HP TouchSmart tm2-2200 Notebook PC series - คู่มือ

  • คำแนะนำ
    เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย แผนการเรียกคืนและเปลี่ยน โน้ตบุ๊ก PC สายไฟ AC ของ

     

    ดูบทความ

HP TouchSmart tm2-2200 Notebook PC series

เครื่องมือค้นหาวิธีการแก้ไขและการอัพเดท

ตัวค้นหาโซลูชันและการอัพเดตสามารถตรวจจับผลิตภัณฑ์ของ HP ส่วนใหญ่และจะแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้กับ:

  • การอัพเดทซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์หรือไดร์เวอร์ที่หายไป
  • ปัญหาและข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์

หมายเหตุ: เครื่องมือนี้สามารถค้นหาเฉพาะผลิตภัณฑ์ HP ที่คุณกำลังใช้งานหรือเชื่อมต่อผ่านทางตัวเครื่องหรือเครือข่ายเท่านั้น

ค้นหาโซลูชั่น
ประเทศ: Flag ไทย