullanılacağı ve belirleneceği açıklanmaktadır.
Fareyi kullanma
Fare, Windows ortamında çalışmak üzere kullanılan ve elde tutulan bir aygıttır. Farenin temel işlevleri aşağıda verilmiştir:
 • Ekran üzerindeki nesneleri işaret edin ve seçin.
 • Sürükleyip bırakarak verileri veya dosyaları seçin ve/veya taşıyın.
 • Programları ve kısa yolları yürütmek veya dosyaları açmak.
 • Kaydırma çubuğunu tıklayıp basılı tutarak veya farenin tekerleğini (bazı fare modellerinde üçüncü düğme tekerleğini) hareket ettirerek uygulama pencerelerinde veya web sayfalarında gezinmek.
Fare imleci
Farenin işaretçisi, fare etkin durumdayken ekranda görüntülenen grafik imleç görüntüsüdür. İşaretçi farklı nesnelerin üzerine geldikçe, bu görüntü ilişkili işlevi göstermek için değişir. Örneğin, standart işaret etme görüntüsü şudur: Normal Seçim. Ancak bilgisayar bir komutu yerine getirirken, ekranda Meşgul görüntüsü belirir. Fare işaretçisinin görüntülerini özelleştirmeye yönelik adımlar için, bkz. Fare işaretçisinin simgelerini değiştirme.
Fare tıklamaları
Aşağıda, fare tıklamalarının türleri verilmiştir:
 • Tıklatma - sol fare düğmesine bir defa basılır; verileri seçer ve komutları yerine getirir.
 • Çift tıklatma - sol fare düğmesine hızlıca iki defa basılır; dosyaları veya klasörleri açar, kısayolları açar (çift tıklamanın art arda hızlı iki tıklama biçiminde olması gerekir; aksi takdirde iki adet tek tıklama olarak algılanabilir). Çift tıklama hızını ayarlamaya yönelik adımlar için Çift tıklama hızını ayarlama başlıklı bölüme bakın.
 • Sağ tıklatma - farenin sağ düğmesine bir defa basılır (alternatif tıklatma olarak da bilinir); kısayol menülerini ve açılır menüleri gösterir. Bazı uygulamalarda, bir menü öğesi sağ tıklandığında menü öğesi ile ilgili bağlamsal bilgilere veya yardım konularına erişilebilir.
 • Sürükleyip bırakma veya seçme - farenin sol düğmesi basılı tutulur. Metin içinde, seçim özelliği kullanılarak metin seçilebilir veya vurgulanabilir. Dosya ve klasör düzeyinde, sürükle bırak özelliği kullanılarak dosyalar veya klasörler taşınabilir.
  • Bir klasörden diğerine
  • Masaüstüne
  • Masaüstünden bir klasöre
  • Herhangi bir konumdan Geri Dönüşüm Kutusu'na
Fare tekeri
Fare tekeri, etkin kaydırma çubuklarının olduğu uygulamalarda dikey ve yatay kaydırma işlevleri sağlar. Farenin tekerleğini yukarı veya aşağı kaydırın veya farenin tekerleğine basarak gezdirme işlevini etkinleştirin.
Bazı farelerin tekerlerinde, yatay harekete olanak tanıyan eğimli tekerlek işlevi bulunur. Metin içinde yatay olarak hareket etmek için tekeri sola veya sağa doğru eğin.
Fare işlevlerini özelleştirme
Farenin düğmeleri özelleştirilip ayarlanabilir. Bu bölümde, aşağıdaki işlemlerin nasıl yapılacağı yer alır:
 • Farenin işaretçi simgesini değiştirin
 • Farenin işaretçi hızını değiştirin
 • Fareyi sol veya sağ el kullanımı için ayarlayın
 • Farenin çift tıklama hızını ayarlayın
 • Dosyaların tek tıklamayla mı yoksa çift tıklamayla mı açılacağını belirleyin
Farenin işaretçi simgelerini değiştirme
Fare imlecinin (işaretçi) görüntüsünü değiştirmek için:
 1. Başlat , Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Donanım ve Ses altında, Fare'yi tıklatın.
  Fare Özellikleri iletişim penceresi açılır ve bu pencerede farenin özelliklerinin çoğu değiştirilebilir.
 3. İşaretçiler sekmesine tıklayın.
  Şekil : İşaretçiler sekmesi, Fare Özellikleri
 4. İşaretçi işlevini tıklatarak seçin (Şekil 1'de, Normal Seçim seçilmiştir) ve yeni bir işaretçi görüntüsü seçmek için Gözat'ı seçin.
  İşaretçi düzeninin tamamını değiştirmek için, Düzen alanında aşağı ok tuşunu tıklayın ve listeden yeni bir işaretçi düzeni seçin.
 5. Uygula'yı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Fare imlecinin hızını değiştirme
Fare imlecinin hızını değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Başlat , Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Donanım ve Ses altında, Fare'yi tıklatın.
  Fare Özellikleri iletişim kutusu açılır.
 3. İşaretçi Seçenekleri sekmesine tıklayın.
  Şekil : İşaretçi Seçenekleri sekmesi, Fare Özellikleri
 4. Hareket alanında, kaydırma çubuğunu tıklayıp basılı tutun ve fareyi sağa veya sola doğru hareket ettirerek farenin hızını ayarlayın (bkz. Şekil 2).
 5. Uygula'yı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Fareyi sağ veya sol el ile kullanım için ayarlama
Aşağıdaki adımları uygulayarak fareyi sağ veya sol el ile kullanım için ayarlayın:
 1. Başlat , Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Donanım ve Ses altında, Fare'yi tıklatın.
  Fare Özellikleri iletişim kutusu açılır.
 3. Düğmeler sekmesini tıklayın.
  Şekil : Düğmeler sekmesi, Fare Özellikleri
 4. Düğme yapılandırması alanında, sol el kullanımına geçmek için Birincil ve ikincil düğmeler arasında geçiş yap'ı seçin (bkz. Şekil 3).
   not:
  Birincil ve ikincil düğmeler arasında geçiş yap öğesi zaten seçiliyse, sağ el kullanımına dönmek için seçim işaretini kaldırın.
Çift tıklama hızını ayarlama
Farenin çift tıklama hızını ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. Masaüstü klasörlerini çift tıklama yerine tek tıklamayla açmak isterseniz, Klasörleri açmak için tek veya çift tıklama özelliğini belirleme başlıklı bir sonraki bölüme bakın.
 1. Başlat , Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Donanım ve Ses altında, Fare'yi tıklatın.
  Fare Özellikleri iletişim kutusu açılır.
 3. Düğmeler sekmesini tıklatın (bkz. Şekil 3).
 4. Çift tıklama hızı alanında, kaydırma çubuğunu tıklayıp basılı tutun ve fareyi sağa veya sola doğru hareket ettirerek çift tıklama hızını ayarlayın (bkz. Şekil 3). Kaydırma çubuğunun sağ tarafındaki klasörü çift tıklayarak ayarlanan hızı test edin (bkz. Şekil 4).
  Şekil : Çift tıklama hızı testi
Klasörleri açmak için tek veya çift tıklama özelliğini belirleme
Aşağıdaki adımları uygulayarak, masaüstünüzdeki klasörleri ve dosyaları açma biçiminizi seçin.
 1. Başlat , Denetim Masası ve ardından Görünüm ve Kişiselleştirme'yi tıklatın.
 2. Klasör Seçenekleri altında, açmak için tek veya çift tıklama özelliğini belirle'yi tıklatın.
  Klasör Seçenekleri penceresi açılır.
 3. Genel sekmesine tıklayın.
  Şekil : Genel sekme görünümü, Klasör Seçenekleri
 4. Öğeyi açmak için tek tıklat (seçmek için üzerine git) veya Öğeyi açmak için çift tıklat (seçmek için üzerine git) öğesini seçin.
 5. Uygula'yı ve Tamam'ı tıklatın.

hp-feedback-input-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-online-communities-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

Topluluğa sorun!


Destek Forumu

Destek Forumu

Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin


hp-feedback-banner-portlet

İşlemler
Yükleniyor...

hp-country-locator-portlet

İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye

hp-detect-load-my-device-portlet

İşlemler
Yükleniyor...